Oproep aan scholen om incassobureau in te schakelen

Vandaag kregen we (ongevraagd) een mail van Intrum Justitia, een incassobureau uit Antwerpen dat overigens (hoewel de naam dit wil laten uitschijnen) niets met justitie te maken heeft.

De mail roept scholen op om een beroep te doen op een incassobureau. Zo kunnen ze snel en efficiënt de sommen bemachtigen die ouders - blijkbaar moedwillig - achterhouden.

De mensen van Intrum Justitia sturen blijkbaar in het wilde weg mails naar alle mogelijke diensten die met onderwijs te maken hebben en dit zonder na te gaan of het wel een school is, want de beoogde bestemmelingen zijn wel degelijk scholen. Te veel mensen spammen is wellicht beter dan te weinig.

De mensen daar zijn blijkbaar ook blijven hangen in een tijd waarin schooldirecteurs per definitie mannen waren. De mail opent immers met "Geachte heer" en gaat dan verder over de problemen van directies. Zijn er dan geen vrouwen die directeur kunnen zijn of hebben we hier te maken met een onbekwame briefschrijver die niet op de hoogte is van BIN-normen en brief-etiquette?

Natuurlijk zijn het niet die 2 pietluttigheden die mij boos maken. Wat dan wel?

De afzender stelt scholen gelijk aan ondernemingen. Als een onderneming te veel onbetaalde facturen heeft, dan raakt ze niet uit de kosten en komt ze op termijn financieel in de problemen. Bij scholen is het dan net zo. Ouders betalen hun rekening niet en de school moet het dan jaar na jaar met minder werkingsmiddelen stellen.

Die analogie gaat echter niet op.

Om te beginnen krijgen scholen een pakket werkingsmiddelen van de staat. Ze zijn dus niet volledig afhankelijk van de ouders.
Ten tweede, en veel belangrijker, zijn schoolkosten totaal niet te vergelijken met consumentengoederen. Ouders hebben geen keus. Hun kind moet onderwijs krijgen en naar school gaan kost veel. Natuurlijk zullen er ouders zijn die gewoon niet betalen omdat ze denken dat ze ermee wegraken of omdat ze het geld liever aan iets anders besteden, maar de overgrote meerderheid van die niet-betalende ouders bestaat uit mensen die niet kunnen betalen en dat weten de scholen ook wel.

Natuurlijk zijn al die onbetaalde rekeningen een probleem, maar voorstellen om een incassobureau in te zetten, is gewoon walgelijk. Suggereren dat ouders uit gemakzucht of slechte wil voorrang geven aan hun energiefactuur is dat ook.

En ja, ouders moeten hun facturen betalen. Hun kinderen krijgen immers iets voor dat geld, maar de school kan zorgen voor beperktere facturen, gespreide betalingen,... en de overheid kan zorgen voor meer realistische studiebeurzen en meer werkingsmiddelen voor de scholen.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.