RSS

Beroep aantekenen tegen de beslissing van de klassenraad. Hebt u een advocaat nodig? +  

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

De beroepsprocedure verloopt in 3 fases. Kort gezegd bestaat de eerste fase uit een gesprek, de tweede fase uit een aangetekende brief en de derde fase uit een klacht bij de Raad van State. Meer informatie vindt u in ons artikel over de beroepsprocedure.

Tegenwoordig rijst hierbij soms de vraag of ouders er goed aan doen om zich te laten adviseren door een advocaat.

Het antwoord is heel duidelijk: in 95% van de gevallen niet.

Waarom dit zo is, is eenvoudig.
De eerste twee fases van de beroepsprocedure zijn expliciet bedoeld om ouders (en dus niet advocaten) de kans te geven om hun bezwaren te uiten en gehoord te worden. Zij kunnen uitleggen waarom ze de beslissing te zwaar, verkeerd of onredelijk vinden en de school wijzen op eventuele fouten, ontbrekende informatie,...

Het is in elk geval de bedoeling dat twee gelijkwaardige partners samen in gesprek gaan en samen zoeken naar een oplossing. Zeer vaak werkt dit ook. De school leert iets bij dat een andere beslissing rechtvaardigt of de ouders begrijpen waarom de beslissing op die manier gevallen is.

Moeten ouders dit gesprek dan niet voorbereiden?
Ja, dat doen ze best wel, maar daar is alleen gezond verstand voor nodig.

Enkele tips voor ouders:
1) Lees het schoolreglement aandachtig. Dit is cruciaal en kan niet genoeg benadrukt worden. U kunt zo alvast nagaan of de beslissing volledig in overeenstemming is met het reglement. In het reglement vindt u ook een beschrijving van wat u exact moet doen om beroep aan te tekenen.

2) Beantwoord voor uzelf de volgende vragen.
a) Begrijp ik de beslissing 100%? Weet ik exact wat de gevolgen zijn van de beslissing?
Als het antwoord nee is, zoek dit dan eerst uit.

C-attest in het laatste jaar +  

Een C-attest is nooit goed nieuws, maar in het laatste jaar krijgt het natuurlijk nog een extra wrang smaakje.

Het einde was in zicht en nu komt er nog een heel schooljaar bij. Heel wat jongeren én hun ouders zien nog een jaar op school totaal niet zitten.

Als de motivatie al ver te zoeken was en de slaagkans in het bisjaar om welke reden dan ook beperkt is, is het zinvol om de alternatieven te bekijken.

Examencommissie
Examencommissie is interessant voor leerlingen die een richting deden die georganiseerd wordt door de examencommissie.

Wie een C behaalde in het laatste jaar komt bij de examencommissie in aanmerking voor vrijstellingen. Normaal gesproken moet de kandidaat alleen examens afleggen voor de vakken waarvoor hij onvoldoende scoorde. Met enkele (of veel) vrijstellingen kan het diploma secundair onderwijs vrij snel worden behaald. Tegen 1/10 kan nooit, maar met een beetje geluk is het zeker mogelijk om in het tweede semester te starten in het hoger onderwijs.

Ook wie een andere richting deed kan examencommissie overwegen. Er zijn in dat geval minder vrijstellingen mogelijk en de keuze van de richting is minder vanzelfsprekend, maar het blijft mogelijk om (op vrij korte tijd) een diploma secundair onderwijs te behalen.

Nadelen van examencommissie:
- Een inschrijving bij de examencommissie geeft geen recht op kinderbijslag.
- De te kennen leerstof komt niet noodzakelijk exact overeen met de leerstof die op school behandeld werd.

Tweedekansonderwijs/cvo
Wie inschrijft bij het tweedekansonderwijs/cvo kan op basis van de laatste rapporten en niveauproeven in aanmerking komen voor vrijstellingen.

U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad 7  

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

De beroepsprocedure verloopt (in het slechtste geval) in drie stappen:

Stap 1
U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klassenraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klassenraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven. De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing. NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben." WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klassenraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

  1. u aanvaardt de beslissing van de klassenraad
  2. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot een nieuwe beslissing in uw voordeel of tot dezelfde beslissing (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure)
  3. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure).Stap 2

Wat met een B- of C-attest? 42  

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier. Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Examencommissie secundair onderwijs: hoe werkt het? 2  

stap 1: Je kiest een richting.
Je bent volledig vrij in je keuze. Schoolprestaties, attesten, leeftijd,... spelen geen rol. Weet je niet goed welke richting kiezen, vraag gratis advies.

Stap 2: ga naar een van de verplichte infosessies
Je krijgt daarna toegang tot het EC-platform (examencommissieplatform).

Als het lang duurt voor je naar een infosessie kan, kan je wel al studiemateriaal verzamelen of zelfs al beginnen te studeren. Wat je precies moet kennen en kunnen, vind je hier.

Stap 3: leg je examendatums vast
Voor elk vak van je richting wordt er verschillende keren per jaar een examen georganiseerd. Je kiest voor elk vak 1 van die datums.

Stap 4: leg examens af
Op de gekozen datums ga je naar het examencentrum in Brussel en leg je examen af.

Als je slaagt:
Je cijfer blijft 7 jaar geldig*. Je moet dus maar 1 keer slagen voor een vak. (*cijfers behaald tussen 2002 en juni 2012 blijven onbeperkt geldig)

Als je niet slaagt:
Als je niet slaagt, probeer je gewoon opnieuw (onbeperkt, maar maximaal drie keer per kalenderjaar). Voor sommige vakken (= B-vakken) mag je een onvoldoende halen.

Stap 5: ontvang je diploma
Wanneer je geslaagd bent voor alle vakken of aan de deliberatiecriteria voldoet, krijg je het gewenste getuigschrift (eerste en tweede graad) of diploma (derde graad).

Zie ook:
Examencommissie: wat kan wel en wat kan niet?

Examencommissie is geen gemakkelijkheidsoplossing +  

In het artikel dat vandaag in De Standaard staat, suggereert de uitspraak van Lieven Boeve dat examencommissie gezien wordt als een gemakkelijkheidsoplossing.

Ik wil hier eerst en vooral tegen inbrengen dat examencommissie zeker niet gemakkelijker is dan gewoon naar school gaan en op de traditionele manier een diploma behalen. De leerstof is niet speciaal moeilijker, maar de kandidaat moet meer leerstof verwerken en moet dat bovendien autonoom doen. Ook is er bij de examencommissie zeker geen sprake van minimumdoelen. De leerplannen zijn vergelijkbaar met die van het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs en zijn evengoed gericht op het behalen van de eindtermen.

Daar staat tegenover dat heel wat jongeren (samen met de heer Boeve blijkbaar) denken dat examencommissie gemakkelijk is. Als de pers spreekt van een gemakkelijkheidsoplossing zal die gedachte alleen maar versterkt worden.

Het klopt natuurlijk dat de school ideaal is om allerlei sociale vaardigheden te verwerven. Wie thuis blijft en op zijn eentje studeert, verwerft die vaardigheden minder. Daar staat tegenover dat kandidaten examencommissie zelfstandiger leren werken, betere studievaardigheden ontwikkelen en zich goed leren organiseren. Dat zijn andere vaardigheden en die zijn niet noodzakelijk meer of minder nuttig. Sociale vaardigheden kunnen bovendien ook elders dan op school verworven worden, terwijl op school niemand ooit leert om op zijn eentje een zeer grote hoeveelheid leerstof te verwerken.

Ik begrijp dat scholen het zorgwekkend vinden dat almaar meer jongeren een alternatief pad kiezen, maar is het correct om van die jongeren te beweren dat ze kiezen voor een gemakkelijkere weg? Dat smaakt naar "blame the victim".

Examencommissie hervormt aanbod bso +  

Op dit moment kan je bij de examencommissie op niveau bso kiezen tussen 3 richtingen:
kantoor, organisatiehulp en publiciteit.

Vanaf 23 februari 2017 zal je alleen nog kunnen kiezen voor kantoor. Bovendien wordt de richting kantoor grondig hervormd zodat ze meer aansluit bij de eisen van de arbeidsmarkt. Er is nog geen informatie beschikbaar over de nieuwe richting kantoor, maar waarschijnlijk zal het aandeel praktijk groter worden.

Wie toch nog organisatiehulp, publiciteit of kantoor (oud programma) wil doen, moet zeker voor 23/2 naar een infosessie gaan en daarna meteen inschrijven.

Wie al ingeschreven was voor een van die richtingen of nog ingeschreven raakt voor 23/2, heeft tot 31/12/2018 om alles af te werken.

Als je snel en gemakkelijk het diploma secundair wil behalen, aarzel je dus best niet te lang. Na 23/2 zal het wellicht minder eenvoudig zijn.

Zo combineer je examencommissie met een fijne job! +  

Bij Mobiel 21 vzw kan nog een startbaner aan de slag voor 1 jaar.

De twee cruciale voorwaarden om in aanmerking te komen voor de job zijn:
- jonger zijn dan 26
- géén diploma secundair onderwijs hebben

Natuurlijk moet je ook iets voelen voor verkeersveiligheid en het zien zitten om met kinderen en scholen te werken.

Met deze job doe je een interessante werkervaring op, maar er is meer. Je kan hem namelijk perfect combineren met examencommissie. Je krijgt immers gegarandeerd tijd (educatief verlof) om examens voor te bereiden en af te leggen.

Het komt er dus op neer dat je een jaar werkt, studeert en examens aflegt. Na dat jaar ben je ervaring rijker én beschik je (met wat werken en geluk) over een diploma secundair onderwijs.

Dit is een kans om te grijpen.

Meer informatie hier:
Vacature: solliciteren voor 30/10/16
Hulp nodig met je cv en brief? Geef ons een seintje. We helpen je graag verder.

Oproep aan scholen om incassobureau in te schakelen +  

Vandaag kregen we (ongevraagd) een mail van Intrum Justitia, een incassobureau uit Antwerpen dat overigens (hoewel de naam dit wil laten uitschijnen) niets met justitie te maken heeft.

De mail roept scholen op om een beroep te doen op een incassobureau. Zo kunnen ze snel en efficiënt de sommen bemachtigen die ouders - blijkbaar moedwillig - achterhouden.

De mensen van Intrum Justitia sturen blijkbaar in het wilde weg mails naar alle mogelijke diensten die met onderwijs te maken hebben en dit zonder na te gaan of het wel een school is, want de beoogde bestemmelingen zijn wel degelijk scholen. Te veel mensen spammen is wellicht beter dan te weinig.

De mensen daar zijn blijkbaar ook blijven hangen in een tijd waarin schooldirecteurs per definitie mannen waren. De mail opent immers met "Geachte heer" en gaat dan verder over de problemen van directies. Zijn er dan geen vrouwen die directeur kunnen zijn of hebben we hier te maken met een onbekwame briefschrijver die niet op de hoogte is van BIN-normen en brief-etiquette?

Natuurlijk zijn het niet die 2 pietluttigheden die mij boos maken. Wat dan wel?

De afzender stelt scholen gelijk aan ondernemingen. Als een onderneming te veel onbetaalde facturen heeft, dan raakt ze niet uit de kosten en komt ze op termijn financieel in de problemen. Bij scholen is het dan net zo. Ouders betalen hun rekening niet en de school moet het dan jaar na jaar met minder werkingsmiddelen stellen.

Die analogie gaat echter niet op.

Om te beginnen krijgen scholen een pakket werkingsmiddelen van de staat. Ze zijn dus niet volledig afhankelijk van de ouders.

Een diploma secundair onderwijs behalen via tko/cvo +  

Via het tweedekansonderwijs / cvo kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Wil je een aso-diploma, dan kies je eenvoudigweg een aso-richting. Wil je een diploma op niveau tso of bso, dan combineer je een diplomeerbare opleiding met de aanvullende algemene vorming.

In beide gevallen heb je vakken. Elk vak bestaat uit 1 of meer modules. Tijdens een semester volg je de lessen van een module en op het einde leg je een examen af. Slaag je voor dat examen, dan krijg je een attest voor de module. Wanneer je attesten hebt voor alle modules van alle vakken, krijg je een diploma.

Op basis van rapporten en niveauproeven kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Het is dus mogelijk dat er sowieso al een paar modules wegvallen, waardoor je sneller rond bent met alles.

De duur van de opleiding hangt af van drie factoren: de gekozen opleiding (sommige duren langer dan andere), de vrijstellingen die krijgt en je beschikbaarheid/inzet (je kiest zelf hoeveel modules je volgt per semester). Sommige opleidingen kan je op 1 jaar afwerken!

Wie jonger is dan 25 en voldoende uren les per week volgt, behoudt het recht op kinderbijslag. Ook behoud van werkloosheidsuitkering is in bepaalde gevallen mogelijk.

Voor aso-richtingen en aanvullende algemene vorming moet je 18 jaar zijn. Aan de diplomeerbare richtingen mag je gewoonlijk beginnen op 16 jaar.

Een overzicht van de opleidingen en de centra die ze organiseren, vind je hier

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.