Examencommissie en VDAB, kinderbijslag en ziekteverzekering

Over wat wel en niet kan, moet en mag. Als je jonger bent dan 18 jaar (of 18 wordt tijdens het schooljaar 2007-2008) moet je voldoen aan de leerplicht. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan. Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat. Je voldoet in dat geval aan de leerplicht als je ouders het attest thuisonderwijs op tijd invullen en versturen naar het ministerie van onderwijs. Je blijft automatisch in orde met ziekteverzekering en kinderbijslag. Als je 18 of ouder bent, ben je niet meer leerplichtig. Als je je thuis wil voorbereiden op de examens van de centrale examencommissie moet je beslissen of je je wel of niet inschrijft bij de VDAB. Dat is in ieder geval absoluut niet verplicht. Als je inschrijft, gaat je wachttijd in. Tijdens die wachttijd blijven je ouders kinderbijslag krijgen. Na de wachttijd valt de kinderbijslag weg, maar krijg je een uitkering van de RVA. Tijdens de wachttijd blijf je via je ouders in orde met de ziekteverzekering. Vanaf het moment dat je een uitkering krijgt, moet je zelf inschrijven bij een ziekenfonds. Het nadeel (voor iemand die zich voorbereidt op de examens van de examencommissie tenminste) is dat je op elk moment kan worden opgeroepen om te gaan werken en dat kan je niet zomaar weigeren. Als je niet inschrijft, hoef je niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en kan je je in alle rust toeleggen op je studie. Via je ouders blijf je in orde met het ziekenfonds. Je ouders krijgen geen kinderbijslag meer, tenzij je 17 uur per week avondonderwijs op secundair niveau volgt. Voor die 17 uur komen talen, informatica en vakken van de kunstaccademie in aanmerking.

Dag Edulogos,

Ik heb een vraag ivm of je een student bent of niet als je aan het examencommissie deelneemt, en niet ingeschreven bent in een school. Ik heb mij laten weten, ik citeer:
" Als student kan bijgevolg worden beschouwd: elke persoon die het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar, hoger of universair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de examencommissie, en zijn studies niet op definitieve wijze heeft stopgezet, voorzover hij niet uitgesloten is uit het toepassingsgebied"

Klopt dit of ben ik fout?
Met vriendelijke groeten

 

Je kan uitsluitend student zijn als je ingeschreven bent in een school.
Als je examencommissie niet combineert met een opleiding geeft je inschrijving bij de examencommissie geen recht op kinderbijslag.

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.