Add new comment

Dag Edulogos,

Ik heb een vraag ivm of je een student bent of niet als je aan het examencommissie deelneemt, en niet ingeschreven bent in een school. Ik heb mij laten weten, ik citeer:
" Als student kan bijgevolg worden beschouwd: elke persoon die het hoofdstatuut van student heeft en die in een onderwijsinstelling middelbaar, hoger of universair onderwijs volgt, of die een examen voorbereidt voor de examencommissie, en zijn studies niet op definitieve wijze heeft stopgezet, voorzover hij niet uitgesloten is uit het toepassingsgebied"

Klopt dit of ben ik fout?
Met vriendelijke groeten

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.