Examencommissie VDAB, kinderbijslag en ziekteverzekering

Over wat wel en niet kan, moet en mag.

Jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 jaar (of 18 wordt tijdens het lopende schooljaar) ben je leerplichtig. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.

Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat. Je voldoet in dat geval aan de leerplicht als je ouders het attest thuisonderwijs op tijd invullen en versturen naar het agentschap onderwijsdiensten. Je blijft automatisch in orde met ziekteverzekering en de kinderbijslag.

Wil je in de loop van het schooljaar overstappen op huisonderwijs dan is het wat ingewikkelder. Je ouders moeten de verklaring huisonderwijs onmiddellijk versturen en schriftelijk melden aan het clb dat ze voor jou voor huisonderwijs kiezen. Het clb heeft 10 dagen om zich te verzetten tegen die beslissing. Je kan samen met je ouders ook uitgenodigd worden voor een gesprek. Hulp nodig met de melding? Geef een seintje.

 

Ouder dan 18

Als je 18 of ouder bent, ben je niet meer leerplichtig. Als je nu stopt met school om te studeren voor de examencommissie, heeft dit 2 belangrijke gevolgen. Ten eerste verliezen je ouders het recht op kinderbijslag. Ten tweede kan je niet meer werken als student. Die gevolgen zijn tijdelijk. Als je inschrijft in het hoger onderwijs (voor je 25 bent) voldoe je opnieuw aan de voorwaarden voor kinderbijslag en studentenarbeid.

 

Eerste mogelijke oplossing: Inschrijven bij de VDAB

Als je inschrijft bij de VDAB, begint je beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd). Tijdens die periode blijven je ouders kinderbijslag krijgen en blijf je via je ouders in orde met de ziekteverzekering. Na de beroepsinschakelingstijd valt de kinderbijslag weg, maar krijg je een uitkering (inschakelingspremie). Vanaf het moment dat je een uitkering krijgt, moet je zelf inschrijven bij een ziekenfonds.

Het nadeel van deze oplossing is dat je op elk moment kan worden opgeroepen om te gaan werken. Je mag zo'n oproep niet weigeren. Bovendien heb je geen diploma. Je wordt dus ingeschreven als laaggeschoold. Voor die categorie is er veel werk.

 

Tweede mogelijke oplossing: 17 uur les volgen bij het volwassenenonderwijs (cvo)

Als je 17 uur per week les volgt, behouden je ouders het recht op kinderbijslag en kan je als student blijven werken. De lessen zijn gericht op jonge volwassenen en je hoeft alleen op school te zijn voor de lessen. Je hebt dus veel meer vrijheid dan op de gewone school. Voor sommige vakken kan je een vrijstelling krijgen bij de examencommissie als je ze volledig afwerkt bij het volwassenenonderwijs.

 

Vragen? Wij beantwoorden ze graag.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.