Examencommissie en kinderbijslag

De inhoud van dit artikel werd gecontroleerd op 22/06/2023.

 

Jonger dan 18 
Tot je 18de verjaardag ben je leerplichtig. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.

Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat.

Als je start bij het begin van het schooljaar, is er sowieso geen probleem. Om in orde te zijn met de leerplicht volstaat het dat je ouders de verklaring huisonderwijs op tijd invullen en versturen. Dat kan op papier of online

Wil je in de loop van het schooljaar overstappen op huisonderwijs dan is het wat ingewikkelder. Je ouders moeten de verklaring huisonderwijs onmiddellijk versturen en schriftelijk melden aan het clb dat ze voor jou voor huisonderwijs kiezen. Het clb heeft 10 dagen om zich te verzetten tegen die beslissing. Je kan samen met je ouders ook uitgenodigd worden voor een gesprek.  Geef gerust een seintje als je hulp nodig hebt met de melding.

Je blijft automatisch in orde met de kinderbijslag tot je 18de verjaardag. Vanaf de maand na je 18de verjaardag, vervalt het automatisch recht op kinderbijslag en begint de regeling voor schoolverlaters.

 

18 of ouder 
In dit geval ben je niet meer leerplichtig.

Er zijn dan twee opties om de kinderbijslag te behouden.

Optie 1: Als je in Vlaanderen woont, heb je gedurende 1 jaar recht op kinderbijslag als schoolverlater. Tijdens dat jaar mag je ook werken als student. Als je huisonderwijs doet, start die periode op de eerste dag van de maand na je 18de verjaardag. [Als je na je 18de verjaardag nog ingeschreven was in een school, start de periode op de dag dat je stopt met school.]

Hiervoor kiezen, heeft echter belangrijke consequenties. De kinderbijslag als schoolverlater mag je gebruiken zoals je wil, maar hij is eigenlijk bedoeld voor de beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd). Dit is de periode van 1 jaar die je na je inschrijving bij de vdab moet doorlopen voor je een uitkering krijgt. Elke maand die je voor je inschrijving bij de vdab hebt opgebruikt, wordt afgetrokken van je "tegoed". Het kan dus zijn dat je het 1 tot 12 maanden moet stellen zonder iets (dus geen uitkering en geen kinderbijslag).

Wij bevelen daarom aan om waar mogelijk sowieso te kiezen voor optie 2.

 

Optie 2: Schrijf bij het volwassenenonderwijs in voor 17 uur per week. Dit kan 2 keer per jaar: augustus en januari. 17 uur per week is echt niet zo veel. Je houdt ruim voldoende tijd over om te studeren voor de examencommissie. Bovendien is het vaak mogelijk om bij het volwassenenonderwijs vakken te doen die daarna een vrijstelling opleveren bij de examencommissie. Ook kan je bij het volwassenenonderwijs vrijstellingen krijgen die niet mogelijk zijn bij de examencommissie.

Als je het goed aanpakt en plant, levert deze optie dus 2 voordelen op: je behoudt het recht op kinderbijslag (zonder dat dat een weerslag heeft op je rechten tijdens de beroepsinschakelingstijd) én je moet minder examens afleggen bij de examencommissie.

 

 

Vragen? Wij beantwoorden ze graag. We kunnen je ook helpen om een traject samen te stellen dat volwassenenonderwijs en examencommissie optimaal combineert.

 

 

 

 


Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van dit artikel?
Laat het ons weten.