A-, B- of C-attest in het schooljaar 2018-2019

Op het einde van het schooljaar ontvangt elke leerling die regelmatig de lessen heeft bijgewoond een attest. In dit artikel lichten we toe welke attesten mogelijk zijn in het schooljaar 2018-2019 en welke gevolgen ze hebben.

Voor schooljaar 2019-2020 verandert er heel wat, maar dit jaar blijft alles nog bij het oude.

 

Belangrijke opmerking: Individuele scholen kunnen op specifieke punten afwijken van de algemene regels die hier staan. Kijk altijd het schoolreglement na om te weten welke regels de school toepast.

 

Eerste leerjaar A

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het tweede jaar.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het tweede jaar, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen. Er zijn drie mogelijk.
  • Grieks-Latijn en Latijn worden uitgesloten.
  • Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steinerpedagogie en Yeshiva worden uitgesloten.
  • Alle richtingen van het tweede leerjaar van de eerste graad worden uitgesloten. De leerling kan alleen naar 2 bvl (beroepsvoorbereidend leerjaar).

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt alleen voor het tweede jaar en heeft dus geen invloed op de studiekeuze voor het derde jaar.

 

Eerste leerjaar B

 • A-attest: De leerling mag naar 2 bvl (beroepsvoorbereidend leerjaar). Als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart, mag de leerling ook overzitten in 1A.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.

 

Tweede leerjaar van de eerste graad

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het derde jaar.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het derde jaar, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen.

Op het B-attest wordt genoteerd voor welke richtingen de leerling wordt uitgesloten of geclausuleerd. De clausulering kan een opsomming zijn van specifieke richtingen (uitgesloten voor Wetenschappen) of meer algemeen geformuleerd zijn (bv. uitgesloten voor aso of uitgesloten voor alle richtingen met extra wiskunde).

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt alleen voor het derde jaar en heeft dus geen invloed op de studiekeuze voor het vierde jaar.

 

2 BVL

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het derde jaar BSO. Als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart, mag de leerling ook overzitten in het tweede leerjaar van de eerste graad.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het derde jaar BSO, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen.

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt alleen voor het derde jaar en heeft dus geen invloed op de studiekeuze voor het vierde jaar.

 

3 ASO, TSO, KSO

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het vierde jaar.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het vierde jaar, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen.

Op het B-attest wordt genoteerd voor welke richtingen de leerling wordt uitgesloten of geclausuleerd. De clausulering kan een opsomming zijn van specifieke richtingen (uitgesloten voor Wetenschappen) of meer algemeen geformuleerd zijn (bv. uitgesloten voor ASO of uitgesloten voor alle richtingen met meer dan 3 uur wiskunde).

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt alleen voor het vierde jaar en heeft dus geen invloed op de studiekeuze voor het vijfde jaar.

 

3 BSO

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het vierde jaar BSO. Als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart, mag de leerling ook overzitten in 3 ASO, TSO of KSO.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het vierde jaar BSO, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen.

Op het B-attest wordt genoteerd voor welke richtingen de leerling wordt uitgesloten of geclausuleerd.

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt alleen voor het vierde jaar en heeft dus geen invloed op de studiekeuze voor het vijfde jaar.

 

4 ASO, TSO, KSO

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het vijfde jaar.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het vijfde jaar, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen.

Op het B-attest wordt genoteerd voor welke richtingen de leerling wordt uitgesloten of geclausuleerd. De clausulering kan een opsomming zijn van specifieke richtingen (uitgesloten voor Economie-Wiskunde, Economie-Wetenschappen en Economie-Moderne Talen) of meer algemeen geformuleerd zijn (bv. uitgesloten voor aso of uitgesloten voor alle richtingen met meer dan 3 uur wiskunde).

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt voor het vijfde én het zesde jaar aangezien leerlingen in het zesde in principe niet van richting kunnen veranderen.

 

4 BSO

 • A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het vijfde jaar BSO. Als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart, mag de leerling ook overzitten in 4 ASO, TSO of KSO.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.
 • B-attest: De leerling mag naar het vijfde jaar BSO, maar er zijn bepaalde richtingen die hij/zij niet mag doen.

Op het B-attest wordt genoteerd voor welke richtingen de leerling wordt uitgesloten of geclausuleerd.

De leerling die een B-attest behaalt, mag beslissen om het jaar over te doen. Dit is het laatste jaar dat dit kan!

Het B-attest geldt voor het vijfde én het zesde jaar aangezien leerlingen in het zesde in principe niet van richting kunnen veranderen.

 

5 ASO

 • A-attest: De leerling mag naar het zesde jaar van zijn richting.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.

Leerlingen van de derde graad aso doen dezelfde richting in 5 en 6. Sommige scholen kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen een veranderingen van richting toestaan (bv. Van 5 Latijn-Wetenschappen naar 6 Latijn-Moderne Talen).

 

5 TSO, KSO

 • A-attest: De leerling mag naar het zesde jaar van zijn richting.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.

Leerlingen van de derde graad TSO en KSO doen dezelfde richting in 5 en 6. In zeer uitzonderlijke gevallen is een B-attest mogelijk. De leerling kan dan naar 6 bso, maar alleen als de toelatingsklassenraad zich hiermee akkoord verklaart.

 

5 BSO

 • A-attest: De leerling mag naar het zesde jaar van zijn richting. Als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart, mag de leerling naar een andere richting binnen hetzelfde studiegebied.
  • C-attest: De leerling moet overzitten.

Leerlingen van de derde graad BSO doen in principe dezelfde richting in 5 en 6. In uitzonderlijke gevallen is een B-attest mogelijk. De leerling kan dan naar een andere richting in 6 bso, maar alleen als de toelatingsklassenraad zich hiermee akkoord verklaart.

 

6 ASO, TSO, KSO

 • A-attest: De leerling krijgt het diploma secundair onderwijs.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.

 

6 BSO

 • A-attest: De leerling krijgt het getuigschrift secundair onderwijs en mag
  • naar het 7de jaar BSO binnen zijn studiegebied.
  • naar het 7de jaar BSO binnen een ander studiegebied als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart.
  • overzitten in 5 ASO, TSO of KSO als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.

 

7 BSO

 • A-attest: De leerling krijgt het diploma secundair onderwijs.
 • C-attest: De leerling moet overzitten.

 

Een vraag of bedenking naar aanleiding van dit artikel?

Uw vraag of bericht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Niets van wat u via dit formulier meedeelt, wordt gepubliceerd of gedeeld met derden.

Kijk goed na of het ingevoerde adres correct is.