Wat met een B- of C-attest?

Deze week worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klasseraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klasseraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier. Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het "recht" geeft om het jaar over te zitten. Iedereen heeft wel eens een slecht jaar. De school is lang niet het enige dat speelt in het leven van een puber (maar is wel vaak een goede graadmeter voor zijn algemene gesteldheid). Overzitten, betekent een jaar verliezen, maar is dat op een heel leven beschouwd zo een ramp? Niet overzitten en kiezen voor een richting die minder eisen stelt (aan een jongere die hogere eisen aankan) is misschien een oplossing voor de korte termijn. Vaak blijkt echter dat dergelijke jongeren zich vervelen en nog minder doen voor school. Overzitten om de gewenste toekomstmogelijkheden open te houden, is geen schande, integendeel, het is gebruikmaken van een tweede kans.

Wie graag een gesprek en/of onafhankelijk advies wil over rapport, attest, studiekeuze, kan ons een mailtje sturen. Er komt gegarandeerd antwoord.

hy
ik zit in 1mwb ( moderne wetenschappen)
ik heb 2 buizen op aardrijkskunde 4.9/10 en geschiedennis 3.8/10
zou ik blijven zitten ??

MVG

 

Die kans is waarschijnlijk vrij klein.
Een flinke waarschuwing daarentegen of een vakantietaak ...

 

Beste ik zit in 2Aso moderne wetenschappen
IK heb 1 jaar tekort op Wi 45 %
Op examen totaal kerstmis en April had ik een tekort
Al mijn vakken zijn boven de 60 % behalve wiskunde
tijdens de oudercontact spreken ze enkel over mijn tekort over
wiskunde en zeggen ze dat ik een B attest zal krijgen gewoon door Wiskunde.Nu heb ik wel goede punten voor wiskunde maar ik heb bang voor de examens.Nu wil ik erop wijzen dat ik geen zware wiskunde wil gaan doen,TSO of BSO ook niet maar mijn voorkeur is op
economie a met minder wiskunde
Ik heb zeer goede punten voor sei (80%)
Ik doe mijn best voor wiskunde ik geef elke les voorbereidingen,
verbeter elke toets,ik maakt alle mag taken en rem oefeningen
Ik hoop eerder op een waarschuwing of een vakantie taak of een herkansing,maar de leerkrachten ontmoedigen me door te zeggen dat het onmogelijk is om A te hebben met een tekort op wiskunde (ik krijg dus clausulering ASo en zware wiskunde)
alvast bedankt en help me aub

 

Een tekort voor wiskunde in 2 aso is problematisch. Alle volgende jaren bouwen immers verder op wat je dit jaar geleerd hebt.

Als je met die onvoldoende een A-attest krijgt, zal je alle volgende jaren sukkelen met wiskunde en wellicht elk jaar opnieuw moeten worden gedelibereerd.

Een B-attest is waarschijnlijk.
Je hebt in dat geval altijd nog de optie om over te zitten. Tijdens je bisjaar kan je dan je achterstand voor wiskunde wegwerken en dan kan je wel verder in aso.

 

Beste ik zit momenteel in h3t 6de in sportwetenschappen en k ben gebuisd op zwemmen(hoofdvak) maar ik heb goed op alle andere vakken en bij zwemmen heb ikme altijd ingezet en een goede attitude getoond.
Ik denk dat ik 34% ga hebben maar ze lieten me 3 jaar door met elke jaar een 30 % en 25% , gaan ze me laten zitten denken jullie?

 

Het laatste jaar is niet zoals andere jaren en wellicht hebben ze je er vorige jaren doorgelaten in de veronderstelling dat je tijd nodig had om je achterstand zwemmen weg te werken.

Een C is dus zeker nog mogelijk, maar hoe beter je andere vakken en je inzet zijn, hoe groter de kans is dat je gedelibereerd wordt.

 

Hallo ! Ik ben 16 jaar en ik zit in het 3 wetenschappen ik heb slechte punten voor wiskunde en ik denk dat mijn jaartotal ga een 40% zijn, is dan de kans groot voor een c attest of niet?

 

Als je andere vakken goed zijn, is een C onwaarschijnlijk.
Een B-attest ligt meer voor de hand.

 

Hallo, Ik zit nu in het 5de jaar mutimedia mochten zij mij daar een b-attest geven is het dan nog mogelijk dan ik mijn 5de jaar opnieuw doe maar dan in handel ? Ik had wel het jaar voordien in het vijfde jaar een b-attest met uitsluiting handel. maar gezien ik het 5 de jaar geslaagd ben. is het dus dan nog mogelijk om mijn jaar opnieuw te doen maar dan in handel?
Miel

 

In principe blijft het B-attest van vorig jaar gelden, maar als je geslaagd bent kan de klassenraad beslissen dat je toch handel mag doen.

 

beste,
ik zit nu in het 5 aso economie- wetenschappen en vanaf het vijfde kan je alleen een a attest krijgen of een c attest en mijn vraag is nu als je alleen 1 buis hebt bv fysica op de jaartotaal en alle anderen hoofdvakken zijn goed krijg je dan een c attest?

 

Als het echt 1 vak is waarvoor je een onvoldoende haalde, is de kans op een C klein. Het is natuurlijk wel een hoofdvak.

Veel hangt af van:
- je cijfers voor de andere vakken (ruim geslaagd of nipt)
- de grootte van je onvoldoende voor fysica
- je inspanningen voor fysica
- je inspanningen in het algemeen

 

Beste

Ik zat dit jaar n het 3dejaar TSO nu heb ik een B attest gekregen omdat ik gebuisd was voor de kleine vakken maar wel geslaagd was voor mijn hoofdvakken, had eerder een a-attest gehoopt want ik wou graag naar het 4dejaar aso wetenschappen stappen. Nu ben ik langs de examencommissie geweest en ben ik van plan om mijn 2de gaad aso wetenschappen getuigeschrift te behalen, ik heb me momenteel ingeschreven als vrije leerling in het 4dejaar aso wetenschappen en wanneer ik mijn getuigeschrift behaal kunnen ze me naar het 5de jaar wetenschappen toelaten als regelmatige leerling. Ik moet nu natuurlijk een groot pak studeren en dit allemaal voor december want dan moet ik mijn getuigeschrift al behaald hebben en dan veranderen. Mijn vraag is nu of het in jouw zicht haalbaar is om voor decemeber mijn getuigeschrift te halen, hept u ook tips voor me die me kunnen helpen met het leren van mijn leerstof?

Met vriendelijke groet en alvast bedankt
Fafae

 

Als je nu al begint te studeren is er een redelijke kans dat je alle examens met succes kan afleggen. Je moet natuurlijk ook geluk hebben met de examendatums.

Wat echter absoluut niet zeker is, is of de school je zal laten beginnen in 5 aso als je het volledige eerste trimester gemist hebt.

Het is zinvoller om over te zitten in 3 aso (als dat kan) of om het hele volgend schooljaar te gebruiken om tweede graad wetenschappen te behalen en dan in september 2016 starten in 5 aso.

 

Beste ,
Er is tijdens de klassenraad een fout gemaakt blijkte dinsdag tijdens het oudercontact. Ik heb moeilijkheden met frans en engels . Dit is over heel mijn schoolcarrière al een probleem. Daarom heb ik bewust gekozen voor wetenschappen wiskunde in het 5 de jaar ... Ze hebben me nu afgestraft tijdens deze klassenraad omdat het blijkt dat ik mijn remediëring van frans en engels niet heb gedaan. Dat lijkt me verwonderlijk want ik wist van geen taak. Mijn ouders krijgen dan ook een mail van het leerlingenvolgsysteem waar dit schriftelijk bevestigt moet worden. Hier is na de klassenraad geen informatie van teruggevonden .. Onze directie zegt dan ook dat ik verkeerd ben afgestraft met een c attest . Ik zou men jaar dus moeten overdoen . Nu heeft de directie beslist 27 aug een nieuwe klassenraad te houden . Ik heb zelf dan ook voorgesteld me een a attest te geven en me alsnog naar het 6 de te laten gaan. Zodat ik geen jaar verlies. Ik heb dan ook een remediëringstraject gevraagd over heel het volgende jaar.

Nu is de vraag die op mijn tong brand, is er kans dat ik alsnog naar het 6 de mag of is deze miniem ?

 

Als inderdaad blijkt dat je nooit op de hoogte bent gebracht van de remediëring, is er een meer dan redelijke kans dat je alsnog een A-attest krijgt.

Het is ook op zijn minst eigenaardig dat de betrokken leerkrachten je er pas na de delibererende klassenraad op wijzen dat je de taken niet hebt gemaakt.

 

Hallo,
ik ga volgend jaar in mijn laatste jaar zitten ( 6 STW )
mijn vraag is kan ik hier voor thuisstudie doen? aangezien ik 18 jaar al ben.

 

Nee. Huisonderwijs kan alleen zolang de leerplicht geldt.

Als je na het beëindigen van de leerplicht nog recht wil hebben op kinderbijslag moet je naar school gaan (gewone school of volwassenenonderwijs).

Bovendien levert huisonderwijs alleen geen diploma op. Je zou dan examens moeten doen bij de examencommissie.

 

Beste ik ben het niet akkoord met het eindressultaat van de deliberatie ik ben alleen gebuist voor boekhouden en Engels (mijn mening: Engels onterecht een 0 omdat ze het docters attest niet aanvaard hebben) maar voor andere punten is het redelijk +de reden van deze slecht resultaten bij boekhouding is afwezigheid met docters attest ( operatie+ziekte) ik kreeg een zware B- attest geen ASO of TSO terwijl het een B-attest clausulering handel meer gepast is ik zit in het 4de Tso handel

 

Het is inderdaad een erg zware clausulering.

Het is zinvol om een beroepsprocedure te starten. Meer info hier:
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

Kijk alvast naar de richtingen van het 5de jaar. Zorg dat je argumenten klaar hebt om uit te verdedigen waarom je die richtingen wel zou kunnen. Leg de nadruk op het vinden van een compromis. Als je het vooral gaat hebben over wat volgens jou onterecht en onrechtvaardig is, ga je alleen maar botsen.

 

hallo
Ik heb een b-attest gekregen. Ik heb maar 4 buizen waar 2 (sociale wetenschappen en nederlands)net een buis is -> 49% , wiskunde 46% en engels 44%. Er zijn een paar mensen die zeggen dat ik eigenlijk geen b-attest moet hebben , dat die 2x49% niet erge buizn zijn en door de vingers kunnen zien. Ze hebben me ook verteld dat een meisje het zelfde probleem had en zijn school had aangeklaagd en heeft de rechtzaak gewonnen en dat ze haar jaar gewoon verder doet. Ik wil geen BSO doen en ook niet een jaar over doen. Ik weet echt niet wat ik nu moet doen.

alvast bedankt

 

Los van de cijfers is er waarschijnlijk een probleem met attitude en studiehouding. Het B-attest lijkt terecht.

Lees de deliberatiecriteria van je school. Je vindt ze in het schoolreglement.

 

Ik zit in het 5de middelbaar aso in wetenschappen-wiskunde. Ik heb een c-attest gekregen, omdat mijn jaartotaal slecht is. Ik heb namelijk voor: wiksunde (46%);fysica(49%); godsdienst(48%);geschiedenis(49%);biologie(46%);aardrijkskunde(48%). Ik ben dus voor mijn hoofdvakken gebuisd afzondering voor chemie. Ik weet niet hoe ik verder moet, ik krijg een herdeliberatie wegens overlijden familielid. Maar ik ben echt niet overtuigd dat ze me een tweede kans gaan geven. Ik overweeg om examencommissie te doen, maar ik weet niet hoe dat werkt en wat het eigenlijk inhoudt. Helppp, ik heb alles geprobeerd !! Alvast bedankt.

 

Meer info over examencommissie vind je hier:
http://edulogos.org/blog/examencommissie-secundair-onderwijs-hoe-werkt-het

Vul dit formulier in als je graad advies op maat wil:
https://examencommissie.be/content/je-zit-nog-op-school-bent-pas-gestopt...

 

Beste,
Ik zit in 1ste jaar Moderne wetenschappen ASO in Lyceum Aalst.
Ik kreeg te horen aan de telefoon dat ik een B-Attest ASO heb.
Ik dacht gewoon dat ik naar Handel moest overgaan 'Wat ik ook niet zo erg vond'
Maar mijn klastitularis zei dat als ik handel wil doen ik nog een jaar moet overdoen in een andere school waar ik Handel wil volgen OF dat ik overga maar dan BEROEPS doe en dat wil ik echt niet!
Maar ik ben nu echt HARD aan het denken of ik mijn jaar opnieuw zou doen ofwel raad vragen aan de school 'Sint-Martinus-Instiruut Aalst' Of ze mij een kans willen laten in hun school om in het 2de middelbaar handel te doen.
Denkt u dat het mogelijk is voor mij om als nog naar SMI te gaan?
Alast bedankt!

 

Als je naar een andere school gaat, moet die school ook rekening houden met het attest dat je kreeg. Een andere school kan je dus niet toelaten in 2 handel.

Als handel je echt interesseert is de beste optie om over te zitten, maar dan in 1 A met optie handel. Dat kan in Aalst Sint-Martinus, maar ook in DvM-HTB.

 

Beste, IK zit in het derde jaar handel en heb al eens een c attest gehad. Ik heb dit jaar een B-attest waarop staat dat ik geen ASO, Handel tso, STW of KSO mag doen.
IK wil geen BSO doen en ik wil mijn jaar niet nog eens overdoen.
Zijn er nog andezre richtingen die ik kan volgen? Bv. Handel Talen?

 

Als er echt alleen staat "geen aso, geen handel, geen stw en geen kso" is het echt een zeer eigenaardige clausulering. De school heeft dan wellicht alleen rekening gehouden met de richtingen die ze zelf aanbiedt.

Dit zijn in 4 tso de richtingen die overblijven:
Bio-esthetiek
Biotechnische wetenschappen
Bouw- en houtkunde
Bouwtechnieken
Brood en banket
Creatie en mode
Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Elektrotechnieken
Fotografie
Grafische communicatie
Grafische media
Handel- talen (Ondernemen en communicatie)
Hotel
Houttechnieken
Industriële wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en sport
Maritieme technieken Dek
Maritieme technieken Motoren
Mechanische technieken
Plant-, dier- en milieutechnieken
Slagerij en vleeswaren
Techniek-wetenschappen
Textiel- en designtechnieken (Ontwerp en prototyping)
Textieltechnieken
Toerisme
Topsport
Voedingstechnieken

Sommige van deze richtingen hebben meer wiskunde en/of wetenschappen dan STW of handel. Het is waarschijnlijk geen goed idee om daarvoor te kiezen.

 

beste
ik heb juist te horen gekregen dag ik een b attest heb met uitsluiting voor heel de tso richting.
maar ik was van plan om in het 5de jeugd en gehandicapten zorg te doen en mijn school was door op de hoogte.
bij het paasrapport zat er een voorlopig attest waar op stond dat ik zeker de gekozen richting kan doen en dat het bij mij past .
ik volg momenteel handel dus heb geen vakken dat ik volgend jaar nodig heb .. men punten zijn niet zo goed maar een b met uitsluiting ? en ze hebben ook geen rekening gehouden met de richting die ik wil doen terwijl zij wisten dat ik iets anders van plan ben ? kan ik een proces aangaan om toch die richting te proberen volgend jaar

 

Wat je van plan was volgend jaar speelt geen enkele rol. Je moet slagen voor het jaar waarin je zit en dus de eindtermen van dat jaar halen.

Het B-attest betekent wellicht dat je voor zo goed als alle vakken laag of matig scoort. Je hebt de eindtermen van het vierde jaar niet in die mate bereikt, dat je kan slagen in het 5de jgz.

Wel verwonderlijk is dat je met Pasen een positief (voorlopig) advies kreeg. Dat moet dan bijna betekenen dat je op het einde van het jaar serieuze steken hebt laten vallen.

 

Kun je voor biologie in het 1ste jaar ASO een B-Attest krijgen?
Als je het maar 1 uur hebt?

 

Voor biologie alleen waarschijnlijk niet.

Een jaaronvoldoende voor biologie in combinatie met allerlei andere zwakke cijfers, kan zeker een B-attest opleveren.

In je schoolreglement staat op welke manier er gedelibereerd wordt.

 

Ik zit in mijn laatste jaar van middelbaar school. Ik volg ASO wetenschappen wiskunde. Mijn punten zijn goed behalve voor engels en frans maar voor de rest heb ik goede punten voor mijn wetenschappelijke vakken enz. Ik ben net naar school geweest om mijn rapport te halen en ze hebben gezegd dat ik een herexamen heb voor engels. Ik heb voor dit jaar twee jaarbuizen eentje voor frans en ene voor engels. Voor frans heb ik 48 wat geen probleem is voor haar, ze zei dat ze daarmee geen problemen heeft maar de leerkracht van engels doet moeilijk omdat ik een 36 procent op mijn jaartotaal heb voor zijn vak waardoor hij mij een herexamen wilt geven. Alleen voor engels, terwijl ik geen talen studeer. Mijn vraag is zou ik in beroep gaan hiervoor en zal het wel een positieve uitslag geven of niet ?? Alvast bedankt

 

Om te slagen in een jaar moet je de eindtermen behalen voor alle vakken van je richting.

In een wetenschappelijke richting zijn die eindtermen vanzelfsprekend al een stuk minder uitgebreid dan in een talen-richting.

Met een cijfer van 36% is het duidelijk dat je de eindtermen niet haalt.

In beroep gaan, kan alleen maar in je nadeel spelen, want herexamens worden maar heel uitzonderlijk gegeven en zijn te beschouwen als een gunst van de school.

 

Beste,
Ik zit in 4 sociale technische wetenschappen en voor wiskunde scoor ik zwak. Bij het kerstexamen was ik voor het examen er net door en was men dagelijks werk goed. Bij Pasen was men dagelijks werk goed maar was ik gebruist voor het examen en dit examen is ook niet goed gelukt maar men dagelijks werk is wel goed. Ik heb dyscalculie en mijn andere vakken zijn zeer goed en ik zit altijd boven het klasgemiddelde.
Zou ik hiervoor een b-attest kunnen krijgen?

 

Dat lijkt onwaarschijnlijk.

 

Geachte,

Ik zit in het 5de en volg economie modernetalen.
Ik vrees dat ik een jaar tekort zal hebben voor Frans (45%) en twee
te korten op mijn juni examen maar erdoor in totaal. Met name een
zware buis op mijn examen voor Nederlands, maar op het jaar erdoor.
Moet ik bang zijn voor een C attest?

 

Met buizen voor de hoofdvakken is een A-attest problematisch, maar het kan wel.

 

Goeie dag,
Ik ben zeer bang voor mijn resultaat, ik denk steeds dat ik een c-attest zal krijgen, want mijn examens gingen niet zo goed. Ik zit in het 3de middelbaar wetenschappen en morgen dus maandag heb ik oudercontact. Ik denk dat ik voor biologie 60% ga krijgen want het ging wel goed en voor Engels 55%, voor informatica 80% voor godsdienst 50-60%, voor fysica 55-60%, aardrijkskunde ging heel goed dus 70%, geschiedenis was een ramp ik denk dat ik 40-55% zal hebben, Nederlands ging wel goed maar de examen ging voor 60% mee want 40% was luisteren, lezen, schrijven en spreken. Ik had daarvoor denk ik 20/40. En ik denk dat mijn examen 35/60 zal zijn en dus in totaal 55/100 maar de punten van mijn examens op mijn rapport staat op. 70% en 30% van dagelijks werk dan zal het samengeteld worden en dat is dan ook mijn resultaat. Ik had op mijn dagelijks werk 14/30 dus in totaal is da 49-55% voor Nederlands. Chemie ging wal goed, dus 60%, Frans 65% economie ging zeer goed, het was mijn beste examen op informatica en aardrijkunde na dan, ik zal daarvoor 70-80% behalen. Wiskunde was zeer slecht, slechter kon gewoon niet, ik was alles vergeten, ik had ineens een black-out. Ik had al die formules door elkaar gemixt. We hadden. 2 delen: in het 1ste deel had ik alle formules fout dus kon ik niets maken maar ik had toch die oefeningen gemaakt maar dat is sowieso fout dus ik heb alles fout, ik heb misschien een paar juist. En in de 2 deel moesten we met een rekenmachine werken, en ik wist niet meer zo goed hoe ik met die rekenmachine moest werken, ik was dat helemaal vergeten. Dus kon ik niets maken en ik had ook niets gemaakt, ik had alles open gelaten. Pff ik had echt een black out en ik stresste heel hard. Dus ik heb een zware buis voor wisk en dit is heel slecht voor mijn richting aangezien ik wetenschappe doe met 5 uren wiskunde. En mijn resultaten bij kerstexamen was gemiddeld, alle vakken waren 50-70%, maar ik had wel 3 buizen: Nederlands 38%, wiskunde 42%, biologie 49% en informatica was 52 en Engels 57%. Ze hadden gezegd dat ik een andere richting moest volgen met 4 uren wiskunde zo bv. Humane wetenschappen. Maar ik luisterde niet dus dit was eigenlijk mijn waarschuwing. En 2 de examen ik had veel in 60-75%, maar weer buizen: Nederlands 32%, Engels 54%, wiskunde 48%, en fysica 57%.
Mijn dagelijks werk is ook niet zo goed. Ik heb altijd buizen voor Nederlands en meestal voor wiskunde. Deze maandrapport was wel goed, ik had 1 buis voor NED nl, 47% en Aardrijkskunde 42% maar bij aardrijkunde hadden we 1 test en daar was ik op gebuisd dus eigenlijk telt het niet echt mee. Want ik heb altijd goeie punten voor aardrijkunde. Voor de andere vakken had ik zeer goed gescoord, ik had van 60-90% het was heel goed mijn resultaten en voor wisk 63%.

Ik had voor deze examens al gesproken met mijn klastitularis, ik had gezegd dat ik spijt heb dat ik niet van richting ben verandert en dat ik economie wil doen met 4 uur wiskunde want ik kan wel 4 uur wiskunde aan.
Nu ben ik echt de hele tijd aan het stressen, ik denk dat ik een c of een b attest zal krijgen. Wat denkt u? En wat moet ik doen
Als ik een c of een b attest ga krijgen, want ik accepteer het niet, ik heb veel te hard gewerkt en ik heb veel moeite gedaan. En als het echt door wiskunde komt dan is het oneerlijk want ik heb bijna niks ingevuld op het examen.

 

Dit is waarschijnlijk niet echt wat je wil horen, maar als je zoals je schrijft echt hard gewerkt hebt en je best hebt gedaan dan is een B-attest zeker terecht én in je voordeel.

 

Beste,

Ik heb 2 jaar Office-Retail-Assistant(kantoor)gevolgd.
Ik zit nu in het 4de jaar ORA maar ik heb een B-Attest gekregen ik heb een buis op Frans en te kort op Pav en een tekort op Office (Boekhouden) maar voor de rest ben ik door op het gedeelte van Kantoor,Maar ik ben van plan om 5 Retail Assistant te gaan volgen want daar hebbben ze geen Boekhouden dus ik denk dat Retail assistant het beste voor me is.

Zou ik deze Beslissing nemen ?

Alvast bedankt !

 

Als je boekhouden heel moeilijk vindt, is het zeker verstandig om een richting te kiezen met minder of geen boekhouden.

 

Dus het beste is voor mij Retail Asistant want daar is geen boekhouden in maar ik heb een B attest zouden ze me dan nemen naar 5de Retail Asistant ?

 

Sluit het B-attest retail assistant uit?

 

Niet dat ik het weet, maar ik had al kantoor gevolgd en in een andere school is het appart daarom twijfel ik dat ik het kan doen of hangt het van de school misschien af ik weet het niet dus daarom vroeg ik het aan jullie

 

Je vraagt het best aan de school waar je volgend jaar lessen wil volgen. Neem bij voorkeur al je vorige rapporten mee zodat de persoon die je vraag behandelt weet welke attesten je kreeg in het verleden.

 

Beste, ik heb mijn zomerrapport gekregen

Maar ik heb inderdaad een buis op Office & Retail (42,7 %)
en een buis op Frans 31,6 (%)

Maar ik had een B attest en ze hebben mij een Clausulering gegeven voor verkoop (Bso) en Kantoor (bso) Het enigste wat ik niet snap is dat we nooit verkoop hadden we gekregen en dat ik ook voor die richting ook een clausulering heb.
Maar ik wil niet overzitten en ik wil graag naar 5 Retail Asistant gaan...

Ik weet nu niet wat ik moet doen

 

In welke school zit je nu?
Ben je alleen geclausuleerd voor verkoop en kantoor of ook andere richtingen?

 

Ik zit op dit moment in Sinte Lutgardinstituut Beringen maar ik ging mij inschrijven in Sint Franciscus College Heusden voor Retail Assistant want ze hebben Retail en office apart & nee ik ben alleen geclausuleerd voor Kantoor en Verkoop maar op Verkoop gedeelde ben ik door maar voor Kantoor niet maar ik wil juist zo graag Retail doen

 

Beste ,

Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik niet geslaagd ben dit jaar. Aangezien ik in 5wewi ( wetenschappen wiskunde ) zit moet ik zowiezo mijn jaar overdoen. Ik heb het nooit echt met talen gehad, wat ik ook doe het blijft de moeilijkste opgave . Hier heb ik dan ook een eind tekort op (frans : 43% en engels 45% ) , ik vraag me af of dit b attest dan wel terecht is . Ik moet mijn jaar overzitten voor 2 taalvakken die in principe geen hoofdvak zijn voor mij. Tijdens het schooljaar zei men leerkracht van een van deze 2 vakken ook van wanneer je een tekort haalt voor mijn vak ik er alles aan zal doen op tegen te pleiten tijdens de deliberatie. Dit vind ik persoonlijk niet echt proffesioneel. Ik zit in een klas van 14 en van deze 14 moeten 7 mensen hun jaar opnieuw doen ik vraag me dan af of het aan ons ligt of aan de personen die lesgeven . Want ik weet dat er leerlingen wel door zijn met 2 à 3 eindbuizen die gewoon positief gedelibereerd zijn . Kan ik hier iets aandoen ? Eventueel vakantietaken ? Zou dit het probleem kunnen oplossen ? Een vriend uit economie buis al een heel jaar om wiskunde zijn eindresultaat hier voor is 29% hij is wel door maar met een vakantietaak voor wiskunde . Ik voel mezelf mis beoordeeld. Er is meer op mijn karakter en vrije mening geoordeeld dan op hetgene dat moet beoordeeld worden. Ik weet dat ik niet mag vergelijken met andere maar in deze situatie kan ik niet andere dan vergelijken , want wanneer iemand met 29% voor wiskunde een a attest haalt en iemand me minder punten op frans en engels ...

Ik zou hier graag meer over weten . Maandag moeten mijn ouders naar het school mijn rapport ophalen en zij zouden hier best wat informatie over willen ... Kan ik aan deze beslissing iets doen of??

Alvast bedankt

 

Eerst dit:
1) Resultaten van anderen zijn op geen enkele manier relevant voor de beslissing die voor jou genomen is. Elke persoon en situatie is uniek. Daardoor kan het wel zinvol zijn om iemand met 29% voor wiskunde te delibereren en iemand met 43% voor Frans niet.

2) Je hebt gekozen voor een aso-richting. Dat betekent dat je, ongeacht de richting, voor alle delen van de algemene vorming (ook de talen dus) de eindtermen moet behalen.

Op basis van je cijfers is er weinig dat je kan doen. Ga voor de zekerheid wel na wat de deliberatiecriteria zijn van je school.

Wat de leerkracht tegen je gezegd heeft en je gevoel dat je op basis van je persoonlijkheid bent beoordeeld, is een andere zaak. Je moet het natuurlijk wel kunnen bewijzen. Je kan argumenteren dat de deliberatie niet eerlijk is verlopen en op grond daarvan een herziening vragen. Zonder harde bewijzen, zullen het echter dezelfde leerkrachten zijn die oordelen en zal het resultaat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn. Bovendien zal je in je bis-jaar wellicht dezelfde leerkrachten hebben. Pas dus op met beschuldigingen die je niet kan hard maken.

Overweeg om over te zitten in Techniek-wetenschappen. De wiskunde en wetenschappen zijn minstens even zwaar, maar de talen zijn veel beperkter.

 

Als je buist voor een herexamen krijg je dan sowieso een b-attest?
Of is er nog kans op een a-attest dan?

 

Dit hangt af van de omstandigheden en van de deliberatiecriteria van de school, maar in principe is het een ernstig probleem als je niet slaagt voor het herexamen (dat sowieso alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt gegeven).

 

Hallo, ik kreeg een telefoon met het nieuws dat ik een b attest heb. Ik zat in 5de informatica beheer. Nu heb ik wel de eerste examens niet gemaakt wegens operatie, en had ik maar 1 buis van 48% op m'n dagelijks werk voor wiskunde. Dit is al m'n derde b-attest en vraag me dan af of dit wel de juiste beslissing was. Ik kreeg een b attest in het 5de omdat er mogelijkheden zijn om kantoor verder te volgen

 

Je geeft niet zo veel informatie. Op welke manier is het B-attest gemotiveerd?

 

Beste,
Ik heb vandaag mijn rapport gehad, een eindtotaal van 60% met 2 buizen voor LO en wiskunde maar alle twee waren ze in de 40%. Nu mijn examens waren niet zo goed, ik had maar 44% ervoor. In het 1ste semester heb ik geen examens gemaakt omdat ik geopereerd werd. Toen werd aan mij en aan mijn moeder gezegd dat mijn dagelijks werk meer doorslaggevend ging zijn, omdat ik die eerste examens niet heb gemaakt. Nu heb ik toch een b-attest gekregen omdat ze mijn examens niet goed vonden, ook al was mijn dagelijks werk goed. Is dit dan terecht? Ze zeiden tegen mij dat mijn dagelijks werk belangrijker ging zijn, maar door 1keer slechte examens te maken in juni moet ik nu toch een b krijgen? Terwijl er duidelijk gezegd werd dat mijn dagelijks werk meer doorslaggevend ging zijn? Ik heb zelf een hoger jaartotaal dan een klasgenoot ik mag niet door maar hij wel, en kansen op herexamens krijg ik niet.

 

Ik denk niet dat het speciaal gaat om het eindexamen. De twee jaaronvoldoendes hebben wellicht het B-attest bepaald.

Kijk eens naar hoe het jaarcijfer is berekend. Wellicht is er voor jou een andere verdeelsleutel gebruikt om het dagelijks werk meer te laten doorwegen.

Op welke manier wordt het B-attest gemotiveerd?

 

Mijn rapport heb ik nog niet, maar vooraf werd mij gemeld dat ik enkel een tekort had dagelijks werk voor wiskunde, voor een ander vak had ik net 50% maar voor de rest was ik geslaagd voor m'n dagelijks werk. Vooral voor m'n informatica (de richting die ik volg) had ik meer dan voldoende (70%+)

 

Het lijkt sterk dat je in dat geval een B-attest krijgt, maar zonder cijfers en zonder motivering is het niet mogelijk om er iets zinnigs over te zeggen.

 

Beste,

Vorig jaar zat ik in 3LOS, maar op 1 september dit schooljaar ben ik overgestapt naar 4Handel-Talen omdat ik een waarschuwing had gekregen voor één van de sportvakken in LOS.
Ik had dus een jaar achterstand en dat was aanvankelijk duidelijk te merken, op mijn eerste totaalrapport behaalde ik 28% voor bedrijfseconomie,42% voor informatica, 47,5% voor wiskunde en 40,5% voor duits.Voor alle andere vakken had ik geen problemen, die waren allemaal boven de 60%. Mijn totaalpunt van het eerste trimester bedroeg slechts 56,5%. Mijn tweede trimester was beter, maar nog steeds niet goed genoeg. Op het totaalrapport van het tweede trimester behaalde ik nog steeds een buis van 40% voor duits en een buis van 46% voor informatica. Voor wiskunde haalde ik 52% en voor bedrijfseconomie 58%, wat maakte dat ik dus nog steeds 4 totaalbuizen had. Het laatste trimester heb ik wel echt laten zien wat ik in mijn mars had en op het laatste dagelijks werk rapport behaalde ik 70% voor bedrijfseconomie 68%voor informatica,80% voor wiskunde en 64% voor duits. Ik moest voor mijn examens 70% halen op bedrijfseconomie om dit op te halen,75% op duits om dit op te halen,60% om informatica op te halen en wiskunde had ik al goed gemaakt. Mijn eindexamens gingen goed en ik ben er steevast van overtuigd dat ik bedrijfseconomie minstens 75 heb gehaald, informatica ook boven de 65, wiskunde boven de 60 en voor duits tenslotte verwacht ik 65-70% . Als dit klopt ga ik bedrijfseconomie en informatica hebben goed gemaakt, maar hiervan ga ik wel maar een totaal overhouden van tussen de 50 en 55%, wiskunde was dan al goed gemaakt maar duits ga ik waarschijnlijk op een buis van tussen de 45 en 50% blijven steken. 1 buis voor een 2-uurs vak houd ik dus over en ik zal ongeveer 62% behaald hebben over het hele jaar. Mijn inzet in de les is niet super, maar ook niet slecht en mijn inzet thuis is goed, en dat weten de leerkrachten ook + ik was vertrokken met een jaar achterstand en mijn punten zijn gedurende het jaar alleen maar in stijgende lijn gegaan en mijn punten van het laatste trimester waren uitstekend.

Moet ik vrezen voor een B-attest of is de kans op een A-attest heel groot?

 

Er is over de hele lijn vooruitgang. De kans op een A-attest is groot.

 

Beste,

onze zoon zit in 3huwe. Heeft twee jaartekorten : chemie: 36,3 en wiskunde 43,1 .
zijn jaartotaal is 61.
hij kreeg een B-attest met clausulering ASO.

Volgens mij een beetje onterecht?

 

Gezien de cijfers is het niet echt onterecht. Humane heeft het kleinste pakket wiskunde. Het is dus niet mogelijk om te clausuleren binnen aso.

Merkwaardig is dat er niet extra geclausuleerd is binnen tso. Er zijn in tso immers richtingen met zwaardere wiskunde en wetenschappen dan in aso.

Het B-attest geeft uw zoon de optie om over te zitten. Hij kan dan zijn achterstand voor wiskunde wegwerken en daarna zijn weg verderzetten binnen aso.

Als u echt vindt dat het onterecht is, kijkt u best de deliberatiecriteria na.

 

Beste, een leerling van mij heeft in 4tso een B-attest gekregen, clausulering voor o.a. IW, elektrotechnieken. De leerling is naar 5STW overgestapt en dit jaar een C gekregen. Kan deze leerling volgend jaar naar 5IW of 5 Elektrotechnieken gaan, of moet hij naar het vierde gaan om deze richtingen te volgen? Dank voor uw info.

 

De clausulering van het B-attest blijft gelden. Als uw leerling deze richting wil doen op de gewone school, moet hij overzitten in het vierde jaar.

Een alternatief is een diplomagerichte opleiding kiezen bij het volwassenonderwijs. Dat kan vanaf 16 jaar. In combinatie met aanvullende algemene vorming levert dit ook een volwaardig diploma secundair onderwijs op.

 

Hallo, ik ben in het 5de en doe economie talen.
Ik heb voor al mijn talen goede punten. In het totaal eindrapport Frans(71%) , Nederlands (65%), engels (79%) , Duits (61%) , Spaans (67%) en mijn economie ben ik vorige examen NIET gebuisd en op mijn twee dagelijkse werken had ik een 75 en op eentje een 54 en mijn examen in de kerstvakantie had ik een 57 en het schijnt dat ik nu een buis heb voor economie van mijn examen in Juni en dat ik slecht gescoord heb. Maar als ik al die punten zou samentellen, ookal zou ik een 30 hebben voor mijn laatste examen zou ik toch geen jaartekort hebben voor economie? Dat is toch onmogelijk?
Ik heb wel een jaartekort voor Wiskunde maar geen Jaartekorten voor mijn hoofdvakken economie en de talen en alle andere vakken. Ik heb een C attest gekregen, dat is toch niet mogelijk?

 

Dit lijkt inderdaad sterk, maar je kan de situatie natuurlijk pas goed bekijken als je alle cijfers hebt.

Kijk ondertussen ook de deliberatiecriteria van je school na.

 

beste

Ik zat vorig jaar in 5 Handel en kreeg een B-attest (45% voor bedrijfs en voor de rest was ik erdoor). Ik ben blijven zitten maar verandert naar secreteriaat-talen.

Het probleem is nu dat ik een buis voor Nederlands heb,
ook in de 40%. Ik heb nu dus alweer een B-attest. Ik vraag me nu af als dat wel kan een tweede keer. Ik heb gehoord dat als je weer een B krijgt dat het een A wordt omdat het de tweede keer is. Is dat waar?

 

Dit is volledig onwaar.

Wat wel zo is, is dat je je - als er een verschil is - mag beroepen op het meest gunstige attest om te beslissen.

Je kan altijd naar 6 kantoor gaan (ik vermoed dat dat het logische gevolg is van je clausulering) en ondertussen bij de examencommissie je derde graad behalen. Met wat geluk ben je op 1 jaar rond en heb je toch een jaar ingehaald.

 

Hallo,
Ik zit (zat) in 4 TSO handel talen talen en nu heb ik b-attest gekregen. Kan ik nog met een b-attest over gaan naar Stw ?

 

Dat hangt af van de clausulering.
Wanneer je je rapport ontvangt, zal je ook informatie krijgen over welke richtingen je nog mag doen.

Als je alleen nog naar bso zou mogen gaan, denk er dan aan dat je ook mag overzitten.
Je bent in beide gevallen (bso of overzitten in tso) nog drie jaar bezig om het diploma secundair onderwijs te behalen.

 

Beste

Ik heb deze ochtend telefoon gehad en er is me verteld geweest dat ik niet geslaagd ben voor mijn laatste jaar elektro- mechanica (TSO). Mijn GIP was zeer goed, maar mijn punten minder. Zelf zit ik wel in een zeer moeilijke thuissituatie (mijn broer is palliatief en terminaal door kanker en kan elk moment sterven). Wat kan ik doen om de uitslag te laten herzien of om toch mijn diploma te krijgen?

Alvast bedankt

 

Jammer genoeg is er heel weinig dat je kan doen.
Als de punten zwak zijn, heb je de eindtermen van het zesde jaar niet behaald en kan je geen A-attest krijgen.

Je kan de beroepsprocedure starten, maar de kans dat het iets oplevert is heel klein.
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...
Het heeft in elk geval geen zin om verder te gaan dan stap 2.

Als het niet lukt, kan je met de school onderhandelen over overzitten met vrijstellingen, zodat je bv. je gip niet opnieuw moet doen.

 

Hallo
Ik zit in 3moderne wetenschappen. Ik heb een buis voor wiskunde, frans, chemie, gesch en fysica. Krijg ik een B of een C attest? En stel ik krijg een B voor wetenschappen kan ik dan nog economie volgen?

 

Een C is waarschijnlijker dan een B.

Wat je nog kan doen bij een B hangt af van de clausulering. Als je alleen geclausuleerd wordt voor wetenschappen, kan je nog alle andere richtingen uit het vierde aso doen.

 

Hallo, ik zit in het 4de jaar sociale en technische wetenschappen. Mijn punten voor wiskunde en natuurwetenschappen zijn een klein beetje minder. Men sprak voor mij voor een B- attest, maar welke richtingen houd dit in?

 

Dat hangt af van de clausulering.

Wanneer je je rapport krijgt en je hebt inderdaad een B-attest dan zal er expliciet bijstaan welke richtingen je niet kan gaan doen.

Dat kan heel concreet zijn, bv. geen sociale en technische wetenschappen of eerder algemeen bv. geen richtingen met meer dan 3 uur wiskunde.

Je moet dus wachten tot je je rapport krijgt om te weten welke richtingen nog mogelijk zijn. Je kan wel al bekijken wat er bestaat: http://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_tso.php
http://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_bso.php

Kijk in het bijzonder naar richtingen met weinig wetenschappen en wiskunde.
Bekijk echt alles. Misschien is er wel een richting die aansluit bij wat je echt graag doet.

 

Beste,

Ik ken iemand die reeds tweemaal is blijven zitten in het zesde/laatste jaar ASO. Als hij ook dit jaar niet slaagt (een derde maal dus), is het dan mogelijk dat de school hem ontzegd het nog een jaar te proberen?

Mvg

 

Paragraaf 2 van artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs bepaalt:

"§ 2. Met inachtname van de bepalingen van § 1, is het aantal keren dat een leerling een leerjaar als regelmatige leerling kan overzitten, niet beperkt."

 

Hallo, mijn dochter zit in het eerste beroeps, zal zeker een buis hebben voor natuurwetenschappen.
Punten voor Frans, Nederlands, Wiskunde zijn bijna altijd goed.
Kan ze nog een a-attest krijgen?
Gedrag was niet altijd goed.

 

Het hangt er vanaf hoe groot de onvoldoende is en hoe goed de andere cijfers zijn.
In het eerste leerjaar B is alleen een A- of een C-attest mogelijk. Het lijkt sterk dat ze alleen op grond van natuurwetenschappen een C-attest zou krijgen.

Gedrag mag in principe geen rol spelen bij de delibererende klassenraad.

 

Hallo,ik zit in het 3e middelbaar en ik volg wetenschappen dus ik heb 5 uur wiskunde.Ik heb een totaal buis voor wiskunde van +/- 40% en een lichte totaal buis van Nederlands +/- 50%.Voor mijn wetenschappelijke vakken haal ik heel goeie punten.Zou ik een b-attest krijgen?

Mvg,

Emankay7

 

Met 40% voor wiskunde is het waarschijnlijk geen goed idee om over te gaan naar een richting met veel wiskunde.

Een B-attest met clausulering voor richtingen met extra wiskunde, is zeker mogelijk.

 

hallo
ik zit in het 3de moderne wetenschappen en ik heb een tekort voor geschiedenis(39,5) en het examen voor geschiedenis ging niet zo goed.
Zal ik nu een b attest krijgen ? Ik wil graag deze richting blijven volgen. Geschiedenis is toch geen belangrijke vak voor wetenschappen.

In afwachting op u antwoord

 

Een B-attest op basis van alleen een onvoldoende voor geschiedenis lijkt onwaarschijnlijk.

Hierbij toch twee opmerkingen:
1) Geschiedenis is een belangrijke graadmeter voor algemene studievaardigheden. Als je grote problemen hebt met geschiedenis (wat het geval blijkt te zijn) betekent dat vaak dat er iets schort met je studiemethode.

2) Geschiedenis sterk algemeen vormend en dus zeker wel belangrijk voor alle aso-richtingen.

 

Hallo,
Ik zit in het 4de tso sociale technische wetenschappen en ik ben gebuist voor Engels-2uur-45% Aardrijkskunde-1uur- 47% en voor Natuurwetenschappen-4uur-44.1% (natuurwet: dit komt omdat ik een 0 had voor mijn examen van 2de trimester maar ze zeiden dat het opgeteld gaat worden als ik toch wel een jaarbuis heb) Mijn dagelijkse werk en examens samen bedragen 61% en de klas mediaan bedraagt 62%. Heb ik kans op een A attest of word het eerder een B?

 

Alles is nog mogelijk. Het zal vooral afhangen van je inzet doorheen het jaar en alle cijfers van de eindexamens.

 

Beste,

ik ben in 4 losp en ik heb tekorten voor: Engels-2uur-49% jaartotaal, nederlands-4uur-43% jaartotaal en Gymnastiek-2uur-49% jaartotaal. Mijn globale percentage voor het heel jaar is 61%.
Het is mijn eerste jaar in het nederlandstalig onderwijs.Voor de rest van de vakken Behaal ik tussen 57 en 80 procent.
Wat zou ik krijgen als attest?

 

Gezien het je eerste jaar is in het Nederlandstalig onderwijs, lijkt een A-attest zeker mogelijk.

 

Hallo,

Ik zit in het 4de ASO economie-moderne talen. En ik heb een buis voor wiskunde 44% en fysica 46% . Kunnen zij mij daarvoor een B attest geven? Of eerder een c ?

 

Een buis op het examen nu of over het hele jaar.

Alles is mogelijk. Wat het wordt hangt af van je inzet doorheen het jaar, je andere cijfers en de deliberatiecriteria van de school.

 

beste;

mijn zoon zit in het 5de jaar en doet 6uur wiskunde

hij denkt dat zijn examen niet zo goed is, hij gokt dat hij ergens tussen 45-47 procent op wiskunde zal halen, al zijn andere vakken zijn zeer goed. zijn examen wiskunde ging gewoon wat minder omdat hij het weekend voor het examen erg ziek was. Maakt mijn zoon kans op een herexamen of een soort van taak om toch nog over te raken ook al heeft hij een buis op zijn hoofdvak wiskunde?

 

Als het kerstexamen goed was en het dagelijks werk was het hele jaar door in orde, dan is het cijfer nu een anomalie. De klassenraad zal dan zeker onderzoeken wat er is gebeurd en beslissen in functie van de conclusies.

Het is nu natuurlijk te laat als u dat niet hebt gedaan, maar het is in dergelijke gevallen verstandig om een dokter te raadplegen en een attest te bezorgen aan de school.

 

Beste,
ik zit in mijn 2de jaar ASO moderne wetenschappen.
ik had vorig jaar 38 procent op wiskunde en 50 procent op Frans op mijn eindrapport en toch mocht ik over met de waarschuwing dat ik volgend jaar beter mijn best zou moeten doen.Nu zit ik in mijn laatste examen periode en morgen en overmorgen heb ik alleen nog wiskunde ik snap er niks van er ga waarschijnlijk heel fel buizen! Maar ik heb nu op mijn jaarrapport nog maar 39 procent zonder deze examens erbij. Nu wil ik volgend jaar heel graag economie-talen doen en dat is met maar 4u wiskunde per week.Economie is namelijk mijn beste vak en ik doe het ontzettend graag! maar het heeft ook wel iets te maken met wiskunde dus als ik een B-attest ga hebben mag ik dan economie doen?en is er nog kans op een A-attest als je alleen heel fel buist op wiskunde?

Alvast bedankt!

 

De kans op een A-attest lijkt heel klein.

Met een zeer groot tekort voor wiskunde in het eerste en het tweede jaar aso lijkt het waarschijnlijk dat je een B-attest krijgt met clausulering aso.

Overweeg om handel te gaan doen. Je hebt dan ook een heel aantal uren economie.

 

beste, ik zit in mijn laatste jaar Electriciteit-Ellectronica, ik heb tot nu toe een jaartekort voor aardrijskunde, en waarschijnlijk ook een klein jartekort voor wiskunde. kunnen ze me hiervoor laten zitten?(c attest) ?

 

Dat is niet uitgesloten. Kijk de deliberatiecriteria in je schoolreglement na.

 

Hallo,

Mijn broer zit in 6e jaar STW en hij heeft vorig jaar een waarschuwing gehad voor wiskunde (48%), maar hij heeft dit jaar ook hetzelfde probleem en de kans is groot dat hij terug buist voor wiskunde. Ik vroeg me eigenlijk af hoe groot is dan de kans op een B of C attest? en bestaat er geen herexamens voor 6e STW als ze tekorten hebben?

 

In het 6de jaar is een B-attest sowieso niet mogelijk.

Herexamens worden in principe alleen toegekend in uitzonderlijke omstandigheden. Ze zijn zeker niet bedoeld om gewoon zwakke jaarcijfers op te halen (al zeker niet na een waarschuwing).

Het is niet uitgesloten dat je broer gewoon gedelibereerd wordt, maar dat hangt natuurlijk af van de uiteindelijke cijfers, zijn inzet gedurende het jaar,...

 

Onze zoon zat vorig jaar in 3 LOSP TSO niveau. Hij haalde een B-attest en moest of blijven zitten of van richting veranderen. Hij koos een andere richting... Maritieme technieken Dek .. hij koos er voor om opnieuw het 3e te doen omdat hij anders te veel achterstand zou hebben. Dit jaar gaat het opnieuw niet goed en wij denken dat hij terug een B-attest zou halen. Onze zoon beweert dat als hij in deze richting een B-attest haalt, hij sowieso mag overgaan naar het vierde omdat hij eigenlijk vorig jaar naar het vierde had gemogen???? Wij hebben daar sterk onze bedenking bij? Kan het nog dat hij op zijn vorig rapport mag terugvallen?
Bedankt

 

Paragraaf 2 van artikel 30 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs zegt:

§ 2. Een leerling die evenwel voor een zelfde leerjaar over meer dan één oriënteringsattest beschikt ingevolge het overzitten van dit leerjaar, mag zich op het meest gunstige oriënteringsattest beroepen voor de toelating tot het hoger leerjaar.

Als uw zoon dit jaar een C-attest zou behalen, mag hij op basis van het B-attest van vorig schooljaar overgaan (rekening houdend met de clausuleringen).

 

Ik heb 1 jaarbuis voor wiskunde (45) in een 6de jaar TSO richting, ik heb wel het gevoel nu met de examens dat ik op 2 examens (niet op wiskunde) gebuisd ga zijn.
Ik heb wel een erg goed eindwerk (GIP) en mijn leerkracht zei dat ik nergens bang voor hoef te zijn, ook mijn gedrag op school is heel erg goed.

Heb ik kans op een A attest of niet?

 

De kans op een A is vrij groot, maar 100% zeker is het natuurlijk niet.

Kijk de deliberatiecriteria van je school na. Je vindt die in het schoolreglement.

 

hallo, ik zit in 3 humane wetenschappen en ik had over het hele jaar goed, maar nu ben ik bang voor een b-attest omdat mijn examen chemie en aardrijkskunde echt niet goed ging dat ik denk dat ik ga buizen(1 uurs vakken) mijn andere vakken vielen wel mee. kan ik een b krijgen voor 2buizen op bijvakken?

 

Als je alleen die twee slechte examens hebt op het einde van het jaar is de kans op een B-attest behoorlijk klein.

 

hallo ik zit in 2industriele wetenschappen en heb 2 buizen in totaal kan ik dan nog een a atest krijgen

 

Dat kan, maar het hangt er natuurlijk vanaf om welke vakken het gaat, hoe zwaar de onvoldoendes zijn,...

Kijk in je schoolreglement naar de deliberatiecriteria. Daar staat normaal aan welke voorwaarden je moet voldoen om een A-attest te krijgen.

 

Kan je een b-attest krijgen als je geen jaartotaal buizen hebt?

 

Dat kan als de school dat zo bepaald heeft.

In je schoolreglement staan de deliberatiecriteria. Daar staat aan welke voorwaarden je moet voldoen om een A-attest te krijgen.

 

Beste,
Ik volg Humane Wetenschappen in het 4de ASO en mijn punten zijn niet al te goed voor mijn dagelijks werk 1 had ik 3 buizen op mijn examen 1 had ik 10 buizen, op dagelijks werk 2 had ik 3 buizen en op dagelijks werk 3 had ik 1 buis. Is er nog kans dat ik mijn a attest krijg

 

De kans op een A-attest lijkt me eerder klein.

Je maakt wellicht nog een kleine kans als je voor alle vakken echt goed scoort op de eindexamens (60% of meer).

 

Hallo, ik zit in 5 humane wetenschappen. Ik heb momenteel 1 jaar buis voor frans (38%). ik heb enorm veel stress dat ik een C-attest ga krijgen. Mijn examens nu verlopen vrij goed. De leerlingen begeleiding wist me te vertellen dat ik een gemiddelde over het hele jaar van 62% heb. Is dit voldoende voor een A-attest? Groetjes

 

Bekijk de deliberatiecriteria die je school gebruikt. Je vindt die normaal terug in het schoolreglement.

Als alle vakken goed zijn en alleen Frans een probleem is, dan heeft de school heel wat opties. Een C-attest is waarschijnlijk mogelijk, maar ligt zeker niet voor de hand.

 

Beste,
Ik doe dit jaar voor de tweede keer mijn derde middelbaar maar dan in kso en ook dit jaar gaan mijn examens niet zo goed. Ik vroeg me af of het mogelijk is om naar het volgende jaar kso te gaan met een b attest.

 

Als je een B-attest krijgt, kan je niet naar dezelfde richting.

Als je alleen problemen hebt met de echte richtingsvakken, kan je misschien naar een andere richting binnen kso. Als ook de algemene vakken slecht zijn, is een clausulering voor aso, tso en kso waarschijnlijker.

Er bestaan creatieve bso-richtingen.

Als je je verloren jaren wil inhalen, kan je er ook voor kiezen om de tweede graad af te leggen bij de examencommissie.

 

Beste,

Ik doe economie-talen in het 4e jaar aso.
Mijn punten zijn niet al te goed. Ik heb momenteel 2 totaal buizen geschiedenis (46%) en Frans (43%). Voor economie heb ik (60%) en wiskunde ( 75%).
Is er mogelijkheid voor een a-attest?

Moest ik een b-attest hebben zou ik graag naar kso architecturale vorming willen overstappen in het 5e jaar. Is dit mogelijk?

Alvast bedankt

 

Er is altijd nog een kans dat je een A-attest krijgt, maar het is natuurlijk niet zeker.

Geschiedenis is wellicht geen ramp, maar Frans is wel een probleem.

Ik vermoed dat je sowieso zal worden uitgesloten voor richtingen met extra talen en eventueel voor alle aso-richtingen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat je zou worden uitgesloten voor kso en tso. Overstappen naar kso zou dus geen probleem mogen zijn.

 

Ik ben in het 2dejaar TSO handel. Ik heb 5uur wiskunde per week en wil volgend jaar naar Handel-Talen , mijn wiskunde is niet zo goed en als ik een jaartotaal heb voor wiskunde van 40% en dat mijn anderen vakken goed zijn, krijg ik dan een b-attest of een c-attest? Mijn gedrag is ook ni het best..

 

Welk attest je krijgt hangt af van de deliberatiecriteria die je school hanteert, je resultaten voor de andere vakken, je inzet,...

Als echt alleen wiskunde onvoldoende is, is de kans op een C-attest klein.

 

Goeiedag,
Ik ben een leerling uit 5 gezondheid en welzijnswetenschappen. Ik heb mijn punten uitgeteld en heb 2 jaarbuizen voor biologie (4,25) en voor gezondheid en welzijn (4,38). In het begin van het schooljaar kreeg ik een verkeerd advies om van richting te veranderen en deed daarom ook nier men best. Toen ik dan toch van richting veranderde moest ik terug naar gww. Dit zorgde ook voor een slechte motivatie. Voor het vak biologie heb ik 2 leerkrachten, bij de ene ben ik nier gebuisd en bij de andere wel. Denken jullie dat ik een c-attest zal halen of niet?

 

In het 5de jaar worden zelden B-attesten gegeven. De klassenraad moet dus kiezen tussen een A- en een C-attest. Wat het wordt, zal afhangen van hoe belangrijk de probleemvakken zijn voor je richting, je cijfers voor de andere vakken, je inzet,...

 

Bij mijn zoon is vorige maand add vastgesteld.
De voorbije rapporten waren ontzettend slecht, maar met zijn medicatie ondervinden de leerkrachten wel verbetering. We zijn ons ervan bewust dat hij geen a-attest meer ken halen, maar wanneer het in het beste geval een b-attest wordt, wil hij toch niet zakken.
Hij zit momenteel in het derde middelbaar. Is er een mogelijkheid dat hij volgend jaar tso volgt en dan in vijfde terug overstapt naar aso?

Alvast bedankt voor de info

 

Artikel 15 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs bepaalt dat een leerling die slaagt in het 4de jaar aso, tso of kso kan starten in 5 aso. Voor een aantal richtingen zijn er extra voorwaarden, maar in het algemeen is het dus mogelijk om van 4 tso naar 5 aso te gaan.

Als uw zoon een B-attest krijgt, mag hij overzitten. In zijn geval kan dit zeker zinvol zijn.

 

Beste,
Ik volg de richting handel in TSO, en ik dubbel mijn jaar. Ik heb hard gewerkt, en goede punten gehad.
Mijn punten voor Frans zijn vrij slecht. (61 55,1 68 52 en 47), nu heb ik mijn examens van geschiedenis, natuurwetenschappen en frans verpest. Van al de andere vakken zijn mijn punten goed. Is de kans groot dat ik een B-attest krijg? Of denkt u dat het genoeg is dat ik er over heel het jaar door ben met Frans(totaal)?
Mvg,
S

 

In je schoolreglement zou moeten staan op welke manier je school delibereert. Met die informatie kan je bepalen wat je slaagkansen zijn.

 

Beste,
ik zit in het 6de jaar ASO wetenschappen-wiskunde en ik denk dat ik op het einde van dit jaar 2:(lichte) totaalbuizen zal hebben. Deze voor Frans en Geschiedenis. Mijn wetenschapsvakken en wiskunde zijn dik in orde. Wat is de kans dat ik een C krijg?

 

hallo, ik zit op het 4e jaar moderne talen ASO, ik ben zwaar gebuisd op chemie (1uursvak) over het hele jaar door, ik vraag me af of ik dan wel gewoon een A-attest krijg. Ik zou sowieso talen richting (talen 65% of meer) met economie (75%) willen gaan volgen, zeker niks met wetenschappen.

 

Als alleen chemie een probleem is, dan is een C onwaarschijnlijk.

Er is een reële kans dat je een B-attest krijgt, met uitsluiting van richtingen met wetenschappen. Aangezien je dat sowieso niet zou doen, is dat B-attest geen probleem.

 

Beste,
Mijn zoon wordt bijna 18 jaar en zit in het vierde STW. Als hij een aantal vakken niet inhaalt bij de laatste examens mag hij niet overgaan. Ik heb van iemand gehoord dat het wel mogelijk zou zijn door leeftijd. Is dat wel mogelijk?

 

Overgaan op basis van leeftijd is in sommige gevallen mogelijk, maar alleen voor leerlingen die 12, 14 of 16 jaar.

Uw zoon kan in september wel starten in het tweedekansonderwijs. Misschien biedt dat een zinvol alternatief.

 

Beste,
Ik zit nu in het 4e jaar Humane Wetenschappen en het 3e jaar heb ik 2 keer moeten overdoen. Maar nu zijn mijn punten voor wiskunde heel slecht een totale rode lijn dus een zware jaarbuis, ik heb dit niet kunnen ophalen met mijn eindexamen. Al mijn andere vakken zijn wel goed. Kunnen ze mij een b of c geven voor 1 jaarbuis? Nu heb ik wiskunde 4u maar volgend jaar maar 3.

Bedankt!

 

Alles is mogelijk. Wat het uiteindelijk wordt, zal afhangen van je cijfers voor de andere vakken en je inzet.

 

Beste

Mijn zoon zit in het 5de jaar BSO Elektrische installaties. Hij is echter 19 en dus niet meer schoolplichtig. Hij heeft een moeilijke schoolcarrière achter de rug, en is jammer genoeg zo moe van school dat hij liever wil gaan werken.
Een andere optie is volwassenenonderwijs, of eventueel deeltijds onderwijs in een gelijkaardige richting.
Vraag: mocht hij dit schooljaar een B- of C-attest halen, kan hij dan alsnog overstappen naar deeltijds in een zesde jaar? Of dient hij terug het vijfde over te doen?
Alvast dank voor uw antwoord.

 

Het deeltijds leren en werken wordt anders georganiseerd dan het "gewone" onderwijs. Opleidingen duren 1, 2 of 3 jaar en er zijn verschillende systemen. Bovendien zijn sommige opleidingen modulair en andere niet.

Waar uw zoon kan instappen en hoe lang het voor hem zal duren om een opleiding af te ronden, hangt dus af van heel veel factoren.

Meer informatie vindt u op http://www.leertijd.be/.

Over Tweedekansonderwijs vindt u meer informatie in ons artikel over Tweedekansonderwijs.

 

Ik zit momenteel in het 2e jaar Moderne.

Is het mogelijk om over te gaan naar een 3e jaar met 4 uur wiskunde als ik onder de 50 haal voor wiskunde op m'n examens? ( Net boven de 50 op gewone rapporten.. )

 

Als je een A-attest krijgt, is dat mogelijk.

 

Ik zit momenteel in 3tso lichamelijke opvoeding en sport, maar ben bang voor b-attest.
Als ik b-attest heb moet ik nieuwe richting volgen van mijn moeder. Ik zou dan graag handel volgen op technisch niveau. Kan dit dan als ik een b-attest heb?

 

Een B-attest gaat samen met een clausulering. Dat betekent dat wordt opgesomd welke richtingen je niet mag doen als je overgaat naar het volgende jaar.

Of je naar 4 handel kan, hangt dus af van de clausulering.

 

Beste,
Ik ben in mijn 3de jaar ASO(middenschooljaar) overgestapt naar het KSO.

Hellaas heb ik mijn jaar moeten overdoen wegens kunstvakken waar ik achterstand had. Nu bevind ik mij in het 4de jaar KSO(beeldende& architecturale). Ik vrees ervoor dat ik een jaartekort heb op wiskunde,

zou ik eventueel 5de in een tso richting kunnen volgen?

Alvast bedankt.

 

Dat kan als je een A- of een B-attest krijgt.

 

Hallo,

Ik zit in het 2de middelbaar moderne wetenschappen en zou volgend jaar graag zakken naar een technische richting.
Ik zal aan het eind van het jaar een b of c-attest ontvangen,
Maar de vraag is of ik volgend jaar naar technische kan gaan bij het ontvangen van een c-attest

 

Als je een B-attest krijgt, kan je overgaan naar 3 tso.

Als je een C-attest krijgt, kan je overzitten in 2 tso.

 

Hallo,
Ik zit in het 2e middelbaar en wil volgend jaar economie doen.
Maar het ging dit jaar niet zo goed.
Mijn vraag is bij hoeveel buizen je blijft zitten!
Kan iemand aub antwoorden

 

In je schoolreglement staat hoe je school delibereert. Daar staat dus uitleg over de voorwaarden om over te gaan naar het volgende schooljaar.

Een algemeen antwoord op je vraag bestaat niet. De klassenraad kijkt eerst naar de deliberatiecriteria (dus hoeveel buizen je mag hebben). Als je niet aan die criteria voldoet, zullen de leerkrachten samen overleggen en een beslissing nemen.

 

Ik zit in 3Economie-Talen en ben 15 jaar. Ik heb nooit een jaar moeten overdoen en ben overal heel goed doorgekomen. Al mijn vakken zijn over het algemeen heel goed behalve Wiskunde en Informatica. Bij Informatica ben ik er altijd net door en bij Wiskunde heb ik eind 50 begin 60. Wel, mijn punten voor Economie waren altijd heel goed behalve de test voor het paasexamen. Het ging over boekhouden iets waarvan we een basis moeten hebben maar waar onze richting niet grotendeels over gaat. Het examen ging naar mijn mening ook niet goed... Ook stond mijn examen vol fouten... Dit mag toch niet?!

Ik wil heel graag door naar mijn 4de jaar... Kan dat?

 

Er is geen enkele reden waarom je niet naar het vierde jaar zou kunnen.

Boekhouden is een integraal deel van de leerstof. Het is belangrijk dat je dit kan en begrijpt omdat het later de basis vormt van bedrijfseconomie. Het is dus zeker niet af te schrijven als iets dat niets met jouw richting te maken heeft.

Vraag hulp aan je leerkracht om boekhouden bij te werken en er zal geen probleem zijn op het einde van het jaar.

 

hallo
ik ben een meisje van 15 jaar en ik zit in het 3de middelbaar aso .
ik volg de richting economie.
de eerste twee/drie maanden (september oktober november ) deed ik humane wetenschappen.
Maar toen besefte ik dat humane wetenschappen niets voor mij was dus heb ik gevraagd om economie te doen , maar nu zit ik wel met een probleem ,ik zit nu in economie maar mijn punten zijn super slecht met slecht bedoel ik echt alleen maar 5buizen halen ,op elk rapport, wat niet zo was in humane wetenschappen, in humane wetenschapen waren mijn punten super goed maar ik ben weggegaan van humane wetenschappen omdat ik daar echt geen interesse in had.Maar nu heb ik enkel spijt ookal lag humane wetenschappen mij niet.
Ik heb nu geen motivatie meer, ik wil niet meer studeren ,als ik studeer haal ik toch enkel slechte punten.
Mijn klastitularis vertelde me een week terug dat ik echt slecht bezig ben en geen kans meer maak op een a-attest enkel als ik mijn best doe dat ik nog een kans maak op een b-attest,
maar zelf dit lukt me blijkbaar niet want leren zit er niet meer in voor mij.
Ik weet me geen raad en weet echt niet wat te doen ik ben school moe aan het worden enkel omdat ik niet meer wil studeren ik wil echt een a-attest halen en verder naar 4economie-talen gaan .

Maar blijkbaar gaat dit niet meer.
ik wil ook echt niet mijn jaar opnieuw doen daar heb ik echt geen zin in ik heb al een keer mijn jaar moeten overdoen en nu weer ? dat wil ik echt niet , ik ga me dan niet meer goed voelen ik zie al mijn vrienden overgaan en dan ik? die weer blijft zitten? neen neen ,toch liever niet denk ik.
En ja een b-attest haal je enkel als je u best doet maar ik doe dat niet en dat is het probleem ik zit dag en nacht te studeren ik maak al mijn taken soms slaap ik gewoon te weinig omdat ik dan nog bezig ben voor school en uiteindelijk haal ik 5 buizen nadien ben ik het beu geworden en nu zie ik het niet meer zitten.
Ik krijg nu ook hulp van het ILB (leerlingebegleiding) maar daar ga ik mee stoppen denk ik want ik voel enkel nog meer druk in mijn hoofd.
Ik heb problemen met zelfstandig werken als ik kijk naar een taak duurt dat wel een eeuwigheid om de taak te snappen.
En ja hier zit ik nu , een meisje zonder raad die niet haar jaar wil overdoen die enkel slecht bezig is op school en niet eens wat me te wachten staat in de toekomst het zou veel makkelijk zijn geweest moest ik weten wat ik later graag zou doen .
Maar dat weet ik ook echt niet.
het zou me helpen moest u raad hebben voor mij.
Groetjes

 

Mijn dochter stevent af op een c-attest in 5 toerisme. Ik ben niet overtuigd dat dit de ideale richting is voor haar. Ze is creatief, extravert dn denk dat ze zich beter zal onplooien in het kso. Kan zij met eec c- attest tso toerisme overgaan naar 5 kso in sint- lukas brussel?

 

Als uw dochter vorig schooljaar een A-attest behaalde of een B-attest dat kso niet uitsloot, kan zij volgend jaar overzitten in 5 kso.

 

Beste

ik zit momenteel in 4de jaar KSO , Beeldende en Architecturale Kunsten. Als ik een C-attest zou krijgen, kan ik nog naar 5de jaar BSO?

 

Ja, dat kan. Het is wel mogelijk dat bepaalde bso-richtingen uitgesloten worden.

Houd er wel rekening mee dat de derde graad bso drie jaren telt.

Overzitten in het vierde en overgaan naar 5 bso duurt dus even lang.

 

Ik zat vorig jaar in 4humane wetenschappen en ben overgestapt naar wetenschappen-wiskunde. Mijn punten voor de hoofdvakken (wiskunde en wetenschappen(30-5procent)) zijn zeer slecht. Is het mogelijk om deze op te halen in het tweede semester?
Ik zou graag geneeskunde willen doen.

 

Als je heel hard werkt, is dit wellicht mogelijk.

In het ergste geval zit je een jaar over en gebruik je dat jaar om je achterstand weg te werken.

 

beste,

onze zoon zit momenteel in het 2dejaar aso moderne wetenschappen
hij heeft het syndroom van asperger
hij is slim genoeg, maar hij is nog zeer jong van geest, hij heeft moeite om een goeie studiemethode te vinden, en hij werkt ook nog zeer traag : hij doet heel lang over één taak of over het studeren van een vak
hij heeft nog geen tekorten, maar zijn punten dalen wel zienderogen
hijzelf ziet enorm af onder de prestatie- en studiedruk
hij moet naar zijn normen véél te snel werken en te snel studeren
wij denken dat hij er deugd van zou hebben om gewoon nog eens het jaar over te zitten, zodat hij rustig nog eens alles opnieuw kan horen en kan wennen aan de snelheid waarmee hij moet studeren en taken maken
liever een jaartje over zitten en kunnen blijven studeren op zijn niveau (want hij is slim genoeg, alleen zijn stoornis hindert hem heel erg om optimaal te kunnen functioneren) dan te moeten zakken naar een lagere richting waar hij dan misschien om de een of andere reden minder uitdaging zou vinden
zo bvb wiskunde: zijn leerkacht vorig jaar zei, dat hij recht veert wanneer de rest van de klas het niet meer ziet zitten, omdat hij het dan juist interessant begint te vinden;
maar het maken van taken én het studeren van een pak leerstof kan hij niet snel genoeg verwerken omdat hij veel te traag werkt (zich vaak verliest in details)
zo studeert hij dan onder die tijdsdruk vaak té oppervlakkig en kent dan de stof te weinig intens, waardoor hij niet goed kan presteren. ook hier ziet hij van af, want hij wil het eigenlijk goed, zo niet, perfect doen.

hij huilt vaak en vraagt zich af hoe hij dat allemaal moet verwerkt krijgen - de druk van de tijd groeit hem boven zijn hoofd

wij zijn bang dat hij schoolmoe gaat worden, ook al heeft hij capaciteiten

onze vraag: kan je, ook al krijg je een A-attest, om dergelijke redenen je jaar nog eens overzitten?

wat zijn jullie raadgevingen op dit vlak, met een dergelijk kind?

alvast bedankt op voorhand.

 

Mevr,

Uw probleem lijkt ongeveer het zelfde als mijn kind.

Wat ik zou doen,een jaartje overdoen,en desnoods iemand schakelen voor het metode 'leren en leren'

Grtjes

 

Er zijn gelukkig heel wat oplossingen te bedenken.

Het lijkt me als eerste stap zinvol om contact op te nemen met de school en het clb.

 

Beste, , ik ben een meisje van 14. Ik woon nu al 3maanden in België, & in Nederland had ik als advies vmbo-basis/kader. En nu woon ik in België, eerst zat ik op Aso(1 maand & 1 week), toen moest ik weg, toen ging ik weer naar Aso(1week). Toen hadden ze gezegd dat het beter is voor mij dat ik naar BSO ging om alles in te halen. Nu zit ik dus op BSO, & ik vind het daar echt makkelijk. En me ouders zijn daar niet meer akkoord dat ik op BSO zit. Want ze vinden dat mijn 1ste school snel heeft beoordeeld, want ik zat daar maar 1 maand & 1 week.
Ik wil nammelijk later vroedvrouw worden. Ik zit nu in de 2de, maar is het mogelijk dat ik volgend jaar weer naar ASO ga als ik goeie cijfers haalt? Of is TSO beter ? Het is nu allemaal zo ingewikkeld omdat ik van Nederland naar hier ben komen wonen.
Grtjes anoniem

 

Als je op het einde van het schooljaar een A-attest hebt, mag je - als de klassenraad dat goedkeurt - overzitten in het tweede jaar aso of tso.

Sociale en technische wetenschappen is een uitstekende voorbereiding op vroedkunde.

 

Hallo‚ ik zit in het 5stw en heb tot nu toe altijd al een goed rapport‚ Voor mijn specifieke vakken haal ik altijd boven de 70%! behalve voor wiskunde‚ daar heb ik al 2buizen. En ik vrees dat ik ook voor het komende rapport een buis voor wiskunde zal halen
Kan ik door wiskunde een C-attest halen?

 

Het is wat vroeg om je zorgen te maken over het attest dat je zal krijgen op het einde van het jaar.

Je hebt nog meer dan tijd genoeg om je problemen met wiskunde op te lossen. Vraag hulp aan je leerkracht, maak extra oefeningen, schakel desnoods een bijlesgever in.

De meeste problemen met wiskunde kan je oplossen door heel veel oefeningen te maken.

 

ik zat in het 3de voeding verzorging en kreeg en b atest nu zit ik in het 5de restaurant keuken en wil terug gaan naar voeding verzorging kan dat ?

 

Dat hangt af van je attest op het einde van het 4de.

 

beste
ik zat vorig jaar in 3BSO (drukken) had een a-attest behaald nu dit jaar terug verder gegaan in deze richting ma ik zou willen veranderen is het mogelijk dat ik naar 4TSO kan gaan!? dus van 3BSO a-attest naar 4tso!?

 

Je kan in principe niet van 3 bso naar 4 tso.

Je kan wel overzitten in 3 tso als de klassenraad dit goedkeurt.

 

beste ik heb vorig jaar een C attest behaald in 4handel kan ik volgend jaar gaan naar 5bso verzorging ?

 

Wat je volgend jaar kan gaan doen, hangt alleen af van het attest dat je op het einde van dit schooljaar behaalt.

 

Ik zit in mijn laatste jaar humane wetenschappen. Ik ben vorig jaar blijven zitten en ik had 3 jaartekorten. Frans, Engels en Duits. Geen een zijn hoofdvakken in mijn richting. Nu is mijn vraag of ik in beroep kan gaan nu of is het al te laat. Zo ja, hoe groot is de kans dat ik toch een A-attest krijg.
Dank u.

 

De beroepsprocedure starten moet gebeuren binnen 3 dagen na het vernemen van de beslissing van de klassenraad.

Je kan bij de examencommissie inschrijven voor humane wetenschappen en vrijstellingen aanvragen. In het beste geval moet je alleen maar examens Frans en Engels doen.

Ga zo snel mogelijk naar een infosessie. Na die sessie kan je vrijstellingen aanvragen en weet je waar je aan toe bent:

 

Beste,
mijn dochter volgt momenteel het 2de secundair aso.
Vorig jaar werd ze gedelibereerd voor wiskunde.
Nu gaat het opnieuw zeer moeilijk voor dat vak.
Ze kan eventueel overstappen naar het bso tijdens dit schooljaar maar hierbij rijst volgende vraag :
Mag ze direct naar het 3de jaar bso omdat ze tijdens haar lagere schooltijd een jaar gedubbeld heeft ?
Ze wordt dus dit schooljaar 15 en zou normaal gezien in een 3de jaar moeten zitten.
Ik weet dat lln. op basis van leeftijd het vijfde en zesde leerjaar eventueel mogen overslaan om te startn in een 1ste bso maar telt dat ook voor de hogere jaren?

Graag een antwoord

 

Leerlingen die voor 31 december de leeftijd van 15 jaar bereiken, mogen naar het derde jaar bso als een toelatingsklassenraad dit goedkeurt.

U neemt best contact op met de school om de situatie te bespreken.

 

Beste, ik zit in het 4de jaar aso wetenschappen
wegens overstapping van school (dus NIET van richting) heb ik nogal een achterstand voor wiskunde, frans, biologie, fysica, en chemie. Wat vrij raar is maar op mijn vorige school waren ze nogal traag bezig met het niveau
Ik zie het echt niet zitten om al dat in te halen
Ik wil graag nu nog, voor het eerste trimester gedaan is veranderen naar een iets makkelijkere richting, zonder achterstand te hebben
Ik dacht aan het richting economie maar ik heb nooit economie gezien dus zal ik daar ook wat achterstand voor hebben
is het dan mogelijk om over te stappen naar 4 toerisme of handel, en welke raad u mij aan
is het dan later wel nog mogelijk om in het 5de of 6de aso te doen als ik dan schitterende punten haal?
of na mijn 6de jaar tso kan ik dan gewoon in geneeskunde universiteit gaan inschrijven (ook weet ik dat ik daar heel hard voor zal moeten werken, maar ik wil graag mijn droom vervullen als dokter zonder mijn jaar over te moeten doen.
Mvg

 

Als je geneeskunde wil doen, is wiskunde-wetenschappen het beste voor de derde graad.
Om die richting te kunnen doen, moet je sowieso je achterstand voor wiskunde, bio, fysica en chemie wegwerken. Dat kan alleen door te blijven waar je bent (en desnoods over te zitten).

Als het je droom is om dokter te worden, dan is het nu het moment om hard te werken om die droom waar te maken.

 

Mijn zoon heeft het 1ste middelbaar aso gedaan (à-stroom) hij had hier een b-attest
Nu hebben wij hem ingeschreven in het technisch onderwijs 2de middelbaar tso dus.
Ik kreeg daarstraks telefoon van de onderdirecteur dat mijn zoon ineens naar het beroeps moet?

 

In de eerste graad bestaat de onderverdeling aso-tso-bso eigenlijk niet.

In het tweede jaar zijn er maar 2 mogelijkheden: het 2de leerjaar van de 1ste graad (komt neer op aso én tso) en het beroepsvoorbereidend leerjaar (komt neer op bso).

Als uw zoon uitgesloten is voor het 2de leerjaar kan hij alleen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Met een B-attest heeft uw zoon de optie om over te zitten in het eerste jaar.

 

Geachte
Ik heb mijn 5e jaar stw opnieuw moeten doen omdat ik een b-attest behaalde. Nu dit jaar kreeg ik weer een b-attest met verwijzing naar bso. Op mijn attest staat er als advies 6verzorging maar ik zal liever kantoor willen volgen. Mijn 3e en 4e jaar heb ik handel gevolgd. Is het mogelijk dat ik noch 6kantoor zou mogen volgen of is het verplicht dat ik verzorging zou volgen?

 

Normaal moet je je houden aan het attest. De school zal er niet aan hebben gedacht dat je in de tweede graad handel deed en verzorging zien als een logisch vervolg op stw.

Bespreek het met de school.

 

Beste, mijn zoon zit in het 5 de middelbaar richting economie,wiskunde. Hij had 3 herexamens van frans,engels en godsdienst. Voor frans was hij geslaagd,behalve voor engels 41% en godsienst 32 %. Na deliberatie heeft hij een c attest gekregen. Is dit wel correct ? Voor zijn richting zijn wiskunde en economie toch de belangrijkte vakken. Daar heeft hij altijd goede punten van gehaald. Een vriend die dezelfde richting volgt in een andere school is wel geslaagd, alhoewel die ook onvoldoende had voor taal en godsdienst. Daar had men gezegd "talen zijn geen hoofdvak voor deze richting. Rare situatie.met vriendelijke groeten

 

Toch niet zo vreemd.

Scholen zijn vrij in de keuze van hun deliberatiecriteria. Elke school kan dus bepalen wat voor haar doorslaggevend is om te beslissen of iemand kan overgaan. Informatie hierover vindt u normaal in het schoolreglement.

 

Geachte,
Mijn zoon heeft een B-attest ontvangen in het 5e jaar Sociale en Technische Wetenschappen (TSO). De bijkomende clausule was dat hij voor geen enkele TSO richting mag overgaan.

Ik informeerde bij een andere school en die wisten mij te vertellen dat hij wel naar een zesde jaar TSO kan overstappen als die specifieke richting niet in de clausule van het B-attest was vermeld.

Hij zou graag het zesde jaar jeugd en gehandicaptenzorg aanvatten in het zesde. Volgens de nieuwe school is dat mogelijk als op de attestering staat dat die richting NIET is uitgesloten.

De school die het B-attest heeft uitgereikt beweert echter dat deze clausule niet bestaat. Het is ofwel overzitten ofwel naar een zesde jaar over te stappen in een BSO-richting.

Kan iemand mij vertellen hoe het nu echt zit? Vanavond hebben we pas het verdict te horen gekregen en maandag starten de lessen.

Vriendelijke groeten !

 

Alles hangt af van de formulering van de clausulering.

Als er staat "Uitgesloten voor alle richtingen op niveau tso", dan slaat dit op werkelijke alle richtingen van de derde graad tso.

Als er staat "Uitgesloten voor de richting handel, elektriciteit,..." (dus als het gaat om een concrete opsomming van richtingen), dan slaat dit alleen op de richtingen die vermeld staan. Als jeugd- en gehandicaptenzorg daar niet bijstaat, is uw zoon niet uitgesloten voor die richting.

 

beste,

ik zit in 6STW,
ik heb 2 herexamens gehad van wiskunde en natuurwetenschappen.
Voor mijn wiksunde ben ik geïndigd met 75%, voor mijn natuurwetenschappen ben ik geïndigd met eind in de 40%.
Ze hebben mij een C-attest gegeven.
reden: natuurwetenschappen is een hoofdvak.
Geven jullie hen hier ook gelijk in?

 

Niet dat onze mening ertoe doet, maar eigenlijk vinden we de beslissing wel terecht. 40% is geen randgeval en natuurwetenschappen is een hoofdvak.

Als je liever niet wil overzitten, kan je inschrijven voor stw bij de examencommissie. Je komt in aanmerking voor vrijstellingen en zal wellicht maar 3 examens moeten doen, nl. biologie, chemie en fysica (bij de examencommissie bestaat het vak natuurwetenschappen niet voor stw).

 

Onze zoon zit in het laatste jaar ASO economie / talen.

Iets meer dan twee jaar geleden moest ik mij melden omdat de school een tuchtprocedure tegen hem ging opstarten (niet opletten in klas, veel afwezig, huiswerk niet gemaakt, veel afwezig. Op basis van deze opmerkingen van leraren opnieuw volledig onderzoek laten doen: bleek hij Ziekte van Lyme EN Klierkoorts te hebben. Merendeel van examens 5e jaar uitgesteld naar augustus. Acht examens achter elkaar eind augustus 2013 en geslaagd. Door naar laatst jaar, 's maandags beginnen.

Klachten kwamen zeer snel terug; zeer ernstig. Maar geen echt uitsluitsel. Meeste examens en toetsen wel gehaald, maar vanaf begin dit jaar "onhoudbare" situatie. Door derden geattendeerd dat onze zoon Chronische Lyme zou kunnen hebben.

Tegen het einde van het jaar inderdaad vastgesteld dat hij weer Lyme had (dus Chronische Lyme - 3e keer positief) en bovendien Mycoplasma. Begonnen met een antibioticakuur van 4 maanden voor Chronische Lyme (plus andere medicatie) en een additionele antibioticakuur tegen Mycoplasma (week voor examens Juni). Resultaten onvoldoende voor A-attest en deze week moet onze zoon drie examens afleggen.

Waarschijnlijk door zijn ziekte (verwardheid behoort tot symptomen) heeft hij examenrooster niet correct genoteerd, dus op eerste dag geconfronteerd met een ander examen dan waarvoor hij geleerd had. Donderdag heeft hij nog Economie en vrijdag is er een deliberatie.

In de schoolreglementen staat nadrukkelijk dat bij een deliberatie rekening gehouden wordt met een eventuele vervolgstudie en dat wordt Rechten in Leiden (universiteit). Ik acht de kans groot dat hij een C-attest krijgt op basis van slechte punten voor Frans en Wiskunde. Twee vakken die niet van belang zijn voor zijn rechtenstudie.

Gezien zijn ziektebeeld dat nu al meer dan twee jaar ernstig is geweest is het van belang dat hij het hoofdstuk secundair onderwijs zo snel mogelijk af kan sluiten. Medicatie begint te werken en met Universiteit Leiden zijn ook al "praktische afspraken" gemaakt die het mogelijk maken dat hij zo volledig mogelijk kan herstellen.

Indien vrijdag een C-attest uit de bus zou komen rollen welke argumenten kan ik dan gebruiken voor een "herziening" en/of beroepsprocedure en/of Raad van State ?

 

Geachte

Ik kan niet echt andere argumenten bedenken dat die die u al vermeldt (het punt over het schoolreglement is zeker belangrijk).

Gezien de school ingestemd heeft met uitgestelde proeven, lijkt er toch zeker een bereidheid om uw zoon te helpen. In dat geval lijkt het mij ook logisch dat de klassenraad positief zal beslissen, tenzij het echt niet anders kan (bv. als de resultaten suggereren dat uw zoon zich totaal niet heeft ingespannen).

 

Beste, mijn zoon heeft een herexamen voor wiskunde en aadrijkskunde, wiskunde ziet hij totaal niet zitten om te leren . De lerares heeft totaal geen uitleg gegeven en hij snapt er voor het grotendeel niks van. Is hij verplicht zijn herexamen te maken of kan hij gewoon zijn jaar opnieuw doen ?misschien in een andere school anders heeft hij terug dezelfde lerares. Hij zit in 4 handel.

 

U neemt best contact op met de school. Het is geen goed idee om gewoon niet op te dagen voor het examen.

In elk geval kan niemand uw zoon verplichten om de vragen te beantwoorden. In het ergste geval schrijft hij zijn naam op het blad en geeft hij blanco af.

 

Geachte,

Ik zit in de 4de jaar Aso in de richting Economie-Moderne Talen. In het begin van het jaar ging alles nog vlot maar aan het eind kreeg ik het moeilijk en heb ik daardoor slechte cijfers gehaald op mijn eindexamens. Ik kreeg daardoor een gemiddelde van 48.1% voor nederlands en biologie, 46.7% voor godsdienst en 43% voor frans.

Ik kreeg een B-attest met clausulering voor: Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde(6-8),Moderne Talen-Wiskunde, Wetenschap-Wiskunde(6-8).
Mijn leraar zegt dat ik niet naar de moderne talen richting mag door mijn tekort voor frans en nederlands en ik mag niet naar wetenschap-wiskunde door mijn tekorte voor biologie.
Ze raden me aan om volgend jaar een Tso-richting te kiezen omdat ik nogal goed ben voor wiskunde (70%-80%).

Mogen ze mij wel clausuleren voor Economie-Wiskunde? Ik heb voor wiskunde een gemiddelde van 70%-80% en voor economie een gemiddelde van rond de 70%.

Ik ga volgend jaar Economie-Wetenschappen op advies van de CLB, dus vraag ik me af of er sprake was van een misverstand.

Kort samengevat, Ik ben goed in economie en wiskunde en dan nog heb ik een clausulering in Economie-Wiskunde 6uur. Door mijn tekort voor Biologie mag ik niet naar WETENSCHAP-Wiskunde 6uur maar wèl naar WETENSCHAP-Economie.

PS: in wetenschap-wiskunde heb ik dan 6uur wiskunde of 8uur wiskunde (beiden geclausuleerd) en in economie-wetenschappen heb ik 5uur wiskunde

 

Dit is inderdaad een eigenaardige situatie.

Ik vermoed dat er bij de uitgesloten richtingen "economie-wetenschappen" had moeten staan in plaats van "economie-wiskunde".

Je neemt best zo snel mogelijk contact op met de school om te vragen of het inderdaad een fout is en zo ja, hoe die kan worden rechtgezet.

 

Betse , ik zit in het 3 de middelbaar STW . Ik heb op het eide van mijn schooljaar een b gekregen wegens 1 jaarbuis (49) . Vorig jaar had ik geen waarschuwing , ik vond het heel erg dat anderen een a met waarschuwing kregen . Ik zelf had 60 procent in totaal en wil nu overstappen in een andere tso richting . Ik dacht aan Toerisme , Handel . Maar zou het wel haalbaar zijn ?
Bedankt voor uw tijd
Groetjes

 

Het hangt er vanaf voor welke vakken je precies minder scoorde. Kreeg je je b-attest bv. omdat je zwak scoorde voor wetenschappen? Dat is een heel andere zaak dan wanneer het probleem vooral bij algemene vakken lag.

Waarom denk jij dat het niet haalbaar zou zijn?

 

Hallo
mijn dochter zit in het eerste
en heeft een b attest gekregen
Ik was er niet mee koord
omdat ze naar stv moet gaan omdat ze 2tekorten
had en in die 2vakken heeft ze de zelefde leraar
hij kan duidelijk geen uitleg geven
bovendien zijn er op de examens 16 leerlingen van de18 leerlingen
gebuist
ik heb een brief gestuurd
en ze hebben ons geantwoord
en ik en mijn dochter moesten naar de (jurys )
Gaan om onze argumenten neerteleggen
We hebben dan verteld over de problemen met de leeraar
Ze hebben dan gezegd dat er al eerder werd meegedeeld dat mijn dochter niet gemotiveerd was om een aso richting te volgen
dat is niet waar ze hebben het in de einde van de schooljaar
bijgezet in de raport mapje bij het eerste trimester
dus het is een leugen. Want de klas titilaris. Heeft het er niels over gezegd en achteraf. Het er gewoon bij gezet. Argumenten om te bewijzen dat het niet waar is hadden we jammer genoeg niet
ze wilden verder ook niet naar de argumenten luisteren. Over de leeraar
En ze hebben geweigerd om een kans aan me dochter te geven
ik ben hier noch altijd niet koord mee
kunnen jullie me helpen ik weet echt niet meer
wat ik moet doen
Groetjes

 

Ik begrijp dat u boos en teleurgesteld bent.

U kunt een klacht indienen via het Meldpunt van het departement onderwijs en vorming.
Laat u zeker helpen bij het opstellen van de mail/brief.

Let wel: STW in het tweede jaar is geen slechte keuze. Uw dochter kan in het derde jaar nog altijd voor aso kiezen.

 

Geachte,

Ik heb reeds een b- attest gekregen voor mijn richting: Lichamelijke Opvoeding en sport TSO. Mijn vraag is , heb ik de mogelijkheid om naar de richting : Handel TSO te gaan? Ik zit nu in het 4de jaar maar wil niet mijn jaar over doen.

Mvg.

 

Waarvoor ben je uitgesloten? Dit staat bij de eindbeslissing.

 

Hoi. Mijn dochter zit in 3de jaar Wetenschappen. Ze heeft een tekort van 4% voor
Wiskunde. Wilden haar inschrijven in 4de jaarTechnische Wetenschappen.
Haar inschrijving is geweigerd wegens dit tekort. Kan dat. zomaar? Haar jaar opnieuw ziet ze niet zitten. Ze wil liever naar economie. Mag dat. dan
wel? Grtjs

 

Wat uw dochter volgend jaar precies wel en niet kan gaan doen hangt af van de clausulering.

Als uw dochter niet geclausuleerd werd voor technische wetenschappen, mag de school haar in principe niet weigeren. MAAR ... Technische wetenschappen heeft een zeer zwaar pakket wiskunde. Het is daarom misschien beter om een richting te kiezen met wat minder wiskunde, bv. sociale en technische wetenschappen.

Als uw dochter alleen geclausuleerd is voor aso-richtingen met extra wiskunde, kan zij wel nog naar economie (met 4 uur wiskunde). Als ze geclausuleerd is voor aso, kan ze niet naar economie.

 

Beste,
Ik zit in het 6de jaar en volg Humane Wetenschappen. Ik heb een C-attest gekregen en ben aan het overwegen om examencommissie te combineren met men jaar over te doen zodat ik toch zeker ben van mijn diploma. Ik zou graag willen weten of ik alle vakken van de 3de graad moet doen of enkel mijn tekorten voor de middenjury. Mijn tekorten zijn: nederlands en geschiedenis 49,5/100 & frans en engels 45/100. Ik heb me laten wijs maken dat je enkel tekorten onder de 48% opnieuw moet doen, klopt dit? Alvast bedankt!

 

Na de verplichte infosessie kan je een vrijstellingendossier indienen.

Je krijgt vrijstelling voor vakken waarvan de vrijstellingencommissie vindt dat je voldoende hebt gepresteerd.

Er is géén algemene regel. Elk dossier wordt individueel behandeld. Het kan dus zijn dat je voor de vakken met 49,5 vrijstelling krijgt, maar dat is niet noodzakelijk zo.

In elk geval is de kans heel groot dat je maar 4 vakken zal moeten doen. Als je tijdens de zomer iets doet aan Frans en Engels zou het niet al te veel moeite mogen kosten om tegen eind december je diploma op zak te hebben.

 

Beste, ik heb net het 5de secundair beeindigd. Ik ga 'alleen' naar school om mijn rapport af te halen, daar ik geen tekorten had op de vorige 2 rapporten was ik in de veronderstelling dat alles in orde was.
Ik krijg te horen een 'c' attest.
(op basis van 1 hoofdvak)
Zelfs mijn ouders zijn niet gevraagd op het oudercontact.
Kan dit zommaar?

 

Als de beslissing gemotiveerd is, kan dit jammer genoeg inderdaad. In het vijfde jaar is een onvoldoende voor een hoofdvak een valabele reden om te beslissen dat je onvoldoende kan of weet om te kunnen beginnen aan het zesde.

Het is wel eigenaardig dat er geen contact is opgenomen met je ouders.

De school is niet de enige manier om een diploma secundair te behalen. Als je echt niet wil overzitten, zijn er dus alternatieven.

 

vijfde humaniora; 65% eindrapport met 1 buis voor wiskunde (48%). Moet blijven zitten want er worden in vijfde humaniora geen herexamens gedaan, dixit school . Klopt dit ? En zijn er andere opties ?
Dank u

 

Dit klopt. Herexamens zijn alleen mogelijk voor uitzonderlijke situaties (bv. ziekte, overlijden familielid,...).

Verder moet een leerling in het vijfde en het zesde in principe dezelfde richting doen, waardoor ook een B-attest eigenlijk niet mogelijk is in het vijfde jaar.

De opties zijn:
a) overzitten (eventueel in een andere richting)
b) examens afleggen bij de examencommissie
c) tweedekansonderwijs (indien uw zoon/dochter 18 is of wordt dit kalenderjaar)

 

Humane wetenschappen 3de jaar, dochter wil niet blijven zitten.... Wat nu en hoe goede school kiezen?
Thanks

 

Ik neem aan dat u bedoelt dat uw dochter een B-attest heeft gekregen in het 3de jaar humane wetenschappen.

Welke richtingen nog mogelijk zijn in het vierde hangt af van de clausulering.

Bij de keuze van de studierichting kunt u met allerlei zaken rekening houden:
- de interesses van uw dochter (het belangrijkste)
- de toekomstplannen van uw dochter als ze die al heeft
- eventueel kansen op de arbeidsmarkt (bv. richting die leidt naar een knelpuntberoep)

Het is elk geval belangrijk om u goed te informeren over alle richtingen die bestaan. Als daar iets tussenzit dat uw dochter echt aanspreekt, kan de zoektocht naar een school beginnen.

Op www.onderwijskiezer.be vindt u een overzicht van alle richtingen en de scholen die ze organiseren.

Voor de eigenlijke keuze van de school is het wellicht een goed idee om voor uzelf een lijstje te maken van criteria waaraan een goede school moet voldoen. Daarna kunt u de scholen die in aanmerking komen daaraan aftoetsen.

 

Beste, ik zou graag iets willen vragen.

Bij kerstmis zei mijn leerkracht dat als ik alleen op wiskunde zou buizen, ik een b attest wiskunde kreeg, waardoor ik nogwel naar het 5de jaar economie talen mocht. het is nu het einde van het jaar en ik heb alleen een buis op wiskunde, en nu krijg ik een b attest ASO, terwijl andere medeleerlingen van mijn klas ook een buis hebben op wiskunde, en die een b attest wiskunde hebben gekregen... zelf vind ik dit heel oneerlijk... graag zou ik jullie mening willen weten, Alvast bedankt!

 

Wij hebben te weinig informatie om hier een mening over te hebben.

Wanneer je een B-attest krijgt, moet dit gemotiveerd worden. Het moet dus duidelijk zijn waarom je het B-attest hebt gekregen.

Als het niet duidelijk is en/of je vindt de argumenten niet terecht, dan kan je in beroep gaan tegen de beslissing.
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

Let we: de attesten van je klasgenoten kan je niet als argument gebruiken. Elke leerling wordt apart beoordeeld en elke situatie is uniek.

 

ik heb een b-attest gekregen maar ik vraag me af dat als je goede punten bij bso/stw hebt dat je later naar Aso terug kan gaan als je resultaten heel goed zijn.

[alles samen gevat = kan je van bso naar aso]

ik zit in het 1e middelbaar een ik weet niet wat ik moet doen
het jaar overdoen of naar bso gaan

kacper

 

Als je op het einde van het tweede jaar bso zeer goede resultaten hebt, kan een toelatingsklassenraad je de toelating te geven om in het derde jaar aso, tso of kso te starten. De overstap maken van 2 bso naar 3 aso is echter niet vanzelfsprekend. Je zal voor de meeste vakken een vrij grote achterstand hebben, waardoor slagen in 3 aso al meteen moeilijker wordt.

Als je op het einde van het tweede jaar stw een A-attest hebt, kan je in principe nog naar 3 aso.

Als je in de tweede graad aso wil doen, dan is nu kiezen voor 2 bso de minst goede optie.

 

Hallo, ik zit in de 4de humane wetenschappen en mijn munten van wiskunde zijn niet denderend(45%) en misschien chemie ook niet. Mijn punten voor gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen en geschiedenis zijn echter wel heel goed(60% of meer). Is er een mogelijkheid op een a-attest?

 

Dit hangt af van de deliberatieregeling van je school. Je vindt hier informatie over in je schoolreglement.

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs
  • hebben wij een "afdeling" in Senegal waar Vlaamse vrijwilligers welkom zijn