Wat met een B- of C-attest?

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier.

Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het recht geeft om het jaar over te zitten. Dit is zinvol voor leerlingen die door uitzonderlijke omstandigheden een slecht jaar hebben gehad.

Overzitten is niet zinvol voor jongeren die schoolmoe zijn, die gewoon niet beter kunnen of voor wie naar school gaan problematisch is. Voor die tweede groep is het beter om een oplossing op maat te vinden (Die bestaan zeker!). Overzitten lost voor hen niets op en maakt de problemen wellicht alleen maar groter.

 

Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Stuur ons een bericht. Wij doen ons best om snel te antwoorden. Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

Comments

Ja ik ben dus nu in 3middelbaar aso maar ik heb een c attest gekregen dus daarom moet ik naar 3 bso of ik mag ook naar 2middelbaar aso gaan maar mijn vraag is kan je van 3 bso naar de richting ja dus volgend jaar 4 tso gaan?

Je uitleg is niet heel duidelijk.

Ik vermoed dat je in 2 aso zat en dat je een C-attest hebt gekregen, maar op basis van leeftijd naar 3 bso mag. Klopt dat?

In elk geval: als je naar 3 bso gaat, kan je het jaar daarna niet naar 4 tso.
Overgaan van bso naar tso kan alleen met overzitten. Als je een A-attest behaalt in 3 bso, kan je toestemming krijgen om over te zitten in 3 (dus niet 4) tso.

Ik zit nu in 5WetenschappenWiskunde(aso) en ik denk dat deze richting miss iets te wiskundig is voor mij is er dan miss nog de mogelijkheid om over te stappen naar sportwetenschappen(aso)
Btw ik heb nog geen examens fzo gehad maar ik kan gwn de wiskunde niet aan.

beste,
ik zit momenteel in het 5de middelbaar Handel alles gaat supper goed boven de 70 procent behalve Engels dit is een hoofdvak (3uren per week) daar heb zeer grote problemen zou ik deze jaar dan een a-attest krijgen.

mvg

Als je je leerkrachten kan overtuigen dat je bereid bent om hard te werken om het probleem met Engels op te lossen en dat ook doet, zou een A-attest zeker mogelijk moeten zijn.

Je moet ervan uitgaan dat je Engels zal verbeteren. Zoals het nu klinkt, heb je je erbij neergelegd dat het slecht is en slecht zal blijven. Mits voldoende studeren en oefenen, kan iedereen (die voor de andere vakken goede punten haalt) 50% halen voor Engels.

Hallo,ik zit int 3de jaar handel TSO
en kheb een vraag
Ik heb voor men rapport 5 buizen gekregen
Tot nu toe zit het er niet echt goed uit
Mijn klastitularis zei me dat ik tot nu toe 2 jaarbuizen heb
Kan ik dit ophallen met de toetsen en examens ja of nee?
En is er nog een kans om te slagen of zit dat er niet meer in?

Je moet cijfers dagelijks normaal nog wel kunnen goedmaken met de examens.
Hoe de verhouding tussen dagelijks werk en examens exact is, vind je in je schoolreglement.

Het is absoluut nog mogelijk om te slagen dit jaar. Zelfs als je nu 5 grote onvoldoendes zou hebben, kan je die nog ophalen in het tweede en derde trimester.

Zelfs als de onvoldoendes nu zo groot zijn dat ze eigenlijk niet meer op te halen zijn, kan je nog slagen. Als je cijfers voor die vakken redelijk zijn en in stijgende lijn gaan, word je wellicht gedelibereerd.

hallo ik ben in het derde jaar techinish wetenshappen

ik had in het, eerste rapport een aardrijkskunde E,bio E,
chemie E en wiskunde E

nu in de tweede rapport had ik alleen maar een buis voor wiskunde

en bijna al mijn hoofdvakken waren gebuisd op mijn examen en
ik wou vragen of ik naar handel ga maar ik denk als ik bij technish wetenshappeb blijf en een b attest krijg ga ik naar 4handel
maar als ik een b attest bij handel krijg ga ik naar 4bso
en ik had heel hard gewerkt boor techinish wetenshappen dus het was wel spijtig en nu weet ik niet meer wat ik moet kiezen blijf ik bij technish wetenshappen of zou ik naar handel gaan?

Voor je beslist om van richting te veranderen, is het toch wel belangrijk om zich te krijgen op de oorzaak van de cijfers. Ofwel kan je het niveau van de richting niet aan ofwel studeer je op een verkeerde manier.

Wat zegt de klassenraad? Wat zegt het clb?
Je hebt tijd tot 15 januari om van richting te veranderen. Praat met de mensen die je duidelijkheid kunnen verschaffen en beslis dan pas.

Nu al beslissen wat je eindresultaat zal zijn, is voorbarig. Als je gemotiveerd bent en bereid bent om hard te werken, is er nog tijd genoeg om het eigenlijke probleem op te sporen en een oplossing te vinden.

Als je graag wetenschappen doet, is het zinvol om dat te blijven doen. Met wetenschappen kan je later veel kanten uit.

Hallo, ik zit in het tweede middelbaar: moderne wetenschappen. Voor al mijn vakken ga ik een 50procent krijgen behalve wetenschapelijke werk. Deze vak is een hoofdvak ALs ik hiervoor buis wat gebeurd er dan? Ik zit in Sint Ludgardischschool Antwerpen

Dit hoeft niet per se het einde te zijn van ASO. Ook Economie en Humane Wetenschappen zijn een optie is het derde jaar. Als je goed hebt voor SEI kan dit normaal geen probleem zijn. Als je bijvoorbeeld nog goede punten hebt voor wiskunde is Economie met 5 uur wiskunde ook nog een optie. Wat niet wil zeggen dat Humane Wetenschappen slecht is ten opzichte van Wiskunde. Wetenschappen of STEM zullen ze je waarschijnlijk afraden.

Op school is er geen enkele mogelijkheid om 5 en 6 samen te doen.

Dit kan wel bij de examencommissie.
Meer info hier: http://edulogos.org/blog/examencommissie-secundair-onderwijs-hoe-werkt-…

Als je al 18 bent, kan je volgend schooljaar ook overstappen op tweedekansonderwijs. Je hebt dan minder uren les per week en de aanpak is gericht op (jonge) volwassenen.
Meer info hier: http://edulogos.org/blog/een-diploma-secundair-onderwijs-behalen-tkocvo

Hallo,

Ik zit in het 5de jaar en doe de richting Humane Wetenschappen. Mijn school is dit jaar met een nieuw systeem begonnen waarbij men enkel van de hoofdvakken (Gedrag, cultuur, geschiedenis) een mondeling examen heeft en van de andere vakken permanente evaluatie. Al mijn vakken zijn in de 70 en 80 procent buiten wiskunde waarbij ik begon met 50% en nu maar 35% heb. Ik heb besloten dat ik er eindelijk werk van wil maken en ik ga na de paasvakantie zo hard mogelijk werken om tenminste nog 50% te behalen. Als ik op mijn eindtotaal in de 40 of 50 procent zit, zouden ze mij hiervoor een C-attest kunnen geven?

Groetjes!

Een C-attest lijkt erg onwaarschijnlijk als alleen wiskunde een probleem is.

Je doet er wel goed aan om tijdens de paasvakantie al aan je wiskunde te werken. Als je de leerstof van het eerste en tweede trimester herhaalt, sta je veel sterker om in het derde trimester goed te scoren.

Hallo,

Ik zit in het 6de middelbaar in de richting sociale- en technische wetenschappen.

Wij moeten 2 keer een gip maken.
Mijn eerste gip was goed (69%)

Mijn vorig rapport had ik eindtotaal 55% en 3 eindbuizen.

1 buis van aardrijkskunde (35%)
1 buis van natuurwetenschappen (35%)
1 buis van wiskunde (28%)

Heb ik nog kans dat ik een A-attest haal en mijn diploma secundair onderwijs krijg?

Hey! Ik heb een vraagje, ik zit in de 2de middelbaar ASO moderne wetenschappen. Van heel het jaar heb veel buizen op mijn rapport(wat natuurlijk, helemaal niet leuk is). En nu bijna examens, ik ben al aan het studeren maar, ik wil niet doorgaan naar 3de ASO, ik wil naar 3de TSO volgend jaar. Ik ben echt bang dat ik c-attest ga krijgen, wat eigenlijk mijn schuld is. Ik kan eigenlijk ook b-attest krijgen maar a-attest... pfff... dat meen je toch niet. Ik ben bang dat ik volgend niet ga mogen zelfs naar tso, beroeps wil ik helemaal niet doen want, als ik beroeps doe, dan heb ik echt minder keuzes en pech! Ik ga echt geen leuke job hebben. Kan iets aan doen als ik bijvoorbeeld toch naar BSO moet overstappen van klassenraad?

Zoals je zelf zegt, is het je eigen schuld.
In dat geval kan je niet in beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad.

Er is altijd een kans dat je een B-attest krijgt dat je alleen uitsluit voor aso. Je kan dan naar 3 tso of kso.

Als je een B-attest krijgt dat je uitsluit voor alles behalve bso, heb je nog altijd de optie om over te zitten in het tweede jaar. Je kan er dan voor kiezen om over te zitten in 2 tso.

Houd er rekening mee dat het de laatste keer is dat dit kan. Vanaf volgend schooljaar moet je overgaan met een B-attest. De optie overzitten bestaat dan niet meer.

Beste, ik ga naar het 5e economie talen. İk ga een C attest hebben. İk Ben 17 jaar oud. İk denk om examencommissie te doen. Als dat kan,moet ik dan nog naar school gaan? Zo ja, naar het 5e of naar het 6e?

Je kan nog een jaar huisonderwijs doen. In dat geval blijf je dus gewoon thuis en gebruik je alle beschikbare tijd om de examens van de examencommissie voor te bereiden.

Om met alles in orde te blijven, moeten je ouders op 1/9 de ingevulde verklaring huisonderwijs opsturen naar het Agentschap Onderwijsdiensten.

Als je bij de examencommissie aso wil doen, is naar school blijven gaan een slecht idee. Je hebt echt 8 uur per dag nodig om te studeren als je alles wil afwerken op 1 schooljaar.

Als je kiest voor secretariaat-talen, is een combinatie met school wel haalbaar. Je kan dan overzitten in 5 aso (met de verplichting om alle taken en toetsen te maken) of aan de school toestemming vragen om als vrije leerling in te schrijven in 6 aso (je volgt de lessen mee met je klas, maar je bent niet verplicht om taken en toetsen te maken, waardoor je 's avonds en in het weekend voor de examencommissie kan studeren).

Beste,

Ik zit nu in in het 5de wetenschappen-wiskunde.
Met kerst had ik 3 buizen (Engels, chemie en geschiedenis) mijn dagelijks werk van chemie is er goed op vooruit gegaan en ik heb ook iedere keer extra oefeningen ingediend. Voor geschiedenis heb ik nu ook een goed dagelijks werk. Engels is nog altijd hetzelfde gebleven. Ik zit nu in de examens en moet nog van deze vaklen een examen afleggen. Heb ik kans op een C-attest.

Mvg

Hallo, ik zit in het vijfde jaar Latijn-Wiskunde. Met kerstmis had ik een buis van 49% op wiskunde 39% op chemie en 44% op biologie. Mijn dagelijks werk is sindsdien de hoogt ingegaan maar het afgelopen examen wiskunde ging naar mijn gevoel echt niet goed. Het examen chemie vermoed ik dat ik in de 50% ga hebben. Hoe groot achten jullie de kans dat ik een C attest ga krijgen en zou een goed resultaat op biologie dit kunnen beïnvloeden?

Gezien je Latijn-Wiskunde doet, zou je toch zeker voor wiskunde een gemiddelde van 50% moeten halen. Lukt dat niet, dan is een C-attest zeker mogelijk.

Dat gezegd zijnde, is het zinloos om te rekenen en/of te gokken en/of te piekeren. Doe voor elk vak dat je nog moet afleggen je uiterste best. Zet gewoon alles op alles. Tijdens de deliberaties kan er nog veel gebeuren, maar het moet wel voor iedereen duidelijk zijn dat je echt gedaan hebt wat je kon.

Hallo, ik zit in mijn derde jaar aso economie. Ik ben 100% zeker dat ik een c-attest zal krijgen. Kan ik volgend jaar het jaar overdoen in deze richting of moet ik naar tso? En maakt het uit hoeveel jaartekorten dat ik zal hebben als het al vast staat dat ik een c-attest heb. Met andere woorden moet ik mijn best nog doen voor de examens?

Wanneer je moet overzitten mag je om het even welke richting doen, voor zover je daar vroeger niet voor werd uitgesloten. Overzitten in de richting die je al deed, mag altijd

Als je 100% zeker bent dat je een C-attest krijgt, hebben de eindexamens geen belang meer. Het is dan ook niet nodig om daar nog iets voor te doen.

De vraag is natuurlijk wel of je echt 100% zeker kan zijn.

hallo, ik zit in het 5de jaar aso latijn-wetenschappen (4uur wiskunde). voorlopig heb ik 1 buis op wiskunde in jaartotaal: 45-50%. voor de rest heb ik geen buizen, maar wel een paar vakken in de 50, zou ik hier een c-attest voor kunnen krijgen?

Hallo,

Ik zit nu in het 1ste middelbaar ASO moderne wetenschappen en ik heb tot nu toe op alle vakken goed tot zeer goed maar bij Wiskunde heb ik op alles samen gerekend 4.8 en ik heb wel remediëringsoefeningen gemaakt, ik heb morgen mijn examen van wiskunde.. gaan ze me doorlaten als ik in de 50 haal op het examen? Krijg ik dan een B-attest? Zoja, kan ik dan volgend jaar TSO doen en in het 3de weer ASO?

Dankjewel!!!

Om naar 2 aso te kunnen, moet je in het eerste jaar met gemak 70 halen voor alle vakken.

Je cijfer wiskunde is dus zeker problematisch. Al helemaal omdat de leerstof van het tweede jaar gewoon voortbouwt op het eerste jaar.

Als je in de 50 haalt op het examen zou het ok moeten zijn, maar je zal dan misschien toch een waarschuwing krijgen of een vakantietaak.

Als je een B-attest krijgt, kan je naar tso.
Je kan dan niet meer naar aso in het derde.

Dit klopt niet helemaal. Je kan wel degelijk nog naar het derde aso, dit is wel niet aan te raden. In de eerste graad heb je enkel een a- en een b-stroom. D.w.z. dat de ET van de 'gewone' vakken zoals NED, FRA, WIS ... dezelfde zijn. Je mag dus in het derde jaar terug aso doen. In principe mag je zelfs Latijn doen als je voor alles erdoor bent in bijvoorbeeld handel of stv.

Op het einde van het eerste jaar zijn alleen de volgende clausuleringen mogelijk:
1) Grieks-Latijn en Latijn
2) Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steinerpedagogie en Yeshiva
3) 2de leerjaar van de 1ste graad.

De clausuleringen blijven altijd gelden voor alle volgende jaren.

Optie 2 komt neer op een uitsluiting voor aso, maar inderdaad, aangezien de richtingen bij naam genoemd worden, blijven er in het 3 jaar aso-richtingen mogelijk.

Gezien de grote problemen met wiskunde en de algemeen matige resultaten, is zo een overstap waarschijnlijk geen goed idee.

Mogelijk in 3 aso na B-attest met uitsluiting Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steinerpedagogie en Yeshiva in het eerste jaar:
Economie
Humane wetenschappen
Sportwetenschappen
Wetenschappen
Wetenschappen-topsport

Niet mogelijk in 3 aso na B-attest met uitsluiting Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steinerpedagogie en Yeshiva in het eerste jaar:
Grieks
Grieks-Latijn
Latijn
Rudolf Steinerpedagogie
Yeshiva

Hallo
ik zit in het 2e middelbaar aso en doe latijn
Volgend jaar wil ik wetenschappen gaan doen
als ik nu mijn proefwerk latijn blanko afgeef, is er dan een kans dat ik een b attest krijg dat zegt dat ik geen wetenschappen mag doen?
Alvast bedankt

De meeste scholen maken een duidelijk onderscheid tussen een leerling die niet kan en een die niet wil.

Tijdens de deliberatie wordt nagegaan of je voor alle vakken de eindtermen hebt behaald en of je de rijpheid hebt om naar het volgende jaar te gaan.

Blanco afgeven, speelt niet in je voordeel.

Hallo,
Ik zit in het 3e jaar ASO Latijn met 4u wisk. Ik ben niet de beste in wiskunde maar probeer er echt wel alles aan te doen om goede punten te halen. Ook Latijn ging dit jaar niet makkelijk bij mij. Mijn jaartotalen tot nu toe zijn 56 voor wiskunde en 58 voor Latijn. Ik heb nu al examens hiervan gehad en deze gingen allebei wel redelijk. Ik ben heel bang dat ik een B-attest krijg en Humane Wetenschappen moet doen... Ik wil zó graag nog 1 jaartje Latijn 4u wisk. verder doen. Wat zal de klassenraad hierover zeggen? Op mijn rapporten stond nog nooit iets over een andere studiekeuze, er stond telkens dat ik me moest blijven inzetten en de moed niet opgeven. Is er kans op een A-attest? Ik stuurde al een mail naar mijn leerkracht wiskunde om te vragen of ze er een zicht op had maar ze mocht hier niets over zeggen. Ik wil dus echt koste wat het kost nog het vierde jaar Latijn 4u wisk. doen...
Kunnen jullie een antwoord geven?
Alvast bedankt (Ps: ik ben buiten Latijn zeer sterk voor talen, voor Nederlands en Frans haal ik makkelijk 80)

Je moet eens nakijken wat er ik je schoolreglement staat, maar als je gemiddeld voor elk vak 50% of meer hebt dan krijgt je normaal een A-attest.

In dat geval kan de klassenraad je eventueel wel adviseren om een bepaalde richting niet te doen, maar ze kan het je niet verbieden.

Als je dus met alles boven 50% blijft, kan je volgend jaar dus Latijn met 4 uur wiskunde doen.

Houd er wel rekening mee dat zowel Latijn als wiskunde in het vierde jaar een pak zwaarder zijn (zeker Latijn). Als je echt gemotiveerd bent om die richting te gaan doen, bereid je daar dan op voor.

Hallo
Ik ben vandaag klaar met mijn examens 6 handel en ik heb het gevoel dat ik voor mijn vakken er door ben. De gip presentatie was niet zo goed, maar ik heb wat reserve door het jaar heen. Moest ik nu heel nipt op mijn gip buizen, is dit dan direct een c-attest?

Beste,
ik doe 2wetenschappen.
Kan ik een b attest krijgen als ik een totaalpercentage voor Frans haal van 48 procent. Het hele jaar heb ik geen enkele buis voor Frans maar ik ben zeker dat ik ergens in de 40 ga hebben voor mijn eindexamen.

Als ik een b attest krijg, moet ik direct naar BSO of kan ik ASO blijven doen maar dan een andere richting of naar TSO.

Het is mogelijk dat je een A-attest krijgt, eventueel met een vakantietaak.

Als je een B-attest krijgt, dan zal je wellicht geclausuleerd worden voor richtingen met extra talen.

Ik ga er bij dit antwoord wel vanuit dat je voor alle andere vakken geslaagd bent en redelijke cijfers hebt.

Ik zit nu in het 4de jaar wetenschappen. Ik heb op elke vak boven de 50% behalve voor wiskunde. Ik heb voor mijn dagelijks werk wel juist boven de 50% maar niet voof mijn examens en van mijn laatst gemaakt examen weet ik helemaal niet wat ik moet denken. Is het mogelijk dat ik een b-attest of en c-attest haal alleen door wiskunde?

Ik heb daarjuist te horen gekregen dat ik een C attest heb behaald. Ik zit in mijn 7de jaar verzorging. Mijn jaargemiddelde was goed, stages waren oke, examens waren oke en toch heb ik een c gekregen. Toen ik vroeg aan de klastitularis hoe dit kwam zei ze omdat mijn Gip niet goed genoeg was en door 2 nipte buizen op mijn examens (geen hoofdvakken). Dit terwijl een andere medestudenten over het hele jaar buizen haalde en amper stage liep wél geslaagd was. De klastitularis zei tegen haar dat het moeilijk was maar haar toch net hebben kunnen voor zorgen voor een a attest. Ik zou dit nu dus willen aanvechten. Kunnen jullie mij helpen?

Hallo,

Ik zit in het 2de ASO moderne wettenshappen. Ik heb reedelijk veel beuizen gehaald daarom kreeg ik een b-attest. Ik mag dus niet meer aso doen daardoor ga ik tso doen maar ik wil echtn niet tso doen want ik vind niets goeds voor mij in deze richting, ik wou echt humane wettenshappen doen dat vind ik zeer goed want later wil ik advocaat worden maar mijn klastitularies wil niet dat ik humane wettenshappen doe maar kan ik een jaar tso doen in het 3de en dan terug in mijn 4de jaar aso doen is dat mogelijk kunnen jullie mij helpen?

Je kan na 3 tso niet naar 4 aso, tenzij je in 3tso een A-attest behaalt en dan met toelating van de klassenraad overzit in 3 aso.

Met een B-attest kan je er ook voor kiezen om over te zitten (dit is het laatste schooljaar dat dit kan).

Als je veel buizen hebt gehaald, dan is de beslissing om je uit te sluiten voor aso wellicht correct.

Er zijn zeer veel tso-richtingen. Als je ze allemaal bekijkt, vind je misschien wel iets dat je bevalt. Ook uit de kso-richtingen kan je normaal kiezen.
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_2graad_tso.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_2graad_kso.php

Je kan later ook een professionele bachelor rechtspraktijk doen (wat perfect kan na tso) en daarna overstappen op rechten aan de universiteit.

mijn zoon zit in het tweede middelbaar en heeft gisteren te horen gekregen dat hij twee herexamens moet doen. zijn vaktotalen zijn allemaal boven de 50%, ik lees in uw reacties hierboven dat als de vaktotalen boven de 50 zijn ze normaal een A attest moeten krijgen, hangt deze beslissing van de school af of is dit ergens wettelijk vastgesteld?
zijn punten zijn over het algemeen met het laatste examen naar beneden gegaan maar zijn jaartotalen blijven boven de 50?
Alvast bedankt
Anneke

De vaktotalen zijn zeker niet het enige dat telt.

Als er een achteruitgang merkbaar is naarmate het jaar vordert en er zijn onvoldoendes bij de laatste examens, dan kan de school vinden dat het niet duidelijk is of uw zoon voldoende kent en kan om te kunnen slagen in het derde jaar. Om dit te achterhalen, heeft hij dus herexamens gekregen.

Dit is positief. Herexamens worden nog maar zelden gegeven. Het betekent dat de school uw zoon een extra kans wil geven om te bewijzen dat hij klaar is voor het derde jaar.

Elke school is binnen een wettelijk kader vrij om te delibereren hoe zij wil. U vindt informatie over de deliberatieregeling in het schoolreglement. Daarin kan bv. staan dat de leerling gemiddeld 50% moet halen, maar daarnaast ook aan andere voorwaarden moet voldoen.

Het A-attest kan normaal niet worden ingetrokken, maar de evaluatie van de taak telt normaal mee voor volgend schooljaar.

Het is dus extreem belangrijk om die taak goed te maken. Doet uw zoon dit niet dan werkt hij zijn achterstand voor een probleemvak niet weg
en begint hij het volgende schooljaar met een een onvoldoende voor een vak waar hij het sowieso al moeilijk mee heeft.

Om 6 uur wiskunde te gaan doen, moet je met gemak 60 of meer halen.
Het B-attest is terecht.

Je kan vragen om te starten in de richting met 6 uur wiskunde en gebruikmaken van de mogelijkheid om je voorgeschiedenis te regulariseren. Dit houdt in dat je bij de examencommissie slaagt voor het examen wiskunde van de tweede graad wetenschappen.

ik zit nu in het 4de jaar lichamelijke opvoeding en sport
en ik heb net een b-attest gekregen voor lo&sport, handel etc..
maar betekent een clausule voor handel een een clausule voor handel-talen of kan ik nog handel-talen doen in het volgende jaar

Mag een school een b attest geven met alleen maar de richtingen die zij zelf heeft in het volgende jaar, dit is geheel gedaan om mijn dochter te verplichten van school te veranderen. Goed genoeg voor ASO,maar niet hier!

Scholen die dit doen redeneren vaak als volgt:
"Wij kennen het niveau van onze aso-richtingen en we menen dat de leerling dit niet aankan. We kunnen echter niets zeggen over het niveau in andere scholen, dus willen we de leerling niet beletten om een aso-richting te proberen in een andere school."

Ik kan me voorstellen dat het een onaangename boodschap is, maar daar staat tegenover dat uw dochter nog heel veel kanten opkan.

Ja, uw dochter moet van school veranderen, maar wilt u haar echt naar een school sturen die haar liever kwijt dan rijk is?

Ik vermoed dat de andere cijfers ook niet heel goed waren, maar zelfs dan is een B-attest mogelijk voor 1 vak.

De klassenraad evalueert of de leerling voldoende kan om te slagen in het 4de jaar. Voor Frans is dat duidelijk niet het geval. Om de slaagkansen van uw zoon voor het volgende jaar te vergroten, worden er enkele richtingen uitgesloten.

hey, ik kreeg een b attest in het tweede. als ik nu 3bso ga doen kan ik dan in het vierde een tso richting doen?
als dat niet gaat kan ik dan in het 3de mn jaar opnieuw doen plaats van in het tweede om zo naar tso te gaan ?

Hey ik heb vorig jaar architecturale vorming gevolgd met 5 uur wiskunde (dus een sterk theoretisch richting met praktijk) en heb een C-attest gehad en ik wil dit jaar graag aso humane wetenschappen doen.
Maar wat ik zo raar vind is dat ze in sommige gevallen zeggen tegen een leerling dat hij/zij bso moet gaan volgen terwijl hij/zij aso deed en een B-attest heeft. Gaan ze me niet naar bso sturen als ik dit jaar een B-attest haal? Want vorig jaar had ik een C-attest. Is er daar geen regel voor? Zovan diegene had een C attest en als ze dit jaar een B attest heeft moet ze naar bso

Dat soort regels bestaat niet. Er bestaan eigenlijk geen regels. Er wordt voor elke leerling individueel bekeken of hij/zij alle eindtermen van de studierichting heeft behaald. Als dat niet het geval is, wordt gekeken of er voldoende eindtermen behaald zijn om te slagen in een andere richting. Als dat zo is, wordt een B-attest gegeven. Als dat ook niet het geval is, wordt een C-attest gegeven.

Een leerling die aso doet, kan dus perfect uitgesloten worden voor aso en tso.

Als je kiest voor humane wetenschappen wordt op het einde van volgend schooljaar uitsluitend bekeken of je de eindtermen van humane wetenschappen hebt behaald. Als er een B-attest moet worden gegeven, dan kijken ze alleen naar je niveau op het einde van het schooljaar: wat kan je en wat kan je niet; welke vakken zijn een probleem;... Alleen op die basis wordt beslist welke richtingen haalbaar zijn. Je krijgt dus zeker niet automatisch een uitsluiting voor aso en tso omdat je overzit en/of het jaar voordien kso deed.

 

Kijk wel goed na of je humane wetenschappen mag doen in je bisjaar. Als je hier voordien voor werd uitgesloten, blijft die uitsluiting gelden.

Beste, Ik zit in het eerste moderne wetenschappen en heb een beetje attest gekregen. Op mijn rapport stond geconsulteerd voor Latijns, Grieks-latijn, yeshiva, moderne wetenschappen en rudolf steinerpedagogie . Mag ik volgend jaar stem-moderne wetenschappen doen?

Stem-moderne wetenschappen is gewoon moderne wetenschappen met extra wetenschappen. Je mag deze richting normaal dus niet kiezen.

Je moet een keuze maken uit:

Agro- en biotechnieken

Artistieke vorming

Ballet

Bouw- en houttechnieken

Creatie en vormgeving

Grafische communicatie en media

Handel

Hotel-voeding

Industriële wetenschappen

Maritieme technieken

Mechanica-elektriciteit

Sociale en technische vorming

Techniek-wetenschappen

Textiel

 

 

 

Ik heb 2 vragen
De eerste vraag is : mag iemand die een c-attest een herexamen krijgen?

En het tweede vraag is : Ik heb een b-attest gekregen en ik moet daardoor naar het 4e jaar tso. De richting da ik in tso ga doen is handel-talen. Mag ik dan als ik een A-attest haal in Tso terug naar mijn oude richting eco-talen (aso) in het 5e jaar?

Vraag 1:

Een herexamen is een uitgestelde proef. Als de klassenraad een herexamen geeft, betekent dit dat de beslissing over het attest wordt uitgesteld.

De combinatie C-attest en herexamen is dus niet mogelijk.

 

Vraag 2:

De clausulering blijft voor altijd gelden. Als je nu uitgesloten bent voor aso of voor economie, blijft dat zo voor de rest van je schoolcarrière.

Als je in 4 handel-talen een A-attest behaalt, kan je aan de school toelating vragen om over te zitten in 4 economie. De school mag dit weigeren.

Je B-attest dit jaar geeft je het recht om over te zitten in het 3de jaar. Als je dan na 3 bis een A-attest behaalt of een B-attest dat economie niet uitsluit, kan je het jaar daarna naar 4 economie.

 

Tijdens het schooljaar 2016-2017 heb ik de richting handel gevolgd. Ik heb aan het einde van het schooljaar een b-attest gekregen clausulering handel en boekhouden-informatica maar er werd niets vermeld over clausulering ASO. Mag ik dan een richting in ASO volgen?

Een nichtje van me zit momenteel in 3 aso met heel zwakke resultaten.
Kan je in het schooljaar 2017-2018 nog steeds kiezen om het jaar opnieuw te doen indien ze een b-attest zou halen?
Volgens jullie uitleg zou dit enkel nog voor het voorbije schooljaar gekund hebben...

Beste,

Ik zit in Latijn-Wiskunde, het vijfde jaar. Voor Frans heb ik 49%; hiervoor zal ik een vakantietaak krijgen. Voor wiskunde zal ik boven de vijftig procent zitten. Het proefwerk van Latijn moet ik nog maken, maar als mijn jaartotaal van Latijn onder de vijftig is, welk attest krijg ik dan? Al mijn andere vakken zijn goed en elk vak ( ook Frans, Latijn en wiskunde ) hebben een stijgende lijn doorheen het jaar. En hoe zit het dan voor volgend jaar?

Mvg

In het 5de jaar aso kan alleen een A- of C-attest worden gegeven. Met een onvoldoende voor 1 van je hoofdvakken, is de kans op een A-attest redelijk klein.

 

Als je inderdaad een C zou krijgen, kan je overwegen om examencommissie te doen. Met goed plannen en hard werken, kan je ook afstuderen op 30/6/2019.

Hallo,
Ik zit in het 3de middelbaar aso en ik volg wetenschappen. Ik zit midden in een examen week en ik ben zowel voor het kerstexamen als het paasexamen gebuist geweest voor wiskunde. Mijn vraag is wat gebeurt er als ik een jaarbuis heb voor wiskunde? Want dat is een hoofdvak. Kan ik nog volgend jaar aso wetenschappen volgen?
Alvast bedankt

Als je een C-attest krijgt, kan je alleen maar overzitten.

Je kan er dan voor kiezen om over te zitten in 2 bso.

 

Het is ook best mogelijk dat je een B-attest krijgt dat je uitsluit voor alles aso-, tso- en kso-richtingen. In dat geval kan je naar 3 bso.

Ik zit in het 5e jaar Handel. Maar zoals ik al weet zijn er maar 2 keuzes van attesten ee A of C. Het probleem bij mij is nu dat ik met een jaartotaal zit van 46% op Frans. Kunnen ze mij hiervoor een C attest geven ? Ik zou graag meer uitleg hebben over de 3e graads attesten.

Beste

Ik zit in het vierde jaar Humane Wetenschappen en ben nu midden in de examens. Het lijkt er wel op dat ik ga buizen voor chemie en voor wiskunde. In de loop van het jaar heb ik al drie buizen gehaald (niet voor mijn hoofdvakken, altijd voor chemie en/of biologie). Zou ik mogelijk een B-attest kunnen krijgen?

Beste

Ik zit in het 6 de middelbaar Sociale en Technische Wetenschappen en heb tot nu toe 1 jaarbuis voor mijn GIP (telt mee als een vak )en denk ook een jaarbuis te behalen voor Geschiedenis (examen 2 mondeling : buis) (niet zeker) , kan ik blijven zitten:(?

mvg

Hallo, ik zit in 3aso wetenschappen. Ik zou graag willen weten of dat ik een c-attest zou kunnen krijgen door 1 jaarbuis voor geschiedenis en 3 buizen op mijn examens voor niet hoofdvakken waarvoor ik nog nooit een buis heb gehad. Kan ik hierdoor een c-attest krijgen of niet?

Hey, ik zit nu in het 2de middelbaar en doe Grieks-Latijn. Ik heb voor de paasexamens alleen 1 buis gehaald op Grieks, en ik vrees dat ik voor het laatste examen weer een buis haal. Maar ik ga sowieso stoppen met grieks en Latijn-Wiskunde doen. Als ik op alle vakken goede punten hebben (d.w.z. boven de 60%), zou ik dan nog A-attest nog kunnen krijgen?
Ik ga sowieso stoppen met Grieks en mijn Latijn en wiskunde is wel goed...

Hallo, ik zit nu in het 5 de middelbaar tso automechanica ik heb een a attest behaald maar ik doe mijn richting niet graag . Zijn er toevallig andere richtingen die pas vanaf het 6 de beginnen waar ik eventueel kan op overschakelen of bestaat dit niet?

Je moet in het 5de en het 6de tso dezelfde richting doen.

Een overgang naar 6 bso binnen het studiegebied auto kan eventueel wel, maar dan moet je een 7de jaar doen en ben je nog twee jaar bezig.

Het klinkt gek, maar als je gemotiveerd bent voor een andere richting, kan je misschien beter overzitten in die richting.

Als je automechanica niet graag doet, maar ook niet direct iets anders weet, kan je beter doorbijten en in het hoger onderwijs iets gaan doen dat je echt graag doet.

beste,ik heb dit jaar een c-attest gekregen in het 3de middelbaar ASO ,maar omdat ik al is ben blijven zitten in het eerste wil ik graag naar BSO gaan kan dit ook zonder dat ik mijn jaar opnieuw moet doen.kan ik dan ineens met een c-attest van 3 ASO naar 4 BSO gaan

Op basis van leeftijd kan je overgaan naar 3 bso.

Ik citeer uit de omzendbrief:
"Eerste leerjaar van de tweede graad B.S.O.

Toelatingsvoorwaarden.

Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd;

2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereiken, onder de volgende voorwaarde :

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.