Een slecht kerstrapport betekent niet dat je je jaar verloren is. Lees wat je allemaal kan doen om je jaar te redden of je diploma te behalen.

Huisonderwijs

Alles wat je moet weten of (t)huisonderwijs. Voorwaarden, verplichtingen, gevolgen, formaliteiten.

Gratis advies

Volledig gratis en vrijblijvend advies in verband met alle mogelijke vragen en problemen in verband met onderwijs.
Slechte cijfers, probleemgedrag op school, studiekeuze, adviezen en attesten,...

De examencommissie secundair onderwijs uitgelegd in vijf stappen.

Edulogos heeft voor de meeste vakken van de derde graad cursussen op maat. Dit betekent dat ze volledig uitgewerkt zijn aan de hand van de vakfiches (de leerplannen van de examencommissie) en dus alles behandelen wat de kandidaat moet kennen. Wie onze cursussen gebruikt, heeft geen andere leerstof nodig.

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uit kan.

Beginnen aan hoger onderwijs zonder diploma secundair? Het kan!
Als je (minstens) 18 bent of 18 wordt voor 31/12 kan je een graduaat doen.
Als je (minstens) 21 bent en minstens 3 jaar gestopt bent met school, kan je een graduaat, een professionele bachelor of een academische bachelor doen.

 

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk een extra wrange smaak.

Het einde was in zicht en nu komt er nog een heel schooljaar bij. Heel wat jongeren én hun ouders zien nog een jaar op school totaal niet zitten.

Als de motivatie al ver te zoeken was en de slaagkans in het bisjaar om welke reden dan ook beperkt is, is het zinvol om de alternatieven te bekijken.

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Jonger dan 18
Tot je 18de verjaardag ben je leerplichtig. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.

Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat.

OPGELET: De informatie in dit artikel, is niet meer (helemaal) van toepassing.

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat. Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet.

Waarom dit zo is, is eenvoudig.

Via het volwassenenonderwijs kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.