Einde schooljaar en rapporten

Dit artikel werd bijgewerkt op 26 juni 2017. Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting een leerling volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde of geen enkele richting in ASO). De leerling mag ook overzitten als hij dat wil.
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Het is perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet en op de juiste manier.

De concrete richtlijnen vindt u hier.

Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan hebt u al bij voorbaat verloren.

Hoe bereidt u zich het best voor op de resultaten?
Lees het schoolreglement volledig en aandachtig. Zorg dat u goed begrijpt hoe en volgens welke criteria de school delibereert. Bestudeer ook de cijfers. Op die manier kunt u goed nagaan of de beslissing van de klassenraad in overeenstemming is met de deliberatiecriteria. Als dat niet zo is, is het belangrijk om uitleg te vragen aan de school. \

Als uw zoon of dochter een B-attest heeft gekregen en u aanvaardt dit, is het goed te onthouden dat u niet onmiddellijk iets moet beslissen. Neem de tijd om uit te zoeken welke richtingen nog mogelijk zijn, wat die precies inhouden,...

Ga ook na of het zinvol is om zoon of dochter te laten overzitten. Dat kan immers ook, al dan niet in dezelfde studierichting.

Let op: het schooljaar 2016-2017 is het laatste schooljaar dat dit kan. Vanaf volgend schooljaar is overzitten met een B-attest alleen nog mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

Het B-attest kan een kans zijn om een volledig andere richting te gaan doen. Laat u daarbij zeker niet beperken door het aanbod van de huidige school.

Als uw zoon of dochter een C-attest heeft gekregen, is het zinvol om na te gaan of een verandering van richting een goed idee is. Een jaar overzitten is wellicht minder zwaar als er toch enkele nieuwe vakken zijn en misschien zijn er wel richtingen die meer aansluiten bij de vaardigheden en interesses van uw kind. Voor wie de gewone school helemaal niet meer ziet zitten, zijn er ook alternatieven mogelijk.

Wij geven hierover gratis en vrijblijvend advies. Het volstaat te mailen naar [email protected].

Comments

Beste,

Mijn zoon Steven zit op het eerste middelbaar en hij heeft een B attest ontvangen. Hij heeft als advies ontvangen dat hij beter BS0 zou volgen.Maar hij wil Handel of Informatica op 2de middelbaar volgen.Is het mogelijk?

Alvast bedankt voor jullie support,
Nadia

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.