Reactie toevoegen

Het is belangrijk om een aantal dingen na te gaan:
1) Wat is het zorgbeleid van de school? Hierover vindt u informatie in het schoolreglement.
Door dat reglement te ondertekenen, verklaart u zich als ouder ook akkoord met het zorgbeleid. De maatregelen die u zou willen, moeten daar dan ook mee in overeenstemming zijn.

2) Wat is er beloofd? Als er concrete afspraken gemaakt zijn en die staan ook op papier, dan moet de school zich daar natuurlijk ook aan houden.
Uit de manier waarop u het formuleert, lijkt het dat er geen schriftelijke neerslag was van de "hoopgevende maatregelen". In dat geval is de school alleen gebonden door het schoolreglement.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk zeer concrete afspraken maakt met de school en die ook op papier zet (met handtekeningen van de school). U hebt dan het nodige om tijdens het tweede en derde trimester na te gaan of de school zich ook effectief aan de afspraken houdt. Het is inderdaad een goed idee om hier altijd schriftelijk over te communiceren en alle berichten (zowel de uwe als die van de school te bewaren).

De zwakke cijfers van het eerste trimester hoeven geen probleem te zijn. Als er een opwaartse trend is tegen het einde van het jaar (en geen onvoldoendes meer) is een A-attest zeker nog mogelijk (zelfs als er een probleem zou zijn met het vereiste gemiddelde).

Als het toch tot een C-attest zou komen, kunt u hier inderdaad tegen in beroep gaan. Het zal dan vooral zaak zijn om aan te tonen dat de onvoldoendes uitsluitend het gevolg zijn van dyscalculie.

Als de beroepsprocedure ook niets zou opleveren, is uw dochter in elk geval niet verplicht om op school over te zitten. Zij kan via het tweedekansonderwijs of de examencommissie het diploma secundair behalen. Dat kan bovendien vrij snel gaan, aangezien zij met C-attest in het zesde jaar in aanmerking komt voor vrijstelling. Zowel tweedekansonderwijs als examencommissie hebben een uitstekend zorgbeleid.

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.