Zo combineer je examencommissie met een fijne job!

Bij Mobiel 21 vzw kan nog een startbaner aan de slag voor 1 jaar.

De twee cruciale voorwaarden om in aanmerking te komen voor de job zijn:
- jonger zijn dan 26
- géén diploma secundair onderwijs hebben

Natuurlijk moet je ook iets voelen voor verkeersveiligheid en het zien zitten om met kinderen en scholen te werken.

Met deze job doe je een interessante werkervaring op, maar er is meer. Je kan hem namelijk perfect combineren met examencommissie. Je krijgt immers gegarandeerd tijd (educatief verlof) om examens voor te bereiden en af te leggen.

Het komt er dus op neer dat je een jaar werkt, studeert en examens aflegt. Na dat jaar ben je ervaring rijker én beschik je (met wat werken en geluk) over een diploma secundair onderwijs.

Dit is een kans om te grijpen.

Meer informatie hier:
Vacature: solliciteren voor 30/10/16
Hulp nodig met je cv en brief? Geef ons een seintje. We helpen je graag verder.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.