Wat met een B- of C-attest?

Deze week worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

 • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
 • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klasseraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
 • C-attest: de leerling moet overzitten.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klasseraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier. Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het "recht" geeft om het jaar over te zitten. Iedereen heeft wel eens een slecht jaar. De school is lang niet het enige dat speelt in het leven van een puber (maar is wel vaak een goede graadmeter voor zijn algemene gesteldheid). Overzitten, betekent een jaar verliezen, maar is dat op een heel leven beschouwd zo een ramp? Niet overzitten en kiezen voor een richting die minder eisen stelt (aan een jongere die hogere eisen aankan) is misschien een oplossing voor de korte termijn. Vaak blijkt echter dat dergelijke jongeren zich vervelen en nog minder doen voor school. Overzitten om de gewenste toekomstmogelijkheden open te houden, is geen schande, integendeel, het is gebruikmaken van een tweede kans.

Wie graag een gesprek en/of onafhankelijk advies wil over rapport, attest, studiekeuze, kan ons een mailtje sturen. Er komt gegarandeerd antwoord.

Hallo

Hallo ik ben Kenneth en ik zit in het derde middelbaar en volg humane wetenschappen.

ik doe het niet zo goed op school maar ik probeer de laaste examen wel mijn best te doen.

Sinds ik mijn leraren heb verteld dat ik naar beroeps wil om hotel school te volgen.

Geven ze me minder kans op een B attest ( dat zei mijn klastitulares) maar mag dit wel??

 

Je klastitularis kan en mag haar mening geven, maar ze is geen helderziende. Ze kan niet vooraf weten wat de klasseraad zal beslissen.

 

Hallo ik ben Robin ,ik zit in het 4de ASo economie en ik wil weten of je een B-attest kan krijgen als je voor Biologie (49 pct), fysica (45 pct) en chemie (48 pct)in totaal hebt.

En volgend jaar worden deze vakken samengevoegd tot 1 vak ,nl. natuurwetenschappen. Dus kan ik mischien een waarschuwing krijgen of...?

Robin

 

Hallo Robin

Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. De klasseraad kijkt naar alle vakken en alle punten doorheen het hele schooljaar. Het gaat er bij de deliberaties om of je voldoende kan en weet om naar het volgende jaar te gaan en of er eventueel studierichtingen zijn die je niet zal aankunnen.

Als dit je enige onvoldoendes zijn dan denk ik dat een B-attest mogelijk is, maar dan met een clausulering voor richtingen met wetenschappen. Dat is mijn mening, dus het kan altijd anders uitdraaien.

 

Hallo,
Mijn zoon, die in het 6e jaar Handel zit heeft net van zijn school te horen gekregen dat hij een C-attest heeft.
Zijn rapport volgt pas volgende week woensdag.
Maar een leerkracht zei hem, dat op basis van zijn behaalde resultaten, hij zonder twijfel een A-attest zou hebben gekregen.
Hij heeft gedurende het jaar echter een 2 weekse stage moeten lopen. Daar is het toen fout gegaan. Het bedrijf heeft zich geen enkele moeite genomen om hem te begeleiden. Zijn stagebegeleider stuurde hem na anderhalve week weg omdat zijn houding niet voldeed. Toen ik nadien ging informeren bleek dat de beslissing van de stagebegeleider niet op de steun van de directie van het bedrijf kon rekenen. Er was immers op geen enkel moment een opmerking aan mijn zoon gegeven. Hij heeft de resterende dagen van zijn stage op het secretariaat van de school mogen afwerken. Daar is alles wel heel goed verlopen.
Maar de school tilt blijkbaar wel heel erg zwaar aan het mislopen van de stage. Zo erg dat ze het een C-attest waardig vonden.
Wij zijn het daar niet helemaal mee eens. Kunnen we hier tegen protesteren?
mvg
Odette

 

Beste Odette

Een beroepsprocedure is in principe altijd mogelijk.
Meer informatie vind je hier: http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

De eerste en de tweede stap zijn nuttig. Overgaan tot de derde stap is over het algemeen gewoon geldverspilling. Een advocaat kan hoogstens gedaan krijgen dat de klasseraad opnieuw moet delibereren en dat geeft geen enkele garantie op een ander besluit.

Het belangrijkste om te bekijken is of er nieuwe elementen zijn om voor te leggen aan de klasseraad. Kan de baas van het bedrijf bijvoorbeeld een brief schrijven om uit te leggen hoe hij de zaken ziet? Als je niets op papier hebt staan, dan wordt het sowieso moeilijk. Neem gerust contact op via het contactformulier (rechts boven) voor concreter advies.

 

Hallo ,

ik heb een vraagje mijn vriendin zit in het tweede middelbaar en wilt naar humane wetenschappen maar ze heeft een B-attest , kan ze nog naar humane wetenschappen gaan?

dankje

 

Bij een B-attest hoort een clausulering: een opsomming van de richtingen die je niet mag kiezen als je naar het volgende jaar gaat.

Als je vriendin geclausuleerd is voor alle richtingen in ASO dan kan ze niet naar humane wetenschappen. Als ze bijvoorbeeld alleen geclausuleerd is voor richtingen met veel wiskunde, dan kan ze wel naar humane wetenschappen.

 

ik heb een C-attest gekregen voor het vijfde jaar. Ik ben nog nooit gebuisd geweest in de andere jaren maar ik heb dit jaar een slecht jaar gehad. ik vroeg aan de directie of ik een herexamen of met een waarschuwing of vakantietaak mag overgaan naar de 6de, maar de school heeft gezegd dat ze niet bereid zijn om dit te doen. ik ben al in beroep gegaan, maar wat moet ik doen als dat niets op levert? Is er nog een kans om naar de zesdes te gaan door in de 2 maanden te werken? graag snel een antwoord want ik voel me machteloos tegenover de directie en de klassenraad.

 

Als de beroepsprocedure niets oplevert, is er geen enkele manier om in september in het zesde te starten.

 

Hallo,
ik zit in het 5de ASO en kreeg een C-attest op het einde van het jaar.Ik doe eco-wisk en had een jaarbuis voor wiskunde 40%, voor de andere vakken ben ik erdoor. Maar ik werd niet gedelibereerd voor dit vak omdat ik met Kerst al een waarschuwing kreeg. Later hoorde ik van andere klasgenoten dat ze gebuisd waren voor chemie,fysica en engels en voor wisk 50% en toch slagen ze.Ze zijn met de directie gaan spreken en kregen extra-deliberaties. Nu zou ik graag willen weten of ik een herexamen wiskunde kan afleggen op de hoop toch een a-attest te kunnen bemachtigen?

dank bij voorbaaat

 

Hallo

Jammer genoeg is het te laat om iets te doen. Als je de klasseraad wil proberen te overtuigen om opnieuw te delibereren, moet je dat doen binnen drie dagen nadat je je rapport ontvangen hebt.

Mvg

Lies

 

hey

Bedankt voor het antwoord. Als ik het goed begrepen heb kan ik er dus niets meer aan doen? Ik snap het eigenlijk niet helemaal van die herexamens, er is dus geen mogelijkheid om het examen opnieuw af te leggen? Kan ik naar de examencommissie stapppen om toch nog voor het vak wiskunde een examen af te leggen? Als ik dan slaag en de school accepteerd het attest kan ik dan verder naar het 6de jaar?

vriendelijke groeten

 

School en examencommissie staan los van elkaar.

Je kan bij de examencommissie alleen examens afleggen voor de derde graad en je moet dan examen afleggen over alle vakken van de richting die je kiest.

Het is dus niet mogelijk om alleen examen wiskunde af te leggen en dan opnieuw naar school te gaan.

 

Hallo,

Ik zit in m'n laatstejaar handel en ik heb een c-attest gekregen omdat ik 44% aardrijkskunde, 44% economie, 49% duits, 49% nederlands en 49% engels heb gehaald.
Is dit wel terecht dat ik een c-attest heb gekregen? Konden ze me gewoon geen herexamens geven?

 

Jammer genoeg worden herexamens alleen nog bij hoge uitzondering gegeven, bijvoorbeeld na een lange periode van ziekte.

Om mijn mening te kunnen geven over het C-attest zou ik je hele rapport moeten zien. In elk geval kan ik alleen mijn mening geven.

Je kan in beroep gaan tegen een C-attest, maar dat moet gebeuren binnen 3 dagen nadat je je rapport hebt ontvangen.

 

hallo,

ik zit nu in het 3de jaar ASO economie wiskunde.
vorig jaar heb ik een B-attest met uitsluiting wetenschappen gekregen, omdat ik 40% had op wiskunde
maar de rest was goed.

kan ik nu na de kerstexamens toch overschakelen naar wetenschappen talen?

 

Ik denk niet dat dat kan. Als je op het einde van het schooljaar een A-attest hebt, kan je wel naar het vierde jaar wetenschappen.

 

hallo

ik ben een leerling dat in 4de humane wetenschappen zit
ik zou graag later aan de iniversiteit rechten studeren
zit die mogelijkheid er wel in met humane als studiekeuze

alvast bedankt !

 

Ja hoor. Humane wetenschappen geeft je een heel brede algemene vorming en dat is zeker een goede basis voor rechten.

In het vak gedragswetenschappen maak je bovendien kennis met psychologie en sociologie, dat zijn ook vakken die je bij rechten krijgt. Geschiedenis is ook belangrijk (zowel voor de inhoud als voor de studiemethode), maar geschiedenis is voor iedereen die aso doet zowat gelijk, dus de richting maakt niet uit.

Als je wat extra wiskunde kan nemen als keuzevak, is dat wellicht een goed idee, maar het is niet levensnoodzakelijk.

 

ahn danku wel , u geeft geen idee hoe nuttig dat informatie was voor mij ^^

ik heb 2jaar latijn gedaan en een jaar wetenschappen en het ging allemaal goed maar ik wist niet zeker of dat wel goed was voor rechten te gaan studeren.

mijn geschiedenis is wel heel goed en wiskunde krijg ik al 4uur , is dat genoeg?

 

Ik zit momenteel 5de jaar TSO in een technische school met praktijk en technische vakken , als ik B attest krijg mag ik dan naar een ander school ook TSO volgende maar een ander richting dan de mijne? ik heb goed op algemene vakken maar mijn technische vakken zijn iets minder , normaal zou het toch toegelaten moeten worden omdat de richting die ik wil deze technische vakken niet bevat , toch?

 

In principe moet je in het 5de en het 6de jaar dezelfde richting doen. Je kan normaal dus niet van richting veranderen.

Een B-attest op het einde van het 5de jaar, kan, maar is een uitzonderlijke maatregel.

 

Hallo,
ik vroeg me af of je via middenjury naar het 6de middelbaar ASO kan gaan wanneer je een C-attest gekregen hebt in het 5de middelbaar maar absoluut niet wil blijven zitten.

Alvast bedankt

 

Bij de examencommissie leg je examens af over een volledige graad.

Om overzitten te voorkomen, kan je dus examens afleggen voor een richting naar keuze van de derde graad.

 

ik ben een leerling van het 4de jaar humane wetenschappen en mijn punten zjn niet echt goed omdat ik 18 jaar ben heeft de school gezegd dat ik best middenjury doe maar ik weet het niet ik denk dat het te moeilijk is voor mij.
als ik een B attest kan ik dan in het 5 humane gaan of niet?

 

Als je B-attest je clausuleert voor aso kan je niet naar het vijfde jaar humane gaan.

Als je je niet zeker voelt over middenjury, dan is TKO misschien wel iets voor jou.

 

Beste Mevr. Van Rompaey

De examens staan voor de deur en logischerwijs leidt dat tot de typische examenstress. De laatste lijd ik er zo hard onder, dat ik niet meer goed kan concentreren en ik vrees dat ik dit jaar geen A-attest zou kunnen krijgen. Ik ben een leerling uit 5 Latijn-Wetenschappen en heb vorige semester een mooi resultaat behaald van 72 procent. Nu is mijn vraag: kan ik een A-attest halen met een score van 48 procent dit semester (72+48/200 =60 procent in totaal). Onze school is streng, maar de leerkrachten vinden mijn medewerking fantastisch en mijn studiemethode uitstekend. Maar dit semester was zwaar, emotioneel zeer zeker, vergeet ook niet de tijdrovende hobby's die ik doe, en ik vrees voor mijn punten nu. :(

Dank bij voorbaat

 

Of je een A-attest haalt hangt niet zuiver af van je cijfer, anders zouden er geen deliberaties nodig zijn.

Als je cijfers tot problemen leiden tijdens de deliberatie, dan zullen je leerkrachten alle relevante zaken bekijken en bespreken. De belangrijkste vraag daarbij zal zijn of je voldoende kan en weet om over te gaan naar het zesde jaar.

Rekensommetjes maken vooraf heeft geen zin. Je moet gewoon je best doen en dan afwachten hoe de deliberatie verloopt.

 

Ik zit in het 4de jaar Latijn moderne talen en wil volgend jaar Latijn Wetenschappen volgen.
Helaas ben ik gebuisd op informatica en waarschijnlijk ook op geschiedenis. Is dit genoeg om een B-attest te krijgen of ben ik nog veilig?

 

Met alleen een onvoldoende voor informatica en geschiedenis, lijkt een B-attest me erg onwaarschijnlijk.

Dat neemt echter niet weg dat de uiteindelijke beslissing ook afhangt van je andere cijfers (ruim voldoende of nipt voldoende) en van de oorzaak van je onvoldoendes.

 

Hallo ,

Ik ben een leerling uit het 3de jaar Handel en heb een vraag voor u. Ik denk dat ik op het eind van het jaar op Nederlands of Natuurwetenschappen (of misschien allenbij) in het jaartotaal zal buizen... .De leerkrachten zijden tegen mij dat ik de potentielen heb en dat ik het 3de trimester héél had heb gewerkt en herpakt.Mijn belangrijke vakken bv Bedrijfseconomie en wiskunde zijn matig (rond de 65-70). Kan door die 2 of 1 mogelijke buis een B-attest krijgen? Ik zou héél graag weten of ik ook kans heb op een A-attest... . Ik denk dat een C-attest in dit geval toch niet mogelijk is... .

Alvast bedankt!

 

Welk attest je op het einde van het schooljaar krijgt, hangt af van alle resultaten, van de evolutie van je cijfers, van je inzet,...

Het is met andere woorden niet vooraf te voorspellen. Een A-attest blijft mogelijk, net als een B- of een C-attest.

Je moet in elk geval je best blijven doen en werken om cijfers te halen die een A-attest waard zijn.

 

Hallo
ik heb een probleem.
Ik zit in de examenperiode en heb net te horen gekregen dat ik voor chemie net 50 heb. Normaal scoor ik beter op dit vak.
Als ik voor een van mijn betere vakken maar 50 haal, wil ik niet denken aan de zwakkere.
Ik heb echt zenuwen dat ik het 6e middelbaar nogmaals moet volgen.
Als dat dan zo zou zijn, hoe kun je dit het best overbrengen aan je ouders?
Ze denken altijd dat je niets doet, terwijl je probeert elk jaar je beter en beter probeert in te zetten. Het werkt al deprimerend genoeg als je te horen krijgt dat al je leertijd en schooljaar voor niets geweest zijn.

Respond snel plz.

 

Je redenering klopt niet. Er is geen rechtstreeks verband tussen je cijfers voor verschillende vakken. Een zwak cijfer voor chemie betekent niet dat je automatisch voor alle vakken een zwakker cijfer dan normaal zal hebben.

Een C-attest krijg je ook niet zomaar omdat je op het einde van het jaar enkele zwakke cijfers hebt. Je kan dat normaal gezien maanden van tevoren zien aankomen. Ook voor je ouders zou het geen totale verrassing mogen zijn.

 

hallo,

Ik zit in een 5dejaar Wetenschappenwiskunde. Ik heb echter een slecht examen van geschiedenis afgelegd waardoor mijn jaartotaal voor geschiedenis waarschijnlijk tussen de 45 en de 50 % ligt. Ik vraag mij af of dit al genoeg is om een C attest te krijgen ...

alvast bedankt

 

Als je werkelijk alleen voor geschiedenis een onvoldoende hebt, dan lijkt een C-attest me onwaarschijnlijk.

 

Mijn examens zijn momenteel nog bezig en tot nu toe is alles vrij goed. Bovendien was mijn laatste ( slechte ) examen van geschiedenis een mondeling examen. is dit ook een doorslaggevende factor ?

 

Dat kan een rol spelen in de evaluatie.

 

Hallo,

Ik zit in 4 handel, ik heb door gans het jaar slecht gescoord voor frans. Op al mijn examens van frans heb ik een buis gehaald. Maar bij mijn laatste examen frans ( die gistere was) ging het wat beter. Maar ik denk da'k net gebuist ga zijn. Kunnen zij mij een B geven voor een buis op frans?

 

Ja, dat kan, zeker omdat Frans in het vijfde en het zesde een belangrijk vak blijft. De klassenraad zal ook kijken naar je inzet doorheen het jaar en je mogelijkheden om een achterstand weg te werken.

Probeer ook vast te houden dat de klassenraad tijdens de deliberatie zoekt naar wat het best is voor jou. Een eventueel B-attest is geen straf.

 

Mijn dochter doet nu haar derde jaar, richting kantoor. Volgend schooljaar zou ze graag Verzorging gaan doen. Als ze nu een B-attest krijgt omdat ze voor haar hoofdvak Administratie gebuisd is, kan zij dan alsnog naar het 4de jaar Verzorging?

 

Dat zal afhangen van de clausulering. Als alleen administratie een probleem is, dan lijkt het waarschijnlijk dat het B-attest alleen zal clausuleren voor de richting kantoor en dan kan uw dochter zonder problemen naar 4 verzorging.

 

Beste,
Ik zit in men laatste jaar ARO op de KSO school sint-lucas.
Mijn punten zijn goed, ik werk goed mee tijdens de les en mijn examens zijn dit jaar al goed gegaan buiten een buis op aardrijkskunde die opgehaald werd met men dagelijks werk dat goed was ( periode kerstexamens).
Nu de examens morgen gedaan zijn en ik al mijn examens goed heb gedaan buiten nu weer aardrijkskunde dat waarschijnlijk juist gebuisd zal zijn heb ik een vraag.
Ik heb namelijk een waarschuwing gekregen vorig jaar voor aardrijkskunde, godsdienst en een praktijkvak.
Voor dat praktijkvak en godsdienst zit ik safe maar nu heb ik schrik dat ze me gaan buizen omdat het examen nu niet zo goed was.
MAAR mijn inzet gedrag en dagelijks werk was wel zeer goed...
In hoeverre moet ik mij hier zorgen om maken ?
Alvast bedankt !

 

Ik kan me moeilijk voorstellen dat een kleine onvoldoende voor aardrijkskunde dramatische gevolgen zal hebben. Dat is natuurlijk gewoon mijn mening.

 

Hallo

Ik zit in het 3 de middelbaar en heb af en toe wel eens een probleem met mijn vakken. Ik haal al geen denderende punten voor wiskunde en frans. Nu heb ik een vraagje, wanneer geven ze juist een C attest want ik heb wel wat angst om terug mijn jaar over te doen omdat ik al 3 jaren verschil met mijn klasgenoten. Ik hoo^p echt dat je me kan helpen
Groetjes
Anoniempje

 

Normaal gezien staat de deliberatieregeling ergens in je agenda of in het schoolreglement.

Er zijn daarnaast geen vaste regels om een C-attest toe te kennen.

Gezien je leeftijd is een B-attest waarschijnlijker.

 

Hallo,

ik zit in het 4de jaar handel en zou volgende jaar graag GWW ( gezondheids en welzijnswetenschappen) doen. Ik had vorig jaar een waarschuwing voor bedrijfseconomie en ben dit jaar weer gebuist. Krijg ik nu een c-attest?

 

Je krijgt niet noodzakelijk een C-attest. Je kan ook een B-attest krijgen met een clausulering voor richtingen met bedrijfseconomie.

 

Beste ,

Ik had namelijk een vraag... . Ik zit in m'n 3de jaar handel en zou graag nadien hotelschool willen volgen... .Maar gaat dat nu nog wel? Want ik zit al in 3de jaar handel en ik weet niet of ik dat allemaal kan inhalen wat de rest heeft gedaan. Ik zou graag hotelschool willen volgens omdat ik culinair ingesteld ben.

Alvast bedankt !

 

Als je een A-attest behaalt, mag je in het vierde hotelschool doen. Je zal voor praktijk wat achterstand hebben, maar dat zal niet onoverkomelijk zijn, zeker als je gemotiveerd bent.

 

Hallo, ik zit in het derde jaar moderne wetenschappen en heb een B attest gekregen. Nu zou ik graag naar een andere richting gaan maar iemand zegt dat dat niet mogelijk is omdat het onderwijs in delen van 2 jaar onderverdeeld is. Is dit waar? Of kan ik nog veranderen van richting zodat ik dit jaar niet moet overdoen.

 

Een B-attest betekent dat je naar het volgende jaar mag, maar dat je een andere richting MOET kiezen. Als je dezelfde richting wil blijven doen MAG je overzitten.

Alleen in de derde graad geldt dat je in het vijfde en het zesde dezelfde richting moet doen.

 

hallo.ik zit in het 1 ste jaar aso en ik doe latijn maar ik denk dat ik ga gebuisd zijn op nederlands wiskunde en latijn en ik wil volgend jaar geen latijn meer doen.kan ik nog een a-attest halen.volgend jaar heeben we keuze tussen latijn moderne etenschappen of handel en ik wil volgend jaar moderne doen kan dat als ik deze jaar een buis heb voor wiskunde nederlands en ltijn

en als ik een b-attest heb

 

Aangezien je nog maar in het eerste zit en wiskunde en Nederlands belangrijke vakken zijn, zou ik kiezen voor overzitten, maar dan in het eerste jaar moderne wetenschappen.

Overzitten is niet fijn, maar het geeft je de kans om extra aandacht te geven aan wiskunde en Nederlands omdat je de andere vakken al min of meer kent.

Nederlands is superbelangrijk als je aso wil blijven doen.

 

en wat doen ze nog allemaal tijdens de deliberaties behalve naar de punten kijken

 

Er wordt een antwoord gezocht op een aantal vragen:
- Heeft de leerling zich ingezet?
- Wat is de oorzaak van de zwakke cijfers?
- Kan en weet de leerling voldoende om te slagen volgend jaar?
- Welke richtingen kan de leerling aan?
...

 

Mijn dochter wordt volgend jaar 18 jaar in maart.
Tot wanneer is ze schoolplichtig?

Ze zit in 4handel, maar we verwachten een B of C attest.
Kan ze zomaar midden volgend jaar stoppen of
bijvoorbeeld bij een B-attest naar 5de Kantoor gaan en dan stoppen op het einde van het jaar?

En na 6de Kantoor geen diploma Secundair onderwijs? Wat dan wel? Blijkbaar specialisatie jaar nodig? of is dat diploma alleen nodig voor hogere studies aan te vatten? Of ook om te solliciteren als "afgestudeerde" uit de richting Kantoor.

 

In België is men leerplichtig tot:
- de dag van de 18de verjaardag voor wie voor 30/6 geboren is
- tot 30 juni van het jaar waarin men 18 wordt voor wie na 30/6 geboren is

Naar school gaan is 1 manier om te voldoen aan de leerplicht.
Uw dochter mag stoppen met school op de dag dat zij 18 wordt.

Werk vinden zonder diploma secundair onderwijs is extreem moeilijk. Min of meer interessant werk vinden zonder diploma is zo goed als onmogelijk.

Ik kan begrijpen dat school problematisch is, maar zonder meer stoppen zonder diploma is echt geen goed idee. Er zijn tal van alternatieven (tweedekansonderwijs, examencommissie, volwassenenonderwijs,...) die mogelijk zijn in het jaar dat iemand 18 wordt. Ik zou u ten sterkste aanraden om die opties te bekijken.

 

Hallo, ik zit in het 4de jaar sociale en technische wetenschappen. Ik kreeg een b-attest, ik was gebuisd op wiskunde, natuurwetenschappen, engels en ges. Ik ga middenjury doen om een a-attest te behalen. Moet ik examens afleggen van December en Maart of gewoon van Juni ? Ik ben gebuisd voor natuurwetenshappen heel het jaar moet ik dan alles studeren ?

 

Stap 1:
Stuur een kopie van je volledig rapport + een motivatiebrief naar de examencommissie.

Stap 2:
De examencommissie bestudeert jouw rapport en doet dan een voorstel. Je krijgt een brief waarin staat voor welke vakken je examen moet afleggen om een A-attest te kunnen behalen.

Stap 3:
Als je het voorstel aanvaardt, dan schrijf je je in en stuur je een fotokopie van je leerstof naar de examencommissie.

Als je dus bijvoorbeeld examen moet doen voor natuurwetenschappen, stuur je een fotokopie van alle leerstof voor het vak natuurwetenschappen van het hele jaar.
(handboek, werkboek, notities en extra bladen). Als je zelf geen ordelijk materiaal hebt, vraag je het materiaal van een klasgenoot.

Je kiest dus niet zelf voor welke vakken je examen doet.
Je studeert de leerstof van het hele schooljaar.

 

IK heb al stap 1 gedaan vorige week. Maar ik heb geen brief gekregen van stap 2

 

Wanneer sturen ze een brief

 

Wanneer ze tijd hebben gehad om je dossier te bestuderen.

 

Hallo, ik wil weten of middenjury moeilijk is, als ze de examens streng verbeteren. als ik 1 buis heb op de 4 , laten ze mij een A-attest ? Alvast bedankt!

 

De examens zijn niet speciaal moeilijk (de voorbereiding wel!!).
Er wordt eerlijk en correct verbeterd.

Of je een onvoldoende mag hebben, hangt af van de vakken die je moet afleggen.
http://examencommissie.be/node/871#A6

 

Hallo, Ik ben nog niet zeker maar ik denk dat ik mijn examens op 20 september sal behalen maar moet ik dan niet naar school gaan voor de 20ste ? Ik doe middenjury om een a-attest te behalen omdat ik een B-attest kreeg. Ik wil weten als ik naar school moet gaan in september..

Danku

 

Je gaat dit het best bespreken met je school. Er zijn diverse scenario's mogelijk:

 • Inschrijven als vrije leerling in de richting die je wil gaan doen. Wanneer je je A-attest hebt, word je normaal ingeschreven.
 • Gewoon inschrijven in de richting die je deed. Wanneer je je A-attest hebt, verander je van jaar en van richting.
 • Op 1 september starten met huisonderwijs tot na je examens. Daarna (met je A-attest) weer naar school gaan.

Het belangrijkste is om met je school duidelijke afspraken te maken. Als je school niet bereid blijkt om je te helpen, kan je ook altijd informeren wat andere scholen willen doen.

 

Hoe kan ik de Centrale Examencommissie contacteren ? Ik heb ze begin augustus gebeld maar ze antwoorden niet, het is gesloten. Ik wil weten welke vakken op welke dag afleggen, ze hebben mij niks laten weten en geen brief gestuurd.

Dank u voor uw help!

 

Hallo,
Ik zit in het 4de jaar Wetenschappen en heb net mijn herexamens gedaan (herexamen nederlands en geschiedenis). Ik kreeg vandaag mijn resultaten en ik heb een b-attest, een clausulering voor heel ASO voor een buis voor nederlands en geschiedenis. Mijn tekort komt omdat ik niet studeer voor die vakken, ik voel namelijk dat de leerkrachten mij haat. Mijn leerkracht geschiedenis heeft mij geslagen en mijn leerkracht nederlands saboteert al mijn toetsen, vaak is de helft van mijn toets niet verbetert en dan krijg ik een buis en voor taken van meerdere pagina's zoals boekbesprekingen 'ontbreekt' de helft daarvan, maar ik denk dat mijn leerkracht de pagina's weghaal. Kan ik er iets aan doen?

 

Je kan in beroep gaan tegen de beslissing.

Je kan tegelijkertijd de procedure starten om te herkansen bij de centrale examencommissie.

Daarnaast kan je overzitten in 4 wetenschappen (bij voorkeur in een andere school) of overgaan naar 5 tso. Er zijn binnen tso richtingen met zware wetenschappen en wiskunde.

 

Hey

Ik zit nu in het 5de jaar humane wetenschappe. Voorigjaar had ik een B-attest omdat ik gebuisd was op wiskunde. Is het nog moglijk als ik bij het kerstexamen of de de komende rapporten zeer goeie punten heb om dan nog over te gaan naar economie-wetenschappe ?

Groetjes

 

Nee, dat kan niet. Het B-attest blijft gelden.

Humane wetenschappen is best een interessante richting. Als je je inzet heb je een ruime algemene basis die heel wat mogelijkheden biedt voor verdere studies.

 

hallo,
ik ben een student uit het 2 de middelbaar en volg moderne wetenschappen. ik ben gebuist voor wetenschappelijk werk kan ik dan in het 3 de jaar humane wetenschappen volgen ?

 

Blijf je best doen en probeer je onvoldoende op te halen. Pas in juni wordt bekeken of je naar het derde jaar humane kan.

 

Ik had is een vraagje ik zit in 6 aso en ik haal op mijn dagelijks werk altyd tienen voor godsdienst moest het nu zijn dat ik door een buis op mijn examen godsdienst gebuisd ben voor het hele jaar zouden ze me dan een C-attest geven?

 

Hallo,

ik zit in 1ste ASO moderne. en ik ben met mijn eerste examens begonnen en ik denk dat ik een buis heb op nederlands. Kan ik dan een b-attest of c-attest alleen voor dat krijgen?

Daniel

 

Over het attest wordt pas beslist in juni. Als je onvoldoendes haalt voor de kerstexamens, dan krijg je nog ruim de tijd om die op te halen.

 

dus.. als ik de volgende periode ook gebuisd wordt voor ned,,, maar in juni niet, kan ik er nog door?

 

Ik heb een vraag in verband met de mogelijkheid tot het toekennen van een B-attest op basis van het niet behalen van een totaal van 60 procent. Kan een school dit toekennen als dit in het regelement is opgenomen?

 

Als in het reglement staat dat een leerling die geen 60% haalt een B-attest krijgt, dan kan dat inderdaad.

 

beste,

Ik heb een vraagje... Ik zit in m'n 3de jaar TSO en heb namelijk een buis op aardrijkskunde (1uur per week) van 40%!!! 0p Engels ( 1 uur per week) 55% - al mijn andere vakken zijn boven de 60%. Zouden ze mij hiervoor een B-attest kunnen geven?

ALVAST BEDANKT!!!

 

Over het attest wordt pas op het einde van het schooljaar beslist. De bal ligt op dit moment in jouw kamp. Je kan beide onvoldoendes nog gemakkelijk wegwerken.

Neem bijlessen voor Engels. Als je er nu niets aan doet, ga je alle volgende jaren problemen blijven hebben.

 

Hallo,
Ik zit in het 6de middelbaar architecturale vorming. Heel het jaar zijn we bezig aan onze GIP, wat op het einde van het jaar beoordeeld wordt door een buitenjury en de beoordeling ervan telt voor al onze vakken van architectuur. Nu heb ik al een heel jaar een serieuze achterstand in het gipproces omdat het me gewoon niet lukte om goede ideeen te vinden. Toch was de rest van mijn kerstexamens en dagelijks werkt prima, geen onvoldoendes.
Een aantal weken geleden heb ik vernomen dat ik klierkoorts heb, ben nu al vaak afwezig geweest. De dokter heeft een attest onder voorbehoud geschreven, dwz dat ik maar 50% van de lesuren moet meedoen tot het einde van het jaar.
Nu is mijn vraag; kan ik een vrijstelling voor mijn gip krijgen? Ik stond sowieso al achter, maar de klierkoorts heeft zon erge impact op mijn energiepeil dat ik vrees dat ik de gip niet meer kan halen.
Amber

 

Alleen de klassenraad kan daarover beslissen. Een vrijstelling lijkt me onwaarschijnlijk, maar misschien is uitstel wel mogelijk.

Bespreek het zo snel mogelijk met je leerkrachten.

 

Beste ,
Ik zit nu in het 2de Handel en ik zit echt te piekeren over alles .
Want kijk vorig schooljaar volgde ik 1e moderne wetenschappen ASO en ik had op het einde in juni een a-attest met waarschuwing voor wiskunde 48%.
En dit jaar op een andere school 2e Handel heb ik 1ste & 2e trimester een buis op wiskunde gehad 42% & 46%.
Als ik nu op het einde van het sgooljaar op de laatste trimester (3de trimester rapport) & 3e examenrapport erdoor ben voor wiskunde & ik herpak me heel veel voor alles en zeker wiskunde , kan ik dan naar 3de Sociaal-en technische wetenschappen gaan ? Ik hoop echt dat u mijn vraag kan beantwoorden want ik zit echt waar veel te piekeren .
Alvast bedankt !

 

Alles hangt af van het totaalbeeld op het einde van het schooljaar. Als je nu sterk vooruitgaat voor wiskunde en goed scoort voor alle andere vakken, dan is in theorie alles nog mogelijk.

 

Ik ben eigenlijk ben 100% zeker van wel. Wiskunde is je enige buis en stw is toch nog een heel stuk lager aan de trap van tso (sorry als dit gemeen overkomt dat is de bedoeling niet een vriendin van mij doet ook stw). Ik denk dat je mag overgaan hoor ;)! Veel succes nog!

 

beste

ik zit in het 1ste middelbaar ASO. voor mijn eerste en tweede examens van nederlands wiskunde en frans was ik geslaagd en blij met mijn punten. maar nu ben ik voor alle drie de vakken 10 of meer % gezakt. voor myn vierde examen wil ik goeie resultaten hebben en myn ouders niet teleurstellen met slechte punten
ik ben er door (voor de derde examens) maar heb een gevoel dat ik bij myn vierde examens nog meer ga zakken!!
ze beginnen in juni dus is het beter om vroeg te beginnen studeren ( nu in de paasvakantie ) ???
kunnen jullie me helpen alsjeblieft ik wil myn leraressen ook niet teleurstellen!
help me please

vriendelijke groeten elien

alvast bedankt

 

Beste,

Mijn dochter zit in het 5de jaar Eco-MT maar ziet deze richting niet meer zitten en ook de leerkrachten vinden deze richting niet ok voor haar. Kan zij volgend schooljaar de richting public relations starten in het 6de jaar?
Dank u.

 

In principe is het niet mogelijk om na het vijfde jaar van richting te veranderen. De klassenraad kan hierop een uitzondering maken als dat in het belang van is van de leerling. De leerling krijgt dan een B-attest met de nodige clausuleringen.

 

ik zit in het 1 ste moderne wetenschappen maar ik wil weten als
ik wetenschappelijk werk sport mag volgen met een b-attest

 

Dat hangt van de clausulering af.

 

Ik zit in 3 aso economie wiskunde.Dir jaar zal ik waatschijnlijk een jaartotaal van onder de 50% voor wiskunde hebben maar alle andere vakken zijn goed. Op mijn eerste examen had ik een buis van 33% op wiksunde :(.Is het mogelijk om een B-attest te halen ?

 

Dat kan altijd nog.

 

Hallo,

Kan een school een A-attest weigeren als alle jaartotalen boven de 50% liggen ?

 

Dat kan als dat in het schoolreglement staat.

 

Hallo ik zit in het 4e middelbaar latijn met 5u wiskunde. Ik wil volgend jaar naar latijn moderne talen (3u wiskunde) maar ik heb tot nu toe voor mijn jaartotaal van wiskunde juist 50% en ik ga sowieso slecht hebben voor mijn examen aangezien ik vorige keer 49% had en dacht dat het heel goed ging zijn. Bovendien "haat" de leekracht wiskunde mij terwijl ik steeds braaf ben in de les. Ook fysica is een ramp. Ik had een dikke buis met kerstmis (29%) en een totaal van 40% op fysica. Ik was echter niet de enige en er waren nog enkele leerlingen in onze klas die nog minder hadden dan mij op fysica en het gemiddelde was dan ook maar 54% (er waren ongeveer 6 lln van de 13 gebuisd op fysica en er waren er ook 2 met 50%). Met andere woorden betekent dit dat ik nu 60% voor fysica moet halen om er door te zijn. Mijn dagelijks werk was wel zeer goed naar mijn normen voor fysica maar toch zie ik het examen fysica en wiskunde totaal niet zitten :(. De punten voor mijn andere vakken zijn redelijk goed (behalve bio is zwak maar ik ben er dit jaar nog niet van gebuisd geweest).
Is het mogelijk dat men mij een c-attest geeft terwijl ik volgend jaar 2u wiskunde minder heb en de wetenschapsvakken zijn samengevoegd tot 2 u natuurwetenschappen?

Alvast bedankt!

 

Een C-attest lijkt onwaarschijnlijk. Een B-attest met clausulering voor wiskunde en wetenschappen is waarschijnlijker.

 

Hallo ik zit in 3de jaar aso economie wiskunde. Ik wil volgend haar overgaan naar moderne talen. Al mijn vakken zijn boven 60 behalve wiskunde. Kan ik een C-attest krijgen door gewoon te buizen voor wiskunde ?

 

Dat is erg onwaarschijnlijk, tenzij het duidelijk is dat je je niet hebt ingespannen en geen rekening hebt gehouden met aanbevelingen en advies in de loop van het schooljaar.

 

Hallo, Ik zit in het 4de jaar Humane Wetenschappen. Ik heb over het hele jaar geen enkele buis gehad. Maar voor Frans was het altijd maar nipt en zou het dus kunnen dat ik op mijn jaartotaal een 49.98 procent zal hebben. Kunnen ze mij hiervoor een b attest geven aangezien ik volgend jaar nog maar 3 uur Frans zal hebben? Is er een minimum procent vereist op je jaartotaal om door te mogen naar het volgend jaar?
Alvast bedankt!

 

Je kan een B-attest krijgen dat je uitsluit voor richtingen met extra talen.

 

Aangezien humane wetenschappen niets met talen te maken heeft, zou ik normaal deze richting dus kunnen blijven volgen?

 

Dat lijkt me waarschijnlijk.

 

Hallo, ik zit in het 3de middelbaar ASO in wetenschappen.
Mijn biologie, chemie en fysica zijn heel goed qua cijfers maar bij Wiskunde heb ik een jaargemiddelde van 44, ik wil volgend jaar naar economie 4uurs wiskunde gaan. Maar mijn Frans is niet zo goed maar ook geen jaar te kort.
Ik vraag me dus af of ze me gaan toelaten om naar de eco4 te gaan. de kans is natuurlijk groot dat ik een B-attest heb.

 

Met zwakke cijfers voor twee hoofdvakken kan een B-attest altijd, maar je cijfers voor de laatste examens kunnen een verschil maken.

 

Hallo,

Ik zit in het 4e jaar humane-wetenschappen en vraag me af of ik een c-attest zal halen als ik alleen op wiskunde een jaartekort heb.

 

Dat hangt van het totaalbeeld af en van de deliberatiecriteria van je school.

 

mijn zoon is van voor pasen niet meer naar school geweest wegens ziekte nu krijgt hij een c attest hij gaat in principe nu naar ov4 overstappen in een lagere richting kan hij dan niet overstappen naar het vierde jaar hij za
t nu in het derde jaar.

 

De klassenraad gaat ervan uit dat uw zoon op dit moment niet voldoende kent en weet om het volgend jaar met succes aan te vatten.

Dit is terecht. Tijdens de afgelopen maanden heeft uw zoon geen lessen bijgewoond en wellicht ook niet gestudeerd. De leerkrachten hebben hem niet kunnen observeren en hebben hem ook niet kunnen evalueren. De klassenraad heeft onvoldoende informatie om te beslissen of uw zoon voldoende kent en kan om aan het vierde jaar te beginnen. Dit geldt ook voor overstappen naar een lagere richting.

U kunt aan de klassenraad vragen om uw zoon uitgestelde proeven te geven. Als hij die proeven aflegt, is er wel voldoende informatie om te oordelen of uw zoon kan overgaan naar het vierde jaar.

 

Ik zit in het 6de jaar handel. ik heb eind vorig jaar 2 waarschuwingen gekregen. de eerste voor frans en de 2de voor duits.
frans gaat goed en ik zal er waarschijnlijk wel doorzijn
voor duits haalde ik met kerst 50,5 en voor al mijn gewone rapporten heb ik maar 1 maal onder de 50 gehad. ik heb een slecht examen afgelegd nu in juni, zal ik een C-attest krijgen
mijn andere vakken zijn behoorlijk 60-70 procent

 

Dat lijkt me onwaarschijnlijk.

 

Hoi, ik zit in mijn laatste 7de jaar kantoor. Heb vooral 3 belangrijke hoofdvakken Adminstratie (70/80%) Stage (70/75%)
GiP 60% ongveer en voor Integrale projecten (soort virtueel kantoor dat we runnen) ongeveer (55/60%). Ik denk voor men stage heb ik één van de beste punten en men 2 mondelingen presentaties waren uitstekend volgens de leerkrachten. Wel nu heb ik een heel kleine buis voor godsdienst en ook voor frans 47% (echt een kut leerkracht). Voor frans heb ik remediering gekregen in kerst maar heb dit nooit gemaakt en ook nooit iets officieel getekend.

Zou ik hiervoor een C-attest kunnen krijgen in mij laatste jaar? Ik denk dat ze toch vooral kijken naar stages niet?

Mvg

 

De stages zijn natuurlijk belangrijk, maar Frans is ook een belangrijk vak. Ga goed na wat er in je schoolreglement staat in verband met de deliberatiecriteria.

 

Hallo,
Ik zit in het vijfde jaar latijn moderne talen en ik vrees dat ik zal buizen voor wiskunde, op jaartotaal heb ik nu ongeveer 45 procent en als ik buis voor mijn examen zal dat waarschijnlijk rond de 40 procent zijn. Kunnen ze me hiervoor een C-attest geven?
Mvg

 

Dat kan als dat in overeenstemming is met de deliberatiecriteria die je school gebruikt.

 

Hallo ik ben Lander,ik doe economie-talen in het 5de jaar aso. Ik heb al vernomen voor de einduitslag dat ik zowiso een tekort heb op mijn eindtotaal voor economie en heel lichtjes voor wiskunde (mijn punten voor wisk in het algemeen over het hele jaar waren goed , nooit gebuisd , alleen op het eindexaam, dat vor 70 procent meetelt heeft wel veel naar beneden gehaald ). Kan ik dan nog hopen op een a-attest of herexamen of is dit zonder twijfel een c-attest ?

 

Hallo,
ik ben een student in het 6e jaar Humane Wetenschappen en doe dit jaar voor de tweede keer, in het 4e middelbaar ben ik ook al eens blijven zitten, dus momenteel ben ik al 2 jaar ouder dan de rest van mijn klas, wat niet zo leuk is.
M'n punten dit jaar lijken ook weer nergens op en dit is niet omdat ik zo hardleers ben, maar de motivatie is echt ver te zoeken omdat ik me kapot verveel op school... Nu zijn de eindexamens bezig en heb ik de pech om telkens de moeilijkste vragen te trekken bij de mondelinge, ik vrees dus opnieuw voor een C-attest, ik heb echt geen zin om nog eens een jaar opnieuw te doen en in een klas te komen met nog jongere kinderen, wat zijn de alternatieven dat ik zo snel mogelijk naar het hoger onderwijs kan, en een richting doen waar ik wel 100% achter sta?
Groetjes.

 

Er zijn niet echt goede alternatieven om je diploma snel te behalen.

Je kan met je rapporten langsgaan bij het tweedekansonderwijs. Daar zou je vrijstellingen moeten kunnen krijgen voor de vakken waar je voldoende voor haalt. Als je veel vrijstellingen krijgt, kan je op een schooljaar tijd wellicht je diploma behalen. Het voordeel van deze optie is dat je niet met jongeren in de klas zit, aangezien je minstens 18 moet zijn om te kunnen starten.

Een andere optie is examens afleggen bij de centrale examencommissie. Je moet dan wel alle vakken van een richting van de derde graad doen, dus dat wordt snel veel. Je kan kiezen voor een relatief gemakkelijke richting. Ervan uitgaande dat je volgende week ergens begint te studeren en alles op alles zet, duurt dit wellicht ook minstens enkele maanden.

 

Halo, ik zit nu in het 2de jaar, bso: bouw & schilder-decoratie (14jaar)
ik doe het wel graag maar ik had mijn boeken niet gekregen
ik had het besteld en ik bleef maar wachten en wachten maar heb ze nog altijd niet. ik kon nooit studeren en dus ook niet voor de EXAMENS! dus ik ging echt niet meer graag naar school ze zijden dat ik die cursussen moest kopieren van iemand maar dan moet ik dus al die boeken kopieren (echt niet goedkoop) terwijl ik al heb betaald voor mijn boeken??? en ik wou dat niet omdat ik al heb betaald, maar ik had deze jaar ook veel familiale problemen.. en ik ben de laatste maand niet naar school geweest maar zou echt graag naar het derde willen over gaan want ik word in september 15jaar, en ik zou graag deeltijds willen doen, werken zou meer iets voor mij zijn.

zou ik op basis van leeftijd ofzo over kunnen gaan???

of door iets anders als er een of ander manier is om over te gaan, zou je me het dan willen laten weten aub..

alvast bedankt grtz

 

Hallo!

Ik ben een leerlinge uit het 4de jaar latijn wiskunde. Ik ben latijn helemaal beu en ga volgend jaar ook stoppen met latijn. Ik heb het gevoel dat mijn resultaten van Latijn niet bepaald goed gaan zijn en ik vroeg me af welke gevolgen dit zou kunnen hebben.

Dankuwel!

 

Als alleen Latijn een probleem is, dan krijg je in het ergste geval een B-attest met een clausulering voor Latijn.

 

Beste,

Ik ben voor alle vakken erdoor en heb 56% in totaal op één vak na namelijk, praktijk elektriciteit ik volg elektriciteit en dit is één van de belangrijkste vakken als eindresultaat is dit een A-attest met waarschuwing, zonder waarschuwing, B-attest met volledig clausulering voor het technische, B-attest met clausulering voor alles van elektriciteit? m'n inzet was de laatste 5 maanden heel laag, op m'n dagelijkse werk scoorde ik vaak laag, maar m'n totaal is niet slecht en examens blinken, reply aub

 

De klassenraad beslist op basis van het totaalbeeld. Je vermeldt zelf belangrijke problemen, maar in principe is alles mogelijk.

 

Hey!

Ik heb schrik dat ik deze jaar een b-attes zal krijgen, maar is mijn kans groot?
Ik zit in het 5de middlbaar en ik doe boekhouden-informatica
mijn vakken zijn voor het algemeen goed, maar enkel wiskunde is bij mij het probleem. Ik kreeg een rem.taak voor wiskunde in het 1ste trim door een buis van 42%. Ik weet niet meer of ik vorig jaar gedelibireerd werd voor wiskunde. maar als ik gedelibireerd werd en ik heb deze examen een buis tussen de 40-50 kunnen ze me toch een a geven met delibiratie?

Alvast bedankt voor uw antwoord!

 

Je eventuele deliberatie van vorig jaar mag in principe geen rol spelen. Er wordt geoordeeld over dit schooljaar.

Als je andere cijfers goed zijn, is alles nog mogelijk.

 

Hallo,
ik zit in het zesde aso, ik heb alleen een onvoldoende voor wiskunde. Ik heb nog nooit een waarschuwing gehad, en altijd taken en remtaken gemaakt en op tijd ingediend. Op school zijn ze altijd super tevreden met mijn inzet. Ik vrees dat ik toch zal moeten blijven zitten voor wiskunde, aangezien ik voor dit vak een jaarbuis heb. Moet ik me echt zulke grote zorgen maken?

Alvast bedankt...

 

Je inzet speelt zeker in je voordeel, maar het blijft aan de klassenraad om te beslissen.

 

Ik zit nu in het 4de jaar humane wetenschappen, maar het is mogelijk dat ik een B-attest krijg voor de talen, zou er dan nog een mogelijkheid zijn dat ik toch naar het 5de jaar in de richting humane wetenschappen zou mogen omdat ik volgend jaar nog maar 3uur frans en engels heb en dus niet meer zo belangrijk zijn?
Alvast bedankt!

 

Dat hangt van de clausulering af. Als je alleen voor de aso-richtingen met extra talen wordt uitgesloten, dan kan je naar humane wetenschappen. Als je voor heel aso wordt uitgesloten, dan kan dat natuurlijk niet.

 

Beste,

Ik ben 18 jaar. En zit in het 4 de jaar handel
En volgende Jaar zou ik naar 5 Boekhouden-Informatica moeten gaan.
Nu vraag ik me af welke attest ik zou krijgen.
Met de volgende punten.

Ik heb op Boekhouden 3 uursvak 69,9 % totaal punten
En op Economie 3 uursvak heb ik 65,4% totaal punten
Op verkoop 1 uursvak maar ook hoofdvak heb ik 65% totaal punten.
Op informatica 3 uursvak heb ik 66,6 % totaalpunten
Op kantoortechnieken 1 uursvak heb ik 60% totaalpunten
Op wiskunde 3 uursvak heb ik 60% totaalpunten
Op Frans 3 uursvak heb ik 58,8% totaalpunten
Op Engels 2 uursvak had ik mijn 1 ste examen 41,5 en 2de examen twijfel ik tussen de 45-55 Zou ik mij zorgen maken voor engels, Biolgie en Chemie 1 pakket.
Op Biologie en Chemie 1 Pakket 1uursvak heb ik geen enkele buis alleen laatste examen misschien 1 buis
Stel ik heb 48 %. En trouwens volgende jaar krijgen we niks meer van natuur, biologie en chemie
En Aardrijkskunde 1 uursvak stel ik heb 45% jaartotaal.

Zou ik qua deze resultaten een B of een C attest kunnen krijgen of zonder problemen een A attest

Gelieve zeer snel te antwoorden.

 

Wat je volgend jaar al dan niet hebt, is op zich niet relevant. De klassenraad oordeelt of je de leerstof van dit jaar voldoende hebt verwerkt en of je de eindtermen van het vierde jaar handel hebt gehaald.

Een C-attest lijkt me onwaarschijnlijk. Een B-attest is mogelijk. Uit je cijfers blijkt een heel ongelijkmatige traject. Zonder problemen een A is ook mogelijk, maar ook dat lijkt me onwaarschijnlijk.

 

Maar zou ik een clausulering krijgen voor handel of niet

Graag snel antwoorden aub.

 

Dat kan uiteraard.

 

Maar mijn handelsvakken zijn toch goed.

 

Ja, en?

 

Goeie dag, ik ben Oxana.
ik heb een vraag ivm een B-attest. Ik zit nu in het 5e jaar Kso. Het is eigenlijk geen dringende vraag maar ik ben zeer nieuwschierig moest ik mijn jaar niet halen. Ik ben dit jaar zeer erg veel ziek gezeest en heb daardoor af en toe tekorten gehad, waarop de leerkrachten zeiden dat ik ze moest wegwerken tegen t einde van het jaar. Met kunst was alles altijd in orde behalve deze laatste trimester heb ik meer voor theorie ingelegd. Ik voel echt geen moed om mijn jaar over te doen... ik heb een slecht voorgevoel dat ik een B-attest krijg. moest dat zo zijn, ndan zie ik echt geen andere richting om me in te verstoppen het laatste 6e jaar. En dubbelen wil ik zeker niet... ik vroeg mij af of ik thuisschool zou kunnen doen eventueel mijn 5e ook thuis herdoen... ik hoop dat u mijn hersennen helpt doorspoelen! alvast bedankt!

 

Hallo Oxana

Een B-attest op het einde van het vijfde jaar is erg uitzonderlijk.

Als je al een B-attest zou krijgen, dan zou het waarschijnlijk leiden tot een heroriëntatie naar derde graad bso (en dan moet je moet sowieso nog 2 schooljaren doen om je diploma te behalen).

Als je nog leerplichtig bent, kan je in elk geval kiezen voor huisonderwijs. Je hebt dan 1 volledig schooljaar om alle examens van een richting van de derde graad te doen bij de centrale examencommissie. Dat is zeker haalbaar als je goed plant.

 

Hallo mijn naam is Silke en ik zit in het 5e jaar humane wetenschappen
Ik denk dat ik een kleine buis (48%) voor zowel Frans als wiskunde zal hebben omdat mijn examens het laatste trimester niet zo goed waren.
Is het nog steeds mogelijk dat ik een a-attest krijg of is dit uitgesloten?
Ik ben nog nooit blijven zitten en ik heb ook nog nooit een waarschuwing gekregen over mijn punten
Waar houdt de klasseraad allemaal rekening mee?
Alvast bedankt!

 

Een A-attest is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend.

De klassenraad kijkt naar het totaalbeeld en zal proberen te verklaren waar je onvoldoendes vandaan komen. Afhankelijk het antwoord op die vraag, wordt er gekozen voor een A- of een C-attest (een B-attest is heel zeldzaam in het vijfde).

De klassenraad houdt onder meer rekening met: algemene inzet, gelijkmatigheid van de inzet, speciale omstandigheden, de mate waarin je rekening hebt gehouden met advies,...

 

hallo,
ik zit in 4 economie wiskunde en heb een b-attest gekregen.
kan ik nog humane doen volgend jaar?

 

Dat hangt van de clausulering af. Als je een B-attest krijgt, moet de klassenraad ook meedelen voor welke richtingen of studieniveaus je uitgesloten bent.

Als het niet duidelijk is, mag je altijd een scan mailen van de documenten die je hebt gekregen.

 

Hallo,

ik ben bang voor een b-attest. IK zit nu int het 4 de middelbaar dus het is een belangrijk moment ik zit in het vierde STW. Mijn punten zijn in het algemeen goed heb rond de 65, maar mijn talen zijn zwaar. Ik zat vroeger in handel maar ik ben veranderd omdat mijn talen te zwaar werden. Vorig jaar zat ik in 3 STW en heb een a-attest en was ik voor alle vakken door ook voor mijn talen. NU zal dit mij helaas niet lukken ik zal voor Frans en Engels onder de 5o zitten ik ben wel zeker van bij alletwee een 45 te zien (of meer) IS mijn kans op een B-attest groot?

 

Hallo, ik ben Marco, ik zit in het 3de middelbaar en volg economie talen. Ik kreeg een B-attest omdat ik zo goed als het hele jaar gebuisd was op wiskunde. Ik heb de keuze om door te gaan naar het 4de middelbaar maar mag dan geen eco-talen volgen maar wel techniek-wetenschappen of humane wetenschappen. De andere optie is blijven zitten en eco-talen blijven volgen ( dat interesseert me wel ). Gezien ik slechte ervaringen heb met wiskunde kan ik techniek-wetenschappen beter niet doen. Ik ben in de war van dat.
Wat zouden jullie in mijn plaats doen?
Laat het me weten!

Marco

 

Wat interesseert je precies aan economie-talen?

Techniek-wetenschappen zou ik niet doen, tenzij je een uitgesproken interesse hebt voor wetenschappen. Het pakket wiskunde voor die richting is vrij zwaar.

Het kan zinvol zijn om te bekijken wat andere scholen in je buurt bieden aan tso-richtingen. Er bestaat veel meer dan techniek-wetenschappen.

 

hoi ,

ik zit in het 6de jaar eco-wiskunde
en heb een c-attest gekregen.
nu zou ik graag willen weten wanneer de eerste zit zou zijn voor als ik middenjury zou doen .
ik begreep dat je tegenwoordig enkel je 6de jaar moet afleggen en als je je rapport opstuurt dat je voor een aantal vakken een vrijstelling kan krijgen omdat je er reeds op geslaagd was .

stap 1 en 2 zijn me duidelijk : brief naar examencommissie schrijven en dan wachten op het voorstel van de examencommissie .

Stap 3:
Als je het voorstel aanvaardt, dan schrijf je je in en stuur je een fotokopie van je leerstof naar de examencommissie.
Als je dus bijvoorbeeld examen moet doen voor natuurwetenschappen, stuur je een fotokopie van alle leerstof voor het vak natuurwetenschappen van het hele jaar.
(handboek, werkboek, notities en extra bladen). Als je zelf geen ordelijk materiaal hebt, vraag je het materiaal van een klasgenoot.
Je kiest dus niet zelf voor welke vakken je examen doet.
Je studeert de leerstof van het hele schooljaar

stap 3 is voor mij eigenlijk niet zo duidelijk

is het de bedoeling alles via mail door te sturen ?? of ??

 

Het systeem dat je beschrijft, bestond voor wie een B-attest kreeg op het einde van het tweede of het vierde jaar.

 

Hallo,
Ik zit in het 5e jaar Humane Wetenschappen en heb net de examenperiode afgerond. Ik weet dat ik een buis had in totaal (van over het hele jaar) van Wiskunde en Geschiedenis, dit zijn beide geen hoofdvakken. Mijn Gedragswetenschappen, wat wel een hoofdvak is, had ik in totaal 50%. Ik heb geprobeerd om tijdens de examens alles op alles te zetten maar ik wacht echt af met een bang hartje. Ik hoop dat ik mijn punten heb kunnen ophalen... Na een aantal gesprekken met mijn leerkrachten, weet ik dat alles zou afhangen van de afgelopen examenperiode en ze vertelden me dat ik nog niet meteen moest denken dat ik een C-attest zou halen (normaal voel je zoiets wel aankomen). Als mijn klassenraad ziet dat ik in stijgende lijn ben gegaan, en dat mijn punten gewoon gestegen zijn, dan heb ik toch nog wel kans op een A-attest, niet?

Alvast bedankt, voor de (al dan niet) geruststelling!

 

Die kans is er zeker, maar er zijn geen garanties.

Als je inderdaad vooruitgegaan bent voor alle vakken, dan speelt dat in je voordeel.

 

Geachte ,

ik heb net te horen gekregen dat ik een C-attest heb behaald.
Over het hoe en waarom van deze clausulering heb ik voorlopig nog geen inzicht .
Ik zit in het 6de secundair humane wetenschappen en vermits een extra jaar op de schoolbanken geen optie is ( omdat ik reeds 19jaar ben) heeft de directeur van mijn school de centrale examencommissie aangeraden.
Nu is mijn vraag : moet ik de volledige graad hernieuw afleggen voor deze commissie ? Is er geen mogelijkheid waardoor ik enkel het 6de jaar zou kunnen afleggen ?

Mvg

 

Als je voor een aantal vakken goed scoorde, is je beste optie het tweedekansonderwijs. Bij de centrale examencommissie krijg je geen vrijstellingen op basis van schoolresultaten.

 

hey
Ik zit in het 4e jaar wetenschappen (5uur wiskunde en 2 uur fysica) . ik heb een buis op mijn jaartotaal voor wiskunde (44%) en mijn fysica is ook niet zo goed .Ik vrees voor een b attest maar ik zou graag naar humane wetenschappen gaan( 4 uur wiskunde en 1 uur fysica). zouden ze mij daarvoor doorlaten ?

 

Dat kan, maar dan moeten je andere vakken wel redelijk zijn.

 

Beste,

Een vriendin van mij kreeg een C-attest
Maar wegens famillie omstandigheden kon zij durend het hele jaar moeilijk zich concentreren, zer gaf sommigen taken niet af, haar punten waren slecht en haar examens ook. Ze had het echt moeilijk. Daarom besloot ik om dit probleem uitleggen aan één leerkracht die zij nadien ging bij de leerlingbegeleidster.

Kan men laatstbedoeld structuuronderdeel doen? en vragen om herexamens ? haar argumenten zijn, dat de echt famillieproblemen had (neven werden vermoord in Egypte.

Ik probeer mijn best te doen om haar te helpen.

 

Vragen om herexamens kan altijd, maar het is niet zeker dat dat het beste is.

Wellicht is het beter om tijdens de vakantiemaanden tijd te nemen om emotioneel tot rust te komen en volgend schooljaar met een schone lei te beginnen.

 

Hallo,
(Ik heb asperger syndroom en ben hoogbegaafd)
Ik zit in 4de jaar ASO
Dit jaar zijn er vanaf september veel dingen misgegaan in mijn sport en persoonlijk leven waardoor mijn hele toekomstvisie uiteenviel en waardoor ik zonder het te weten depressief werd, daarom was ik tijdens de examenreeks in December ongemotiveert en had veel onvoldoendes hierdoor werd ik nog meer depressief en heb ik veel gespijbelt , sinds mei neem ik anti-depressivia en de thuissituatie werd pas begin juni beter
Ik was vastberaden om erdoor te zijn maar na veel stress en onzekerheid heb ik toch nog geprobeert om alles in te halen en te leren maar nu krijg ik net te horen dat ik een C-attest heb.
Voor mij is blijven zitten in het 4de jaar ABSOLUUT GEEN OPTIE , en ik doe alles in de wereld liever dan het jaar opnieuw doen door wat dit jaar me gekost heeft.
Zijn er nog (mischien verre)Alternatieven want ik stort emotioneel in????

 

Het enige alternatief voor overzitten is centrale examencommissie. Je kan meteen aan de derde graad beginnen.

Je kan voltijds thuis blijven om te studeren of inschrijven als vrije leerling in het vijfde jaar en school combineren met examencommissie.

 

bedankt , maar kunt u wat meer uitleg over de opties geven of links met uitleg want ik snap nog altijd niet waarover dit precies gaat please???

 

Hallo
Ik heb een C-attest gekregen in het zesde jaar middelbaar TSO (richting Boekhouden-informatica). Ik heb voor dezelfde examen vakken een tekort als een goede vriend van me, maar hem geven ze toegevoegde examens terwijl ze weigeren om deze ook aan mij te geven omdat ik daarnaast ook nog een tekort voor het vak "mini-onderneming" heb. De reden van dit tekort is wegens het te laat inleveren van het businessplan, waar ik dus niet verantwoordelijk voor was.
Nu een jaar overdoen vind ik persoonlijk nog niet zo erg, maar volgend jaar bestaat mijn richting namelijk niet meer in mijn school (als iedereen van mijn klas met herexamens geslaagd zou zijn), met het gevolg dat ik dus tot eind augustus niet zeker weet of ik nog naar dezelfde school mag gaan, en dan is het natuurlijk ook iets te laat om nog ene nieuwe school te zoeken.
Dan wordt er ook geen rekening gehouden met het feit dat ik een zware emotionele depressie heb gezet van december tot en met april wegens het verlies van mijn vader. Dat terwijl een andere leering niet eens aan zijn eindexamens hoefde deel te nemen het jaar voordien toen hij te maken had met het verlies van zijn grootvader. Persoonlijk vind ik dit gewoon ronduit onrechtvaardig.
Enig advies zou welkom zijn.

 

Je kan de eerste twee stappen van de beroepsprocedure zetten. Meer informatie vind je hier:
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

De derde stap is geld- en tijdverlies, maar als je je zaak rustig uitlegt en beargumenteert, kunnen de twee eerste stappen wel lonen.

Als dat niet zou lukken, dan is tko/cvo wellicht een oplossing voor jou. Als je daar je rapport voorlegt, zou je een boel vrijstellingen moeten krijgen. Je moet dan alleen nog maar de vakken doen waar je werkelijk onvoldoende voor scoorde.

 

Hey
ik krijg dit jaar sowieso een b attest met uitsluiting aso, dit vond ik niet zo'n groot probleem. maar nu begon ik me af te vragen of ik dan wel kso kan doen? mijn leerkrachten wisten dit niet en ze gaven me ook niet echt veel hoop vond ik. misschien weten jullie een antwoord? kan ik nog kso doen als ik een b attest heb met uitsluiting aso?

Alvast bedankt.
Eline

 

Als je alleen geclausuleerd bent voor aso, kan je nog kso doen.

 

Beste,

Mijn zoon zat dit jaar in het vijfde jaar STW. Hij behaalde echter voor de tweede maal op rij een C-attest en ziet deze richting niet meer zitten.

Nu zou hij graag tuinbouwschool willen gaan doen, maar kan dit zomaar?

Alvast bedankt

 

U moet kijken naar het attest dat uw zoon kreeg op het einde van het vierde jaar. Als hij toen niet geclausuleerd werd voor tuinbouw, kan hij nu perfect die richting doen.

 

hallo,

ik zit in hoogberoeps in het 3e middelbaar en heb 4buizen dus C-Attest. ik was echter echt in schok.
ik ben gebuist op frans, wiskunde, godsdienst en gezondheidszorg en relationele opvoeding.
ik ging zeker en vast al weg van die school had al gekeken naar andere scholen en had er 1 gevonden de kunstschool in gent of wel ging ik deeltijds doen, het is gewoon frans krijg ik op de kunstschool maar dat is heel makkelijk zegt een leerling die daar zit wiskunde had ik altijd wel wat problemen mee maar tijdens examens heb ik daar gewoon niks voor gedaan bij godsdienst dat snap ik niet door dat kut vak kan ik toch niet blijven zitten hé? en gezondheidszorg en relationele opvoeding das een vak dat ik ook zeker al niet krijg volgend jaar ik ga nu iets doen dat meer praktijk heeft mode zeggen ze mij maar ik wil wel mode doen in een 4e ik ga er echt alles aan doen om zeker te maken dat ik naar een 4e kan hoor. das echt zo dikke zever en ik blijf ook zitten voor gedrag want zat uiteraard in een verzorging sector er is toch een mogelijkheid he ik ga nu een totaal andere studierichting doen! ik hoop dat ik antwoord krijg op deze mail voel me echt niet goed in men vel :(

 

Je moet slagen voor dit schooljaar. Wat je volgend jaar gaat doen, doet daar niets aan af.

Je kan overzitten in 3 bso in de kunstschool.

 

Hallo, vandaag kreeg ik mijn rapport.
Ik zit in vijfde secretariaat-talen en heb dus gehoord dat ik een herexamen heb voor Frans.

Ik had een examen schriftelijk en mondeling voor Frans op 't einde van 't schooljaar. Aangezien ik mondeling veel meer werk erin moet stoppen en meer moeite had ik mijn schriftelijk verwaarloosd. Dit zorgde voor een buis van 44,9 procent in totaal.

Nu, mijn andere vakken zijn goed behalve Duits, maar aangezien ik een jaar minder Duits gezien heb dan mijn klasgenoten gaf hij mij gewoon een vakantietaak. Mijn geschiedenis is 73 procent, mijn wiskunde 71, wetenschappen 83..; Dus over het algemeen ben ik tevreden. Kan 't zijn dat ik blijf zitten als ik niet slaag voor mijn herexamen?
Wat moet ik dan doen? Eind augustus op zoek naar een andere richting?

 

Als je slaagt voor je herexamen is er geen probleem.

Als je niet zou slagen, dan zal de klassenraad je situatie bespreken. In het slechtste geval krijg je een C-attest. Dat is dus mogelijk, maar daar moet je niet van uitgaan.

Als je eind augsustus een C-attest zou krijgen, zijn er diverse mogelijkheden:
- overzitten in dezelfde richting
- overzitten in een andere richting
- examens afleggen bij de centrale examencommissie
- inschrijven bij het tko (als je 18 bent)

Ga er niet vanuit dat je niet zal slagen. Bereid je herexamen rustig voor en neem eventueel wat lessen. Het zal dan wel lukken.

Tip voor talen:
- kijk naar het nieuws op een Frantalige zender
- liever elke dag een half uur dan 1 keer per week 4 uur

 

Beste,
Ik ben een jongen die in De Ring 2de Middelbaar ASO Moderne Wetenschappen Sport doe, en ik wou graag volgend jaar Economie Wiskunde doen.
Ik heb een C-Attest omdat ik een jaarbuis heb op Frans (47%), Wetenschappelijk werk (38%), Techniek (34%)
Maar Wetenschappelijk werk en Techniek heb ik niet eens volgend jaar in het 3de Middelbaar, dus ik heb alleen Frans van de 3 vakken waar ik een buis op heb.
Ik vind het echter niet eerlijk, want mijn 1ste en 2de examen was echt wel goed (Behalve Frans 53% en 50%), alleen mijn 3de examen had ik vier onvoldoendes op Nederlands, Economie, Geschiedenis en Frans, maar in jaartotaal heb ik voorderest goed voor die vakken. Voor de laatste dagelijks werl en examen kon ik echter ook niet deftig studeren omdat mijn moeder zeer ziek, en ik moest dan thuis al het huishouden doen en ook alle boodschappen. Ik had echt wel een A-attest verwacht, door de jaar heen had ik wel op dagelijkse werken 2 tot 4 buizen behalve de laatste omdat mijn moeder dus ziek was en daarom was mijn Dagelijks Werk 4 (10 onvoldoendes) zo slecht, ik kon echter niet deftig alles voorberijden. En anderen uit verschillende klassen van het 2de middelbaar ASO hebben veel meer onvoldoendes op examens en nog meer en ze mogen toch door naar het 3de jaar ASO, dit vind ik echter oneerlijk.

Bedankt voor jullie hulp,
Groeten, Arsen !

 

Hallo Arsen

Ik begrijp dat je ontgoocheld bent.

Je rapport is nu eenmaal slecht, dat besef je zelf ook wel. Het gaat niet alleen om de jaarbuizen voor vakken die je volgend jaar niet meer hebt. Je hebt de leerstof van het tweede jaar onvoldoende (gelijkmatig) verwerkt. Het is niet mogelijk om je zonder meer een A-attest te geven.

Een B-attest dan?

Je zou in dat geval geclausuleerd worden omdat je (door omstandigheden) een jaar niet hebt gewerkt voor school. Een clausulering is echter bedoeld om iemand die het niveau niet aankan te heroriënteren. Uit je resultaten valt niet op te maken of je het niveau aankan. Het zou niet eerlijk zijn tegenover jou om je te oriënteren naar 3 tso, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is.

Een C-attest is geen straf, ook al voelt dat zo aan. Overzitten geeft je de kans om de leerstof van het tweede jaar grondig te verwerken en te bewijzen dat je het kan.

Neem volgend schooljaar meteen in het begin van het schooljaar contact op met de leerlingenbegeleider zodat die je kan helpen om school goed te combineren met zorgen voor je moeder.

 

Hallo,
Ik heb net mijn laatste examens afgerond.. In totaal sta ik 5 of 6 jaarbuizen waarvan twee 45,82% waren. Ik kom van een nederlands onderwijs systeem waar ik echt maar 1 uur frans kreeg van een docent in de week en wiskunde ook ongeveer 2 uur en had het moeilijk om mij te vinden in het Belgisch systeem (mijn huidige school weet dit trouwens), nu heb ik doorheen het jaar hierdoor veel onvoeldoendes gehaald op rapporten die ik uiteindelijk niet allemaal heb kunnen ophalen. Ik ben niet gebuisd voor mijn hoofdvakken: Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen. ik was gebuisd voor: Fysica, Chemie, Wiskunde en Frans en socio-economie. waarvan chemie en socio-economie geen zware buizen waren. Ik mag van school niet Humane in het 5e jaar doen omdat ze denken dat het te moeilijk is dus bieden ze me TSO - Toerisme aan als advies.. nu sta ik wel 70% voor mijn hoofdvakken... dus TSO zie ik absoluut niet zitten en ik heb ook de keuze om het jaar overnieuw te doen.. maar dat wil ik ook niet.. Mag ik geen andere richting kiezen in het ASO? heeft de school recht mij geen A-attest te geven terwijl fysica, chemie en socio-economie wegvallen in het 5e jaar van Humane wetenschappen en ik ruimvoldoende sta voor mijn hoofdvakken? (wiskunde en frans worden nog maar 3 uurtjes) Ik heb ook geen herexamens gekregen van de minder zware buizen..

 

En mijn laatste examens stond ik nog maar 3 onvoldoendes waarvan fysica, frans en wiskunde. (Heel de klas was zowat gebuisd voor Fysica)

 

Als je jaarbuizen hebt, mag de school zeker beslissen om je geen A-attest te geven.

Het B-attest betekent dat de school denkt dat je voor sommige vakken een te grote achterstand hebt om te kunnen slagen in het vijfde jaar.

Je krijgt de optie om te kiezen voor een minder moeilijke richtinge waar je minder last zal hebben van die achterstand of voor overzitten en je achterstand weg te werken.

 

hallo ik zit nu in de 3 middelbaar ts handel en ik heb een c attest gekregen en ik moet blijven zitten maar ik wil naar BSO gaan kan ik naa de kerstexamen overschakelen naar bso kantoor danku

 

Dit kan niet. Je kan wel overzitten in het tweede jaar bso.

 

Kun je van 5 TSO doorstromen naar 6 ASO? bijvoorbeeld naar humane wetenschappen?

 

Nee. In principe moet je in het 5de en het 6de dezelfde richting doen.

Als je op het einde van 5 tso een A-attest behaalt, mag je wel overzitten in 5 aso als de toelatingsklassenraad een gunstig advies geeft.

 

heey , ik zou wat meer info wille aub .

Ik heb net een B attest gekregen , ik zat in TSO , ze hebben me niet verplicht om verzorging te volgen , maar dat ik elke richting mag volgen in het 6e bso... 1 van de leerkrachten zei me dat als je van STW wilt afzakken dat ik verplicht ben om verzorging te volgen of OH (organisatiehulp) maar dit zijn absoluut geen vakken die ik zou willen volgen.. en nog een vraag kun je toerisme volgen in Bso ??
groetjes

 

Toerisme bestaat niet op niveau bso.

Als je overzit in 5 toerisme ben je nog 2 jaar bezig.
Als je overstapt naar 6 bso ben je ook nog 2 jaar bezig.

Het lijkt me zinvol om over te zitten en een richting te kiezen die je echt ligt.

 

Hallo,
ik ben een leerling 5de humane, heb gisteren mijn rapport afgehaald met een C-attest. Drie tekorten, wiskunde, frans en natuurwetenschappen. Deze laatstgenoemde was ik wél geslaagd voor het examen maar door mijn jaartotaal niet. Voor Frans hadden we de moeilijke opdracht 18 blz af te werken in stipt drie uur, dat is 10min. per blz (echt wel weinig als je nog hele teksten moet lezen).Ik heb vier blz niet kunnen invullen. Nu was het zo dat de hele klas tijd tekort kwam, zou wel eens het klasgemiddelde van deze examens willen kennen. Dit heeft voor mij wél het verschil gemaakt, had nl 49% voor frans. Dit is examen was blijkbaar niet haalbaar dus is de leerkracht volgens mij in de fout gegaan. Ik weet dat ik binnen de drie dagen moet reageren indien ik een nieuwe deliberatie wil. Mijn vraag is nu, zou dit echter een punt van betwisting kunnen zijn en zou het iets uithalen?i wil dolgraag naar het zesde jaar :-/

 

Het lijkt me weinig zinvol. Die kleine onvoldoende voor Frans zal zeker niet de doorslag hebben gegeven.

 

Maar deze heeft wél het verschil gemaakt voor mij, was ik erdoor voor frans had ik absoluut geen C-attest kunnen krijgen. Ik begrijp niet dat men ook geen rekening houdt met de positieve evolutie die ik gemaakt heb. En..meer dan 60% van de klas was niet geslaagd voor zijn examen frans dus is er iets loos volgens mij, begrijp jouw reactie niet...

 

Je begrijpt mijn reactie niet omdat ze niet is wat je gehoopt had.

Je vraagt of het zinvol is om een procedure te starten. Op basis van de informatie die je me geeft, kan ik alleen maar zeggen dat het niet zinvol is.

Met het argument dat er iets scheelde aan het examen Frans, kan je niemand overtuigen om opnieuw te gaan delibereren. Vooral omdat die 49% voor Frans volgens mij niet de doorslag heeft gegeven.

 

hallo ik ben jens ik word 17 jaar en ik zit in ne 3 jaar TSO ik heb een c attest gekregen en ik moet blijven zitten maar ik wil naar 4 bso gaan kan dat in het ,idden van het school jaar overschakelen .. en dat vanwegen mijn leeftijd danku

MVG
JENsss

 

Hallo Jens

Jammer genoeg kan dit niet.

Als je 16 bent, mag je naar het 3de jaar bso, maar daar ben je natuurlijk niets mee.

Je mag overzitten in het derde jaar bso.

 

heb ik nog kans naar de 4de te gaan maakt niet uit bso kso aleen iets kunt u mij een methode zeggen danku
mvg jensss

 

Met een C-attest is het onmogelijk om op school naar het vierde jaar te gaan.

Je kan examens afleggen bij de centrale examencommissie. Als je volgend schooljaar alle vakken van een richting van de tweede graad aflegt, kan je het jaar daarna op school starten in het vijfde jaar.

 

hallo ik ben nicole en ik zit in het 1st jaar en ik heb een b-attest en ook een clausulering voor: algemeen secundair onderwijs,maar mijn vraag nu is wat ik nog alemaal kan volgen?

 

Je kan kiezen uit alle richtingen van het tweede jaar bso.

Je mag ook overzitten, in dezelfe richting of in een andere richting.

 

Ik heb dit jaar een c-attest gekregen in Economie,maar kan ik mijn c-attest veranderen in B zodat ik naar het 4e mag BSO volgen?

 

Dit kan niet.

Je mag wel overzitten in 3 bso.

 

hey ik ben na kerstmis int het 4de jaar handel ingestroomd.
op het einde van het jaar heb ik een b attest gekregen omdat ik 48.7% had op bedrijfseconomie en 48.5 op% frans en ze hebben me niet gedelibereerd ook al ben ik doorheen het hele jaar naar de bijles gegaan van bedrijfseconomie . ze raden me STW aan maar ik weet niet zo goed wat ik dan later ermee wil doen. ik ben wel geintresseerd in psygologie maar ik was eens aant het kijken en er is zoveel in psygologie en het was een beetje verwarrend.

 

STW geeft je een behoorlijk brede basis. Je kan nog heel veel kanten uit na de derde graad STW, zeker niet alleen psychologie.

 

Ik heb in augustus een bijkomende proef voor wiskunde.
Ik zit in het 5de jaar latijn-TALEN
Ik heb dus een Cattest gekregen voor wiskunde omdat ik een globale buis van 48% heb... wiskunde is bij mijn weten niet mijn hoofdvak aangezien ik een talenrichting volg.

Op al mijn taalvakken en anderen heb ik gemiddeld 68%,wat toch niet zo slecht is als je weet dat ik ver boven de klasgemiddelde zit...
ik vind het oneerlijk dat ik voor een vak zoals wiskunde zou moeten blijven zitten...ik doe niet voor niets een talenrichting :(

ik ga hoe dan ook van school veranderen volgend jaar maar ik zou willen weten of ik er toch iets aan kan doen...

 

Als je aso doet, moet je ook aanvaardbare cijfers hebben voor wiskunde op niveau Latijn-Talen.

Het lijkt misschien oneerlijk, maar een uitgestelde proef is echt wel een gunst. Als je je best doet, dan zal je niet moeten blijven zitten.

 

Hey,
Ik zit in 5ASO Humane Wetenschappen. Ik ben zo iemand die niets tijdens het jaar doet en zich dan herpakt tijdens de examens. Dit jaar deed ik dit weer. Dit zorgde voor heel goede cijfers, maar Aardrijkskunde leek net iets te veel leerstof om te kunnen rechttrekken.
Nu heb ik een herexamen. aardrijkskunde is dan een C-vak(1-uursvak), ik wou dus weten of ze me een C-attest konden geven als ik op dit examen faal.
Vriendelijk bedankt!

 

Hallo,
ik zit in 5ASO Humane Wetenschappen. Maar ik doe dit niet meer graag. Mijn cijfers waren vorig jaar ook al niet zo goed en ik deed toch mijn best. Dus zou ik graag naar 5ASO economie gaan zou dit nog steeds kunnen?

 

Als je vorig schooljaar een A-attest had, kan dit nog.

 

Hallo,
Ik zit in het 3 humane wetenschappen en zou graag weten of je van humane wetenschappen naar een andere richting kan gaan in ASO. bv: als je een b atest hebt

 

Als je een A-attest krijgt in 3 humane wetenschappen, mag je overstappen naar om het even welke richting van het vierde jaar.

Als je een B-attest krijgt, is een clausulering binnen aso mogelijk. Je zal dan mogen overgaan naar sommige richtingen van het vierde jaar aso, maar niet alle.

Als je bijvoorbeeld zwakke resultaten hebt voor alleen wetenschappen, dan kan je geclausuleerd worden voor richtingen met wetenschappen. Je mag dan bijvoorbeeld wel overgaan naar economie-moderne talen, maar niet naar moderne talen-wetenschappen.

 

Hallo,

Ik zit in het 6de jaar ASO, Latijn-Grieks met optie wiskunde (5uur). Ik vrees dat ik een buis zal hebben op jaarbasis voor wiskunde. M'n andere hoofdvakken zijn wel goed. Heb ik kans op een C-attest? Normaal gezien moet je je jaar opnieuw doen als je drie jaarlijkse buizen hebt. Hoe gebeurt dit in het zesde middelbaar? Want B-attest is hier geen optie.

Alvast bedankt!

 

Je hebt nog ruim de tijd om het nodige te doen om een jaarbuis te voorkomen.

Als de school ziet dat je echt je uiterste best hebt gedaan, zal je geen C-attest krijgen.

 

Vorig jaar was ik ook al gebuisd, bijna heel de klas trouwen. Het gemiddelde van de klas van dagelijks werk 1 was 50... Al van toen mijn zus 5jaar geleden les had van die leerkracht werd er gezegd dat hij een rampzalige leerkracht was. Hij verbetert fout, in zijn oplossingsmodellen staan verkeerde oplossingen,... Houdt de school daar dan ook rekening mee?

 

Hallo, ik doe 3de jaar humane wetenschappen en heb de voorbije 2 jaar geen buis gehad. Nu hebben we examens van alle vakken ( 14 ) en vorig jaar ( 5 hoofdvakken ) nu is het heel wat zwaarder dus. Ik doe humane met optie talen & economie, maar ik vrees voor een buis op optie frans, & cultuur. Ik wil na de kerstvakantie naar optie sport gaan, is humane met optie sport mogelijk voor iemand die niet zo lenig is? en heeft het evenveel mogelijkheden als humane met optie talen & economie?

 

Hallo, ik zit in het 4de jaar ASO en ik doe economie met vijf uur wiskunde, op hoeveel procent van je totale punten staan de proefwerken?

 

Die informatie vind je in je schoolreglement.

 

Hallo,ik zit nu in het 1ste jaar latijn en mijn examen van frans was niet zo goed en mijn dagelijkswerk ook maar als ik mijn puten verbeter voor frans en andere vakken zou ik dan eind van het schooljaar een A-attets kunnen krijgen?
Want ik ben heel erg bang omdat ik niet zo goed gestart ben maar mijn andere vakken zijn goed 75-85%

 

Het is normaal dat je in het eerste jaar nog wat moet zoeken naar de geschikte studiemethode. Als je resultaten in stijgende lijn gaan, zal niemand het je kwalijk nemen dat je een minder goede start nam.

 

Hoi.

Ik weet dat de klassenraad in het 5de middelbaar, voor 60 % kijkt naar je examens en 40% naar je dagelijks werk.
Maar hoe zit dat in het 1ste middelbaar ASO?

 

Dat zou in de klasagenda en/of het schoolreglement moeten staan.

 

Hallo,

Mijn dochter zit in het 6 jaar STW. Haar rapport was net onder de 60% met een klein tekort voor wiskunde.
Is er een minimum percentage nodig om verder te gaan naar de hoge school?

 

Om te kunnen inschrijven in een hogeschool is er alleen een diploma secundair onderwijs nodig. Als uw dochter dit jaar een A-attest behaalt, krijgt zij het diploma en kan zij aan om het even welke studie beginnen.

Voor de volledigheid:
Er bestaan enkele richtingen waarvoor men eerst moet slagen voor een proef. Dit is het geval bij geneeskunde en een aantal artistieke richtingen. Om te kunnen deelnemen aan de proef is ook alleen een diploma secundair onderwijs vereist.

 

Hallo

Ik zit momenteel in 5 moderne talen wetenschappen en heb geen goede resultaten voor wiskunde, fysica en Frans. Is het mogelijk dat als je in het 5de aso een c-attest hebt, je naar het 6de tso kan gaan zonder te blijven zitten?

Mvg

 

Dat kan, maar het is heel uitzonderlijk. In principe moet je in het vijfde en het zesde jaar dezelfde richting doen. In het vijfde jaar is een C-attest waarschijnlijker dan een B-attest.

 

Heel erg bedankt voor het snelle antwoord! Bij ons op school kan je in het 5de geen B-attest meer krijgen. Maar het zou dan op zich, als ik een C-attest zou hebben, geen groot probleem moeten zijn om gewoon verder te gaan in het 6de tso?

 

Overgaan naar 6 tso vanuit aso kan alleen met een B-attest.

 

Hallo, ik zit nu in 5humane wetenschappen optie wiskunde (in het totaal dus 5u wiskunde). Ik zou graag biomedische laboratoriumtechnieken gaan volgen. Is dit mogelijk na humane, of het ik dan nog steeds een groot tekort voor wiskunde/chemie/fysica/biologie?

 

Normaal kan je vanuit jouw richting zonder al te veel problemen naar de professionele bachelor laboratoriumtechnieken. Bij de Erasmus Hogeschool Brussel staat het letterlijk op de site. "Je hoeft geen exact wetenschappelijke vakken te hebben gevolgd om te beginnen aan deze opleiding. Voor wie nog wat steun nodig heeft bij de exacte vakken, zijn er in september brugcursussen wiskunde en chemie." Andere scholen organiseren ook van die cursussen.

 

Hallo Lies

ik zit nu in het 6de TSO en mijn punten zijn zeker niet schitterend.
ik vroeg me af; stel dat ik op het einde van het jaar een C-attest krijg.. bestaat er dan de mogelijkheid om via de middenjury iets te regelen of daar mijn examens over te doen? omdat ik absoluut niet wil blijven zitten in mijn laatste jaar.

De laatste optie is beroep aantekenen, maar aangezien mijn gedrag niet steeds zo fijn is voor de leerkrachten denk ik dat beroep aantekenen maar niks wordt.

Heb je meer info?

Vriendelijke Groeten

 

Hallo

Je kan altijd examens afleggen bij de examencommissie. Jammer genoeg krijg je daar op basis van schoolresultaten geen vrijstellingen. Je moet dan examen afleggen over alle vakken van de derde graad.

Wel een optie is het tweedekansonderwijs. Daar kan je op basis van je laatste rapporten en niveauproeven heel wat vrijstellingen krijgen. Voor wat je wel nog moet doen, moet je dan wel lessen volgen, maar het is totaal anders dan de gewone school.

 

Best Lies,

graag zou ik willen weten welke mogelijkheden er nog zijn na het 7é jaar BSO kantoor.
Mijn zoon wil dolgraag informatica doen.
Of kan mijn zoon ook overgaan naar de richting Handel-TSO ,
Hij studeert momenteel 3é jaar BSO-Kantoor.
Ik vindt hier niets over op het internet. hij wil wel graag verder studeren in de informatica of moet dat dan gebeuren bij de VDAB ????
alvast bedankt voor uw antwoord.
Een bezorgde mama

 

Hallo

Wie het 7de jaar bso afwerkt, krijgt een volwaardig diploma secundair onderwijs.
Met dat diploma kan er ingeschreven worden in hogeschool of universiteit.

Als uw zoon dit jaar een A-attest haalt in 3 kantoor, mag hij (na goedkeuring van een toelatingsklassenraad) overzitten in 3 handel.

Informatica studeren kan in het hoger onderwijs. Meer informatie hier: http://www.onderwijskiezer.be/hoger/hoger_schoolvakken_lst.php?vak=39

 

Beste,

Ik volg nu economie talen (3u wiskunde) in het 6de middelbaar.
Ik ben nog nooit blijven zitten en de leerkrachten + directie mogen me graag. Ik heb al m'n hele leven problemen met wiskunde ( echt buizen enzovoorts) , vorig jaar had ik net 50% op dit vak, maar alle andere vakken waren er goed door,ik kreeg zelfs geen waarschuwing voor wiskunde.

Nu vroeg ik me af, want dit jaar heb ik weer al op elk rapport een buis voor wiskunde ( zoals de meeste andere jaren ... ), bestaat er een kans dat , als al mijn andere vakken goed tot zeer goed zijn ( 60-75%) , wat zo is , en ik heb alleen voor wiskunde bijvoorbeeld 44%, kan ik dan een C-attest krijgen?

Hartelijk bedankt !!

 

Als het voor iedereen duidelijk is dat je je uiterste best hebt gedaan, dan is dit bijzonder onwaarschijnlijk.

 

Oké , hartelijk bedankt ! ;)

 

Hallo,

Mijn dochter zit in het 1ste secundair.
Omlangs had ze een E voor verdieping Nederlands, voor basis een B.In hoeverre speelt verdieping mee voor het eindresultaat en voor te mogen overgaan naar het volgend schooljaar ? Dank U

 

Dit varieert. De details over de puntenverdeling, deliberatie,... zou u moeten terugvinden in de agenda en/of het schoolreglement.

 

Dit varieert. De details over de puntenverdeling, deliberatie,... zou u moeten terugvinden in de agenda en/of het schoolreglement.

 

Hallo, Ik zit in het 4 jaar Latijn-moderne talen.Helaas ben ik op Nederlands 49 procent .I dit genoeg om een B attest te krijgen ?Dank U

 

Dat lijkt onwaarschijnlijk.

Houd er echter rekening mee dat Nederlands een heel belangrijk vak is. Hoe beter je Nederlands beheerst, hoe waarschijnlijker het is dat je goed presteert voor andere vakken. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat in het hoger onderwijs cursussen Nederlands worden georganiseerd voor studenten die beginnen aan hun eerste jaar.

Doe dus het nodige om je punten op te trekken. Dat kan! Als je 49 kan halen, kan je ook 51 halen.

 

Hallo

Ik zit in het derde jaar humane wetenschappen en heb vorig jaar een waarschuwing gekregen voor geschiedenis. Ook dit jaar gaat geschiedenis weer heel slecht. Krijg ik een C-attest als ik dit jaar weer gebuisd ben voor dit vak?
Danku

 

Dat is niet zonder meer te voorspellen. Veel hangt af van je algemene prestaties en je inzet.

 

Goeiemiddag,

Mijn zoon zit ih 4e jr Wiskunde Wetenschappen (5u wisk) doch heeft dit jaar niet goed gepresteerd. De mevrouw van leerlingbegeleiding op school heeft met hem samengezeten en haar besluit is dat mijn zoon veel te weinig studeert tijdens de week. (Wisten wij ook als ouders helaas maar hadden geen vat op hem, de mevrouw wel). Ze heeft nu een studieprogramma voor hem opgesteld waar hij zich nu na Pasen zal aanhouden. Ik ben enorm geschrokken vh voorlopig advies van de klasseraad : ze twijfelen of mijn zoon wel Aso aankan ? K begrijp dat zij zich baseren op zijn punten maar k vind hun uitspraak zo drastisch ? De school geeft geen humane wetenschappen als richting. Mijn vraag is eigenlijk : kunnen zij zich evtl akkoord verklaren om die richting te volgen ? En ten tweede : stel dat zij Handel voorstellen, hoe kan dit eigenlijk gezien mijn zoon totaal geen voorkennis heeft van boekhouden noch economie ? Ik ben bang dat hij door Handel te volgen nog minder zal studeren..

Alvast dank voor uw vriendelijk antwoord !

 

Hallo,

Ik ben een leerlinge uit het 5e middelbaar economie-moderne talen. Mijn ouders zijn onlangs naar een oudercontact geweest op school en de leerkracht zei dat ik een grote kans maak om een C-attest te krijgen doordat mijn hoofdvakken slecht zijn.
Voor wiskunde was ik met nieuwjaar gebuisd ( 48%) en nu is de kans groot dat ik er weer niet door ben. (dagelijks werk is nu 40%) Voor economie en Duits haal ik tussen de 55-60%, Frans 50-55%, en voor mijn andere vakken tussen de 65% en 70%. Doordat wiskunde (en andere hoofdvakken) zo slecht is, gaat ook mijn totaalresultaat enorm naar beneden. Kunnen ze me echt een C-attest geven met deze punten? Ik ben enorm bang dat dat zo is, want ik wil absoluut mijn jaar niet overdoen, ik voel me goed in de klas en doe het echt wel graag maar doordat ik vaak lessen heb gemist(ongeval), zijn mijn punten ook niet goed. Er worden op onze school geen herexamens gegeven dus maak ik we echt wel zorgen...Zou een C-attest terecht zijn en wat kan ik het best doen?

alvast bedankt

 

Het is normaal dat je bang bent, maar je moet die gevoelens nu van je af proberen te zetten en je volop concentreren op je schoolwerk. Er is nog een maand les en dan zijn er examens. Als je zeer goede prestaties levert, kan het nog alle kanten opgaan.

Je leerkracht zei dat je kans maakt op een C-attest. Let op het woord kans. Ze zegt dus niet dat het al zeker is. Ze zegt dat er een reëel risico is en dat het dus aan jou is om te voorkomend at het ook echt een C wordt.

Ga er nu vanuit dat je een A kan halen en werk daar ook voor. Als eind juni blijkt dat het toch niet gelukt is, dan kan je dan bekijken hoe je dat oplost en opvangt.

 

hallo
ik zit in het 5de jaar tso techniek-wetenschappen.
al mijn vakken zijn oke behalve mijn godsdienst.
ik zit met een zware buis (20%) voor dit vak en zit nu met de vraag of je een c-attest kan krijgen voor een buis op godsdienst?

alvast bedankt voor het komende antwoord.

 

hallo, ik zit in het 5e aso en doe grieks-wiskunde. ik vroeg me af of de kans groot is dat ze me een c-attest geven. ik heb eerste semester 53% DW gehaald en 48% PW voor wiskunde en in totaal (eerste semester) 50%. voor mijn 2e semester heb ik tot nu toe 60% (met toch enkele buizen voor enkele testen) en ik ben bang dat ik ga buizen voor mijn PW. Als ik buis in totaal voor wiskunde (een lichte buis), kunnen ze me dan laten blijven zitten? Voor de rest van mijn vakken heb ik een gemiddelde boven de 75%. Maar het probleem is dat mijn leerkracht wiskunde denkt dat ik geen moeite doe, omdat ik geen extra oefeningen afgeef...
alvast bedankt

 

Goedemorgen ik ben student in het ASO 3de graad 5-de middelbaar. Ik ben al lang in het depressie.Kan ik geen examens doen of extra tijd krijgen voor mijn examens? Omdat ik drink antiedepressant en door dit denk ik trager dan normaal.
misschien is er ook een oplossing sommige examens niet doen ?

 

Dat moet je met je leerkrachten bespreken.

 

Heej,

Ik zit in het eerste jaar aso moderene. Ik heb dit trimester voor dagelijks werk voor nederlands 65% en voor wiśkunde maar 67%. Het zijn mijn 2 hoofdvakken is dit wel genoeg om door te gaan??

Ik heb in het lager altijd in de 90 gehad en nu is dat een forse daling en ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen tegen men ouders..
Kun je me aub zo snal mogelijk een antwoord terugsturen,

Dank bij voorbaad.

 

In je agenda vind je terug aan welke voorwaarden je moet voldoen om te kunnen overgaan.

Het is normaal dat je niet meer zo hoog scoort als in de lagere school.

 

In je agenda vind je terug aan welke voorwaarden je moet voldoen om te kunnen overgaan.

Het is normaal dat je niet meer zo hoog scoort als in de lagere school.

 

Hallo,
Ik zit in het 5de jaar ASO Humane Wetenschappen.
Ik zit met 2 jaar tekorten op engels en nederlands, ongeveer rond de 40%. Is dit een grote kans dat ik een C-attest zal krijgen?

 

Een groot tekort voor Nederlands is een serieus probleem. Wat het wordt, zal voornamelijk afhangen van je andere cijfers en de inspanningen die je levert voor de examens.

 

Hallo
Ik zit in het 2de jaar Aso Moderne Wetenschappen
Ik heb drie tekorten.
25% Mo 42% Techniek en 38.5% voor Wiskunde

Ik heb binnen 2 weken examen wiskunde en kan ik nog een 50% halen op mijn jaartotaal?

En als ik 50% heb op Wiskunde kan ik naar het 3de jaar gaan en Economie met 4 uur wiskunde doen omdat ik volgend jaar geen techniek en Mo heb.

 

Ik weet niet of je nog 50% kan halen voor wiskunde. Ik weet immers niet wat er allemaal verrekend wordt en in welke verhouding.

Doe je best en probeer voor alle examens een zo hoog mogelijke score te halen.

Met zeer zwakke cijfers voor wiskunde is een B-attest met oriëntering naar tso mogelijk.

 

Dus zelf met een 50% op Wiskunde moet ik naar Tso gaan?

Ik ben al een keer blijven zitten en ik wil niet naar TSo gaan en Economie met 4 uur wiskunde wil ik nog wel doen zels al vind ik econimie niet echt interessant.
Kan ik van TSO niet naar Aso gaan als mijn punten uitstekend zijn? bv meer dan 70 of 75 % voor elk vak.

Tijdens het 1ste en 2de trimester had ik sommige problemen thuis en kon ik niet echt goed werken voor school als de school dat weet heb ik meer kans op een B-Attest met als clausulering 4 uur wiskunde?

 

Ik zit in het 4de middelbaar en volg latijn wetenschappen. Ik ben ontszettend bang dat ik ga blijven zitten, op mijn allereerste rapport heb ik 4 buizen gehad, telkens een 4,5. Mijn tweede rapport is heel goed gegaan en mijn eerste examen ook, behalve chemie dan ik heb een 47 gekregen. Mijn derde rapport was ook redelijk maar ik heb wel een 4 voor wiskunde gekregen, mijn meeste recente raport en dus mijn vijfde raport, was ook goed behalve chemie en wiskunde, ik heb een 4 en een 4,5 gekregen. Ik heb mijn jaar gemiddelde van elk vak berekend en ik ben er telskens door. Is er een kans dat ik blijf zitten of een b-attest krijg?

 

Alles is mogelijk.

Een C-attest lijkt me onwaarschijnlijk.
Een B-attest met uitsluiting van aso-richtingen met extra wetenschappen en/of wiskunde lijkt mij heel mogelijk, maar een A-attest kan ook als je examencijfers heel goed zijn.

 

Ik zit in het 2de jaar Moderne wetenschappen.

Ik zou graag Wetenschappen willen doen maar ik heb 55% voor wiskunde en je moet ongeveer 70% hebben om Wetenschappen te doen in het 3de.

Kan ik van Economie met 4 uur wiskunde naar Wetenschappen gaan als ik het eerste rapport 75% heb voor wiskunde heb en voor de rest 70% heb?

 

Overleg met je leerkrachten. Overstappen in januari lijkt me sowieso een slecht idee omdat je tegen dan een achterstand zal hebben voor wiskunde en wetenschappen.

Praat met je leerkrachten. Stel eventueel voor om deze zomervakantie bij te werken bv. via een soort vakantietaak. Je kan voorstellen om dan - als de taak goed is - toch in wetenschappen te starten in september.

 

ik zit in het 3de jaar humane.
ik had op mijn eerste examen 7 buizen en op mijn dagelijkswerken 2.
ik ben nu hard aan het studeren voor mijn examen 2.
Ik zou nu graag willen weten of ik kans maak op een A-attest ?

 

Als je nu hard werkt, is een A altijd mogelijk.

 

beste, kan je een b attest halen als je voor geen enkel vak bent gebuisd? ik volg 4aso...

 

Dat hangt van de deliberatiecriteria van je school af. Je vindt die terug in het schoolreglement.

 

Hallo
Ik zit in het 3de jaar Handel,
Ik DENK dat ik op Natuurwetenschappen en Frans en Engels een jaartotaal buis heb(Frans, Engels krijg ik nog examens) maar op al men examens van Engels heb ik altijd een voldoende. Maar op mijn maandrapport van Engels heb ik meestal een buis.
Op bedrijfseconomie had ik op de eerste exame 75% tweede examens 87%
Op informatica had ik op de eerste exame 55% tweede exame 82%
Denkt u dat ik nog een kans heb voor een a-attest want Bedrijfseconomie is de belangrijkste vak in Handel en daar behaal ik altijd zeeeerr goed op.
En op mijn dagelijks werk op Frans heb ik ook altijd boven de 50%

 

Het is zeker niet uitgesloten.

 

Hallo,

Ik zit in het 5e jaar Moderne talen - wiskunde (met 6u wiskunde).
Ik heb net 2 examens van wiskunde achter de rug die niet zo super verlopen zijn... Mijn dagelijks werk voor wiskunde is ook maar net 50, dus ik vrees voor een buis.

Mijn andere vakken zijn wel goed, mijn dagelijks werk van alle vakken in het totaal is 71.

Zou de klassenraad eerder beslissen om een c-attest te geven of eerder vakantietaak of herexamen?

Groetjes

 

Dat is echt niet zomaar te zeggen. Wiskunde is natuurlijk je hoofdvak, maar gezien je andere vakken goed zijn, lijkt een C-attest wel heel drastisch.

 

Hallo,
Ik zit nu in het vierde jaar humane wetenschappen en ik heb net waarschijnlijk mijn fysica examen verpest. Kunnen ze me een b-attest geven enkel voor fysica? Mijn vorig examen had ik 51%.

 

Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.

 

hallo,
ik heb net mijn buis op mijn jaartotaal ingehaald op biologie
zelf zit ik in humane wetenschappen.
mijn jaartotaalpunten zelf bevinden zich in de 50 à 60 of hoger dan 60...
op mijn examens heb ik wel eens 3 buizen gehaald dit jaar (allemaal eind 40%)
ik vroeg me af of ik nu een a attest zou krijgen of zit er een b attest in voor mijn 3de graag humane wetenschappen?

groetjes

 

je vraag kan niet zonder meer beantwoord worden. De klassenraad doet dit ook niet zomaar.

De klassenraad beslist over het attest en kijkt daarbij naar je resultaten, je mogelijkheden, je inzet en je motivatie.

 

Beste, ik ben doodsbang.

Ik zit in het 4de ASO wetenschappen, en mijn wiskunde is zeer slecht. rond de 45%. de examens naderen en deze vraag zat al een tijd aan me te knagen:

Kan ik wetenschappen talen volgen (4u wiskunde kan ik zeker aan) , als ik op mijn eindtotaal een buis behaal voor slechts en alleen Wiskunde?

 

Als je in het vierde geen 50 kan halen, lijkt het me niet zo'n goed idee om een richting wetenschappen te doen.

 

hallo,

ik zit 3de jaar economie wiskunde ik ben gebuisd op jaartotaal fysica en 3examens gebuisd maar die 3 niet opjaarbais kan ik dan een b-atest krijgen en gewoon naar tso-handel gaan?

 

bij fysica waren de meeste van de klas gebuisd door het jaar had ik goeie rapport punten

 

Beste

Ik doe momenteel men laatste jaar Eco-moderne talen en over het hele jaar heen heb ik redelijk goed gescoord voor men hoofdvakken. Op jaarvlak ben ik wel gebuisd voor Nwe, Wisk en Ict. Kan ik hierdoor een C krijgen? Door de stress alleen al kan ik niet helder nadenken :$

 

je vraag kan niet zonder meer beantwoord worden. De klassenraad doet dit ook niet zomaar.

De klassenraad beslist over het attest en kijkt daarbij naar je resultaten, je mogelijkheden, je inzet en je motivatie.

 

Kwas geslaagd :))

 

beste

Ik zit momenteel in het 5de stw. In het algemeen zijn mijn punten goed, alle vakken zitten boven de 60%. Alleen heb ik moeite met Frans, Engels & Natuur Wetenschappen. Vorig jaar ben ik gedelibereerd geweest voor Frans met 49.8% en Engels met 46%. Helaas in nu in het 5de jaar Natuur Wetenschappen daar bij gekomen ( wat wel een hoofdvak is) Engels heb ik voorlopig meer dan 50, dus met een goed examen te maken hoeft dit geen probleem te zijn. Natuur Wetenschappen spreken we over een klein tekort, maar mijn frans is redelijk wel een klein rampje te noemen, ik hoop mijn tekort te houden boven de 40%.

Ik vroeg mij eigenlijk af als ik nog wel een kans had op een A-attest met deze punten?

 

Een A-attest is altijd mogelijk, maar door het probleem met natuurwetenschappen is het zeker niet vanzelfsprekend.

 

Beste
ik zit in het 4de jaar economie.
Ik heb tot nu toe een buis op wiskunde (+- 45%) en chemie en fysica zijn ook niet mijn sterkste vakken.
Over mijn dagelijks werk mag ik wel niet klagen want op deze vakken ben ik er altijd al door geweest en ik zit rond de 70% op mijn rapporten.

Loop ik nu toch het gevaar om een B-attest te hebben?
Groetjes

 

je vraag kan niet zonder meer beantwoord worden. De klassenraad doet dit ook niet zomaar.

De klassenraad beslist over het attest en kijkt daarbij naar je resultaten, je mogelijkheden, je inzet en je motivatie.

 

Beste,

Ik zit in het vierde jaar Latijn wiskunde, graag zou ik volgend jaar deze richting blijven doen, het enige probleem is dat mijn Latijn over het hele jaar slecht was (herfst: 49% kerst: 45% Pasen: 55%) en ik voorspel dat het eindresultaat rond de 49 procent zou liggen.
Stel dat ik er voor al mijn vakken behalve Latijn (49%) door ben, kunnen ze me dan nog delibireren en toch een A-attest geven?

Alvast bedankt

 

Dat kan altijd, maar het lijkt me niet erg waarschijnlijk.

Aangezien je veel moeite hebt met Latijn, is het wellicht ook beter om een richting te kiezen zonder Latijn.

 

Hallo ik zit in 4de aso economie-talen
Ik heb waarschijnlijk een jaar tekort voor Nederlands
Maar voor de rest ben ik erdoor! En ik doe mijn jaar opnieuw.
Kunnen ze mij een B-attest geven?
Alvast bedankt!!

 

Nederlands is een belangrijk vak dat veel informatie geeft over de mogelijkheden van een leerling. Een onvoldoende voor Nederlands is problematisch, maar hoeft niet tot een B-attest te leiden.

 

Ik zit nu in het 2de jaar aso moderne wetenschappen .
Dees jaar heb ik niet echt denderende punten ik heb 50%. Op Frans en wiskunde .
Voor de rest valt alles goed mee maar mijn gemiddelde licht nu ook wel altijd laag .
Zit nu in de examens en heb al ww en sei achter de rug ik denk dat deze goed verlopen zijn.
Heb ook Frans al gedaan dacht dat het goed was maar dat dacht ik vorig trimester ook en toen had ik een buis.
Ik wil graag moderne wetenschappen verder doen .
Ps.: mijn gemiddelde. Is 64 %
Kan het dat ik een b - of c attest krijg

Heb wel altijd goed op wetenschappen maar niet op talen behalen Nederlands dan .

Dankt Vic ( kan het zo snel mogelijk gebeuren )

 

In je schoolreglement staat wat de criteria zijn om een A-attest te krijgen.

In de meeste scholen krijg je automatisch een A-attest als je 50% hebt.
De klassenraad kan je wel een advies geven (bv. kies een richting binnen tso), maar je bent niet verplicht om naar het advies te luisteren.

Als je overgaat naar het derde jaar wetenschappen is het wellicht een goed idee om van in het begin extra hard te werken voor wiskunde en Frans.

Je kan ook aan je leerkrachten oefeningen vragen om tijdens de vakantie te maken. Je zal in september veel beter kunnen starten als je met de leerstof bezig blijft tijdens de vakantie.

 

Beste,
ik heb een vraagje. Ik zit nu in mijn 5e jaar ASO en volg Latijn-Moderne Talen.
Met mijn rapporten zit ik gemiddeld tussen de 75%-80%. Alle vakken boven de 7, juiste wiskunde een 4 of 5.
Nu had ik met de eerste examenperiode geen enkele buis.
Bij deze examenperiode, de tweede, is er een grote kans dat ik voor latijn (mijn hoofdvak) zal buizen.
Kan ik dan een c-attest krijgen?

 

je vraag kan niet zonder meer beantwoord worden. De klassenraad doet dit ook niet zomaar.

De klassenraad beslist over het attest en kijkt daarbij naar je resultaten, je mogelijkheden, je inzet en je motivatie.

 

Beste ik zit in boekhouden informatica ..myn examens waren niet zo goed mag ik herexamens doen?

 

Herexamens zijn in principe alleen mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden.

 

Hallo
Ik zit in het 3de jaar handel en vandaag had ik examen van Frans. En mijn leerkracht heeft ons een week terug de doelstelling doorgestuurd wat we moesten kennen. Het was tot p377 maar toch heeft zij woorden gevraagd die op p401 zaten... Ik heb haar een mail doorgestuurd via smartschool denkt u dat zij ermee rekening zou houden tijdens de delibiratie?

 

De woorden zullen maar op een klein deel van de punten staan. Het is onwaarschijnlijk dat het niet kennen van die woorden een enorm verschil zal maken voor je score over het hele jaar.

 

Geachte
Ik zit in het 3de jaar handel en ik heb met de clb gesproken en zij zeiden dat ik faalangst heb. Dat accepteer ik ook. Mijn klastitularissen weten ook dat ik naar de clb ben geweest en dat ik faalangst heb waarmee ik door de stress veel dingens vergeet dat eigenlijk gemakkelijk is op te lossen. Denkt u dat ze rekening zouden houden met mijn faalangst in de klassenraaddag en delibiratie?

 

Als het clb op de hoogte is, kan dit inderdaad meespelen tijdens de deliberatie.

Om aanspraak te maken op speciale maatregelen, moet je wel een officieel attest voorleggen. Meer informatie hierover zou je in je schoolreglement moeten vinden.

 

Hallo ik heb eens een vraag ik ben nu met mijn laatste jaars examens bezig en normaal zou ik erdoor zijn maar ik heb een waarschuwing voor het vak Frans correspondentie het is een vak van 1 uur en ik heb van dit vak geen exaam maar de kans is dat ik hiervoor een 49% zou hebben de rest van al mijn vakken zijn goed, mijn stage en mijn gip was ook goed als ik nu ook nog redelijk goede exaams heb zouden ze mij dan laten zitten met een C attest want in het laatste jaar is het een C of een A attest en ik ga verder studeren met computers dus geen frans meer wat denk jij? Zouden ze me een C attest kunnen geven?

 

Als alleen Franse cor het probleem is, dan lijkt een C erg onwaarschijnlijk.

 

Beste ik zit in 5 boekhouden informatica mijn exam van informatica en b.e was slecht krijg ik dan C attest? ...mag ik dan naar 6bso?

 

Als je een C-attest krijgt, moet je overzitten.

Je kan eventueel overzitten in 5 bso, maar je kan niet overgaan naar 6 bso.

Je kan eventueel wel een B-attest krijgen. In dat geval mag je wel overgaan naar 6 bso. Een B-attest op het einde van het vijfde jaar is echter zeer uitzonderlijk.

Houd er ook rekening mee dat je in elk geval nog 2 jaar naar school moet gaan:
Als je overzit moet je het 5de en het 6de nog doen.
Als je overgaat naar 6 bso, moet je het 6de en het 7de nog doen.

 

Beste,

Ik ben een laatstejaar Eco- Mod Talen , de school weet dat ik volgend jaar een IT richting zal gaan behartigen

Nu vroeg ik me volgende dingen af :
Maakt het uit als ik een jaarbuis heb voor wiskunde?

Kijkt de klassenraad naar bv lichte buizen op eind examen 2 ook al heb je op je jaar 50% of meer ?
bv op frans of duits of beiden 47 behaald op examen 2 , maar op examen 1 67 of meer en geen enkel rapport gebuisd?

 

De klassenraad kijkt niet alleen naar de eindexamens. Je inspanningen van het hele jaar worden bekeken.

 

Beste ik zit in het 5e handel ik heb 1 jaar tekort van in de 40% voor wiskunde . Verder heb ik goeie punten . Heb ik kans op een a attest of niet ?xxx

 

je vraag kan niet zonder meer beantwoord worden. De klassenraad doet dit ook niet zomaar.

De klassenraad beslist over het attest en kijkt daarbij naar je resultaten, je mogelijkheden, je inzet en je motivatie.

 

Hallo ik ben 18 ik heb kans op c attest ik zit in 5 boekhoude-informatica mag ik direct na mijn rapport gaan inschrijven voor 6 bso?

 

Als je een C-attest krijgt, mag je niet naar 6 bso.

Met een C-attest moet je overzitten. Je mag er wel voor kiezen om over te zitten in 5 bso.

 

Hallo, ik zit in het 5e jaar handel en heb net mijn exams gedaan. Ik had in het begin van het jaar een aantal tekorten namelijk voor aardrijkskunde,geschiedenis,wiskunde. Ik heb met mijn dagelijks werk mijn aard kunnen ophalen tot 61% maar het examen was te moeilikl voor mij. Dus ik denk dat ik weer een tekort zal hebben. Voor mijn geschiedenis had ik een telkort van 2% maar ik denk dat het met dit examen opgehaald zal zijn. Mijn examen wisk was een echte ramp dus daar zal ik nu wel zeker geen 50 voor hebben. Voor mijn godsdienst had ik voor dagelijks werk 80% maar helaas het examen was een echte flop... Nu verwacht ik het volgende : - Buis voor wiskunde. en misschien wel een buis voor aardrijkskunde . Mijn vraag: Kom ik in aanmerking voor een deliberatie? Mijn frans engels duits nederlands en economie vallen goed mee. (altijd in de 70% zo) Ik heb 3u wisk en 1uurtje aardk. Het zal natuurlijk wel allemaal afhangen van de leerkrachten zelf maar denkt u dat ik toch op zijn mist een kans maak?

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos vzw voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

 • hielpen we meer dan 500 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
 • hebben we meer dan 700 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs
 • hebben wij een "afdeling" in Senegal waar Vlaamse vrijwilligers welkom zijn

Edutweets

 • I just signed up for Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World a free @coursera online class. https://t.co/GaCffDgx 1 year 36 weeks ago
 • @LesleyArens Ik denk naar Afrika. 1 year 38 weeks ago
 • @DellLuistert I can(t find what I need. I need to contact someone by MAIL. 1 year 38 weeks ago
 • @DellLuistert I can't call from Senegal. I can't order a cable through the website. 1 year 38 weeks ago
 • @DellLuistert I just want to order something in Belgium. 1 year 39 weeks ago