Zo verkeerd!

Vandaag stond er een artikel in De Standaard met de titel "Help, ik begrijp de prof niet".

Studenten hebben blijkbaar moeite met het taalgebruik van hun docenten. Ze struikelen over moeilijke woorden en ze kunnen vragen niet goed beantwoorden omdat ze de vraag niet begrijpen (o wee o wach!).

Ik zou verwachten dat de universiteit 2 dingen doet.
Ten eerste de zelfredzaamheid en de autonomie van de studenten groter maken door hen mee te delen dat er zoiets bestaat als een woordenboek. Ten tweede feedback geven aan het secundair onderwijs.

Proffen spreken nu niet anders dan 10 of 20 jaar geleden. Als de studenten van toen hen konden verstaan en die van nu niet, dan lijkt de conclusie eenvoudig.

De doelstelling van ASO (en in mindere mate TSO) is leerlingen voorbereiden op hoger onderwijs. Als de scholen leerlingen aflevert die al in de problemen raken omdat de prof "moeilijke woorden" gebruikt, dan is die doelstelling niet behaald.

De taak van de universiteit is melden dat er problemen zijn. Het probleem zelf oplossen is totaal verkeerd. Het is misschien nuttig voor de student die nu aan zijn studies begint, maar is nadelig voor de studenten die volgende jaar of het jaar daarna aan de startstreep staan.

De scholen moeten de boodschap krijgen dat het probleem hun verantwoordelijk is. De universiteit zal het wel goed bedoelen, maar tegelijkertijd demotiveert ze de scholen om het probleem (hun probleem) op te lossen. Waarom zouden ze een extra inspanning leveren als er zo'n handige zomercursus bestaat?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.