Slecht kerstrapport? Blijf niet bij de pakken zitten.

Wat kan je doen als je kerstrapport (heel) slecht was?

1) Werken! 
Het is zeker niet te laat om het tij te keren. Maak een plan om vanaf januari hard te werken. Stel een weekplanning op voor je schoolwerk en voorzie daarin in extra tijd voor probleemvakken. Denk er ook aan om herhalingsmomenten in te lassen.

Als je cijfers vanaf januari redelijk zijn en je bent voor de rest van het jaar op tijd met alle taken en voorbereiding, is het jaar zeker niet verloren.

Als je een ommekeer kan bewerkstelligen (en dat is echt niet zo moeilijk), wordt dat zeker beloond.

 


2) Ingaan op het remediëringsaanbod 
Als je cijfers slecht waren, zal de school vrijwel zeker remediëring voorstellen. Als je je jaar wil redden, moet je dit voorstel aanvaarden. Kijk goed op je rapport. Soms staat er letterlijk dat je zelf naar de leerkracht moet stappen om dit te regelen. Daarmee zegt de school dat de bal in jouw kamp ligt.

Bijlessen tijdens de middag, extra taken,… het is allemaal niet geweldig fijn, maar een jaar overzitten, is dat ook niet.

Door de remediëring ernstig te nemen, toon je bovendien aan dat je bereid bent om hard te werken. Dat speelt alleen maar in je voordeel tijdens de deliberatie in juni. Je extra inspanningen kunnen het verschil maken tussen een B- en een C-attest of tussen een B-attest met een zeer strenge clausulering of een met een beperkte clausulering.

 


3) Van richting veranderen. 
Misschien krijg je van de school het advies om van richting te veranderen. Misschien heb je hier zelf al aan gedacht.

Als de school dit adviseert, ben je het jezelf verplicht om hier heel goed over na te denken. Je krijgt zo een advies gewoonlijk echt alleen als de klassenraad denkt dat je de huidige richting niet aankan of dat die richting niet goed (genoeg) aansluit bij je interesses. Het advies is niet bindend, je moet het dus niet volgen, maar het heeft wel gevolgen als je dat niet doet.

Als je tegen advies in in je huidige richting blijft, is het aan jou om te bewijzen dat de klassenraad ongelijk heeft. Je zal dus alles op alles moeten zetten om je cijfers voor alle vakken op te krikken. Dat is des te belangrijker omdat de deliberatie in juni streng zal zijn. Om een A-attest te krijgen, zal je aan de voorwaarden (beschreven in het schoolreglement) moeten voldoen.

Denk er ook aan dat een beroepsprocedure tegen een B- of C-attest extreem weinig kans op slagen heeft als je tijdens of aan het einde van het eerst trimester het advies kreeg om van richting te veranderen.


Heb je zelf twijfels bij je huidige richting? Moet je echt heel hard werken zonder dat dit veel oplevert? 
Het kan zijn dat je studiemethode volledig verkeerd is. Als dat zou kunnen, ga dan langs bij het CLB of bespreek dit met je leerkrachten. 
Ligt het waarschijnlijk niet aan je studiemethode dan is het tijd om eerlijk te zijn met jezelf. Hoe moeilijk het ook is om dit toe te geven, de richting die je doet, is misschien gewoon te zwaar of heeft enkele vakken waar je je zo hard voor moet inspannen dat er amper tijd overblijft voor de andere vakken.

 

Het is zinvol om je af te vragen waarom je het doet en voor wie. 
Is het de allerenige weg om een droom waar te maken? Ben je daar zeker van? 
Doe je de richting omdat je ouders dat willen? Ben je daar zeker van? 
Hoe zou je leven eruit zien als je wat meer tijd had voor jezelf? 
Doe je de richting alleen omdat je het een schande zou vinden als je zou moeten "afzakken"? 
Weet je wel welke richtingen er allemaal bestaan? Een richting die je echt graag doet, kan het werk enorm verlichten.

 


Nog twee bedenkingen:

  • Stap je over op een richting van het 2de, 3de of 4de jaar aso, tso of kso en behaal je een A-attest, dan kan je volgend schooljaar volledig vrij een richting kiezen. Nu een overstap maken naar tso, betekent dus niet dat je volgend schooljaar ook tso moet doen.
  • Als je van richting verandert, begin je in januari écht met een schone lei. Je punten van het eerste trimester tellen (voor de meeste vakken) niet meer mee.

 


4) Bijzondere omstandigheden 
Werden je cijfers van het eerste trimester beïnvloed door problemen thuis, psychische problemen, ziekte, pijnlijke gebeurtenissen, pesterijen op school,…? Informeer de school! Dit is echt belangrijk. Je hoeft niet in de details te gaan, maar je moet de school een kans geven om je te ondersteunen.

Het kan moeilijk of delicaat zijn om informatie te delen met de school, maar het is vrijwel altijd in je voordeel. Spreek een vertrouwensleerkracht aan of praat met een medewerker van het CLB. Onthoud goed dat het doel is om de school op de hoogte te brengen en te bekijken hoe de school je kan helpen om een moeilijke periode te overbruggen. Het is niet de bedoeling dat de school daarna alles voor jou beslist. Je kan mee bepalen wat en hoeveel er gedeeld wordt en met wie. Belangrijker is dat je mee kan zoeken naar wat je kan helpen.

Denk ook aan het volgende: Veel ouders gebruiken bijzondere omstandigheden als argument wanneer ze in juni in beroep gaan tegen een B- of C-attest. Dit is vrijwel nooit nuttig en dat is ook terecht. Tot juni wachten om de school te informeren, heeft een dubbel negatief effect. Ten eerste wordt de informatie sowieso (minstens een beetje) verdacht. Ten tweede kunnen de leerkrachten tijdens de verschillende klassenraden alleen maar werken met de informatie die ze hebben. Door in juni begrip te eisen voor een situatie, wordt er eigenlijk verlangd van de school dat ze alle klassenraden van het hele jaar met terugwerkende kracht herbekijkt, maar dan zonder de mogelijkheid om oplossingen voor te stellen en die bij te stellen in functie van de vruchten die ze afwerpen.

 


5) Van school veranderen 
Een drastische oplossing, maar soms wel de juiste. Als de relatie met je school erg verziekt is en alle vertrouwen weg is, dan kan een andere school misschien uitkomst bieden.

Op je nieuwe school begin je met een propere lei. Het rapport van je oude school telt niet meer mee. Niemand kent jou als de "lastige", "onwillige", "luie",… leerling en je bent volledig vrij om een nieuwe en positieve relatie op te bouwen.

 


6) Een alternatieve oplossing kiezen 
Je wil leren, kennis en vaardigheden verwerven én een diploma behalen, maar je hebt het gehad met de school. Je kan niet meer tegen de oplegde planning, de vele verplichtingen, het lawaai, de dagelijkse trek van en naar de school,… en hierdoor kan je het ook niet opbrengen om voor school te werken.

Als dit voor jou het geval is, dan zal een van de al voorgestelde oplossingen je niet vooruit helpen.


Je kan een volledig andere oplossing kiezen.


Optie 1: Overstappen op volwassenenonderwijs 
Als je minstens 16 bent wanneer het tweede semester start (begin februari) kan je beginnen aan een diplomagerichte opleiding. Om in orde te blijven met de leerplicht, moet je dit combineren met huisonderwijs.

Als je minstens 18 bent wanneer het tweede semester begint, kan je een aso-richting doen of Aanvullende algemene vorming + een diplomagerichte opleiding.

De belangrijkste voordelen van deze optie: 
- Je kiest zelf hoeveel uren les je volgt. 
- Je hebt veel meer vrijheid. Je moet alleen op school zijn voor de lessen. 
- Je kan exact hetzelfde diploma behalen als dat dat je op school zou behalen. 
- Je kan op basis van niveauproeven en rapporten vrijstellingen krijgen. 
- Als je 18 of ouder bent behoud je de kinderbijslag als je 17 uur per week lessen volgt. 

Meer informatie. 
Een diploma secundair onderwijs behalen via het volwassenenonderwijs

 


Optie 2: Examencommissie 
Je stapt over op huisonderwijs en legt examens af bij de examencommissie secundair onderwijs. Je blijft dus gewoon thuis en je gebruikt je tijd zoals je dat zelf wil om je examens voor te bereiden.

Je bent 100% vrij in de keuze van de richting. Je kan dus verkeerde, vroegere keuzes ongedaan maken en je hoeft geen rekening te houden met eventuele B-attesten die je (ooit) kreeg.

Je kan meteen inschrijven voor de derde graad. Je leeftijd speelt geen rol. Wat je op school al wel of niet gedaan hebt, speelt geen rol. Je kan dus verloren jaren wegwerken, meer tijd nemen om de derde graad te doen of sneller klaar zijn met het hoofdstuk secundair onderwijs.

Voor sommige vakken zal je misschien eerst wat moeten bijwerken, maar dat is echt niet zo moeilijk, zeker niet als je gemotiveerd bent. Wij kunnen je hierover in elk geval advies op maat geven.

Meer informatie: 
Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het? 
Huisonderwijs 
Examencommissie en kinderbijslag

 

Optie 3: Hoger onderwijs (alleen voor wie 18 is of wordt voor - ruwweg - 15 januari)  
Als je slaagt voor een (zeer doenbare) toelatingsproef kan je in het tweede semester beginnen aan een graduaat.

Het graduaat is echt hoger onderwijs georganiseerd door de scholen die professionele bachelors aanbieden. De opleiding duurt gewoonlijk twee jaar en levert een diploma hoger onderwijs op. Met dit diploma kan je doorstromen naar alle professionele en academische bachelors.

Als je tijdens of na het graduaat een aantal vakken aanvullende algemene vorming doet bij het cvo, behaal je niet alleen het graduaatsdiploma, maar ook het diploma secundair onderwijs.

Meer informatie: 
Mogelijke richtingen graduaat 
De toelagingsproef

 

Wil je graag advies op maat of heb je een vraag? Mail naar [email protected]. Dit is gratis en vrijblijvend.

 


Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van dit artikel?
Laat het ons weten.