Examencommissie en VDAB, kinderbijslag en ziekteverzekering

Over wat wel en niet kan, moet en mag.

Jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 jaar (of 18 wordt tijdens het schooljaar 2007-2008) moet je voldoen aan de leerplicht. Je bent dus verplicht om te 'leren'. Dat is niet hetzelfde als verplicht zijn naar school te gaan.

Wil je je thuis voorbereiden op de examens van de examencommissie dan kan dat. Je voldoet in dat geval aan de leerplicht als je ouders het attest thuisonderwijs op tijd invullen en versturen naar het agentschap onderwijsdiensten. Je blijft automatisch in orde met ziekteverzekering en kinderbijslag.

 

Ouder dan 18

Als je 18 of ouder bent, ben je niet meer leerplichtig. Als je je thuis wil voorbereiden op de examens van de examencommissie moet je beslissen of je je wel of niet inschrijft bij de VDAB. Dat is in ieder geval absoluut niet verplicht.

Als je inschrijft, gaat je wachttijd in. Tijdens die wachttijd blijven je ouders kinderbijslag krijgen. Na de wachttijd valt de kinderbijslag weg, maar krijg je een uitkering. Tijdens de wachttijd blijf je via je ouders in orde met de ziekteverzekering. Vanaf het moment dat je een uitkering krijgt, moet je zelf inschrijven bij een ziekenfonds.

Het nadeel (voor iemand die zich voorbereidt op de examens van de examencommissie tenminste) is dat je op elk moment kan worden opgeroepen om te gaan werken. Je mag zo'n oproep niet weigeren.

Als je niet inschrijft, hoef je niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en kan je je in alle rust toeleggen op je studie. Via je ouders blijf je in orde met het ziekenfonds. Je ouders krijgen geen kinderbijslag meer en je mag ook niet werken als student. Een mogelijke oplossing is lessen volgen bij het cvo of het tweedekansonderwijs. Als je inschrijft voor 17 uur per week behoud je je studentenstatuut: je ouders blijven kinderbijslag ontvangen en je kan als student werken.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.