blog

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat. Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet.

Waarom dit zo is, is eenvoudig.

Hebt u een vraag naar aanleiding van het eindrapport en het attest? Zoekt u advies?

Wij beantwoorden uw vragen en geven advies. Dit is gratis en vrijblijvend.

 

U kunt bij ons terecht in de volgende gevallen:

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uit kan.

Op het einde van het schooljaar ontvangt elke leerling die regelmatig de lessen heeft bijgewoond een attest. In dit artikel lichten we toe welke attesten mogelijk zijn in het schooljaar 2018-2019 en welke gevolgen ze hebben.

Voor schooljaar 2019-2020 verandert er heel wat, maar dit jaar blijft alles nog bij het oude.

 

Stoppen met school en overstappen en voorbereiden op de examecommissie lijkt eenvoudig, maar op wettelijk vlak is dat allesbehalve zo.

Met dit artikel gaan we dieper in over wat wel en niet kan, moet en mag.

Edulogos heeft voor de meeste vakken van de derde graad cursussen op maat. Dit betekent dat ze volledig uitgewerkt zijn aan de hand van de vakfiches (de leerplannen van de examencommissie) en dus alles behandelen wat de kandidaat moet kennen. Wie onze cursussen gebruikt, heeft geen andere leerstof nodig.

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uit kan.

Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier.

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk nog een extra wrang smaakje.

Examencommissie is interessant voor leerlingen die een richting deden die georganiseerd wordt door de examencommissie.

Via het tweedekansonderwijs / cvo kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.