Examencommissie en kinderbijslag

Jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 jaar (of 18 wordt tijdens het lopende schooljaar) ben je leerplichtig. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.

Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat. Je voldoet in dat geval aan de leerplicht als je ouders het attest thuisonderwijs op tijd invullen en versturen naar het agentschap onderwijsdiensten. Je blijft automatisch in orde met de kinderbijslag.

Wil je in de loop van het schooljaar overstappen op huisonderwijs dan is het wat ingewikkelder. Je ouders moeten de verklaring huisonderwijs onmiddellijk versturen en schriftelijk melden aan het clb dat ze voor jou voor huisonderwijs kiezen. Het clb heeft 10 dagen om zich te verzetten tegen die beslissing. Je kan samen met je ouders ook uitgenodigd worden voor een gesprek. Hulp nodig met de melding? Geef een seintje.

 

Je wordt 18 tussen 1/9 en 31/12, je bent 18 of je bent ouder dan 18.

In dit geval ben je niet meer leerplichtig.

Er zijn dan twee opties om de kinderbijslag te behouden.

 

Optie 1: Als je in Vlaanderen woont, heb je gedurende 1 jaar recht op kinderbijslag als schoolverlater. Tijdens dat jaar mag je ook werken als student. De periode van 1 jaar start op de dag dat je stopt met school (als je 18 bent) of op 1/9 (als je 18 wordt).

Hiervoor kiezen, heeft echter belangrijke consequenties. De kinderbijslag als schoolverlater mag je gebruiken zoals je wil, maar hij is eigenlijk bedoeld voor de beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd). Dit is de periode van ongeveer 1 jaar die je na je inschrijving bij de vdab moet doorlopen voor je een uitkering krijgt. Elke maand die je voor je inschrijving bij de vdab hebt opgebruikt, wordt afgetrokken van je "tegoed".

Als je bv. 4 maanden hebt gebruikt, dan zal je het tijdens je beroepsinschakelingstijd 4 maanden zonder iets (dus geen uitkering en geen kinderbijslag) moeten stellen. Je kan gokken dat je onmiddellijk werk zal vinden en dat je dus geen beroepsinschakelingstijd zal moeten doorlopen, maar dat is wel een gevaarlijke gok.

Wij bevelen daarom aan om sowieso te kiezen voor optie 2.

 

Optie 2: Schrijf bij het volwassenenonderwijs in voor 17 uur per week. Dit kan 2 keer per jaar: augustus en januari. 17 uur per week is echt niet zo veel. Je houdt ruim voldoende tijd over om te studeren voor de examencommissie. Bovendien is het vaak mogelijk om bij het volwassenenonderwijs vakken te doen die daarna een vrijstelling opleveren bij de examencommissie. Ook kan je bij het volwassenenonderwijs vrijstellingen krijgen die niet mogelijk zijn bij de examencommissie.

Als je het goed aanpakt en plant, levert deze optie dus 2 voordelen op: je behoudt het recht op kinderbijslag (zonder dat dat een weerslag heeft op je rechten tijdens de beroepsinschakelingstijd) én je moet minder examens afleggen bij de examencommissie.

 

Vragen? Wij beantwoorden ze graag. We kunnen je ook helpen om een traject samen te stellen dat volwassenonderwijs en examencommissie optimaal combineert.

 

 

 

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.