Attesten

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld. Samen met de resultaten krijgt uw zoon of dochter een attest. Welke gevolgen heeft zo'n attest en wat kunt u eventueel doen?


A-attest

Bij een A-attest is er geen enkel probleem. Uw zoon of dochter mag overgaan naar het volgende jaar in een richting naar keuze. Als uw kind in de eerste of tweede graad zit, mag dat ook een richting zijn in een ander studieniveau. Wat u misschien niet wist, is dat dat ook een richting mag zijn in een hoger studieniveau. Wie een A-attest haalt in 2 TSO, kan zonder problemen naar 3 ASO.

C-attest

Bij een C-attest is de situatie ook vrij duidelijk. Uw zoon of dochter mag niet naar het volgende jaar en moet overzitten. Overzitten kan in dezelfde richting of in een andere richting. Als u vindt dat het C-attest niet terecht is, dan kunt u daartegen in beroep gaan. Het is hierbij van essentieel belang om snel te reageren. Meer informatie vindt u hier.

Is het attest terecht, maar ziet uw zoon of dochter het niet zitten om het jaar over te doen, dan kan de centrale examencommissie uitkomst bieden. Meer informatie vindt u hier.

B-attest

Bij een B-attest is de situatie minder duidelijk. Uw kind mag overgaan, maar is niet volledig vrij in de keuze van de studierichting. Men spreekt hier van een clausulering. Die kan zich voordoen op twee niveaus:

 1. uw zoon/dochter wordt binnen zijn/haar studieniveau (ASO, KSO, TSO, BSO) uitgesloten voor bepaalde richtingen (bv. richtingen met meer dan 3 uur wiskunde, richtingen met extra talen,...). Overgaan naar het volgende jaar mag dus, maar bepaalde richtingen vallen buiten de keuzemogelijkheden. Dit leidt zelden tot problemen. Het is uitzonderlijk dat een leerling die slecht presteert voor wiskunde naar een richting met extra wiskunde wil.
 2. uw zoon/dochter wordt uitgesloten voor een volledig studieniveau. Een leerling in 3 ASO die geclausuleerd wordt voor ASO, mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet dan wel een richting kiezen in TSO, KSO of BSO. Deze situatie leidt vaker tot problemen. Het is niet vanzelfsprekend om 'af te zakken' naar een ander studieniveau. Soms houdt dit ook meteen in dat er voor een andere school moet worden gekozen.Zaken om rekening mee te houden bij een B-attest:

 • Als u het niet eens bent met de clausulering of het attest, kunt u daartegen in beroep gaan. Klik hier voor meer informatie.
 • Kijk goed naar hoe de clausulering geformuleerd is. Sommige scholen formuleren de clausulering zo dat bijvoorbeeld alle richtingen ASO (TSO) die de school zelf aanbiedt niet meer in aanmerking komen. In andere scholen zijn er misschien ASO-richtingen (TSO-richtingen) die niet onder de clausulering vallen.
 • Onthoud dat een clausulering goed kan zijn voor uw zoon of dochter. De klasseraad bekijkt uw zoon/dochter en zijn/haar resultaten vanuit een uniek perspectief. Daarbij houden ze ook rekening met prestaties die het volgende jaar zullen moeten worden geleverd. Soms zal de conclusie zijn dat er te veel van uw zoon/dochter zal worden geëist en wordt voor clausulering gekozen omdat men weet dat het kind zich bij wijze van spreken zal doodwerken om aan de eisen te voldoen.
 • Onthoud dat overzitten een optie is. Overzitten lijkt nooit aantrekkelijk, maar in tal van omstandigheden kan het voor uw zoon/dochter beter zijn dan overgaan naar een richting die hem/haar weinig zegt. Dat is expliciet het geval voor jongeren die het niveau zeker aankunnen, maar een slecht jaar achter de rug hebben (persoonlijke problemen, ziekte, scheiding van de ouders,...). Er zijn ontzettend veel zaken die een grote weerslag kunnen hebben op het leven van een puber en meestal is schoolwerk het eerste dat sneuvelt. Vaak redeneert men dat er meer ruimte komt om de problemen op te lossen als het aspect school 'gemakkelijker' wordt door over te gaan naar een richting die (zogezegd) 'gemakkelijker' is. Dat blijkt zelden zo te zijn. Een jongere die slecht presteert, kan best graag naar school gaan en geïnteresseerd zijn in zijn vakken. De buitenschoolse uren zijn het probleem, niet de school. Een verplichte overgang naar een ongewenste richting kan ervaren worden als een straf en kan van de school zelf een extra probleem maken. Bedenk ook dat een kind dat door allerlei omstandigheden niet gemotiveerd is om te werken voor school, ook niet zal werken in een 'gemakkelijkere' richting. Op het einde van volgend schooljaar zit u met hetzelfde probleem.
 • Bekijk bij het kiezen van een andere studierichting het hele onderwijsaanbod en niet alleen de richtingen die de school aanbiedt. Er bestaan veel meer studierichtingen dan een school kan aanbieden. Misschien vindt u in het aanbod een richting die perfect aansluit bij de interesses van uw kind. Een clausulering voor ASO omdat talen een probleem zijn, hoeft niet te betekenen dat wetenschappen op hoog niveau voor goed uitgesloten zijn.
  Studierichtingen ASO
  Studierichtingen TSO
  Studierichtingen KSO
  Studierichtingen BSO
 • Als het B-attest alle richtingen uitsluit die uw kind interesseren, kan de centrale examencommissie een oplossing zijn.Wij geven gratis advies. Aarzel niet om contact op te nemen en uw situatie voor te leggen of vragen te stellen.

Een vraag of bedenking naar aanleiding van dit artikel?

Uw vraag of bericht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Niets van wat u via dit formulier meedeelt, wordt gepubliceerd of gedeeld met derden.

Kijk goed na of het ingevoerde adres correct is.