Laat je niet beetnemen

Vandaag stond zowel in De Morgen als in De Standaard een artikel over de centrale examencommissie. Twee punten in dat artikel klopten:
  • het aantal leerlingen dat deelneemt, stijgt.
  • meer mensen kiezen voor TSO en BSO dan voor ASO
Geen van beide artikels (die overigens zowat identiek zijn) probeert te verklaren waarom meer mensen kiezen voor TSO en BSO en waarom dat een probleem is. Ten slotte, en dat is werkelijk onvergeeflijke onzin, staat er "ongeveer 10 procent van de kandidaten die deelnemen aan de examens slaagt niet". Met andere woorden: 90% slaagt wel??? De magere cijfers van 2005 (door iedereen raadpleegbaar - p.25) tonen duidelijk aan dat maar ongeveer 1/6 slaagt en van die ene weet je absoluut niet hoeveel pogingen die al achter de rug heeft. Wie durft schrijven dat 90% slaagt per zittijd, draagt alleen maar bij aan de hardnekkige mythe dat de examencommissie een extreem gemakkelijke manier is om een diploma te halen. Er zijn zo al genoeg jongeren die aan de examencommissie beginnen met dat idee en die daardoor alleen nog maar meer verloren lopen. Ze knoeien een jaar of twee, hebben dan nog altijd geen diploma en haken dan toch ook daar af.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.