Wat met een B- of C-attest?

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Zie voor de concrete gevolgen van het attest in elk jaar, het artikel A-, B- of C-attest in het schooljaar 2018-2019.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier.

Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het recht geeft om het jaar over te zitten. Dit is zinvol voor leerlingen die door uitzonderlijke omstandigheden een slecht jaar hebben gehad.

Overzitten is niet zinvol voor jongeren die schoolmoe zijn, die gewoon niet beter kunnen of voor wie naar school gaan problematisch is. Voor die tweede groep is het beter om een oplossing op maat te vinden (Die bestaan zeker!). Overzitten lost voor hen niets op en maakt de problemen wellicht alleen maar groter.

 

Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Stuur ons een bericht. Wij doen ons best om snel te antwoorden. Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

Comments

Een nichtje van me zit momenteel in 3 aso met heel zwakke resultaten.
Kan je in het schooljaar 2017-2018 nog steeds kiezen om het jaar opnieuw te doen indien ze een b-attest zou halen?
Volgens jullie uitleg zou dit enkel nog voor het voorbije schooljaar gekund hebben...

Beste,

Ik zit in Latijn-Wiskunde, het vijfde jaar. Voor Frans heb ik 49%; hiervoor zal ik een vakantietaak krijgen. Voor wiskunde zal ik boven de vijftig procent zitten. Het proefwerk van Latijn moet ik nog maken, maar als mijn jaartotaal van Latijn onder de vijftig is, welk attest krijg ik dan? Al mijn andere vakken zijn goed en elk vak ( ook Frans, Latijn en wiskunde ) hebben een stijgende lijn doorheen het jaar. En hoe zit het dan voor volgend jaar?

Mvg

In het 5de jaar aso kan alleen een A- of C-attest worden gegeven. Met een onvoldoende voor 1 van je hoofdvakken, is de kans op een A-attest redelijk klein.

 

Als je inderdaad een C zou krijgen, kan je overwegen om examencommissie te doen. Met goed plannen en hard werken, kan je ook afstuderen op 30/6/2019.

Hallo,
Ik zit in het 3de middelbaar aso en ik volg wetenschappen. Ik zit midden in een examen week en ik ben zowel voor het kerstexamen als het paasexamen gebuist geweest voor wiskunde. Mijn vraag is wat gebeurt er als ik een jaarbuis heb voor wiskunde? Want dat is een hoofdvak. Kan ik nog volgend jaar aso wetenschappen volgen?
Alvast bedankt

Ik zit in het 5e jaar Handel. Maar zoals ik al weet zijn er maar 2 keuzes van attesten ee A of C. Het probleem bij mij is nu dat ik met een jaartotaal zit van 46% op Frans. Kunnen ze mij hiervoor een C attest geven ? Ik zou graag meer uitleg hebben over de 3e graads attesten.

Beste

Ik zit in het vierde jaar Humane Wetenschappen en ben nu midden in de examens. Het lijkt er wel op dat ik ga buizen voor chemie en voor wiskunde. In de loop van het jaar heb ik al drie buizen gehaald (niet voor mijn hoofdvakken, altijd voor chemie en/of biologie). Zou ik mogelijk een B-attest kunnen krijgen?

Beste

Ik zit in het 6 de middelbaar Sociale en Technische Wetenschappen en heb tot nu toe 1 jaarbuis voor mijn GIP (telt mee als een vak )en denk ook een jaarbuis te behalen voor Geschiedenis (examen 2 mondeling : buis) (niet zeker) , kan ik blijven zitten:(?

mvg

Hallo, ik zit in 3aso wetenschappen. Ik zou graag willen weten of dat ik een c-attest zou kunnen krijgen door 1 jaarbuis voor geschiedenis en 3 buizen op mijn examens voor niet hoofdvakken waarvoor ik nog nooit een buis heb gehad. Kan ik hierdoor een c-attest krijgen of niet?

Hey, ik zit nu in het 2de middelbaar en doe Grieks-Latijn. Ik heb voor de paasexamens alleen 1 buis gehaald op Grieks, en ik vrees dat ik voor het laatste examen weer een buis haal. Maar ik ga sowieso stoppen met grieks en Latijn-Wiskunde doen. Als ik op alle vakken goede punten hebben (d.w.z. boven de 60%), zou ik dan nog A-attest nog kunnen krijgen?
Ik ga sowieso stoppen met Grieks en mijn Latijn en wiskunde is wel goed...

Hallo, ik zit nu in het 5 de middelbaar tso automechanica ik heb een a attest behaald maar ik doe mijn richting niet graag . Zijn er toevallig andere richtingen die pas vanaf het 6 de beginnen waar ik eventueel kan op overschakelen of bestaat dit niet?

Je moet in het 5de en het 6de tso dezelfde richting doen.

Een overgang naar 6 bso binnen het studiegebied auto kan eventueel wel, maar dan moet je een 7de jaar doen en ben je nog twee jaar bezig.

Het klinkt gek, maar als je gemotiveerd bent voor een andere richting, kan je misschien beter overzitten in die richting.

Als je automechanica niet graag doet, maar ook niet direct iets anders weet, kan je beter doorbijten en in het hoger onderwijs iets gaan doen dat je echt graag doet.

beste,ik heb dit jaar een c-attest gekregen in het 3de middelbaar ASO ,maar omdat ik al is ben blijven zitten in het eerste wil ik graag naar BSO gaan kan dit ook zonder dat ik mijn jaar opnieuw moet doen.kan ik dan ineens met een c-attest van 3 ASO naar 4 BSO gaan

Op basis van leeftijd kan je overgaan naar 3 bso.

Ik citeer uit de omzendbrief:
"Eerste leerjaar van de tweede graad B.S.O.

Toelatingsvoorwaarden.

Kunnen als regelmatige leerlingen worden toegelaten :

1° de regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd;

2° de leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereiken, onder de volgende voorwaarde :

Hallo ik zit in het 5de jaar tso in sociale techinische wetenschappen en ik heb dit jaar ook een C attest gekregen dus ik moet dan eigenlijk mijn 5de jaar nog eens opnieuw doen maar wat als ik naar bso ga mag ik dan over naar het 6de of moet ik zowiezo mijn 5de jaar overdoen ookal ga ik naar bso ?

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.