Edulogos vso https://edulogos.org/en/rss.xml en Cursussen voor examens bij de examencommissie secundair onderwijs https://edulogos.org/nl/node/98 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Cursussen voor examens bij de examencommissie secundair onderwijs</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Edulogos heeft voor de meeste vakken van de derde graad cursussen op maat. Dit betekent dat ze volledig uitgewerkt zijn aan de hand van de vakfiches (de leerplannen van de examencommissie) en dus alles behandelen wat de kandidaat moet kennen. Wie onze cursussen gebruikt, heeft geen andere leerstof nodig.</p> <p>Wie met schoolboeken werkt, zal vlug merken dat er vaak 4 boeken nodig zijn per vak (2 methodes met elk een deel voor het 5de en een deel voor het 6de) én dat die 4 boeken samen niet alle te kennen leerstof dekken. Bovendien zitten er bij die boeken geen oplossingen. Om aan die oplossingen te komen, moeten er ook nog eens handleidingen worden besteld en die zijn extra duur.</p> <p>Voor minder dan de prijs van 2 boeken, stellen wij een volledig cursus ter beschikking: mét oefeningen en alle oplossingen bij die oefeningen. Daarnaast zorgen wij waar mogelijk voor links naar online oefeningen met autocorrectie, nuttige achtergrondlectuur, verhelderende video's,....</p> <p>Daarmee stopt het echter niet. Wie een cursus bestelt, kan ook rekenen op extra hulp. Inbegrepen in de prijs zit de mogelijkheid om per mail vragen te stellen over de leerstof; hulp bij de planning; hulp bij het voorbereiden van het onderdeel lectuur van het mondeling examen Nederlands en het laten nalezen van taken (en voor sommige vakken hulp bij het maken van de taken).</p> <p>Samengevat: De voordelen op een rij:</p> <ul><li>goedkoop</li> <li>volledig: geen ander materiaal nodig</li> <li>hulp bij het verwerken van de leerstof inbegrepen</li> </ul><p>Meer informatie over ons aanbod vindt u op <a href="https://examencommissie.be/shop/studiemateriaal" target="_blank"> informatiepunt examencommissie</a>.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/05/2019 - 08:50</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=98&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="DLd6ua7b4SwQkHNyYe8uh3BNN-RtL-hmHKl53KOcW0E"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 05 Apr 2019 06:50:11 +0000 Lies Van Rompaey 98 at https://edulogos.org Examencommissie VDAB, kinderbijslag en ziekteverzekering https://edulogos.org/blog/examencommissie-en-vdab-kinderbijslag-en-ziekteverzekering <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Examencommissie VDAB, kinderbijslag en ziekteverzekering</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Over wat wel en niet kan, moet en mag.</p> <p><strong>Jonger dan 18</strong></p> <p>Als je jonger bent dan 18 jaar (of 18 wordt tijdens het lopende schooljaar) ben je leerplichtig. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.</p> <p>Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat. Je voldoet in dat geval aan de leerplicht als je ouders het attest thuisonderwijs op tijd invullen en versturen naar het agentschap onderwijsdiensten. Je blijft automatisch in orde met ziekteverzekering en de kinderbijslag.</p> <p>Wil je in de loop van het schooljaar overstappen op huisonderwijs dan is het wat ingewikkelder. Je ouders moeten de verklaring huisonderwijs onmiddellijk versturen en schriftelijk melden aan het clb dat ze voor jou voor huisonderwijs kiezen. Het clb heeft 10 dagen om zich te verzetten tegen die beslissing. Je kan samen met je ouders ook uitgenodigd worden voor een gesprek. Hulp nodig met de melding? <a href="https://edulogos.org/en/contact">Geef een seintje</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Ouder dan 18</strong></p> <p>Als je 18 of ouder bent, ben je niet meer leerplichtig. Als je nu stopt met school om te studeren voor de examencommissie, heeft dit 2 belangrijke gevolgen. Ten eerste verliezen je ouders het recht op kinderbijslag. Ten tweede kan je niet meer werken als student. Die gevolgen zijn tijdelijk. Als je inschrijft in het hoger onderwijs (voor je 25 bent) voldoe je opnieuw aan de voorwaarden voor kinderbijslag en studentenarbeid.</p> <p> </p> <p>Eerste mogelijke oplossing: Inschrijven bij de VDAB</p> <p>Als je inschrijft bij de VDAB, begint je beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd). Tijdens die periode blijven je ouders kinderbijslag krijgen en blijf je via je ouders in orde met de ziekteverzekering. Na de beroepsinschakelingstijd valt de kinderbijslag weg, maar krijg je een uitkering (inschakelingspremie). Vanaf het moment dat je een uitkering krijgt, moet je zelf inschrijven bij een ziekenfonds.</p> <p>Het nadeel van deze oplossing is dat je op elk moment kan worden opgeroepen om te gaan werken. Je mag zo'n oproep niet weigeren. Bovendien heb je geen diploma. Je wordt dus ingeschreven als laaggeschoold. Voor die categorie is er veel werk.</p> <p> </p> <p>Tweede mogelijke oplossing: 17 uur les volgen bij het tweedekansonderwijs</p> <p>Als je 17 uur per week les volgt, behouden je ouders het recht op kinderbijslag en kan je als student blijven werken. De lessen zijn gericht op jonge volwassenen en je hoeft alleen op school te zijn voor de lessen. Je hebt dus veel meer vrijheid dan op de gewone school. Voor sommige vakken kan je een vrijstelling krijgen bij de examencommissie als je ze volledig afwerkt bij het tweedekansonderwijs.</p> <p> </p> <p>Vragen? <a href="https://edulogos.org/en/contact">Wij beantwoorden ze graag</a>.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/12/2019 - 18:19</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=38&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="WZdHHgwxmlN7avYC4JAW5yLd50bo7nJ_2IxGCdNEW4M"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 12 Apr 2019 16:19:57 +0000 Lies Van Rompaey 38 at https://edulogos.org Cursussen voor examens bij de examencommissie secundair onderwijs https://edulogos.org/nl/node/97 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Cursussen voor examens bij de examencommissie secundair onderwijs</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-07-05T06:12:26+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 07/05/2018 - 08:12</span> Thu, 05 Jul 2018 06:12:26 +0000 Lies Van Rompaey 97 at https://edulogos.org Einde schooljaar en rapporten https://edulogos.org/blog/einde-schooljaar-en-rapporten <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Einde schooljaar en rapporten</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uitkan.</p> <ul><li>A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.</li> <li>B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde of geen enkele richting in ASO). De leerling mag ook overzitten als hij dat wil.</li> <li>C-attest: de leerling moet overzitten.</li> </ul><p>Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier.</p> <p>De concrete richtlijnen vindt u<strong> <a href="http://onderwijs.vlaanderen.be/infolijn/faq/bcattest/default.htm" target="_blank">hier</a></strong>.</p> <p>Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan hebt u al bij voorbaat verloren.</p> <p>Hoe bereidt u zich het best voor op de resultaten?<br /> Lees het schoolreglement volledig en aandachtig. Zorg dat u goed begrijpt hoe en volgens welke criteria de school delibereert. Bestudeer ook de cijfers. Op die manier kunt u goed nagaan of de beslissing van de klassenraad in overeenstemming is met de deliberatiecriteria. Als dat niet zo is, is het belangrijk om uitleg te vragen aan de school. \</p> <p>Als uw zoon of dochter een B-attest heeft gekregen en u aanvaardt dit, is het goed te onthouden dat u niet onmiddellijk iets moet beslissen. Neem de tijd om uit te zoeken welke richtingen nog mogelijk zijn, wat die precies inhouden,...</p> <p>Ga ook na of het zinvol is om zoon of dochter te laten overzitten. Dat kan immers ook, al dan niet in dezelfde studierichting.</p> <p>Het B-attest kan een kans zijn om een volledig andere richting te gaan doen. Laat u daarbij zeker niet beperken door het aanbod van de huidige school.</p> <p>Als uw zoon of dochter een C-attest heeft gekregen, is het zinvol om na te gaan of een verandering van richting een goed idee is. Een jaar overzitten is wellicht minder zwaar als er toch enkele nieuwe vakken zijn en misschien zijn er wel richtingen die meer aansluiten bij de vaardigheden en interesses van uw kind. Voor wie de gewone school helemaal niet meer ziet zitten, zijn er ook alternatieven mogelijk.</p> <p> </p> <p><font color="red"><strong>Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar <a href="mailto:info@edulogos.org">info@edulogos.org</a>. Dit is gratis en vrijblijvend. </strong></font> Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.</p> <p> </p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 06/18/2018 - 13:21</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=88&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="wBH8g6TDFCJtlrzqcrJ3WOPk03g4Irzzx2K-Dpls8JA"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 18 Jun 2018 11:21:42 +0000 Lies Van Rompaey 88 at https://edulogos.org U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad https://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-klassenraad <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.</p> <p>Raadpleeg altijd het schoolreglement voor exacte informatie over termijnen en de door de school gebruikte procedure.</p> <p>De beroepsprocedure verloopt algemeen (in het slechtste geval) in drie stappen:</p> <p> </p> <p><strong>Stap 1</strong> U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klassenraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klassenraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven.</p> <p>De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing.</p> <p>NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben."</p> <p>WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klassenraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."</p> <p>Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:</p> <ol><li>U aanvaardt de beslissing van de klassenraad.</li> <li>Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot dezelfde beslissing, een nieuwe beslissing in uw voordeel of een nieuwe beslissing in uw nadeel (strengere clausulering of C-attest). Indien dit niets oplost, kunt u overgaan op stap 2.</li> <li>Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. In dit geval kunt u ook overgaan op stap 2.</li> </ol><p> </p> <p><strong>Stap 2</strong> U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan beslissen om herexamens te geven, extra taken op te leggen of de beslissing van de klassenraad ongedaan te maken.</p> <p>Als dit ook niet het gewenste resultaat heeft, kunt u overgaan op stap 3.</p> <p> </p> <p><strong>Stap 3</strong> Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor dit heel duur kan uitvallen.</p> <p> </p> <p>Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.</p> <p>Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.</p> <p>Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.</p> <p> </p> <p> <font color="red"><strong>Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar <a href="mailto:info@edulogos.org">info@edulogos.org</a>. Dit is gratis en vrijblijvend. </strong></font> Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 06/16/2018 - 10:10</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title">Comments</h2> <a id="comment-9611"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530078448"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9611#comment-9611" hreflang="nl">Tue, 06/26/2018 - 20:45</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9611#comment-9611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Ik zit nu in mijn 5de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Beste<br /> Ik zit nu in mijn 5de jaar stw. Ik ben voor alles erdoor maar heb een tekort voor nawe van 34%. Mijn laatste maandrapport is niet aangevuld geweest met mijn laatste goede punten. Ik heb hier bewijzen van en wil graag vragen voor een heroptelling en een herexamen. Ik weet dat mijn herexamen zal lukken. Mijn vraag is ofdat een herexamen wel mogelijk is? </p> <p>Mvg astrit</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9611&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="NrMuCKzkvxxY4MxaXTzv31_iPtKgmGXPW9md0n3exdU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9617"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530078549"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9617#comment-9617" hreflang="nl">Wed, 06/27/2018 - 07:49</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9611#comment-9611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Ik zit nu in mijn 5de…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9617#comment-9617" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Als je school herexamens…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Als je school herexamens geeft, kan het geen kwaad om ervoor te pleiten.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9617&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="NANebZ4bnJUmvY9UXS6055vbNTQkLMKaEpYoQfS-PFs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9615"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530078850"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9615#comment-9615" hreflang="nl">Wed, 06/27/2018 - 06:18</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9615#comment-9615" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo Ik zit in mijn 7de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo<br /> Ik zit in mijn 7de jaar en als eindresultaat ben ik er niet door maar moet ik eerst een proef afleggen in juli omdat de leerkracht zegt dat ik te veel afwezig ben geweest hierbij ben ik niet akkoord omdat de school wist dag ik 2 weken niet aanwezig kon zijn op school omdat mijn ouder in coma lag. De leerlingen die de helft van de jaar niet aanwezig waren op school en die op reis vertrokken wanneer ze wouden zijn er wel door zonder afwezigheidsproblemen. Daarbij ben ik er voor mijn andere vakken allemaal door met 90% één van de beste van de klas dus. Wat zou ik het best kunnen doen ? Gr</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9615&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="CwaLAUvi63YcBMuGVKIKpayg1yyLFRbME2rApjPSWJs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <a id="comment-9619"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530078873"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9619#comment-9619" hreflang="nl">Wed, 06/27/2018 - 07:54</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9619#comment-9619" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">De beste oplossing is gewoon…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>De beste oplossing is gewoon de proef afleggen in juli.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9619&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="94CAOH4x74wtzGOJQ1JVIPmv5NrHHQJqah0a14UQRvs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <a id="comment-9666"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530373114"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9666#comment-9666" hreflang="nl">Sat, 06/30/2018 - 15:13</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Rahib Pashayev</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9666#comment-9666" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Dag Ik zit in het 5de jaar…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Dag<br /> Ik zit in het 5de jaar economie moderne talen en ik heb voor dit jaar een C-attest gekregen. Dit komt doordat ik voor de vakken economie en Frans een onvoldoende heb gehaald. Alhoewel vind ik dit onterecht, omdat ik kleine onvoldoendes heb, respectievelijk 42% en 47%. De school zegt dat dit niet genoeg is om te slagen voor het volgend jaar. Toen ik echter mijn jaartotalen berekende, zag ik dat ik alleen een jaarbuis heb voor economie met 47%. Voor alle andere vakken ben ik dus erdoor en daarom vind ik de beslissing van de klassenraad niet terecht. Kan ik hier iets tegen doen of is de beslissing juist? Ik was nooit gebuisd voor dagelijks werk van economie en Frans. Ikzelf wou namelijk een herexamen krijgen voor het vak economie omdat dat inderdaad wel beter kan, maar de school zegt dat ze herexamens zelden organiseren. Ze doen dat alleen als iemand lang afwezig was of andere externe redenen heeft. Wat moet ik doen denkt u?<br /> Mvg</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9666&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="i3TO-SmlCU55mg58Sy6zr3qgJcYEXY9PYQo_7NhlMPg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <a id="comment-9667"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530373147"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9667#comment-9667" hreflang="nl">Sat, 06/30/2018 - 17:39</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9667#comment-9667" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Heb je berekening Frans…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Heb je berekening Frans toegelicht op school?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9667&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="scJ7wOEIOaFwSRRe-vtmtq7vpIEtm7V6hR-bc6vpNu4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=68&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="7Ai-VqfmFn2b_GO-PrDUwPiCZTlwWhTqJanFGfD4Fqo"></drupal-render-placeholder> </section> Sat, 16 Jun 2018 08:10:10 +0000 Lies Van Rompaey 68 at https://edulogos.org Wat met een B- of C-attest? https://edulogos.org/blog/wat-met-een-b-c-attest <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Wat met een B- of C-attest?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.</p> <ul><li>A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.</li> <li>B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)</li> <li>C-attest: de leerling moet overzitten.</li> </ul><p>Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:</p> <p>Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u<strong> <a href="http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-klasseraad" target="_blank">hier</a></strong>.</p> <p>Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.</p> <p>Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het recht geeft om het jaar over te zitten. Dit is zinvol voor leerlingen die door uitzonderlijke omstandigheden een slecht jaar hebben gehad.</p> <p>Overzitten is <u>niet</u> zinvol voor jongeren die schoolmoe zijn, die gewoon niet beter kunnen of voor wie naar school gaan problematisch is. Voor die tweede groep is het beter om een oplossing op maat te vinden (Die bestaan zeker!). Overzitten lost voor hen niets op en maakt de problemen wellicht alleen maar groter.</p> <p> </p> <p><font color="red"><strong>Wilt u graag advies of hebt u een vraag? <a href="http://edulogos.org/?page_id=5" target="_blank">Stuur ons een bericht.</a> Wij doen ons best om snel te antwoorden.</strong></font> Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 06/15/2018 - 20:24</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title">Comments</h2> <a id="comment-9237"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529077327"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9237#comment-9237" hreflang="nl">Sat, 06/09/2018 - 13:17</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Help</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9237#comment-9237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, Ik zit in het 3e jaar…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo,<br /> Ik zit in het 3e jaar stem(moderne wetenschappen) en krijg waarschijnlijk een b-attest door wiskunde.<br /> Als ik een b-attest krijg, kan ik dan naar 4e jaar TSO computer multimedia?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9237&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="4aM4H2amFfaw-0t3PoGWC9XISDFvnzM0eAPYqjyXX2U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9503"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529077350"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9503#comment-9503" hreflang="nl">Fri, 06/15/2018 - 17:42</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9237#comment-9237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, Ik zit in het 3e jaar…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Help</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9503#comment-9503" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Waarschijnlijk wel, maar het…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Waarschijnlijk wel, maar het hangt van de clausulering af.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9503&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="2UJCbRT-3XNTwUCOxH86c1R9Z20L_DLoEqBtNClvj0I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9443"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529076271"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9443#comment-9443" hreflang="nl">Wed, 06/13/2018 - 14:14</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Saskia</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9443#comment-9443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Een nichtje van me zit…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Een nichtje van me zit momenteel in 3 aso met heel zwakke resultaten.<br /> Kan je in het schooljaar 2017-2018 nog steeds kiezen om het jaar opnieuw te doen indien ze een b-attest zou halen?<br /> Volgens jullie uitleg zou dit enkel nog voor het voorbije schooljaar gekund hebben...</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9443&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="d5foGDqpuvmU8bXKMvdt9UOkwuMvlfe9ediFCm4jVIw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9498"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529076320"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9498#comment-9498" hreflang="nl">Fri, 06/15/2018 - 17:25</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9443#comment-9443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Een nichtje van me zit…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Saskia</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9498#comment-9498" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">In principe is dit nog…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>In principe is dit nog altijd mogelijk.</p> <p>De regel gaat volgend schooljaar in en wordt eerst ingevoerd in het eerste jaar. Daarna schuift het elk jaar op.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9498&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="OAWHOY3utAQ8OnM9Ge2vQaSV7UCkOeOruMu0R2FPRqA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9452"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529075998"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9452#comment-9452" hreflang="nl">Wed, 06/13/2018 - 18:32</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Tobias</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9452#comment-9452" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste, Ik zit in Latijn…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Beste,</p> <p>Ik zit in Latijn-Wiskunde, het vijfde jaar. Voor Frans heb ik 49%; hiervoor zal ik een vakantietaak krijgen. Voor wiskunde zal ik boven de vijftig procent zitten. Het proefwerk van Latijn moet ik nog maken, maar als mijn jaartotaal van Latijn onder de vijftig is, welk attest krijg ik dan? Al mijn andere vakken zijn goed en elk vak ( ook Frans, Latijn en wiskunde ) hebben een stijgende lijn doorheen het jaar. En hoe zit het dan voor volgend jaar?</p> <p>Mvg</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9452&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="ndC8KjEUzidiKiqR3iyKS9kPJHgIsBXiD55ATGabIwQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9497"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529076206"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9497#comment-9497" hreflang="nl">Fri, 06/15/2018 - 17:23</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9452#comment-9452" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste, Ik zit in Latijn…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Tobias</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9497#comment-9497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">In het 5de jaar aso kan…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>In het 5de jaar aso kan alleen een A- of C-attest worden gegeven. Met een onvoldoende voor 1 van je hoofdvakken, is de kans op een A-attest redelijk klein.</p> <p> </p> <p>Als je inderdaad een C zou krijgen, kan je overwegen om examencommissie te doen. Met goed plannen en hard werken, kan je ook afstuderen op 30/6/2019.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9497&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="jdhOMcdnbXnHgbGANI_nq11D2YsWh8HDdgFCskQg_EM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9481"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529075592"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9481#comment-9481" hreflang="nl">Thu, 06/14/2018 - 23:25</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9481#comment-9481" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, Ik zit in het 3de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo,<br /> Ik zit in het 3de middelbaar aso en ik volg wetenschappen. Ik zit midden in een examen week en ik ben zowel voor het kerstexamen als het paasexamen gebuist geweest voor wiskunde. Mijn vraag is wat gebeurt er als ik een jaarbuis heb voor wiskunde? Want dat is een hoofdvak. Kan ik nog volgend jaar aso wetenschappen volgen?<br /> Alvast bedankt</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9481&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="TDTO5O0rc4Em_P3qvEKVzypC6LXFyFzW8GcgL59-lM4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9496"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529075951"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9496#comment-9496" hreflang="nl">Fri, 06/15/2018 - 17:19</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9481#comment-9481" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, Ik zit in het 3de…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9496#comment-9496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Als je over heel de lijn…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Als je over heel de lijn gebuisd bent voor wiskunde is een A-attest onwaarschijnlijk.</p> <p> </p> <p>Als je alleen voor wiskunde een onvoldoende hebt, is het mogelijk dat je een B-attest krijgt dat je uitsluit voor richtingen met extra wiskunde. Je kan dan wel naar bv. humane wetenschappen.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9496&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="4BOkG4xCyXHBLRBxh6E2ZnwrYM_epewirroSRSRPJt8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9562"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529391175"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9562#comment-9562" hreflang="nl">Mon, 06/18/2018 - 17:29</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jayden</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9562#comment-9562" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, Ik zit nu in 4 ao …</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo,<br /> Ik zit nu in 4 ao (artistieke opleiding kso)<br /> en ik ben vrij zeker dat ik een b-attest ga halen, kan ik hiermee nog over gaan naar 5tso of bso?<br /> Mvg j</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9562&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="n7CnSf-avI3oZQtjPo3LGVwm0MtQ27jyB9OXE7ZVlPY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9568"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529391265"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9568#comment-9568" hreflang="nl">Tue, 06/19/2018 - 08:54</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9562#comment-9562" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, Ik zit nu in 4 ao …</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jayden</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9568#comment-9568" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">5 bso zal normaal sowieso…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>5 bso zal normaal sowieso wel kunnen.</p> <p> </p> <p>5 tso hangt af van de clausulering én van attesten die je in het verleden kreeg. Als je bv. na het 3de werd uitgesloten voor tso, dan blijft die uitsluiting gelden.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9568&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="LCieuBdIHSnwMy4jNBYlREobNYqD0ZC7M03MEoWy3Zs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9569"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529429022"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9569#comment-9569" hreflang="nl">Tue, 06/19/2018 - 18:24</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Wiam</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9569#comment-9569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ik zit in het 5e jaar Handel…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ik zit in het 5e jaar Handel. Maar zoals ik al weet zijn er maar 2 keuzes van attesten ee A of C. Het probleem bij mij is nu dat ik met een jaartotaal zit van 46% op Frans. Kunnen ze mij hiervoor een C attest geven ? Ik zou graag meer uitleg hebben over de 3e graads attesten.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9569&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="CJuTFOy8BaS4habtPantNwD1nVa3WxsqzuALPDQvLl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9570"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529429077"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9570#comment-9570" hreflang="nl">Tue, 06/19/2018 - 19:24</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9569#comment-9569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ik zit in het 5e jaar Handel…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Wiam</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9570#comment-9570" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">De informatie die je zoekt…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>De informatie die je zoekt, zou in je schoolreglement moeten staan bij het hoofdstuk deliberaties.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9570&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="GaYnqUaI3AvhdvRNiJE44tLT3W9St_2MEf80taqmaoE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9573"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529504363"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9573#comment-9573" hreflang="nl">Wed, 06/20/2018 - 16:03</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Mevrouw G</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9573#comment-9573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Ik zit in het vierde…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Beste</p> <p>Ik zit in het vierde jaar Humane Wetenschappen en ben nu midden in de examens. Het lijkt er wel op dat ik ga buizen voor chemie en voor wiskunde. In de loop van het jaar heb ik al drie buizen gehaald (niet voor mijn hoofdvakken, altijd voor chemie en/of biologie). Zou ik mogelijk een B-attest kunnen krijgen?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9573&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="XGdE143U_ckUtT9OuZynIOyjlO-jeHovCCxx3XCN1vE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9574"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529504481"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9574#comment-9574" hreflang="nl">Wed, 06/20/2018 - 16:21</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9573#comment-9573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Ik zit in het vierde…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Mevrouw G</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9574#comment-9574" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Een B-attest dat je uitsluit…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Een B-attest dat je uitsluit voor richtingen met extra wiskunde, chemie en biologie ligt voor de hand, toch als je voor die vakken jaaronvoldoendes hebt.</p> <p> </p> <p>Het hoeft echter niet noodzakelijk te betekenen dat je voor heel aso wordt uitgesloten.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9574&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="5MwaEfqd0OMTp_onUpJ7Zvi8YElKTj4ABihOzdcOCUM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9575"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529517553"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9575#comment-9575" hreflang="nl">Wed, 06/20/2018 - 19:24</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lea</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9575#comment-9575" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Ik zit in het 6 de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Beste </p> <p>Ik zit in het 6 de middelbaar Sociale en Technische Wetenschappen en heb tot nu toe 1 jaarbuis voor mijn GIP (telt mee als een vak )en denk ook een jaarbuis te behalen voor Geschiedenis (examen 2 mondeling : buis) (niet zeker) , kan ik blijven zitten:(?</p> <p>mvg</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9575&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="a5uMRoQH9derPyn4XXlvitU_FUknP5KP7d3jNxP9dNQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9576"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529517595"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9576#comment-9576" hreflang="nl">Wed, 06/20/2018 - 19:59</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9575#comment-9575" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Ik zit in het 6 de…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lea</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9576#comment-9576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Gewoonlijk is het niet…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Gewoonlijk is het niet mogelijk om te slagen als je onvoldoende hebt voor de GIP.</p> <p>Kijk je schoolreglement na.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9576&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="eQgAw_K8ZOEhTvDggiSv51vuD15GrkpS13eWelIJVtY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9577"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529558768"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9577#comment-9577" hreflang="nl">Wed, 06/20/2018 - 21:06</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jens</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9577#comment-9577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ik zit nu in 2e jaar aso dat…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ik zit nu in 2e jaar aso dat in principe als tso wordt bekenen maar nu heb ik een c-attest zijn er opties om niet te moeten overzitten?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9577&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="yXX2pGoW8YlGLrRf-6TML2b-w3B-rtb-RasB8u01XNU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9581"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529558801"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9581#comment-9581" hreflang="nl">Thu, 06/21/2018 - 07:26</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9577#comment-9577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ik zit nu in 2e jaar aso dat…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jens</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9581#comment-9581" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Nee. Bij een C-attest is…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Nee. Bij een C-attest is overzitten de enige optie.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9581&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="bSNwHoqlldqpdW2W4ZIsGC13I0ItsKgV1OVmYeJA_p8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9579"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529558695"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9579#comment-9579" hreflang="nl">Wed, 06/20/2018 - 22:16</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9579#comment-9579" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo. Is een b attest…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo. Is een b attest mogelijk bij een jaartotaalbuis van wiskunde en fysica (hoofdvakken) in de richting wetenschappen in het 4de jaar aso?</p> <p>mvg</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9579&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="f4UKSwJY_K_AZIZl1ZsLpt7Hsw8dvpbk7z7djeahSLc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9580"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529558720"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9580#comment-9580" hreflang="nl">Thu, 06/21/2018 - 07:25</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9579#comment-9579" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo. Is een b attest…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9580#comment-9580" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ja.</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ja.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9580&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="hf5xLocwPzaPbffajtXpPWgoTROxvQMedVHCS3q4w2w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9588"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529641492"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9588#comment-9588" hreflang="nl">Fri, 06/22/2018 - 06:24</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9588#comment-9588" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Als je een A-attest behaalt,…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Als je een A-attest behaalt, mag je naar 2 aso.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9588&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="L5Xw9wDxNfODaA3szfmvQUoyS_1Hlyzfv-mKNxSPt-Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <a id="comment-9595"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529765654"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9595#comment-9595" hreflang="nl">Sat, 06/23/2018 - 13:10</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Mohamed</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9595#comment-9595" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, ik zit in 3aso…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo, ik zit in 3aso wetenschappen. Ik zou graag willen weten of dat ik een c-attest zou kunnen krijgen door 1 jaarbuis voor geschiedenis en 3 buizen op mijn examens voor niet hoofdvakken waarvoor ik nog nooit een buis heb gehad. Kan ik hierdoor een c-attest krijgen of niet?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9595&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="gKvAq6XgugW35gKXu8s64A2eN5sppoETtQ1n4MNVOVY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9596"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529765729"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9596#comment-9596" hreflang="nl">Sat, 06/23/2018 - 16:55</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9595#comment-9595" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, ik zit in 3aso…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Mohamed</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9596#comment-9596" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">In theorie kan dat, maar het…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>In theorie kan dat, maar het is eerder onwaarschijnlijk.</p> <p>Een A-attest kan zeker nog.</p> <p> </p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9596&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="kzef1MzDqOiyFO9gSSGgmr5513TUi81Bgoqba-gvAVc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9605"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529931758"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9605#comment-9605" hreflang="nl">Mon, 06/25/2018 - 13:47</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Salome</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9605#comment-9605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hey, ik zit nu in het 2de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hey, ik zit nu in het 2de middelbaar en doe Grieks-Latijn. Ik heb voor de paasexamens alleen 1 buis gehaald op Grieks, en ik vrees dat ik voor het laatste examen weer een buis haal. Maar ik ga sowieso stoppen met grieks en Latijn-Wiskunde doen. Als ik op alle vakken goede punten hebben (d.w.z. boven de 60%), zou ik dan nog A-attest nog kunnen krijgen?<br /> Ik ga sowieso stoppen met Grieks en mijn Latijn en wiskunde is wel goed...</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9605&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="VsvLxRP1Se6XAGoEosKlqFBBMnAbMQntL8n4DW0CU_4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9607"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1529931787"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9607#comment-9607" hreflang="nl">Mon, 06/25/2018 - 15:03</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9605#comment-9605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hey, ik zit nu in het 2de…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Salome</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9607#comment-9607" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Wellicht krijg je een B…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Wellicht krijg je een B-attest met clausulering Grieks.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9607&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="zTqi0OAyF-KNzJ6s5y1rmY8vm4Z9U9ZKjqJdSOQs5NM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9614"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530078624"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9614#comment-9614" hreflang="nl">Wed, 06/27/2018 - 00:09</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem </span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9614#comment-9614" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, ik zit nu in het 5 de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo, ik zit nu in het 5 de middelbaar tso automechanica ik heb een a attest behaald maar ik doe mijn richting niet graag . Zijn er toevallig andere richtingen die pas vanaf het 6 de beginnen waar ik eventueel kan op overschakelen of bestaat dit niet?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9614&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="c7XrwtiueoL-zql_TbjzeTyZ5QtKBboDQNRtPWkQ_cY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9618"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530078795"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9618#comment-9618" hreflang="nl">Wed, 06/27/2018 - 07:53</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9614#comment-9614" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, ik zit nu in het 5 de…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem </span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9618#comment-9618" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Je moet in het 5de en het…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Je moet in het 5de en het 6de tso dezelfde richting doen.</p> <p>Een overgang naar 6 bso binnen het studiegebied auto kan eventueel wel, maar dan moet je een 7de jaar doen en ben je nog twee jaar bezig.</p> <p>Het klinkt gek, maar als je gemotiveerd bent voor een andere richting, kan je misschien beter overzitten in die richting.</p> <p>Als je automechanica niet graag doet, maar ook niet direct iets anders weet, kan je beter doorbijten en in het hoger onderwijs iets gaan doen dat je echt graag doet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9618&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="1bg71p3AQ7sqm6zx1idZ-ltmb_3Npf-mbtgsijkPYtY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9635"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530258147"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9635#comment-9635" hreflang="nl">Thu, 06/28/2018 - 19:48</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Siham</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9635#comment-9635" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ik kom van 5 tso handel en…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ik kom van 5 tso handel en heb een C-attest waar ze me aanraden geen handel meer te volgen maar een aandere tso richting, kan ik dan nog over gaan naar 5kso en daar men jaar opnieuw doen</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9635&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="EMyKUimKIG83W3ypOkOV3k_dwGjpuR7qY8WXboUwq5s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9644"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530258199"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9644#comment-9644" hreflang="nl">Fri, 06/29/2018 - 09:43</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9635#comment-9635" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Ik kom van 5 tso handel en…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Siham</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9644#comment-9644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">In principe kan dit.   Als…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>In principe kan dit.</p> <p> </p> <p>Als je op het einde van het 4de geclausuleerd werd voor 5 kso, moet een toelatingsklassenraad wel beslissen om de clausulering op te heffen.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9644&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="KXiwq4Ts7LNYW-JOqCL3ThrL6Hb2X-tABvEGCbkDfs4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9639"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530258480"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9639#comment-9639" hreflang="nl">Fri, 06/29/2018 - 00:13</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Inas</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9639#comment-9639" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, ik zit in het 3de…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo, ik zit in het 3de middelbaar tso maar wil overstappen naar aso kan dit? Ik had in de 2de middelbaar een a-attest en ook dit jaar in 3 heb ik een a-attest.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9639&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="5KjbhewszbRDNAH_4n_1gFloNADLrwdw5zq4v_gC0uk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9716"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1535636396"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/en/comment/9716#comment-9716" hreflang="en">Fri, 06/29/2018 - 15:39</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9639#comment-9639" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo, ik zit in het 3de…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Inas</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/en/comment/9716#comment-9716" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Ja, een leerling die in 3…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ja, een leerling die in 3 tso een A-attest behaalt, mag naar 4 aso.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9716&amp;1=default&amp;2=en&amp;3=" token="pn5Qj7mGO2Ip3b-Tf5soVWWWRRmtOKGCa5bk8Kmzf68"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9646"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530266116"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9646#comment-9646" hreflang="nl">Fri, 06/29/2018 - 10:56</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonymous</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9646#comment-9646" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">beste,ik heb dit jaar een c…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>beste,ik heb dit jaar een c-attest gekregen in het 3de middelbaar ASO ,maar omdat ik al is ben blijven zitten in het eerste wil ik graag naar BSO gaan kan dit ook zonder dat ik mijn jaar opnieuw moet doen.kan ik dan ineens met een c-attest van 3 ASO naar 4 BSO gaan</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9646&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="6LE9zWxNgk9m6d5Uu4aeoko6erxlOtmbKQW19CVU5gs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9647"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530266304"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9647#comment-9647" hreflang="nl">Fri, 06/29/2018 - 11:58</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9646#comment-9646" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">beste,ik heb dit jaar een c…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonymous</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9647#comment-9647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Nee, dit kan niet. Met een C…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Nee, dit kan niet. Met een C-attest is overzitten de enige optie. Je kan wel overzitten in 3 bso. Dat is sowieso een goed idee als je een richting zou kiezen met praktijk.</p> <p> </p> <p>Je kan wel overstappen naar deeltijds onderwijs.</p> <p><a href="https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/deeltijds-beroepssecundair-onderwijs-dbso">https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/de…</a></p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9647&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="83Y3w5qbWA1AOvMJtVQFMxUQVcKLA_4UogdY5dMHThI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9649"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530270233"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9649#comment-9649" hreflang="nl">Fri, 06/29/2018 - 12:28</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonymous</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9647#comment-9647" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Nee, dit kan niet. Met een C…</a> by <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9649#comment-9649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">maar, ik heb gehoord dat ik…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>maar, ik heb gehoord dat ik wel over kan gaan want ze houden toch rekening met je leeftijd (ik ben 15 jaar)</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9649&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="OFmMsdeExGoDZ_6ddpZpb9_yQvA3jRRu6rvl7182uzw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9651"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530270390"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9651#comment-9651" hreflang="nl">Fri, 06/29/2018 - 13:06</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9649#comment-9649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">maar, ik heb gehoord dat ik…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonymous</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9651#comment-9651" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Op basis van leeftijd kan je…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Op basis van leeftijd kan je overgaan naar 3 bso.</p> <p>Ik citeer uit de omzendbrief:<br /> "Eerste leerjaar van de tweede graad B.S.O.</p> <p>Toelatingsvoorwaarden.</p> <p>Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten :</p> <p>1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd;</p> <p>2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereiken, onder de volgende voorwaarde :</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9651&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="TrpkqHkjIH8NY56iRCHaG7K_lO9PvYcNk4wmOxhQBBQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div></div></div><a id="comment-9661"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530350699"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9661#comment-9661" hreflang="nl">Sat, 06/30/2018 - 09:07</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MRAY</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9661#comment-9661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste, Mijn dochter (15 jaar…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Beste,</p> <p>Mijn dochter (15 jaar)heeft een A-attest in het 3de jaar Bso. Bso omdat ze in het 2de jaar Tso een B-attest gehaald heeft. Kan zij haar derde jaar opnieuw doen maar terug naar Tso gaan?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9661&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="gWenfLTxMsevjHJSwZ_P4nEr6CMbKnv9wf7xiVLcX_E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9664"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530350726"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9664#comment-9664" hreflang="nl">Sat, 06/30/2018 - 11:25</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9661#comment-9661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste, Mijn dochter (15 jaar…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MRAY</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9664#comment-9664" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Als een…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Als een toelatingsklassenraad daarmee instemt, kan dat.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9664&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="HeVAlINzYrC59FyYgX20d214Bh3fpDwcAbVtSH8j9lM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9662"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530350747"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9662#comment-9662" hreflang="nl">Sat, 06/30/2018 - 09:12</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Yasmina</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9662#comment-9662" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo ik heb mijn 3e jaar…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo ik heb mijn 3e jaar aso humane wetenschappen beëindigd met een c attest. Kan ik dan alsnog overgaan naar het vierde indien ik tso volg handel en talen ?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9662&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="0C9k-QZH56JrOgjGd_VA4j03dd68AC15O50XkLgpWr0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9665"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1530350792"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9665#comment-9665" hreflang="nl">Sat, 06/30/2018 - 11:26</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9662#comment-9662" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo ik heb mijn 3e jaar…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Yasmina</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9665#comment-9665" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Nee. Wat je voorstelt zou…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Nee. Wat je voorstelt zou kunnen met een B-attest.</p> <p> </p> <p>Met een C-attest kan je alleen maar overzitten.</p> <p>Je kan er wel voor kiezen om over te zitten in 3 handel.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9665&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="FdezkUDdTlzoGGOdLqu387HhHKQfHiYuGhBCHE3y694"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9705"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1535357778"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9705#comment-9705" hreflang="nl">Sat, 08/25/2018 - 19:41</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ashley</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9705#comment-9705" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo ik zit in het 5de jaar…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo ik zit in het 5de jaar tso in sociale techinische wetenschappen en ik heb dit jaar ook een C attest gekregen dus ik moet dan eigenlijk mijn 5de jaar nog eens opnieuw doen maar wat als ik naar bso ga mag ik dan over naar het 6de of moet ik zowiezo mijn 5de jaar overdoen ookal ga ik naar bso ?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9705&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="qidLi7-5u8XhvUYLOKS--fUu_IC9T-9TMfj6iB8cXHM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9708"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1535357885"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9708#comment-9708" hreflang="nl">Mon, 08/27/2018 - 10:18</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9705#comment-9705" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo ik zit in het 5de jaar…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Ashley</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9708#comment-9708" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Met een C-attest kan je…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Met een C-attest kan je alleen maar overzitten.</p> <p>Je moet dus sowieso het 5de jaar opnieuw doen. Welke richting je kiest, maakt niet uit.</p> <p> </p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9708&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="ItH9tufoMWmJJ28dZGU2WaKxbQQVK-T2AyxMM7i01bc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9712"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1535636626"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/en/comment/9712#comment-9712" hreflang="en">Wed, 08/29/2018 - 14:15</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/en/comment/9712#comment-9712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Dus ik zat nu in 2handel ik…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Dus ik zat nu in 2handel ik heb een b-attest gekregen en ik wil naar bso kantoor mag ik dan naar 3bso of 4bso?<br /> Want ik hoorde ergens dat da gaat als je terug op leeftijd wilt zitten?</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9712&amp;1=default&amp;2=en&amp;3=" token="H1TaSfOSmXEzLPnthfM9eXh8FM9340_Y-k7F7N03-jY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9717"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1535636696"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/en/comment/9717#comment-9717" hreflang="en">Thu, 08/30/2018 - 15:44</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/en/comment/9712#comment-9712" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Dus ik zat nu in 2handel ik…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/en/comment/9717#comment-9717" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Je kan op leeftijd alleen…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Je kan op leeftijd alleen overgaan naar 3bso.</p> <p>Als je dit jaar in 2 handel zat, moet je volgend jaar starten in 3 bso.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9717&amp;1=default&amp;2=en&amp;3=" token="4eVpp53TOIHRzwNvCh3GI-XF3ifItRwlfwlzhwU9NwQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div><a id="comment-9735"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1537118938"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/en/comment/9735#comment-9735" hreflang="en">Sat, 09/15/2018 - 16:39</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/en/comment/9735#comment-9735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Hoi Kun je met een a attest…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hoi<br /> Kun je met een a attest van aan 2 stv naar 3 humane wetenschappen gaan</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9735&amp;1=default&amp;2=en&amp;3=" token="8zyYqAK3AKiC9F-B70KFCqwZAyxhCBhD8qQb-Sl51ME"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9737"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1537119158"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/en/comment/9737#comment-9737" hreflang="en">Sun, 09/16/2018 - 19:32</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/en/comment/9735#comment-9735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Hoi Kun je met een a attest…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anoniem</span></p> </footer> <div> <h3><a href="/en/comment/9737#comment-9737" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="en">Ja. Als je in het tweede…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ja. Als je in het tweede jaar stv een A-attest behaalt, mag je naar om het even welke richting van het derde jaar.</p> <p> </p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9737&amp;1=default&amp;2=en&amp;3=" token="PDchj5ZBE0yPZ0zU48P6yofD25aMvEYJ2pWG42XtBfY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=50&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="LTSssd43e4Qy8bZD-jo8ZV7F9CStZE4JxPdEpLPiN50"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 15 Jun 2018 18:24:39 +0000 Lies Van Rompaey 50 at https://edulogos.org https://edulogos.org/blog/wat-met-een-b-c-attest#comments In beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad. Hebt u een advocaat nodig? https://edulogos.org/blog/beroep-gaan-tegen-de-beslissing-van-de-klassenraad-hebt-u-een-advocaat-nodig <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">In beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad. Hebt u een advocaat nodig?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.</p> <p>De beroepsprocedure verloopt in 3 fases. Kort gezegd bestaat de eerste fase uit een gesprek, de tweede fase uit een aangetekende brief en de derde fase uit een klacht bij de Raad van State.</p> <p>Meer informatie vindt u in <a href="http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-klassenraad" target="_blank">ons artikel over de beroepsprocedure</a>.</p> <p>Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat. Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet. Waarom dit zo is, is eenvoudig.</p> <p>De eerste twee fases van de beroepsprocedure zijn expliciet bedoeld om ouders (en dus niet advocaten) de kans te geven om hun bezwaren te uiten en gehoord te worden. Zij kunnen uitleggen waarom ze de beslissing te zwaar, verkeerd of onredelijk vinden en de school wijzen op eventuele fouten, ontbrekende informatie,... Het is in elk geval de bedoeling dat twee gelijkwaardige partners samen in gesprek gaan en samen zoeken naar een oplossing. Zeer vaak werkt dit ook. De school leert iets bij dat een andere beslissing rechtvaardigt of de ouders begrijpen waarom de beslissing op die manier gevallen is.</p> <p>Moeten ouders dit gesprek dan niet voorbereiden? Ja, dat doen ze best wel, maar daar is alleen gezond verstand voor nodig.</p> <p> </p> <p>Enkele tips voor ouders:</p> <ol><li><strong>Lees het schoolreglement aandachtig</strong>. Dit is cruciaal en kan niet genoeg benadrukt worden. U kunt zo alvast nagaan of de beslissing volledig in overeenstemming is met het reglement. In het reglement vindt u ook een beschrijving van wat u exact moet doen om beroep aan te tekenen.</li> <li>Beantwoord voor uzelf de volgende vragen. <ol><li>Begrijp ik de beslissing 100%? Weet ik exact wat de gevolgen zijn van de beslissing? Als het antwoord nee is, zoek dit dan eerst uit.</li> <li>Waarom vind ik de beslissing onterecht? Noteer dit exact en zo mogelijk in aparte puntjes.</li> <li>Welke beslissing zou ik wel aanvaardbaar vinden? Noteer dit exact en leg in afzonderlijke puntjes uit waarom.</li> <li>Kijk naar de antwoorden bij vraag b en c. Wat zou de school hierop kunnen antwoorden? Wat kunt u tegenover die antwoorden plaatsen?</li> </ol></li> <li>Zorg dat u rustig bent voor u aan de voorbereiding begint. Hoe rustiger u bent, hoe rustiger u kunt nadenken.</li> <li>Wees eerlijk met uzelf. U hebt een schooljaar lang rapporten en cijfers gezien. U hebt een schooljaar lang gezien hoe uw zoon of dochter zich heeft ingezet. Is de beslissing van de klassenraad echt onterecht? Is wat u voelt terechte verontwaardiging tegenover de school of spijt, ontgoocheling, frustratie,... tegenover uw zoon of dochter?</li> </ol><p>Met deze 4 tips bent u perfect voorbereid op een gesprek met de school. Een advocaat zal u vertellen wat u zelf kan lezen in het schoolreglement en u hiervoor 500 tot 1500 euro aanrekenen. Een advocaat zal u ook meteen vertellen op welke manier u de school kunt aanvallen, terwijl de gesprekken voor beide partijen bedoeld zijn om iets relevants bij te leren.</p> <p>Als u de school aanvalt, is er een redelijke kans dat die een tegenoffensief lanceert of zich indekt. U loopt in elk geval een groter risico dat het onmogelijk wordt om te komen tot een oplossing die alleen maar geduld en luisterbereidheid vergt.</p> <p>Zeg ik daarmee dat scholen nooit fouten maken en dat een advocaat nooit nuttig is? Nee. Natuurlijk niet. Scholen maken fouten en soms zijn ze niet bereid om dit toe te geven. In dat geval kunt u overwegen om naar de Raad van State te trekken. Dat is dan ook het goede moment om advies te vragen aan een advocaat.</p> <p> </p> <p>Nog even dit: Edulogos geeft al 10 jaar advies in verband met onderwijs. Wij beantwoorden zeer vaak vragen over de beroepsprocedures en de slaagkansen ervan. Wij doen dit bewust gratis omdat we ouders grote en voornamelijk overbodige kosten willen besparen.</p> <p>Veel ouders zijn bang dat ze hun kinderen onrecht aandoen door niet onmiddellijk de grote en zware wapens boven te halen. Ze hebben het gevoel dat ze te weinig weten over wat de school nu wel en niet mag en ze vrezen dat ze hierdoor de toekomst van hun kinderen op het spel zetten. Wij vinden het onrechtvaardig dat die angst en bezorgdheid wordt aangewakkerd uit winstbejag en willen daar dan ook iets tegenover stellen. <font color="red"><strong>Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar <a href="mailto:info@edulogos.org">info@edulogos.org</a>. Dit is gratis en vrijblijvend. </strong></font></p> <p>Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.</p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 06/21/2017 - 17:55</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=95&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="0ZrZ8hLx7Bwb8XpfPODN-0VOXZS_3B5bEyd-H4lg-Ww"></drupal-render-placeholder> </section> Wed, 21 Jun 2017 15:55:45 +0000 Lies Van Rompaey 95 at https://edulogos.org C-attest in het laatste jaar https://edulogos.org/blog/c-attest-het-laatste-jaar <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">C-attest in het laatste jaar</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk nog een extra wrang smaakje.</p> <p>Het einde was in zicht en nu komt er nog een heel schooljaar bij. Heel wat jongeren én hun ouders zien nog een jaar op school totaal niet zitten.</p> <p>Als de motivatie al ver te zoeken was en de slaagkans in het bisjaar om welke reden dan ook beperkt is, is het zinvol om de alternatieven te bekijken.</p> <p><strong>Examencommissie</strong><br /> Examencommissie is interessant voor leerlingen die een richting deden die <a href="http://www.examencommissie.be/content/voor-welke-richtingen-kan-ik-examen-afleggen-de-derde-graad" target="_blank">georganiseerd wordt door de examencommissie</a>.</p> <p>Wie een C behaalde in het laatste jaar komt bij de examencommissie in aanmerking voor vrijstellingen. Normaal gesproken moet de kandidaat alleen examens afleggen voor de vakken waarvoor hij onvoldoende scoorde. Met enkele (of veel) vrijstellingen kan het diploma secundair onderwijs vrij snel worden behaald. Tegen 1/10 kan nooit, maar met een beetje geluk is het zeker mogelijk om in het tweede semester te starten in het hoger onderwijs.</p> <p>Ook wie een andere richting deed kan examencommissie overwegen. Er zijn in dat geval minder vrijstellingen mogelijk en de keuze van de richting is minder vanzelfsprekend, maar het blijft mogelijk om (op vrij korte tijd) een diploma secundair onderwijs te behalen.</p> <p>Nadelen van examencommissie:</p> <ul><li>Een inschrijving bij de examencommissie geeft geen recht op kinderbijslag.</li> <li>De te kennen leerstof komt niet noodzakelijk exact overeen met de leerstof die op school behandeld werd.</li> </ul><p><strong>Tweedekansonderwijs/cvo</strong><br /> Wie inschrijft bij het tweedekansonderwijs/cvo kan op basis van de laatste rapporten en niveauproeven in aanmerking komen voor vrijstellingen.</p> <p>Tweedekansonderwijs is vooral een goede oplossing voor wie niet meer naar de middelbare school wil, maar toch lessen wil volgen. Het tweedekansonderwijs/cvo werkt met (jong)volwassenen. De aanpak is vanzelfsprekend totaal anders. Bovendien is het aantal lesuren gewoonlijk beperkt. Tweedekansonderwijs/cvo geeft ook recht op kinderbijslag.</p> <p>Tweedekansonderwijs gaat niet noodzakelijk snel, maar wie vrijstellingen krijgt, kan vaak op 1 schooljaar tijd alle modules afwerken. Het grote verschil met gewoon op school het jaar overdoen, is dat de aanpak veel minder "schools" is. Het is zeker een manier om emotioneel en psychologisch een aanvaardbaar jaar te hebben.</p> <p><strong>Belangrijke opmerking</strong> Examencommissie en tweedekansonderwijs/cvo leveren een volwaardig diploma secundair onderwijs op. Dit diploma verschilt op geen enkele manier van het diploma dat op school wordt behaald op het einde van 6 aso/tso/kso of 7 bso.</p> <p><font color="red"><strong>Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar <a href="mailto:info@edulogos.org">info@edulogos.org</a>. Dit is gratis en vrijblijvend. </strong></font></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 06/17/2017 - 10:43</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=83&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="Hpvl6RzIeAQgq9ABBSkseXTU3stxSaZflPD-V4XJ8d8"></drupal-render-placeholder> </section> Sat, 17 Jun 2017 08:43:17 +0000 Lies Van Rompaey 83 at https://edulogos.org Een diploma secundair onderwijs behalen via tko/cvo https://edulogos.org/blog/een-diploma-secundair-onderwijs-behalen-tkocvo <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Een diploma secundair onderwijs behalen via tko/cvo</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Via het tweedekansonderwijs / cvo kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.</p> <p>Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming. In beide gevallen heb je vakken. Elk vak bestaat uit 1 of meer modules.</p> <p>Tijdens een semester volg je de lessen van een module en op het einde leg je een examen af. Slaag je voor dat examen, dan krijg je een attest voor de module. Wanneer je attesten hebt voor alle modules van alle vakken, krijg je een diploma.</p> <p>Op basis van rapporten en niveauproeven kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Het is dus mogelijk dat er sowieso al een paar modules wegvallen, waardoor je sneller rond bent met alles.</p> <p>De duur van de opleiding hangt af van drie factoren: de gekozen opleiding (sommige duren langer dan andere), de vrijstellingen die krijgt en je beschikbaarheid/inzet (je kiest zelf hoeveel modules je volgt per semester). Sommige opleidingen kan je op 1 jaar afwerken!</p> <p>Wie jonger is dan 25 en voldoende uren les per week volgt, behoudt het recht op kinderbijslag. Ook behoud van werkloosheidsuitkering is in bepaalde gevallen mogelijk.</p> <p>Voor aso-richtingen en aanvullende algemene vorming moet je 18 jaar zijn. Aan de diplomeerbare richtingen mag je gewoonlijk beginnen op 16 jaar.</p> <p>Een overzicht van de opleidingen en de centra die ze organiseren, vind je <a href="http://www.tweedekansonderwijs.be/" target="_blank">hier</a></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 06/10/2017 - 15:40</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=84&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="EXj9BKPPu2SGvOfHjRmE03M4roEJIDfxnrIN31Q5IkI"></drupal-render-placeholder> </section> Sat, 10 Jun 2017 13:40:02 +0000 Lies Van Rompaey 84 at https://edulogos.org Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het? https://edulogos.org/blog/examencommissie-secundair-onderwijs-hoe-werkt-het <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het?</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>stap 1: Je kiest een richting</strong>.<br /> Je bent volledig vrij in je keuze. Schoolprestaties, attesten, leeftijd,... spelen geen rol. Weet je niet goed welke richting kiezen, vraag <a href="http://examencommissie.be/content/gratis-advies" target="_blank">gratis advies</a>.</p> <p><strong>Stap 2: ga naar een van de <a href="https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=EXCO_PUBLIC:2:0:::2::" target="_blank">verplichte infosessies</a></strong><br /> Je krijgt daarna toegang tot het EC-platform (examencommissieplatform). Als het lang duurt voor je naar een infosessie kan, kan je wel al studiemateriaal verzamelen of zelfs al beginnen te studeren. Wat je precies moet kennen en kunnen, vind je <a href="https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=215:1:::NO::P1_GRAAD_OND_VORM,P1_STUDIERICHTING:1,362" target="_blank">hier</a>.</p> <p><strong>Stap 3: leg je examendatums vast</strong><br /> Voor elk vak van je richting wordt er verschillende keren per jaar een examen georganiseerd. Je kiest voor elk vak 1 van die datums.</p> <p><strong>Stap 4: leg examens af</strong><br /> Op de gekozen datums ga je naar het examencentrum in Brussel en leg je examen af.</p> <p>Als je slaagt: Je cijfer blijft 7 jaar geldig*. Je moet dus maar 1 keer slagen voor een vak. (*cijfers behaald tussen 2002 en juni 2012 blijven onbeperkt geldig)</p> <p>Als je niet slaagt: Als je niet slaagt, probeer je gewoon opnieuw (onbeperkt, maar maximaal drie keer per kalenderjaar). Voor sommige vakken (= B-vakken) mag je een onvoldoende halen.</p> <p><strong>Stap 5: ontvang je diploma</strong><br /> Wanneer je geslaagd bent voor alle vakken of aan de deliberatiecriteria voldoet, krijg je het gewenste getuigschrift (eerste en tweede graad) of diploma (derde graad). Zie ook: <a href="http://edulogos.org/blog/centrale-examencommissie-wat-kan-en-wat-kan-niet">Examencommissie: wat kan wel en wat kan niet?</a></p> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 06/09/2017 - 19:13</span> <section class="field field--name-comment-no-subject field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title">Comments</h2> <a id="comment-9691"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment by-anonymous clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1534365464"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9691#comment-9691" hreflang="nl">Mon, 07/30/2018 - 21:32</a> | <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Angela Spasenoska </span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9691#comment-9691" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Mag je ook al beginnen…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Beste</p> <p>Mag je ook al beginnen op uw 10-11jaar en zo getuigschrift lager onderwijs behalen? Mag je dan direct secundair doen? Ookal ben je jonger dan normaal zou moeten ?</p> <p>En kan het zijn dat je een jaar of twee kan overslaan in secundair als je examencommissie doet/deed? </p> <p>Alvast vriendelijk bedankt<br /> Vriendelijke groeten<br /> Angela Spasenoska</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9691&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="txPSyg9Am_M-doCCeC4hj74DjpCSkEijgX-4yDMn_6E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="indented"><a id="comment-9697"></a> <article data-comment-user-id="3" class="comment js-comment by-node-author clearfix"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1534365502"></mark> <footer class="edu8-comment-meta"> <p><a href="/nl/comment/9697#comment-9697" hreflang="nl">Wed, 08/15/2018 - 22:38</a> | <span lang="" about="/en/users/lies-van-rompaey" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Lies Van Rompaey</span></p> <p class="visually-hidden">In reply to <a href="/nl/comment/9691#comment-9691" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Beste Mag je ook al beginnen…</a> by <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Angela Spasenoska </span></p> </footer> <div> <h3><a href="/nl/comment/9697#comment-9697" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Het antwoord op al uw vragen…</a></h3> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Het antwoord op al uw vragen is ja.</p> <p> </p> <p>Meer informatie, vindt u hier:</p> <p><a href="http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissie-basisonderwijs">http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissie-basisonderwijs</a></p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9697&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="5V_9rhZmsAfSo0KkqM6eXxjjIkiivXoDq1gucYqzL14"></drupal-render-placeholder> </div> </article> </div> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=78&amp;2=comment_no_subject&amp;3=comment_no_subject" token="OajZ_msnSy3Z-oHFjqbDdbha-ubiPn-6d2xE6HvXg-M"></drupal-render-placeholder> </section> Fri, 09 Jun 2017 17:13:00 +0000 Lies Van Rompaey 78 at https://edulogos.org