RSS

Nooit te laat voor een diploma. Een getuigenis. +  

Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan inspireren. Het is nooit te laat om te studeren, om een diploma te halen of om een fout weer recht te zetten.

Als tiener was ik behoorlijk rebels, school was vervelend, het kon me niet boeien. Ik had moeite met gezag en sloeg alle goede raad van ouders, leerkrachten in de wind.
Uiteindelijk kwam ik terecht in een richting in het beroeps met veel praktijk maar ook daar hield ik het snel voor bekeken.

Ik verliet de school toen ik amper 17 was en begon te werken met een leercontract in een kapperszaak. Al vanaf het begin wist en voelde ik dat dit niets voor mij was en ik ging al snel op zoek naar iets anders. Ik wist een job in de sales te bemachtigen. Na die job als vertegenwoordigster kon ik als bediende werken in het museum voor Schone Kunsten. Dit lag me al veel beter, ik voelde me in mijn sas tussen de prachtige schilderijen en fototentoonstellingen en ik deed mijn werk graag. Helaas was het een tijdelijk contract en na een goed jaar moest ik weer op zoek.

Via een kennis kwam ik terecht in de wereld van vastgoed en bouwprojecten. Met enkel een leercontract op zak werd ik aangenomen om de administratie van een groot project op te volgen. Ik weet nog steeds niet hoe ik de zaakvoerders kon overtuigen om mij in dienst te nemen maar ik heb er met hart en ziel ,vele jaren gewerkt. Na een paar maand was ik voldoende ingewerkt en ik kreeg steeds meer verantwoordelijkheden zoals ,de planning van de werf, de opvolging van de werken en de oplevering van meer dan 60 huizen per jaar.

Het feit dat ik geen diploma had echter, bleef bij mij altijd een wrange nasmaak behouden. Ik ontweek altijd vragen over mijn vooropleiding en studies. Ik voelde me er minderwaardig door.

Een half jaar na mijn 40ste verjaardag kreeg ik onverwachts mijn ontslag. Ik werkte toen bij een vastgoedkantoor aan de kust en de crisis sloeg er toe. Daar stond ik plots …

Einde schooljaar en rapporten 8  

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uitkan.

 • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
 • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde of geen enkele richting in ASO). De leerling mag ook overzitten als hij dat wil.
 • C-attest: de leerling moet overzitten.

Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier. De concrete richtlijnen vindt u hier. Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan hebt u al bij voorbaat verloren.

Hoe bereidt u zich het best voor op de resultaten?
Lees het schoolreglement volledig en aandachtig. Zorg dat u goed begrijpt hoe en volgens welke criteria de school delibereert. Bestudeer ook de cijfers. Op die manier kunt u goed nagaan of de beslissing van de klassenraad in overeenstemming met de deliberatiecriteria. Als dat niet zo is, is het belangrijk om uitleg te vragen aan de school.

Als uw zoon of dochter een B-attest heeft gekregen en u aanvaardt dit, is het goed te onthouden dat u niet onmiddellijk iets moet beslissen. Neem de tijd om uit te zoeken welke richtingen nog mogelijk zijn, wat die precies inhouden,... Ga ook na over het zinvol is om zoon of dochter te laten overzitten. Dat kan immers ook, al dan niet in dezelfde studierichting.

C-attest in het laatste jaar 2  

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk nog een extra wrang smaakje.

Het einde was in zicht en nu komt er nog een heel schooljaar bij. Heel wat jongeren én hun ouders zien nog een jaar op school totaal niet zitten.

Als de motivatie al ver te zoeken was en de slaagkans in het bisjaar om welke reden dan ook beperkt is, is het zinvol om de alternatieven te bekijken.

Examencommissie
Examencommissie is interessant voor leerlingen die een richting deden die georganiseerd wordt door de examencommissie.

Wie een C behaalde in het laatste jaar komt bij de examencommissie in aanmerking voor vrijstellingen. Normaal gesproken moet de kandidaat alleen examens afleggen voor de vakken waarvoor hij onvoldoende scoorde. In het beste geval zijn dat er dus weinig. Met enkele (of veel) vrijstellingen kan het diploma secundair onderwijs vrij snel worden behaald. Tegen 1/10/14 kan nooit, maar met een beetje geluk is het zeker mogelijk om in het tweede semester te starten in het hoger onderwijs.

Ook wie een andere richting deed kan examencommissie overwegen. Er zijn in dat geval minder vrijstellingen mogelijk en de keuze van de richting is minder vanzelfsprekend, maar het blijft mogelijk om (op vrij korte tijd) een diploma secundair onderwijs te behalen.

Nadelen van examencommissie:
- Een inschrijving bij de examencommissie geeft geen recht op kinderbijslag.
- De te kennen leerstof komt niet noodzakelijk exact overeen met de leerstof die op school behandeld werd.

Tweedekansonderwijs/cvo
Wie inschrijft bij het tweedekansonderwijs/cvo kan op basis van de laatste rapporten en niveauproeven in aanmerking komen voor vrijstellingen.

Bericht uit Senegal +  

Eind april vertrok Hans Moyson als vrijwilligers naar Senegal. Hij versterkt er de lokale vrijwilligers die werken voor Edulogos Senegal, de non-profit die Edulogos daar heeft opgericht om de armste jongeren te helpen met hun studies.

Hans publiceerde op De Wereld Morgen een artikel over zijn ervaringen.

In ons artikel over Edulogos Senegal lees je meer over de organisatie en de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Einde schooljaar in zicht 2  

Nog twee tot drie weken en les en dan beginnen de examens. Daarmee is het einde van het schooljaar echt in zicht.

Voor heel wat jongeren zal het nu al wel duidelijk zijn wat het einde van het schooljaar zal brengen.

Wie goed gewerkt heeft, kan het jaar wellicht ook goed afsluiten.

Wie niet zo goed heeft gewerkt, kan het best toch nog alles op alles zetten tijdens de volgende 6 weken. Een goed eindrapport kan echt een wereld van verschil maken.

Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het? +  

stap 1: Je kiest een richting.
Je bent volledig vrij in je keuze. Schoolprestaties, attesten, leeftijd,... spelen geen rol. Weet je niet goed welke richting kiezen, vraag gratis advies.

Stap 2: ga naar een van de verplichte infosessies
Je krijgt daarna toegang tot het EC-platform (examencommissieplatform).

Als het lang duurt voor je naar een infosessie kan, kan je wel al studiemateriaal verzamelen of zelfs al beginnen te studeren. Wat je precies moet kennen en kunnen, vind je hier.

Stap 3: leg je examendatums vast
Voor elk vak van je richting wordt er verschillende keren per jaar een examen georganiseerd. Je kiest voor elk vak 1 van die datums.

Stap 4: leg examens af
Op de gekozen datums ga je naar het examencentrum in Brussel en leg je examen af.

Als je slaagt:
Je cijfer blijft 7 jaar geldig*. Je moet dus maar 1 keer slagen voor een vak. (*cijfers behaald tussen 2002 en juni 2012 blijven onbeperkt geldig)

Als je niet slaagt:
Als je niet slaagt, probeer je gewoon opnieuw (onbeperkt, maar maximaal drie keer per 12 maanden). Voor sommige vakken (= B-vakken) mag je een onvoldoende halen.

Stap 5: ontvang je diploma
Wanneer je geslaagd bent voor alle vakken of aan de deliberatiecriteria voldoet, krijg je het gewenste getuigschrift (eerste en tweede graad) of diploma (derde graad).

Zie ook:
Examencommissie: wat kan wel en wat kan niet?

Slagen bij de examencommissie +  

In de afgelopen jaren hebben we veel mensen ontmoet die denken dat examencommissie belachelijk gemakkelijk is. Zij onderschatten de examens of overschatten hun mogelijkheden en dat loopt erg vaak verkeerd af.

Net zo hebben we al veel mensen ontmoet die denken dat examencommissie te moeilijk is voor hen. Ik ben blij te kunnen meedelen dat dat zelden het geval is.

Je hoeft niet over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken, maar je moet er natuurlijk wel iets voor doen. Het is vanzelfsprekend dat je moet studeren, maar wat kan je daarnaast doen om je slaagkansen te vergroten?

1) bepaal eerst en vooral hoeveel tijd je nodig zal hebben voor elk vak
Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig. De totale benodigde tijd bestaat uit de tijd nodig om:
- de leerstof te verzamelen
- de leerstof door te nemen en te begrijpen
- de leerstof te memoriseren en/of specifieke vaardigheden in te oefenen

Maak een ruwe schatting en voeg daar een buffer aan toe. Als je te veel tijd hebt voorzien, kan je altijd al aan een volgend vak beginnen.

2) leg je examens vast
Probeer meteen al je examens vast te leggen, zo kan je plannen op de langere termijn. Houd rekening met je eigen inschatting van de vereiste tijd voor elk vak, maar staar je er ook niet blind op. Als je denkt dat je voor een bepaald vak een maand nodig hebt, zal het op drie weken ook wel lukken (maar niet op twee of minder).

3) maak een planning
Voorzie vaste momenten om te studeren en te oefenen, maar blijf realistisch. Houd rekening met wat je fysiek en mentaal aankan en voorzie zeker ook tijd om te ontspannen. Het belangrijkste is om je aan je planning te houden. Zoek hulp als dit niet blijkt te lukken!

4) gebruik de vakfiches
Begin niet aan een vak voor je de vakfiche helemaal gelezen hebt. Houd de vakfiche tijdens het studeren bij de hand en duid erop aan welke doelstellingen je bereikt hebt. De vakfiche geeft ook informatie over eventuele taken (cv, huislectuur,...). Volg de richtlijnen stipt en vraag zo nodig hulp.

Dit zijn natuurlijk behoorlijk algemene tips. Elke persoon is anders en zal onze "tips" anders invullen. Wij geven graag advies aan wie niet goed weet hoe eraan te beginnen. Het volstaat te mailen.

Examencommissie secundair onderwijs: wat kan en wat kan niet? +  

Dit kan niet:
- examens afleggen over 1 jaar van een graad (dus bv. alleen het 5de)
- op minder dan zes maanden een diploma behalen (uitzonderingen bestaan maar zijn zéér zeldzaam)

Dit kan wel:
Examens afleggen over een volledige graad (eerste, tweede of derde) van een van de richtingen aangeboden door de examencommissie.

Je kiest je richting en de graad volledig vrij. Er zijn helemaal geen voorwaarden om te kunnen starten. Je leeftijd, je nationaliteit, je schoolcarrière,... hebben geen enkel gevolg voor je keuzemogelijkheden. Je moet wél voldoende Nederlands kunnen en je moet voor sommige vakken bereid zijn om eerst aan je voorkennis te werken.

Een diploma secundair onderwijs behalen via tko/cvo +  

Via het tweedekansonderwijs / cvo kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.

In beide gevallen heb je vakken. Elk vak bestaat uit 1 of meer modules. Tijdens een semester volg je de lessen van een module en op het einde leg je een examen af. Slaag je voor dat examen, dan krijg je een attest voor de module. Wanneer je attesten hebt voor alle modules van alle vakken, krijg je een diploma.

Op basis van rapporten en niveauproeven kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Het is dus mogelijk dat er sowieso al een paar modules wegvallen, waardoor je sneller rond bent met alles.

De duur van de opleiding hangt af van drie factoren: de gekozen opleiding (sommige duren langer dan andere), de vrijstellingen die krijgt en je beschikbaarheid/inzet (je kiest zelf hoeveel modules je volgt per semester). Sommige opleidingen kan je op 1 jaar afwerken!

Wie jonger is dan 25 en voldoende uren les per week volgt, behoudt het recht op kinderbijslag. Ook behoud van werkloosheidsuitkering is in bepaalde gevallen mogelijk.

Voor aso-richtingen en aanvullende algemene vorming moet je 18 jaar zijn. Aan de diplomeerbare richtingen mag je gewoonlijk beginnen op 16 jaar.

Een overzicht van de opleidingen en de centra die ze organiseren, vind je hier

U bent het niet eens met de beslissing van de klasseraad +  

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

De beroepsprocedure verloopt (in het slechtste geval) in drie stappen:

Stap 1
U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klasseraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klasseraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven. De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing. NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben." WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klasseraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

 1. u aanvaardt de beslissing van de klasseraad
 2. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klasseraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot een nieuwe beslissing in uw voordeel of tot dezelfde beslissing (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure)
 3. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klasseraad opnieuw bij elkaar te roepen (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure).Stap 2
U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan tot twee conclusies komen:

 1. er moet een herdeliberatie plaatsvinden.
 2. er moet geen herdeliberatie plaatsvinden (-> u kunt overgaan naar stap 3 in de procedure)

Een herdeliberatie kan leiden tot een nieuwe beslissing of tot dezelfde beslissing (-> als de beslissing dezelfde is, kunt u overgaan tot stap 3 in de procedure)


Stap 3
Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klasseraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor deze stap in de procedure heel duur kan uitvallen. Bovendien kan de Raad van State zelf niets beslissen over het attest van uw kind. De Raad van State kan alleen beslissen dat uw klacht gegrond is en de klasseraad verplichten opnieuw te delibereren. Als u gelijk krijgt van de Raad van State, krijgt u alleen maar gedaan dat dezelfde klasseraad nog een keer zal delibereren. Als vorige (her)deliberaties niets in uw voordeel hebben veranderd is het weinig waarschijnlijk dat dat nu wel zal gebeuren.

Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.
Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.

Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.
Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

 • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
 • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs
 • hebben wij een "afdeling" in Senegal waar Vlaamse vrijwilligers welkom zijn