2020 De attesten in het kort

A-attest
Je mag overgaan naar het volgende jaar.
Je bent volledig vrij in de keuze van de richting als je in aso, tso of kso zit.
Je kan alleen binnen bso kiezen als je in bso zit.
 

B-attest
Je mag overgaan naar het volgende jaar.
Je bent niet volledig vrij in de keuze van de richting die je kiest. Bepaalde richtingen worden uitgesloten (= clausulering).

Je mag overzitten, maar alleen als de klassenraad hier een gunstig advies voor geeft. Als er geen gunstig advies is voor overzitten, moet je naar het volgende jaar.
 

C-attest
Je moet overzitten.
Je kan niet "afzakken" naar tso, kso of bso.
Je mag eventueel wel overzitten in een andere richting.
 

Een B-attest, C-attest en een ongunstige beslissing overzitten, moet de school altijd schriftelijk motiveren.
 

Als je het niet eens bent met de beslissing van de school, kan je in beroep gaan. De procedure die je hiervoor moet volgen, staat beschreven in je schoolreglement. Het is belangrijk om die procedure exact te volgen. Meer informatie en tips vind je in de volgende artikels op deze site:
U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad
In beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad. Hebt u een advocaat nodig?

.

Een vraag of bedenking naar aanleiding van dit artikel?

Uw vraag of bericht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Niets van wat u via dit formulier meedeelt, wordt gepubliceerd of gedeeld met derden.

Kijk goed na of het ingevoerde adres correct is.