Einde schooljaar en rapporten

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde of geen enkele richting in ASO). De leerling mag ook overzitten als hij dat wil.
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier.

De concrete richtlijnen vindt u hier.

Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan hebt u al bij voorbaat verloren.

Hoe bereidt u zich het best voor op de resultaten?
Lees het schoolreglement volledig en aandachtig. Zorg dat u goed begrijpt hoe en volgens welke criteria de school delibereert. Bestudeer ook de cijfers. Op die manier kunt u goed nagaan of de beslissing van de klassenraad in overeenstemming is met de deliberatiecriteria. Als dat niet zo is, is het belangrijk om uitleg te vragen aan de school. \

Als uw zoon of dochter een B-attest heeft gekregen en u aanvaardt dit, is het goed te onthouden dat u niet onmiddellijk iets moet beslissen. Neem de tijd om uit te zoeken welke richtingen nog mogelijk zijn, wat die precies inhouden,...

Ga ook na of het zinvol is om zoon of dochter te laten overzitten. Dat kan immers ook, al dan niet in dezelfde studierichting.

Het B-attest kan een kans zijn om een volledig andere richting te gaan doen. Laat u daarbij zeker niet beperken door het aanbod van de huidige school.

Als uw zoon of dochter een C-attest heeft gekregen, is het zinvol om na te gaan of een verandering van richting een goed idee is. Een jaar overzitten is wellicht minder zwaar als er toch enkele nieuwe vakken zijn en misschien zijn er wel richtingen die meer aansluiten bij de vaardigheden en interesses van uw kind. Voor wie de gewone school helemaal niet meer ziet zitten, zijn er ook alternatieven mogelijk.

 

Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar [email protected]. Dit is gratis en vrijblijvend. Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

 

Een vraag of bedenking naar aanleiding van dit artikel?

Uw vraag of bericht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Niets van wat u via dit formulier meedeelt, wordt gepubliceerd of gedeeld met derden.

Kijk goed na of het ingevoerde adres correct is.