RSS

Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het? +  

stap 1: Je kiest een richting.
Je bent volledig vrij in je keuze. Schoolprestaties, attesten, leeftijd,... spelen geen rol. Weet je niet goed welke richting kiezen, vraag gratis advies.

Stap 2: ga naar een van de verplichte infosessies
Je krijgt daarna toegang tot het EC-platform (examencommissieplatform).

Slagen bij de examencommissie +  

In de afgelopen jaren hebben we veel mensen ontmoet die denken dat examencommissie belachelijk gemakkelijk is. Zij onderschatten de examens of overschatten hun mogelijkheden en dat loopt erg vaak verkeerd af.

Net zo hebben we al veel mensen ontmoet die denken dat examencommissie te moeilijk is voor hen. Ik ben blij te kunnen meedelen dat dat zelden het geval is.

Je hoeft niet over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken, maar je moet er natuurlijk wel iets voor doen. Het is vanzelfsprekend dat je moet studeren, maar wat kan je daarnaast doen om je slaagkansen te vergroten?

1) bepaal eerst en vooral hoeveel tijd je nodig zal hebben voor elk vak
Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig. De totale benodigde tijd bestaat uit de tijd nodig om:
- de leerstof te verzamelen
- de leerstof door te nemen en te begrijpen
- de leerstof te memoriseren en/of specifieke vaardigheden in te oefenen

Maak een ruwe schatting en voeg daar een buffer aan toe. Als je te veel tijd hebt voorzien, kan je altijd al aan een volgend vak beginnen.

2) leg je examens vast
Probeer meteen al je examens vast te leggen, zo kan je plannen op de langere termijn. Houd rekening met je eigen inschatting van de vereiste tijd voor elk vak, maar staar je er ook niet blind op. Als je denkt dat je voor een bepaald vak een maand nodig hebt, zal het op drie weken ook wel lukken (maar niet op twee of minder).

3) maak een planning
Voorzie vaste momenten om te studeren en te oefenen, maar blijf realistisch. Houd rekening met wat je fysiek en mentaal aankan en voorzie zeker ook tijd om te ontspannen. Het belangrijkste is om je aan je planning te houden. Zoek hulp als dit niet blijkt te lukken!

4) gebruik de vakfiches
Begin niet aan een vak voor je de vakfiche helemaal gelezen hebt. Houd de vakfiche tijdens het studeren bij de hand en duid erop aan welke doelstellingen je bereikt hebt. De vakfiche geeft ook informatie over eventuele taken (cv, huislectuur,...). Volg de richtlijnen stipt en vraag zo nodig hulp.

Dit zijn natuurlijk behoorlijk algemene tips. Elke persoon is anders en zal onze "tips" anders invullen. Wij geven graag advies aan wie niet goed weet hoe eraan te beginnen. Het volstaat te mailen.

Examencommissie secundair onderwijs: wat kan en wat kan niet? +  

Dit kan niet:
- examens afleggen over 1 jaar van een graad (dus bv. alleen het 5de)
- op minder dan zes maanden een diploma behalen (uitzonderingen bestaan maar zijn zéér zeldzaam)

Dit kan wel:
Examens afleggen over een volledige graad (eerste, tweede of derde) van een van de richtingen aangeboden door de examencommissie.

Je kiest je richting en de graad volledig vrij. Er zijn helemaal geen voorwaarden om te kunnen starten. Je leeftijd, je nationaliteit, je schoolcarrière,... hebben geen enkel gevolg voor je keuzemogelijkheden. Je moet wél voldoende Nederlands kunnen en je moet voor sommige vakken bereid zijn om eerst aan je voorkennis te werken.

Een diploma secundair onderwijs behalen via tko/cvo +  

Via het tweedekansonderwijs / cvo kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.

In beide gevallen heb je vakken. Elk vak bestaat uit 1 of meer modules. Tijdens een semester volg je de lessen van een module en op het einde leg je een examen af. Slaag je voor dat examen, dan krijg je een attest voor de module. Wanneer je attesten hebt voor alle modules van alle vakken, krijg je een diploma.

Op basis van rapporten en niveauproeven kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Het is dus mogelijk dat er sowieso al een paar modules wegvallen, waardoor je sneller rond bent met alles.

De duur van de opleiding hangt af van drie factoren: de gekozen opleiding (sommige duren langer dan andere), de vrijstellingen die krijgt en je beschikbaarheid/inzet (je kiest zelf hoeveel modules je volgt per semester). Sommige opleidingen kan je op 1 jaar afwerken!

Wie jonger is dan 25 en voldoende uren les per week volgt, behoudt het recht op kinderbijslag. Ook behoud van werkloosheidsuitkering is in bepaalde gevallen mogelijk.

Voor aso-richtingen en aanvullende algemene vorming moet je 18 jaar zijn. Aan de diplomeerbare richtingen mag je gewoonlijk beginnen op 16 jaar.

Een overzicht van de opleidingen en de centra die ze organiseren, vind je hier

C-attest in het laatste jaar +  

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk nog een extra wrang smaakje.

Het einde was in zicht en nu komt er nog een heel schooljaar bij. Heel wat jongeren én hun ouders zien nog een jaar op school totaal niet zitten.

Als de motivatie al ver te zoeken was en de slaagkans in het bisjaar om welke reden dan ook beperkt is, is het zinvol om de alternatieven te bekijken.

Examencommissie
Examencommissie is interessant voor leerlingen die een richting deden die georganiseerd wordt door de examencommissie.

Wie een C behaalde in het laatste jaar komt bij de examencommissie in aanmerking voor vrijstellingen. Normaal gesproken moet de kandidaat alleen examens afleggen voor de vakken waarvoor hij onvoldoende scoorde. In het beste geval zijn dat er dus weinig. Met enkele (of veel) vrijstellingen kan het diploma secundair onderwijs vrij snel worden behaald. Tegen 1/10/14 kan nooit, maar met een beetje geluk is het zeker mogelijk om in het tweede semester te starten in het hoger onderwijs.

Ook wie een andere richting deed kan examencommissie overwegen. Er zijn in dat geval minder vrijstellingen mogelijk en de keuze van de richting is minder vanzelfsprekend, maar het blijft mogelijk om (op vrij korte tijd) een diploma secundair onderwijs te behalen.

Nadelen van examencommissie:
- Een inschrijving bij de examencommissie geeft geen recht op kinderbijslag.
- De te kennen leerstof komt niet noodzakelijk exact overeen met de leerstof die op school behandeld werd.

Tweedekansonderwijs/cvo
Wie inschrijft bij het tweedekansonderwijs/cvo kan op basis van de laatste rapporten en niveauproeven in aanmerking komen voor vrijstellingen.

Tweedekansonderwijs is vooral een goede oplossing voor wie niet meer naar de middelbare school wil, maar toch lessen wil volgen. Het tweedekansonderwijs/cvo werkt met (jong)volwassenen. De aanpak is vanzelfsprekend totaal anders. Bovendien is het aantal lesuren gewoonlijk beperkt. Tweedekansonderwijs/cvo geeft ook recht op kinderbijslag.

Tweedekansonderwijs gaat niet noodzakelijk snel, maar wie vrijstellingen krijgt, kan vaak op 1 schooljaar tijd alle modules afwerken. Het grote verschil met gewoon op school het jaar overdoen, is dat de aanpak veel minder "schools" is. Het is zeker een manier om emotioneel en psychologisch een aanvaardbaar jaar te hebben.

Belangrijke opmerking
Examencommissie en tweedekansonderwijs/cvo leveren een volwaardig diploma secundair onderwijs op. Dit diploma verschilt op geen enkele manier van het diploma dat op school wordt behaald op het einde van 6 aso/tso/kso of 7 bso.

Wij geven gratis en vrijblijvend advies aan wie een C-attest kreeg in het laatste jaar. Het volstaat dit formuliertje in te vullen.

U bent het niet eens met de beslissing van de klasseraad +  

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

De beroepsprocedure verloopt (in het slechtste geval) in drie stappen:

Stap 1
U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klasseraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klasseraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven. De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing. NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben." WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klasseraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

 1. u aanvaardt de beslissing van de klasseraad
 2. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klasseraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot een nieuwe beslissing in uw voordeel of tot dezelfde beslissing (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure)
 3. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klasseraad opnieuw bij elkaar te roepen (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure).Stap 2
U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan tot twee conclusies komen:

 1. er moet een herdeliberatie plaatsvinden.
 2. er moet geen herdeliberatie plaatsvinden (-> u kunt overgaan naar stap 3 in de procedure)

Een herdeliberatie kan leiden tot een nieuwe beslissing of tot dezelfde beslissing (-> als de beslissing dezelfde is, kunt u overgaan tot stap 3 in de procedure)


Stap 3
Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klasseraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor deze stap in de procedure heel duur kan uitvallen. Bovendien kan de Raad van State zelf niets beslissen over het attest van uw kind. De Raad van State kan alleen beslissen dat uw klacht gegrond is en de klasseraad verplichten opnieuw te delibereren. Als u gelijk krijgt van de Raad van State, krijgt u alleen maar gedaan dat dezelfde klasseraad nog een keer zal delibereren. Als vorige (her)deliberaties niets in uw voordeel hebben veranderd is het weinig waarschijnlijk dat dat nu wel zal gebeuren.

Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.
Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.

Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.
Wat met een B- of C-attest? 64  

Deze week worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

 • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
 • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klasseraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
 • C-attest: de leerling moet overzitten.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klasseraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier. Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het "recht" geeft om het jaar over te zitten. Iedereen heeft wel eens een slecht jaar. De school is lang niet het enige dat speelt in het leven van een puber (maar is wel vaak een goede graadmeter voor zijn algemene gesteldheid). Overzitten, betekent een jaar verliezen, maar is dat op een heel leven beschouwd zo een ramp? Niet overzitten en kiezen voor een richting die minder eisen stelt (aan een jongere die hogere eisen aankan) is misschien een oplossing voor de korte termijn. Vaak blijkt echter dat dergelijke jongeren zich vervelen en nog minder doen voor school. Overzitten om de gewenste toekomstmogelijkheden open te houden, is geen schande, integendeel, het is gebruikmaken van een tweede kans.

Wie graag een gesprek en/of onafhankelijk advies wil over rapport, attest, studiekeuze, kan ons een mailtje sturen. Er komt gegarandeerd antwoord.

Examencommissie: nieuwe vakfiches +  

De nieuwe vakfiches waar de examencommissie vanaf 1 januari mee begint te werken staan sinds kort al voor heel veel vakken online.

Huisonderwijs wordt strenger +  

Wie kiest voor huisonderwijs voor zijn kinderen, moet rekening houden met de strengere regels die vanaf dit schooljaar van kracht zijn.

Informatie hierover is te vinden op de vraag-en-antwoordpagina van Het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De belangrijkste verandering is wellicht dat er voor jongere kinderen een verplichting is om examens af te leggen bij de examencommissie.

Kinderen jonger dan 13 moeten bij de examencommissie het getuigschrift lager onderwijs behalen.

Kinderen jonger dan 15 moeten bij de examencommissie (minstens) het getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs behalen.

Kinderen die het getuigschrift niet te pakken krijgen, moeten stoppen met huisonderwijs.

Huisonderwijs en examencommissie - een getuigenis +  

Een tijd geleden stuurde een gelukkige moeder mij het nieuws dat haar zoon zijn diploma behaald had bij de centrale examencommissie.

Ik kreeg meteen ook een verslag over het verloop van het schooljaar 2010-2011. Ik vond het erg boeiend om te lezen hoe moeder en zoon de voorbereiding op de examens hebben aangepakt en wat zij uit dit jaar geleerd hebben. Met haar toestemming brengen we u vandaag haar visie op huisonderwijs en de examencommissie.

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

 • hielpen we meer dan 500 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
 • hebben we meer dan 700 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs
 • hebben wij een "afdeling" in Senegal waar Vlaamse vrijwilligers welkom zijn