blog

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uit kan.

Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier.

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uit kan.

Stoppen met school en overstappen en voorbereiden op de examecommissie lijkt eenvoudig, maar op wettelijk vlak is dat allesbehalve zo.

Met dit artikel gaan we dieper in over wat wel en niet kan, moet en mag.

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat. Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet.

Waarom dit zo is, is eenvoudig.

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk nog een extra wrang smaakje.

Examencommissie is interessant voor leerlingen die een richting deden die georganiseerd wordt door de examencommissie.

Via het tweedekansonderwijs / cvo kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.

De examencommissie secundair onderwijs uitgelegd in vijf stappen.

In het artikel dat vandaag in De Standaard staat, suggereert de uitspraak van Lieven Boeve dat examencommissie gezien wordt als een gemakkelijkheidsoplossing.

De examencommissie is zeker niet gemakkelijker dan gewoon naar school gaan. In dit artikel leggen we uit waarom.

Op dit moment kan je bij de examencommissie op niveau bso kiezen tussen de richtingen kantoor, organisatiehulp en publiciteit. Vanaf 23 februari 2017 zal je alleen nog kunnen kiezen voor kantoor