U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad

De inhoud van dit artikel werd gecontroleerd op 10/06/2024.

 

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

 

We leggen hieronder uit hoe de beroepsprocedure verloopt, maar er is wel een belangrijke vernieuwing dit schooljaar waar u best van bij het begin rekening mee houdt.


Er wordt vanaf schooljaar 2023-2024 uitgegaan van een "vermoeden van deskundigheid". Dit betekent concreet dat de klassenraad niet moet bewijzen dat de beslissing terecht is, maar dat u moet bewijzen dat de beslissing onterecht is. U kunt dus niet gewoon melden dat u een andere beslissing wilt of de school beschuldigen van iets. U moet wat u zegt, vraagt of eist ook kunnen bewijzen.

 

De beroepsprocedure verloopt algemeen (in het slechtste geval) in drie stappen.

 

Stap 1 U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klassenraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klassenraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven.

De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing.

NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben."

WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klassenraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."

Tips om het gesprek voor te bereiden.

 1. Lees het hoofdstuk deliberaties in het schoolreglement. Dit is echt cruciaal. U kunt zo alvast nagaan of de beslissing volledig in overeenstemming is met het reglement. In het reglement vindt u ook een beschrijving van wat u exact moet doen om beroep aan te tekenen.
 2. Beantwoord voor uzelf de volgende vragen.
  1. Begrijp ik de beslissing 100%? Weet ik exact wat de gevolgen zijn van de beslissing? Als het antwoord nee is, zoek dit dan eerst uit. Dat kan onder meer met dit eenvoudig formulier. Misschien heeft het attest geen of weinig gevolgen voor de langere termijn. In dat geval is een beroepsprocedure misschien niet nodig. Dit is zeker iets om over na te denken bij een B-attest, aangezien een betwisting niet per definitie in uw voordeel uitdraait.
  2. Waarom vind ik de beslissing onterecht? Noteer dit exact en zo mogelijk in aparte puntjes.
  3. Welke beslissing zou ik wel aanvaardbaar vinden? Noteer dit exact en leg in afzonderlijke puntjes uit waarom.
 3. Kijk naar de antwoorden bij vraag 2b en 2c. Wat zou de school hierop kunnen antwoorden? Wat kunt u tegenover die antwoorden plaatsen?
 4. Zorg dat u rustig bent voor u aan de voorbereiding begint. Hoe rustiger u bent, hoe rustiger u kunt nadenken.
 5. Vindt u oprecht dat de school fouten heeft gemaakt, verzamel dan de nodige bewijsstukken om dit te staven. 
 6. Wees eerlijk met uzelf. U hebt een schooljaar lang rapporten en cijfers gezien. U hebt een schooljaar lang gezien hoe uw zoon of dochter zich heeft ingezet. Is de beslissing van de klassenraad echt onterecht? Is wat u voelt terechte verontwaardiging tegenover de school of spijt, ontgoocheling, frustratie,... tegenover uw zoon of dochter?

 

Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

 1. U aanvaardt de beslissing van de klassenraad.
 2. Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot dezelfde beslissing, een nieuwe beslissing in uw voordeel of een nieuwe beslissing in uw nadeel (strengere clausulering of C-attest). Indien dit niets oplost, kunt u overgaan op stap 2.
 3. Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. In dit geval kunt u ook overgaan op stap 2.

 

Stap 2 U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan beslissen om herexamens te geven, extra taken op te leggen of de beslissing van de klassenraad ongedaan te maken.

Als dit ook niet het gewenste resultaat heeft, kunt u overgaan op stap 3.

Suggesties voor het opstellen van de brief.

 

Stap 3 Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor dit heel duur kan uitvallen.

 

 

Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.

Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.

Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.

 


Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar [email protected]. Dit is gratis en vrijblijvend. Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

 


Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van dit artikel?
Laat het ons weten.