Over Edulogos

Wat?
Edulogos werd in 2007 opgericht met als doel 'het organiseren en ondersteunen van pedagogische projecten in binnen- en buitenland'.

In België kreeg dit doel ondertussen vorm in een algemene adviesdienst onderwijs en een breed ondersteuningsnetwerk voor jongeren en volwassenen die het diploma secundair onderwijs willen behalen via de examencommissie.

De website Onafhankelijk informatiepunt examencommissie vormt de kern van het project: kandidaten vinden er informatie, wisselen ervaringen uit via het forum en kunnen zich online inschrijven voor begeleiding.

Met steun van Edulogos België werd ondertussen Edulogos Senegal opgericht. De Senegalese organisatie heeft een zetel in Saint-Louis en werkt daar met jongeren uit erg arme gezinnen. Die jongeren gaan noodgedwongen naar gebrekkig functionerende scholen en kunnen zich geen bijlessen veroorloven. Edulogos hoopt dat zij met extra steun ook kunnen slagen voor de staatsexamens. Jonge Vlamingen die daar als vrijwilliger aan de slag willen, zijn welkom.

Wie?
De raad van bestuur bestaat uit een pedagoge, twee linguïsten, een financieel adviseur en een informaticus.

Joeri Poesen (informaticus) en Lies Van Rompaey zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van Edulogos en de projecten.

Voor de creatie en evaluatie van studiemateriaal doen we geregeld een beroep op masterstudenten van de Katholieke Universiteit Leuven.

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.