In beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad. Hebt u een advocaat nodig?

De inhoud van dit artikel werd gecontroleerd op 22/06/2023.

 

 

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

De beroepsprocedure verloopt in 3 fases. Kort gezegd bestaat de eerste fase uit een gesprek, de tweede fase uit een aangetekende brief en de derde fase uit een klacht bij de Raad van State.

Meer informatie vindt u in ons artikel over de beroepsprocedure.

Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat. Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet. Waarom dit zo is, is eenvoudig.

De eerste twee fases van de beroepsprocedure zijn expliciet bedoeld om ouders (en dus niet advocaten) de kans te geven om hun bezwaren te uiten en gehoord te worden. Zij kunnen uitleggen waarom ze de beslissing te zwaar, verkeerd of onredelijk vinden en de school wijzen op eventuele fouten, ontbrekende informatie,... Het is in elk geval de bedoeling dat twee gelijkwaardige partners samen in gesprek gaan en samen zoeken naar een oplossing. Zeer vaak werkt dit ook. De school leert iets bij dat een andere beslissing rechtvaardigt of de ouders begrijpen waarom de beslissing op die manier gevallen is.

Moeten ouders dit gesprek dan niet voorbereiden? Ja, dat doen ze best wel, maar daar is alleen gezond verstand voor nodig.

 

Enkele tips voor ouders:

 1. Lees het schoolreglement aandachtig. Dit is cruciaal en kan niet genoeg benadrukt worden. U kunt zo alvast nagaan of de beslissing volledig in overeenstemming is met het reglement. In het reglement vindt u ook een beschrijving van wat u exact moet doen om beroep aan te tekenen.
 2. Beantwoord voor uzelf de volgende vragen.
  1. Begrijp ik de beslissing 100%? Weet ik exact wat de gevolgen zijn van de beslissing? Als het antwoord nee is, zoek dit dan eerst uit.
  2. Waarom vind ik de beslissing onterecht? Noteer dit exact en zo mogelijk in aparte puntjes.
  3. Welke beslissing zou ik wel aanvaardbaar vinden? Noteer dit exact en leg in afzonderlijke puntjes uit waarom.
 3. Kijk naar de antwoorden bij vraag 2b en 2c. Wat zou de school hierop kunnen antwoorden? Wat kunt u tegenover die antwoorden plaatsen?
 4. Zorg dat u rustig bent voor u aan de voorbereiding begint. Hoe rustiger u bent, hoe rustiger u kunt nadenken.
 5. Wees eerlijk met uzelf. U hebt een schooljaar lang rapporten en cijfers gezien. U hebt een schooljaar lang gezien hoe uw zoon of dochter zich heeft ingezet. Is de beslissing van de klassenraad echt onterecht? Is wat u voelt terechte verontwaardiging tegenover de school of spijt, ontgoocheling, frustratie,... tegenover uw zoon of dochter?

Met deze 4 tips bent u perfect voorbereid op een gesprek met de school. Een advocaat zal u vertellen wat u zelf kan lezen in het schoolreglement en u hiervoor 500 tot 1500 euro aanrekenen. Een advocaat zal u ook meteen vertellen op welke manier u de school kunt aanvallen, terwijl de gesprekken voor beide partijen bedoeld zijn om iets relevants bij te leren.

Als u de school aanvalt, is er een redelijke kans dat die een tegenoffensief lanceert of zich indekt. U loopt in elk geval een groter risico dat het onmogelijk wordt om te komen tot een oplossing die alleen maar geduld en luisterbereidheid vergt.

Zeg ik daarmee dat scholen nooit fouten maken en dat een advocaat nooit nuttig is? Nee. Natuurlijk niet. Scholen maken fouten en soms zijn ze niet bereid om dit toe te geven. In dat geval kunt u overwegen om naar de Raad van State te trekken. Dat is dan ook het goede moment om advies te vragen aan een advocaat.

 

Nog even dit: Edulogos geeft al 10 jaar advies in verband met onderwijs. Wij beantwoorden zeer vaak vragen over de beroepsprocedures en de slaagkansen ervan. Wij doen dit bewust gratis omdat we ouders grote en voornamelijk overbodige kosten willen besparen.

Veel ouders zijn bang dat ze hun kinderen onrecht aandoen door niet onmiddellijk de grote en zware wapens boven te halen. Ze hebben het gevoel dat ze te weinig weten over wat de school nu wel en niet mag en ze vrezen dat ze hierdoor de toekomst van hun kinderen op het spel zetten. Wij vinden het onrechtvaardig dat die angst en bezorgdheid wordt aangewakkerd uit winstbejag en willen daar dan ook iets tegenover stellen. Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar [email protected]. Dit is gratis en vrijblijvend.

Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

 


Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van dit artikel?
Laat het ons weten.