Examencommissie: nieuwe vakfiches

De nieuwe vakfiches waar de examencommissie vanaf 1 januari mee begint te werken staan sinds kort al voor heel veel vakken online.

Een snelle eerste blik op die nieuwe fiches riep een paniekgevoel op. Voor sommige vakken is er heel veel veranderd en dat heeft natuurlijk gevolgen voor onze cursussen. Elke verandering van de leerplannen vereist immers een update van het studiemateriaal dat we aanbieden via ons informatiepunt examencommissie.

Bij zo goed als alle vakken verandert er iets en voor sommige vakken (aardrijkskunde en geschiedenis bijvoorbeeld) staat er totaal nieuwe onderwerpen op het programma. Alle aanpassingen rond krijgen op minder dan 2 maanden is een behoorlijke uitdaging.

Er is echter ook goed nieuws. De vakfiches zijn grondig herwerkt. Ze zijn duidelijk gestructureerd en ze lichten de kandidaat in heldere taal in over hoe het examen zal verlopen. Bovendien - en dat was vroeger duidelijk anders - worden de te kennen leerinhouden en de te bereiken leerdoelen zeer concreet beschreven.

Uit die nieuwe vakfiches blijkt nog maar eens dat er bij de examencommissie een frisse wind waait en dat er hard gewerkt wordt aan hoge kwaliteit en toegankelijkheid.

Een vraag of bedenking naar aanleiding van dit artikel?

Uw vraag of bericht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Niets van wat u via dit formulier meedeelt, wordt gepubliceerd of gedeeld met derden.

Kijk goed na of het ingevoerde adres correct is.