U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

Raadpleeg altijd het schoolreglement voor exacte informatie over termijnen en de door de school gebruikte procedure.

De beroepsprocedure verloopt algemeen (in het slechtste geval) in drie stappen:

 

Stap 1 U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klassenraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klassenraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven.

De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing.

NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben."

WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klassenraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."

Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

  1. U aanvaardt de beslissing van de klassenraad.
  2. Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot dezelfde beslissing, een nieuwe beslissing in uw voordeel of een nieuwe beslissing in uw nadeel (strengere clausulering of C-attest). Indien dit niets oplost, kunt u overgaan op stap 2.
  3. Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. In dit geval kunt u ook overgaan op stap 2.

 

Stap 2 U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan beslissen om herexamens te geven, extra taken op te leggen of de beslissing van de klassenraad ongedaan te maken.

Als dit ook niet het gewenste resultaat heeft, kunt u overgaan op stap 3.

 

Stap 3 Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor dit heel duur kan uitvallen.

 

Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.

Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.

Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.

 

Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar [email protected]. Dit is gratis en vrijblijvend. Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

Comments

Beste
Ik zit nu in mijn 5de jaar stw. Ik ben voor alles erdoor maar heb een tekort voor nawe van 34%. Mijn laatste maandrapport is niet aangevuld geweest met mijn laatste goede punten. Ik heb hier bewijzen van en wil graag vragen voor een heroptelling en een herexamen. Ik weet dat mijn herexamen zal lukken. Mijn vraag is ofdat een herexamen wel mogelijk is?

Mvg astrit

Hallo
Ik zit in mijn 7de jaar en als eindresultaat ben ik er niet door maar moet ik eerst een proef afleggen in juli omdat de leerkracht zegt dat ik te veel afwezig ben geweest hierbij ben ik niet akkoord omdat de school wist dag ik 2 weken niet aanwezig kon zijn op school omdat mijn ouder in coma lag. De leerlingen die de helft van de jaar niet aanwezig waren op school en die op reis vertrokken wanneer ze wouden zijn er wel door zonder afwezigheidsproblemen. Daarbij ben ik er voor mijn andere vakken allemaal door met 90% één van de beste van de klas dus. Wat zou ik het best kunnen doen ? Gr

Dag
Ik zit in het 5de jaar economie moderne talen en ik heb voor dit jaar een C-attest gekregen. Dit komt doordat ik voor de vakken economie en Frans een onvoldoende heb gehaald. Alhoewel vind ik dit onterecht, omdat ik kleine onvoldoendes heb, respectievelijk 42% en 47%. De school zegt dat dit niet genoeg is om te slagen voor het volgend jaar. Toen ik echter mijn jaartotalen berekende, zag ik dat ik alleen een jaarbuis heb voor economie met 47%. Voor alle andere vakken ben ik dus erdoor en daarom vind ik de beslissing van de klassenraad niet terecht. Kan ik hier iets tegen doen of is de beslissing juist? Ik was nooit gebuisd voor dagelijks werk van economie en Frans. Ikzelf wou namelijk een herexamen krijgen voor het vak economie omdat dat inderdaad wel beter kan, maar de school zegt dat ze herexamens zelden organiseren. Ze doen dat alleen als iemand lang afwezig was of andere externe redenen heeft. Wat moet ik doen denkt u?
Mvg

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.