Privacy

Edulogos cvba-vso verzamelt via www.examencommissie.be en www.edulogos.org persoonlijke gegevens van jou. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt via het contactformulier dan hebben we je e-mailadres nodig om je vraag te beantwoorden.

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om!

Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, lees je op deze pagina.

Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan veranderen als nieuwe procedures of ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. Je ziet hieronder de datum van de laatste wijziging. We raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van recente wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 november 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Ook je IP-adres en je bestelgeschiedenis zijn persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Edulogos cvba-vso gevestigd te Grote Baan 188 in 3150 Wespelaar is verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die via www.examencommissie.be of www.edulogos.org worden meegedeeld aan Edulogos cvba-vso.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou wanneer je onze websites bezoekt, een account aanmaakt, een webformulier invult en verstuurt, een mail stuurt of een betaling doet.

Wat doen we met je gegevens?

1) Gegevens verkregen via het contactformulier

Wanneer je het contactformulier gebruikt om een vraag te stellen, verkrijgen wij je e-mailadres en eventueel je naam.

Het e-mailadres hebben we nodig om je vraag te beantwoorden.
Je bericht en het e-mailadres worden gedurende maximaal 3 maanden bewaard op de server.

Een kopie van het bericht en het e-mailadres wordt bewaard op de mailserver. Deze kopie wordt in principe nooit verwijderd omdat we hebben vastgesteld dat iemand die een vraag stelt, vaak opnieuw vragen stelt. Het is nuttig voor Edulogos om te kunnen nagaan welke vragen je in het verleden al stelde en welke antwoorden je toen kreeg.

Recente berichten kunnen zich gedurende maximaal 3 maanden in een mailprogramma op pc bevinden.

De gegevens die we verkrijgen via het contactformulier:
    • Worden uitsluitend gebruikt om je vraag te beantwoorden.
    • Worden nooit doorgegeven aan derden.
    • Worden nooit gebruikt voor een commercieel doel. Je zal dus nooit een nieuwsbrief, reclame,… of wat dan ook ontvangen omdat je een bericht verstuurde via het contactformulier.

2) Gegevens verkregen via het formulier om gratis advies aan te vragen

Een van de diensten die Edulogos aanbiedt, is advies rond onderwijs. Deze dienst is volledig gratis en is vrij beschikbaar voor iedereen.

Om advies te kunnen geven, hebben wij informatie nodig. Wij beperken de vragen tot wat wij noodzakelijk achten om je te kunnen adviseren.

Je e-mailadres hebben we nodig om je het gevraagde advies te kunnen bezorgen.

De gegevens die we verkrijgen via het adviesaanvraagformulier:

 • Worden uitsluitend gebruikt om je te adviseren of om je vraag te beantwoorden.
 • Worden nooit doorgegeven aan derden.
 • Worden nooit gebruikt voor een commercieel doel. Je zal dus nooit een nieuwsbrief, reclame,… of wat dan ook dat je niet gevraagd hebt, ontvangen omdat je het adviesformulier invulde.

Het ingevulde formulier wordt gedurende maximaal 3 maanden bewaard op de server.

Een kopie van het ingevulde formulier wordt bewaard op de mailserver. Deze kopie wordt in principe nooit verwijderd omdat we hebben vastgesteld dat iemand die advies vraagt, later vaak aanvullende vragen stelt. Het is daarom nuttig voor Edulogos om de al beschikbare informatie te kunnen raadplegen.

Recente berichten kunnen zich gedurende maximaal 3 maanden in een mailprogramma op pc bevinden.

3) Gegevens verkregen via cookies

Wij plaatsen drie soorten cookies:

 • Cookies die bewaren wat je in je winkelmandje stopt zodat je het hele bestelproces niet moet overdoen als je het onderbreekt.
 • Cookies die informatie bewaren die noodzakelijk is om in te loggen en de site correct te kunnen gebruiken.
 • Cookies die informatie verzamelen over hoe bezoekers de site gebruikt (paginabezoeken, clicks, downloads,…).
  Die informatie wordt gekoppeld aan een IP-adres om unieke bezoekers te onderscheiden. Ze wordt dus niet gekoppeld aan jou als persoon (met naam en toenaam). De informatie die we op deze manier verzamelen is puur bedoeld voor algemene gebruiksstatistieken en het opsporen van problemen met het gebruik van de site.

Wij plaatsen uitsluitend cookies om de goede werking van de site te garanderen.
We plaatsen nooit cookies van een derde partij.

Je naam, e-mailadres en contactgegevens worden niet verzameld.

4) Gegevens verkregen wanneer je een account aanmaakt

Wanneer je een account aanmaakt, moet je een geldig e-mailadres opgeven. Dit is noodzakelijk om je account te kunnen activeren en gebruiken.

Het e-mailadres dat we via deze weg verkrijgen:

 • Wordt uitsluitend gebruikt om je account aan te maken.
 • Wordt nooit doorgegeven aan derden.
 • Wordt nooit gebruikt voor een commercieel doel. Je zal dus nooit een nieuwsbrief, reclame,… of wat dan ook dat je niet gevraagd hebt, ontvangen omdat je een account hebt aangemaakt.

Het e-mailadres dat bij je account hoort, wordt bewaard op de server waar de site gehost is. Het blijft bewaard zolang je account bestaat.

5) Gegevens verkregen wanneer je iets bestelt.

Wanneer je iets bestelt via www.examencommissie.be vragen wij je e-mailadres, je naam en je adres.

5.1. e-mailadres
Je e-mailadres hebben we nodig om het materiaal dat je bestelt te koppelen aan je account en om de bestelling te verwerken. Je krijgt via mail berichten over de verwerking van je bestelling.

Je kan ook berichten krijgen over de vakken die je bestelde. Wanneer wij een cursus hebben herwerkt, een hoofdstuk hebben toegevoegd,… melden we dit per mail.  
Je krijgt nooit nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen,…  De mails die je krijgt, hebben uitsluitend betrekking op je bestelling en op de vakken waar je toegang toe hebt.

Het e-mailadres dat je gebruikt tijdens de bestelling blijft permanent bewaard in onze lijst van verkopen. Dit maakt het mogelijk om oude bestellingen op te sporen als dat ooit nodig zou zijn (bv. om een vak te heractiveren voor een ander gezinslid) en voorkomt dat je een product waar je al toegang toe had, opnieuw bestelt.

5.2. Naam en adres
Wanneer je iets bestelt via www.examencommissie.be vragen we je naam en je adres om een factuur te kunnen maken. Edulogos moet voor elke verkoop immers een factuur opstellen. De factuur is ook jouw bewijs dat je toegang tot een vak verkregen hebt.

Je naam en adres:

 • Worden alleen gebruikt om de factuur te maken.
 • Worden uitsluitend gedeeld met de boekhouder die onze facturen verwerkt. Geen enkele andere derde krijgt jouw naam of adres.

Je naam en adres worden op vier plaatsen bewaard:

 • Op de facturen in onze boekhouding. De facturen worden 7 jaar bewaard.
 • Op de facturen die in jouw persoonlijk dashboard ter beschikking staan. Deze facturen blijven daar staan zolang je account bestaat.
 • In digitale documenten die we opstellen voor de boekhouding. Deze documenten worden 7 jaar bewaard.
 • In onze lijst van verkopen. Deze lijst blijft permanent bewaard.

5.3. Bestelgeschiedenis
Wanneer je iets bestelt, wordt die bestelling toegevoegd aan je account. Je kan dus zelf op elk moment zien wat je ooit bestelde en wanneer je dat deed.

De bestelgeschiedenis is alleen zichtbaar via jouw persoonlijk dashboard.

De bestelgeschiedenis blijft bestaan zolang de account bestaat.

6) Gegevens verkregen wanneer je iets betaalt

6.1. Je betaalt per overschrijving
Bij een betaling per overschrijving krijgen wij via de bankafschriften de volgende informatie over de persoon die de betaling uitvoerde: naam, adres, bankrekeningnummer.

Edulogos cvba-vso doet niets met deze gegevens, maar is wettelijk verplicht om de afschriften te bewaren. Dit gebeurt op 2 plaatsen:

 • Een digitale kopie van de afschriften bewaard op pc. Deze afschriften worden 7 jaar bewaard.
 • een gedrukte kopie van de afschriften bewaard door de boekhouder of op de zetel van Edulogos.

      
6.2. Je betaalt met paypal
Bij een betaling met paypal krijgen wij een bericht van betaling via mail. Hierin staat de naam en het e-mailadres van de persoon die de betaling deed. Wij krijgen geen bankrekeningnummer of kredietkaartnummer.

De mails blijven maximaal 4 maanden bewaard op de mailserver.

De naam en het e-mailadres staan ook in het overzicht van de betalingen in onze eigen paypal-account.

De naam gekoppeld aan een welbepaalde betaling wordt opgenomen in de documenten die wij bijhouden voor de boekhouding. Deze documenten moet Edulogos cvba-vso 7 jaar bewaren.

6.3. Je betaalt met Stripe (kredietkaart)
Bij een betaling via Stripe krijgen wij een bericht van betaling via mail. Hierin staat geen persoonlijke informatie van de persoon die de betaling deed.

Via onze Stripe-account krijgen wij toegang tot de volgende gegevens van de persoon die de betaling deed:
    • Naam van de kaarthouder.
    • Het adres gekoppeld aan de kredietkaart.
      
Edulogos cvba-vso verkrijgt nooit een kredietkaartnummer of csv-code.

De naam gekoppeld aan een welbepaalde betaling wordt opgenomen in de documenten die wij bijhouden voor de boekhouding. Deze documenten moet Edulogos cvba-vso 7 jaar bewaren.

7) Gegevens verkregen via mail

Wanneer je vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt, kan je ons rechtstreeks mailen.

Om je een volgende keer sneller en efficiënter te kunnen helpen, worden alle mails permanent bewaard.

De gegevens die je ons bezorgt via mail worden uitsluitend gebruikt om te reageren op je bericht en op volgende berichten.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Je gegevens worden in geen geval gegeven of verkocht aan derden.

Er zijn wel situaties waarbij derden toegang hebben tot de gegevens. In ons geval is dat de onderneming die de websites onderhoudt (Swiftcircle), de beheerder van de servers waar de sites gehost worden (Code Enigma) en de boekhouder (Boekhoudkantoor Roggen).

Met deze drie organisaties en personen hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken om hun specifieke opdracht uit te voeren. Zij mogen jouw gegevens in geen geval gebruiken met een persoonlijk doel of doorgeven of verkopen aan anderen.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd en beschermd?

Voor de hosting van de sites werken wij samen met Code Enigma, een gespecialiseerd hostingbedrijf dat al sinds 2012 elk jaar de ISO-9001- en ISO-27001-certificaten behaalt.

ISO 9001 is een ISO-standaard voor kwaliteit.
ISO 27001 is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging.
 
Code Enigma werkt volgens een strikte en uitgebreide set procedures om de veiligheid van de servers te garanderen.

De beheerder van de websites zorgt ervoor dat Drupal (het content management systeem waarmee de sites gebouwd zijn) altijd up to date is. Beveiligingsupdates worden onmiddellijk uitgevoerd wanneer die beschikbaar zijn.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Als je als minderjarige materiaal bestelt of een vraag stelt, gaan we ervan uit dat je dit doet met toestemming van je ouders of voogd.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Je hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en wat jouw rechten zijn in dat verband. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt op elk moment het recht om te vragen welke gegevens wij precies van jou hebben.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als die verkeerd of verouderd zijn. Factuurgegevens kunnen niet zomaar aangepast worden als de factuur eenmaal gemaakt is.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.
Je kan je gegevens in machineleesbaar formaat eenvoudigweg aanvragen via [email protected].

Recht op beperking

Dit recht heb je wanneer organisaties je gegevens verwerken. Het houdt in dat je mag vragen om een beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit betekent dat de organisatie jouw gegevens mag bewaren, maar niet mag gebruiken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, verwijderen wij alle gegevens die jou kunnen identificeren, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Wij informeren jou vooraf over de gevolgen van je beslissing en vragen je dan 1 keer expliciet of je zeker bent dat je alle gegevens wil verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Stuur je klacht naar [email protected]. Wij proberen samen met jou tot een oplossing te komen. Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevens-beschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt over de manier waarop Edulogos cvba-vso met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op via de site of via [email protected]. We helpen je graag.