RSS

Examencommissie: nieuwe vakfiches +  

De nieuwe vakfiches waar de examencommissie vanaf 1 januari mee begint te werken staan sinds kort al voor heel veel vakken online.

Een snelle eerste blik op die nieuwe fiches riep een paniekgevoel op. Voor sommige vakken is er heel veel veranderd en dat heeft natuurlijk gevolgen voor onze cursussen. Elke verandering van de leerplannen vereist immers een update van het studiemateriaal dat we aanbieden via ons informatiepunt examencommissie.

Bij zo goed als alle vakken verandert er iets en voor sommige vakken (aardrijkskunde en geschiedenis bijvoorbeeld) staat er totaal nieuwe onderwerpen op het programma. Alle aanpassingen rond krijgen op minder dan 2 maanden is een behoorlijke uitdaging.

Er is echter ook goed nieuws. De vakfiches zijn grondig herwerkt. Ze zijn duidelijk gestructureerd en ze lichten de kandidaat in heldere taal in over hoe het examen zal verlopen. Bovendien - en dat was vroeger duidelijk anders - worden de te kennen leerinhouden en de te bereiken leerdoelen zeer concreet beschreven.

Uit die nieuwe vakfiches blijkt nog maar eens dat er bij de examencommissie een frisse wind waait en dat er hard gewerkt wordt aan hoge kwaliteit en toegankelijkheid.

Huisonderwijs wordt strenger +  

Wie kiest voor huisonderwijs voor zijn kinderen, moet rekening houden met de strengere regels die vanaf dit schooljaar van kracht zijn.

Informatie hierover is te vinden op de vraag-en-antwoordpagina van Het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De belangrijkste verandering is wellicht dat er voor jongere kinderen een verplichting is om examens af te leggen bij de examencommissie.

Kinderen jonger dan 13 moeten bij de examencommissie het getuigschrift lager onderwijs behalen.

Kinderen jonger dan 15 moeten bij de examencommissie (minstens) het getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs behalen.

Kinderen die het getuigschrift niet te pakken krijgen, moeten stoppen met huisonderwijs.

Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het? +  

stap 1: Je kiest een richting.
Je bent volledig vrij in je keuze. Schoolprestaties, attesten, leeftijd,... spelen geen rol. Weet je niet goed welke richting kiezen, vraag gratis advies.

Stap 2: ga naar een van de verplichte infosessies
Je krijgt nu toegang tot het EC-platform (examencommissieplatform).

Stap 3: leg je examendatums vast

Examencommissie secundair onderwijs: wat kan en wat kan niet? +  

Dit kan niet:
- examens afleggen over 1 schooljaar
- examens afleggen voor enkele vakken
- examens afleggen in juli, augustus of september

Dit kan wel:
Examens afleggen over een volledige graad (eerste, tweede of derde) in een van de richtingen aangeboden door de centrale examencommissie.

De nieuwe werking van de examencommissie - dit weten we al 4  

In het najaar van 2012 verandert de werking van de centrale examencommissie.

Vanaf 20 juni zijn er infosessie en daar kom je de details te weten. Wat we nu al weten, zetten we even op een rij:

1) De infossesies zijn verplicht voor iedereen die wil inschrijven.

2) Examen afleggen volgens het leerplan van een school zal niet meer kunnen.

3) Er is sterk gesnoeid in het aantal richtingen waarvoor je examen kan afleggen.

Geschrapt in de eerste graad aso: niets
Geschrapt in de tweede graad aso: niets
Geschrapt in de derde graad aso: richtingen met Grieks

Examencommissie en leerproblemen +  

Goed nieuws voor wie worstelt met dyslexie, dyscalculie of andere problemen.

De centrale examencommissie kan hier rekening mee houden en speciale maatregelen treffen om specifieke problemen op te vangen.

Om in aanmerking te komen voor een speciale regeling moet je het secretariaat een attest bezorgen. In dat attest beschrijft een erkende specialist wat het probleem precies is en welke maatregelen helpend kunnen zijn (bv. gebruik eenvoudige rekenmachine).

In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden.

Huisonderwijs en examencommissie - een getuigenis +  

Een tijd geleden stuurde een gelukkige moeder mij het nieuws dat haar zoon zijn diploma behaald had bij de centrale examencommissie.

Ik kreeg meteen ook een verslag over het verloop van het schooljaar 2010-2011. Ik vond het erg boeiend om te lezen hoe moeder en zoon de voorbereiding op de examens hebben aangepakt en wat zij uit dit jaar geleerd hebben. Met haar toestemming brengen we u vandaag haar visie op huisonderwijs en de examencommissie.

Diplomagerichte opleidingen +  

Een jonge man wil bij de centrale examencommissie examens afleggen voor de richting chemie. Ik leg hem uit dat de richtingsvakken chemie bijzonder moeilijk zelfstandig voor te bereiden zijn.

Ik stel hem voor om de centrale examencommissie te combineren met de diplomagerichte opleiding chemie in het volwassen-onderwijs.

Ik geef hem vervolgens een link naar een pagina op de site van het Ministerie van onderwijs. Op die pagina staan alle scholen die de richting aanbieden.

Derde graad ASO - examencommissie +  

Wie wil deelnemen aan de eerstvolgende examens voor derde graad aso heeft nog tot 23/12 om in te schrijven.

Meer informatie en richtlijnen vind je hier:
http://examencommissie.be/content/eerste-zittijd-2011

De examens starten op 21 februari 2011.

Zo verkeerd! 2  

Vandaag stond er een artikel in De Standaard met de titel "Help, ik begrijp de prof niet".

Studenten hebben blijkbaar moeite met het taalgebruik van hun docenten. Ze struikelen over moeilijke woorden en ze kunnen vragen niet goed beantwoorden omdat ze de vraag niet begrijpen (o wee o wach!).

Ik zou verwachten dat de universiteit 2 dingen doet.
Ten eerste de zelfredzaamheid en de autonomie van de studenten groter maken door hen mee te delen dat er zoiets bestaat als een woordenboek. Ten tweede feedback geven aan het secundair onderwijs.

Edulogos vzw voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 500 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 700 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs
  • hebben wij een "afdeling" in Senegal waar Vlaamse vrijwilligers welkom zijn

Edutweets

  • I just signed up for Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World a free @coursera online class. https://t.co/GaCffDgx 1 year 36 weeks ago
  • @LesleyArens Ik denk naar Afrika. 1 year 38 weeks ago
  • @DellLuistert I can(t find what I need. I need to contact someone by MAIL. 1 year 38 weeks ago
  • @DellLuistert I can't call from Senegal. I can't order a cable through the website. 1 year 38 weeks ago
  • @DellLuistert I just want to order something in Belgium. 1 year 38 weeks ago