De examencommissie secundair onderwijs uitgelegd in vijf stappen.

Vanaf half augustus zal het mogelijk zijn om de infosessies online te volgen. Je zal dus niet meer naar Brussel moeten hiervoor.

Daarna kan je ook (net als vroeger) registreren, inschrijven en examens vastleggen.

Meer informatie hier.

Edulogos heeft voor de meeste vakken van de derde graad cursussen op maat. Dit betekent dat ze volledig uitgewerkt zijn aan de hand van de vakfiches (de leerplannen van de examencommissie) en dus alles behandelen wat de kandidaat moet kennen. Wie onze cursussen gebruikt, heeft geen andere leerstof nodig.

Gratis advies

Hebt u een vraag naar aanleiding van het eindrapport en het attest? Zoekt u advies in verband met onderwijs?

Wij beantwoorden uw vragen en geven advies. Dit is gratis en vrijblijvend.

 

U kunt bij ons terecht in de volgende gevallen:

Huisonderwijs

Wat?
In België is er leerplicht, geen schoolplicht.

Jonger dan 18
Tot je 18de verjaardag ben je leerplichtig. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.

Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat.

A-attest
Je mag overgaan naar het volgende jaar.
Je bent volledig vrij in de keuze van de richting als je in aso, tso of kso zit.
Je kan alleen binnen bso kiezen als je in bso zit.
 

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk een extra wrange smaak.

Het einde was in zicht en nu komt er nog een heel schooljaar bij. Heel wat jongeren én hun ouders zien nog een jaar op school totaal niet zitten.

Als de motivatie al ver te zoeken was en de slaagkans in het bisjaar om welke reden dan ook beperkt is, is het zinvol om de alternatieven te bekijken.

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat. Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet.

Waarom dit zo is, is eenvoudig.

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uit kan.

Via het volwassenenonderwijs kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.

Op het einde van het schooljaar ontvangt elke leerling die regelmatig de lessen heeft bijgewoond een attest. In dit artikel lichten we toe welke attesten mogelijk zijn in het schooljaar 2018-2019 en welke gevolgen ze hebben.

Voor schooljaar 2019-2020 verandert er heel wat, maar dit jaar blijft alles nog bij het oude.

 

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uit kan.

Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier.