Wat met een B- of C-attest?

Binnenkort worden de rapporten uitgedeeld en bij die rapporten hoort een attest dat bepaalt welke richting uw zoon of dochter volgend schooljaar uitkan.

  • A-attest: de leerling gaat over naar het volgende jaar en is volledig vrij in de keuze van de studierichting.
  • B-attest: de leerling mag overgaan naar het volgende jaar, maar moet zich bij de keuze van de studierichting houden aan de beperkingen die de klassenraad oplegt (bv. geen richtingen met meer dan x uur wiskunde in ASO of geen enkele richting in ASO)
  • C-attest: de leerling moet overzitten.

Hierbij moeten we twee belangrijke bedenkingen maken:

Ten eerste is het perfect mogelijk dat u het niet eens bent met de beslissing van de klassenraad. In dat geval hebt u het recht beroep aan te tekenen. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk en op de juiste manier doet. De concrete richtlijnen vindt u hier. Het is werkelijk van essentieel belang dat u binnen drie dagen reageert en de procedure heel precies volgt. Doet u dat niet, dan kan dat alleen al voldoende grond zijn om uw verzoek af te wijzen.

Ten tweede vergeten heel wat ouders dat het B-attest het "recht" geeft om het jaar over te zitten. Iedereen heeft wel eens een slecht jaar. De school is lang niet het enige dat speelt in het leven van een puber (maar is wel vaak een goede graadmeter voor zijn algemene gesteldheid). Overzitten, betekent een jaar verliezen, maar is dat op een heel leven beschouwd zo een ramp? Niet overzitten en kiezen voor een richting die minder eisen stelt (aan een jongere die hogere eisen aankan) is misschien een oplossing voor de korte termijn. Vaak blijkt echter dat dergelijke jongeren zich vervelen en nog minder doen voor school. Overzitten om de gewenste toekomstmogelijkheden open te houden, is geen schande, integendeel, het is gebruikmaken van een tweede kans.

Wie graag een gesprek en/of onafhankelijk advies wil over rapport, attest, studiekeuze, kan ons een mailtje sturen. Er komt gegarandeerd antwoord.

Hallo,
Ik zit in het 3e jaar ASO Latijn met 4u wisk. Ik ben niet de beste in wiskunde maar probeer er echt wel alles aan te doen om goede punten te halen. Ook Latijn ging dit jaar niet makkelijk bij mij. Mijn jaartotalen tot nu toe zijn 56 voor wiskunde en 58 voor Latijn. Ik heb nu al examens hiervan gehad en deze gingen allebei wel redelijk. Ik ben heel bang dat ik een B-attest krijg en Humane Wetenschappen moet doen... Ik wil zó graag nog 1 jaartje Latijn 4u wisk. verder doen. Wat zal de klassenraad hierover zeggen? Op mijn rapporten stond nog nooit iets over een andere studiekeuze, er stond telkens dat ik me moest blijven inzetten en de moed niet opgeven. Is er kans op een A-attest? Ik stuurde al een mail naar mijn leerkracht wiskunde om te vragen of ze er een zicht op had maar ze mocht hier niets over zeggen. Ik wil dus echt koste wat het kost nog het vierde jaar Latijn 4u wisk. doen...
Kunnen jullie een antwoord geven?
Alvast bedankt (Ps: ik ben buiten Latijn zeer sterk voor talen, voor Nederlands en Frans haal ik makkelijk 80)

 

Je moet eens nakijken wat er ik je schoolreglement staat, maar als je gemiddeld voor elk vak 50% of meer hebt dan krijgt je normaal een A-attest.

In dat geval kan de klassenraad je eventueel wel adviseren om een bepaalde richting niet te doen, maar ze kan het je niet verbieden.

Als je dus met alles boven 50% blijft, kan je volgend jaar dus Latijn met 4 uur wiskunde doen.

Houd er wel rekening mee dat zowel Latijn als wiskunde in het vierde jaar een pak zwaarder zijn (zeker Latijn). Als je echt gemotiveerd bent om die richting te gaan doen, bereid je daar dan op voor.

 

Hallo
ik zit in het 2e middelbaar aso en doe latijn
Volgend jaar wil ik wetenschappen gaan doen
als ik nu mijn proefwerk latijn blanko afgeef, is er dan een kans dat ik een b attest krijg dat zegt dat ik geen wetenschappen mag doen?
Alvast bedankt

 

De meeste scholen maken een duidelijk onderscheid tussen een leerling die niet kan en een die niet wil.

Tijdens de deliberatie wordt nagegaan of je voor alle vakken de eindtermen hebt behaald en of je de rijpheid hebt om naar het volgende jaar te gaan.

Blanco afgeven, speelt niet in je voordeel.

 

Hallo,

Ik zit nu in het 1ste middelbaar ASO moderne wetenschappen en ik heb tot nu toe op alle vakken goed tot zeer goed maar bij Wiskunde heb ik op alles samen gerekend 4.8 en ik heb wel remediëringsoefeningen gemaakt, ik heb morgen mijn examen van wiskunde.. gaan ze me doorlaten als ik in de 50 haal op het examen? Krijg ik dan een B-attest? Zoja, kan ik dan volgend jaar TSO doen en in het 3de weer ASO?

Dankjewel!!!

 

Om naar 2 aso te kunnen, moet je in het eerste jaar met gemak 70 halen voor alle vakken.

Je cijfer wiskunde is dus zeker problematisch. Al helemaal omdat de leerstof van het tweede jaar gewoon voortbouwt op het eerste jaar.

Als je in de 50 haalt op het examen zou het ok moeten zijn, maar je zal dan misschien toch een waarschuwing krijgen of een vakantietaak.

Als je een B-attest krijgt, kan je naar tso.
Je kan dan niet meer naar aso in het derde.

 

hallo, ik zit in het 5de jaar aso latijn-wetenschappen (4uur wiskunde). voorlopig heb ik 1 buis op wiskunde in jaartotaal: 45-50%. voor de rest heb ik geen buizen, maar wel een paar vakken in de 50, zou ik hier een c-attest voor kunnen krijgen?

 

Dit hangt af van de deliberatiecriteria van je school.
Die staan normaal beschreven in je schoolreglement.

 

Hallo, ik zit in mijn derde jaar aso economie. Ik ben 100% zeker dat ik een c-attest zal krijgen. Kan ik volgend jaar het jaar overdoen in deze richting of moet ik naar tso? En maakt het uit hoeveel jaartekorten dat ik zal hebben als het al vast staat dat ik een c-attest heb. Met andere woorden moet ik mijn best nog doen voor de examens?

 

Wanneer je moet overzitten mag je om het even welke richting doen, voor zover je daar vroeger niet voor werd uitgesloten. Overzitten in de richting die je al deed, mag altijd

Als je 100% zeker bent dat je een C-attest krijgt, hebben de eindexamens geen belang meer. Het is dan ook niet nodig om daar nog iets voor te doen.

De vraag is natuurlijk wel of je echt 100% zeker kan zijn.

 

Hallo, ik zit in het vijfde jaar Latijn-Wiskunde. Met kerstmis had ik een buis van 49% op wiskunde 39% op chemie en 44% op biologie. Mijn dagelijks werk is sindsdien de hoogt ingegaan maar het afgelopen examen wiskunde ging naar mijn gevoel echt niet goed. Het examen chemie vermoed ik dat ik in de 50% ga hebben. Hoe groot achten jullie de kans dat ik een C attest ga krijgen en zou een goed resultaat op biologie dit kunnen beïnvloeden?

 

Gezien je Latijn-Wiskunde doet, zou je toch zeker voor wiskunde een gemiddelde van 50% moeten halen. Lukt dat niet, dan is een C-attest zeker mogelijk.

Dat gezegd zijnde, is het zinloos om te rekenen en/of te gokken en/of te piekeren. Doe voor elk vak dat je nog moet afleggen je uiterste best. Zet gewoon alles op alles. Tijdens de deliberaties kan er nog veel gebeuren, maar het moet wel voor iedereen duidelijk zijn dat je echt gedaan hebt wat je kon.

 

Beste,

Ik zit nu in in het 5de wetenschappen-wiskunde.
Met kerst had ik 3 buizen (Engels, chemie en geschiedenis) mijn dagelijks werk van chemie is er goed op vooruit gegaan en ik heb ook iedere keer extra oefeningen ingediend. Voor geschiedenis heb ik nu ook een goed dagelijks werk. Engels is nog altijd hetzelfde gebleven. Ik zit nu in de examens en moet nog van deze vaklen een examen afleggen. Heb ik kans op een C-attest.

Mvg

 

Als je chemie en geschiedenis ophaalt, lijkt een C-attest extreem onwaarschijnlijk.

 

Beste, ik ga naar het 5e economie talen. İk ga een C attest hebben. İk Ben 17 jaar oud. İk denk om examencommissie te doen. Als dat kan,moet ik dan nog naar school gaan? Zo ja, naar het 5e of naar het 6e?

 

Je kan nog een jaar huisonderwijs doen. In dat geval blijf je dus gewoon thuis en gebruik je alle beschikbare tijd om de examens van de examencommissie voor te bereiden.

Om met alles in orde te blijven, moeten je ouders op 1/9 de ingevulde verklaring huisonderwijs opsturen naar het Agentschap Onderwijsdiensten.

Als je bij de examencommissie aso wil doen, is naar school blijven gaan een slecht idee. Je hebt echt 8 uur per dag nodig om te studeren als je alles wil afwerken op 1 schooljaar.

Als je kiest voor secretariaat-talen, is een combinatie met school wel haalbaar. Je kan dan overzitten in 5 aso (met de verplichting om alle taken en toetsen te maken) of aan de school toestemming vragen om als vrije leerling in te schrijven in 6 aso (je volgt de lessen mee met je klas, maar je bent niet verplicht om taken en toetsen te maken, waardoor je 's avonds en in het weekend voor de examencommissie kan studeren).

 

Hey! Ik heb een vraagje, ik zit in de 2de middelbaar ASO moderne wetenschappen. Van heel het jaar heb veel buizen op mijn rapport(wat natuurlijk, helemaal niet leuk is). En nu bijna examens, ik ben al aan het studeren maar, ik wil niet doorgaan naar 3de ASO, ik wil naar 3de TSO volgend jaar. Ik ben echt bang dat ik c-attest ga krijgen, wat eigenlijk mijn schuld is. Ik kan eigenlijk ook b-attest krijgen maar a-attest... pfff... dat meen je toch niet. Ik ben bang dat ik volgend niet ga mogen zelfs naar tso, beroeps wil ik helemaal niet doen want, als ik beroeps doe, dan heb ik echt minder keuzes en pech! Ik ga echt geen leuke job hebben. Kan iets aan doen als ik bijvoorbeeld toch naar BSO moet overstappen van klassenraad?

 

Zoals je zelf zegt, is het je eigen schuld.
In dat geval kan je niet in beroep gaan tegen de beslissing van de klassenraad.

Er is altijd een kans dat je een B-attest krijgt dat je alleen uitsluit voor aso. Je kan dan naar 3 tso of kso.

Als je een B-attest krijgt dat je uitsluit voor alles behalve bso, heb je nog altijd de optie om over te zitten in het tweede jaar. Je kan er dan voor kiezen om over te zitten in 2 tso.

Houd er rekening mee dat het de laatste keer is dat dit kan. Vanaf volgend schooljaar moet je overgaan met een B-attest. De optie overzitten bestaat dan niet meer.

 

Hallo,

ik heb een vraagje. Ik zit nu in 2de ASO , maar heb redelijk veel buizen, volgend jaar wil ik fietsmechanica doen in deeltijds onderwijs. Kan dit ook met een C attest of moet ik dan blijven zitten?

 

Als je het tweede jaar afwerkt (ook al behaal je een C-attest) kan je overstappen op deeltijds onderwijs zodra je 15 bent.

 

Hallo,

Ik zit in het 6de middelbaar in de richting sociale- en technische wetenschappen.

Wij moeten 2 keer een gip maken.
Mijn eerste gip was goed (69%)

Mijn vorig rapport had ik eindtotaal 55% en 3 eindbuizen.

1 buis van aardrijkskunde (35%)
1 buis van natuurwetenschappen (35%)
1 buis van wiskunde (28%)

Heb ik nog kans dat ik een A-attest haal en mijn diploma secundair onderwijs krijg?

 

Als je slaagt voor je gip en minstens 50% behaalt voor al je vakken, kan je nog een A-attest krijgen.

Als je alles op alles zet, is het absoluut mogelijk om voor alle vakken te slagen.

Je hebt nog een maand. Gebruik elk vrij moment om te studeren en oefeningen te maken.

 

Hallo,

Ik zit in het 5de jaar en doe de richting Humane Wetenschappen. Mijn school is dit jaar met een nieuw systeem begonnen waarbij men enkel van de hoofdvakken (Gedrag, cultuur, geschiedenis) een mondeling examen heeft en van de andere vakken permanente evaluatie. Al mijn vakken zijn in de 70 en 80 procent buiten wiskunde waarbij ik begon met 50% en nu maar 35% heb. Ik heb besloten dat ik er eindelijk werk van wil maken en ik ga na de paasvakantie zo hard mogelijk werken om tenminste nog 50% te behalen. Als ik op mijn eindtotaal in de 40 of 50 procent zit, zouden ze mij hiervoor een C-attest kunnen geven?

Groetjes!

 

Een C-attest lijkt erg onwaarschijnlijk als alleen wiskunde een probleem is.

Je doet er wel goed aan om tijdens de paasvakantie al aan je wiskunde te werken. Als je de leerstof van het eerste en tweede trimester herhaalt, sta je veel sterker om in het derde trimester goed te scoren.

 

Hallo,
Ik zit in mn vijfde jaar economie-talen maar de kans is groot dat ik dit jaar blijf zitten kan ik dan bijvoorbeeld het vijfde en zesde jaar handel in 1 jaar doen of moet ik echt nog die 2 jaar doen?

 

Op school is er geen enkele mogelijkheid om 5 en 6 samen te doen.

Dit kan wel bij de examencommissie.
Meer info hier: http://edulogos.org/blog/examencommissie-secundair-onderwijs-hoe-werkt-het

Als je al 18 bent, kan je volgend schooljaar ook overstappen op tweedekansonderwijs. Je hebt dan minder uren les per week en de aanpak is gericht op (jonge) volwassenen.
Meer info hier: http://edulogos.org/blog/een-diploma-secundair-onderwijs-behalen-tkocvo

 

Hallo, ik zit in het tweede middelbaar: moderne wetenschappen. Voor al mijn vakken ga ik een 50procent krijgen behalve wetenschapelijke werk. Deze vak is een hoofdvak ALs ik hiervoor buis wat gebeurd er dan? Ik zit in Sint Ludgardischschool Antwerpen

 

hallo ik ben in het derde jaar techinish wetenshappen

ik had in het, eerste rapport een aardrijkskunde E,bio E,
chemie E en wiskunde E

nu in de tweede rapport had ik alleen maar een buis voor wiskunde

en bijna al mijn hoofdvakken waren gebuisd op mijn examen en
ik wou vragen of ik naar handel ga maar ik denk als ik bij technish wetenshappeb blijf en een b attest krijg ga ik naar 4handel
maar als ik een b attest bij handel krijg ga ik naar 4bso
en ik had heel hard gewerkt boor techinish wetenshappen dus het was wel spijtig en nu weet ik niet meer wat ik moet kiezen blijf ik bij technish wetenshappen of zou ik naar handel gaan?

 

Voor je beslist om van richting te veranderen, is het toch wel belangrijk om zich te krijgen op de oorzaak van de cijfers. Ofwel kan je het niveau van de richting niet aan ofwel studeer je op een verkeerde manier.

Wat zegt de klassenraad? Wat zegt het clb?
Je hebt tijd tot 15 januari om van richting te veranderen. Praat met de mensen die je duidelijkheid kunnen verschaffen en beslis dan pas.

Nu al beslissen wat je eindresultaat zal zijn, is voorbarig. Als je gemotiveerd bent en bereid bent om hard te werken, is er nog tijd genoeg om het eigenlijke probleem op te sporen en een oplossing te vinden.

Als je graag wetenschappen doet, is het zinvol om dat te blijven doen. Met wetenschappen kan je later veel kanten uit.

 

Hallo,ik zit int 3de jaar handel TSO
en kheb een vraag
Ik heb voor men rapport 5 buizen gekregen
Tot nu toe zit het er niet echt goed uit
Mijn klastitularis zei me dat ik tot nu toe 2 jaarbuizen heb
Kan ik dit ophallen met de toetsen en examens ja of nee?
En is er nog een kans om te slagen of zit dat er niet meer in?

 

Je moet cijfers dagelijks normaal nog wel kunnen goedmaken met de examens.
Hoe de verhouding tussen dagelijks werk en examens exact is, vind je in je schoolreglement.

Het is absoluut nog mogelijk om te slagen dit jaar. Zelfs als je nu 5 grote onvoldoendes zou hebben, kan je die nog ophalen in het tweede en derde trimester.

Zelfs als de onvoldoendes nu zo groot zijn dat ze eigenlijk niet meer op te halen zijn, kan je nog slagen. Als je cijfers voor die vakken redelijk zijn en in stijgende lijn gaan, word je wellicht gedelibereerd.

 

beste,
ik zit momenteel in het 5de middelbaar Handel alles gaat supper goed boven de 70 procent behalve Engels dit is een hoofdvak (3uren per week) daar heb zeer grote problemen zou ik deze jaar dan een a-attest krijgen.

mvg

 

Als je je leerkrachten kan overtuigen dat je bereid bent om hard te werken om het probleem met Engels op te lossen en dat ook doet, zou een A-attest zeker mogelijk moeten zijn.

Je moet ervan uitgaan dat je Engels zal verbeteren. Zoals het nu klinkt, heb je je erbij neergelegd dat het slecht is en slecht zal blijven. Mits voldoende studeren en oefenen, kan iedereen (die voor de andere vakken goede punten haalt) 50% halen voor Engels.

 

Ik zit nu in 5WetenschappenWiskunde(aso) en ik denk dat deze richting miss iets te wiskundig is voor mij is er dan miss nog de mogelijkheid om over te stappen naar sportwetenschappen(aso)
Btw ik heb nog geen examens fzo gehad maar ik kan gwn de wiskunde niet aan.

 

Als je nu al het gevoel hebt dat de wiskunde niet gaat lukken, is het verstandig om zo snel mogelijk van richting te veranderen.
Sportwetenschappen is zeker een goede optie (als je fit bent).

 

Ja ik ben dus nu in 3middelbaar aso maar ik heb een c attest gekregen dus daarom moet ik naar 3 bso of ik mag ook naar 2middelbaar aso gaan maar mijn vraag is kan je van 3 bso naar de richting ja dus volgend jaar 4 tso gaan?

 

Je uitleg is niet heel duidelijk.

Ik vermoed dat je in 2 aso zat en dat je een C-attest hebt gekregen, maar op basis van leeftijd naar 3 bso mag. Klopt dat?

In elk geval: als je naar 3 bso gaat, kan je het jaar daarna niet naar 4 tso.
Overgaan van bso naar tso kan alleen met overzitten. Als je een A-attest behaalt in 3 bso, kan je toestemming krijgen om over te zitten in 3 (dus niet 4) tso.

 

Beste,

Ik zit in het laatste jaar Elektro-Mechanica en heb dit jaar een c - attest gekregen omdat ik teveel afwezig was en een lijn te kort heb voor aardrijkskunde en elektronica .Ik ben hierdoor in beroep gegaan maar heb helaas verloren , ik ben nu al 20 jaar en ben niet van plan om mijn jaar te dubbele wegens financiele omstandigheden.

Ik ben voor al mijn hoofdvakken op de volgende lijn en examens erdoor ( Wiskunde , Mechanica , Elektriciteit ) .

Mijn vraag is nu of ik mijn diploma elektro mechanica op een andere manier kan behalen ( cvo , examencommissie ) en of ik ook vrijstellingen kan krijgen voor mijn hoofdvakken en alleen de vaken waar ik op gebuisd ben terug opnieuw moet doen .

mvg

 

Bij de examencommissie bestaat de richting elektromechanica niet. Via die weg het diploma proberen te behalen is dus weinig zinvol.

Bij het cvo zijn er diverse mogelijkheden. Daar zijn er diverse richtingen die aansluiten bij elektromechanica en zijn er normaal wel veel vrijstellingen mogelijk.

Als je via mail laat weten welke steden je gemakkelijk kan bereiken, kunnen we je concreter advies geven.

 

Hallo ik ga nu naar het vierde jaar stw, ik zou graag mijn 5de en 6de jaar samendoen. Is dat mogelijk ook al ben ik niet blijven zitten in het 5de jaar en bestaat dat in tso?? En in welke scholen kan het

 

Dit kan, maar uitsluitend bij de examencommissie.
Er zijn verschillende tso-richtingen waarvoor je examen kan afleggen.

Meer informatie hier:
http://edulogos.org/blog/examencommissie-secundair-onderwijs-hoe-werkt-het

Er is geen enkele voorwaarde om in te schrijven voor de derde graad. Leeftijd, al dan niet naar school gaan, schoolcarrière,... spelen geen enkele rol.

Als je dit echt wil doen, ga je best in de loop van volgend schooljaar al naar een infosessie.

 

Beste

Mijn broer heeft een b-attest gekregen. hij zat in 2Ha (TSO). Mijn vraag is is hij nu uitgesloten voor alle richtingen in het TSO of alleen Ha.

Met vriendelijke groeten

 

Op het document waarop staat welk attest je broer kreeg, moet staan voor welke richtingen hij uitgesloten werd.

 

Beste,

Ik heb twee vragen:

* Ik heb momenteel het derde jaar STW af en had een A-attest. Ik zou volgend schooljaar willen overschakelen naar 4 TW omdat het sociale mij niet zo interesseert. Zou er op gebied van wiskunde een probleem kunnen ontstaan? Is er maw een groot verschil tussen de wiskunde van STW en TW?

* Een vriend van mij heeft in het derde jaar humane wetenschappen een B-attest gehad en heeft dit jaar het vierde jaar STW gevolgd, met succes want hij had een A-attest. Hij wil nu naar het vijfde jaar terug naar 5 humane wetenschappen. Kan dit? Of moet hij vanaf nu altijd in TSO blijven?

Dank.

 

Vraag 1:
TW heeft in principe meer wiskunde. Hoeveel meer hangt af van het net.

GO: STW 3 uur wiskunde, TW 4 uur wiskunde
Vrij: STW 3 uur wiskunde, TW 5-6 uur wiskunde

In het gemeenschapsonderwijs is het verschil klein, daar zou een overstap niet echt problematisch mogen zijn.
In het vrij onderwijs is het verschil niet te onderschatten. Met 5 à 6 uur wiskunde per week zie je heel veel stof en ligt het niveau zeker hoog.
Dat gezegd zijnde, als wiskunde goed ging afgelopen schooljaar en je bent bereid om je voor dit vak extra in te spannen, zou het wel moeten gaan. Motivatie is evengoed een belangrijke factor.

Vraag 2:
Het B-attest van je vriend blijft gelden. Alleen als hij in de toekomst een jaar zou (moeten) overzitten kan de klassenraad beslissen om de beperkingen van het B-attest op te heffen.

 

Beste

Ik zit in 4ww, ik heb dit jaar een lichte b attest gekregen wegens mijn jaarkort voor Nederlands. Maar mijn wetenschappelijke vakken waren goed. Fysica 72, wiskunde 65, biologie 80 , chemie 5.ik werd geclausuleerd voor alle aso richtingen. Ik kreeg als advies om een sterk wetenschappelijke tso richtingen te volgen namelijk IW of TW

Mijn vraag nu is, als ik in 5TW of IW zeer goede punten haal kan ik dan voor 15 januari terug in 5ww in stromen of is dat niet mogelijk

 

He B-attest blijft voor altijd gelden. Als je uitgesloten bent voor aso, blijft dat dus zo.

Het is dus niet mogelijk om vanuit 5 TW of IW over te gaan naar 5 WW.

De wetenschappen en wiskunde van IW en TW zijn van hetzelfde niveau als die van WW, alleen de talen zijn gemakkelijker.

 

Best ,

Ik zit in het 5de jaar BSO elektrische installaties en heb net een C attest gekregen .

de redenen daarvoor waren volgens mijn leerkracht dat ik nipt erdoor was met mijn hoofdvak elektriciteit en gebuisd was op Lichameljike Opvoeding . en teveel afwezigheden en hy zij dat men stage eindstage niet goed was.

mijn jaartotaalpunten
er zijn 5 dagelijkswerken

engels: 6.5/10. geen enkele keer gebuisd
lichamelijke Opvoeding: 4.2/10. 3/5 keer gebuisd
levensbeschouwing:7.6/10. geen enkele keer gebuisd.
elektriciteit stage:6.5/10 en 3.4/10
elektriciteit:5/10. 3 keer lichtjes gebuisd

nu heb ik verder doorgezocht en heb ik ondervonden dat mijn leerkracht mijn punten van mijn eindstage niet eerljik beoordeeld heeft.en ook herinner ik mezelf nog dat de leerkracht die me L.O geeft in het midden van het jaar mij vertelde dat als leerlingen op het einde van het jaar gebuisd zijn voor het vak dat die hun een herexamen laten doen, maar hij zij dat hij dat dit jaar waarschijnlijk niet gaat doen omdat hij der geen zin in meer heeft.en ja ik ben dan wel gebuisd voor LO maar ik toonde initiatief vanaf het 3de tot het 5de rapport door veel betere punten te halen.en dan over mijn afwezigheden hetzelfde.
ik heb dan wel veel afwezigheden maar die zijn nogal int begin van het jaar. En vanaf rapport 3 tot en met 5 toonde ik ook veel initiatief door maar enkele (3 ofzo) dagen afwezig te zijn in de afgelopen 4 maanden.En er waren 2 nog 2 andere leerlingen diie ook nogal wel wat afwezigheden hadden zoals mij maar toch wel een klein tikkeltje minder en die hadden wel een A attest gekregen.

Nu door al deze omstandigheden is het niet beter dat ik toch in beroep ga en toch probeer een van een C-attest een A-attest te maken.want ik vind dat ik het wel verdien.

 

De vele afwezigheden doorheen het jaar zijn problematisch.

Het zeer nipte cijfer voor je hoofdvak en de zwakke stages maken het C-attest terecht.
In het 5de jaar is een B-attest immers niet mogelijk en je resultaten (en de vele afwezigheden) maken een A niet mogelijk.

Ik adviseer je om je studies verder te zetten in het volwassenenonderwijs.
Je behaalt daar exact hetzelfde diploma dan dat dat je op school zou behalen.

Bovendien heb je minder uren les per week en moet je alleen tijdens de lessen op school zijn.

Andere voordelen:
- op basis van je rapporten en niveauproeven kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen
- je kan het diploma sneller behalen dan op de gewone school

Meer informatie hier:
http://edulogos.org/blog/een-diploma-secundair-onderwijs-behalen-tkocvo

 

Beste
Ik zit in het 5de stw en heb een B attest gekregen met een buis voor wiskunde(49%) sociale wetenschappen(46,5%) en natuurwetenschappen(43%). Ik heb een uitsluiting gekregen voor Tso en Kso richtingen, de klassenraden heeft mij aanbevolen om naar 6verzorging te gaan, ik vind echter dat ik een Tso richting wel aankan. Kan de klassenraden zijn/haar beslissing herzien en mij toch een kans geven om naar 6OPR te kunnen gaan, dit is een richting waarin wiskunde en natuurwetenschappen geen hoofdvakken zijn.

MvG

 

Je kan het altijd vragen, maar in het 5de zijn B-attesten uitzonderlijk en in principe zijn ze alleen mogelijk binnen hetzelfde studiedomein omdat een leerling de hele derde graad binnen 1 studiedomein moet doen.

Aangezien stw een opr niet tot hetzelfde studiedomein behoren, zal een overgang naar 6opr niet kunnen.

Met je B-attest heb je wel de optie om over te zitten. Je kan dan overzitten in 5 opr.

Als je overzit moet je nog 2 jaar naar school (5de en 6de).
Als je overgaat naar 6 verzorging moet je ook nog 2 jaar naar school (6de en 7de).

 

Beste,
Ik heb zopas een mail gestuurd met de vraag of de directrice kan weigeren de klassenraad bijeen te laten komen om mijn zoons c attest (voor ASO zonder uitsluitingen)
te veranderen in B attest en naar BSO over te stappen.
Wat ik vergeten te vermelden ben is dat hij met zijn jaartotaal er door is, wel nipt maar door!

 

U hebt de eerste stap van de beroepsprocedure afgerond.
Op het einde van die stap mag de school weigeren om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen.

U kunt overgaan op stap 2.
Meer informatie vindt u hier:
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

 

Hallo,

Mijn zus heeft net haar 1e jaar in het secundair onderwijs volbracht, maar heeft een B-attest gekregen. Op zich is dit nog niet zo een ramp sinds ze technisch gezien over mag naar het volgende jaar, maar de school heeft besloten om haar uit de school te zetten. Ze mag geen andere richting volgen op deze school noch mag ze haar jaar overdoen. Ze is verplicht om naar een andere school te gaan. Om eerlijk te zijn heeft zij amper doet ze amper moeite voor haar taken/toetsen, maar nu is men vraag: Mag dit allemaal zo maar wel?

 

Scholen hebben het recht om een leerling uit de school te zetten. Dit is een tuchtsanctie.
Dit heeft niets te maken met moeite doen voor taken en toesten, maar met gedragsproblemen.

Voor de definitieve uitsluiting moet de school andere manieren zoeken om de gedragsproblemen op te lossen. Hierover moeten de ouders telkens geïnformeerd worden.

Als je ouders niet geïnformeerd zijn en nu volledig uit de lucht vallen, dan is er iets grondig mis.

Meer informatie vind je hier:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kan-de-school-mij-schorsen-of-uitsluiten

 

Ik zit in het 4de jaar wetenschappen en ik heb een B-attest gekregen door mijn Fysica nm, 48%. Ik mag geen wetenschappen-wiskunde of wetenschappen moderne talen doen(dus niks met wetenschap). Maar ik mag de andere richtingen in aso wel volgen.Ik wou heel graag geneeskunde volgen en pedeater worden en ik wil ook niet opgeven dus ik ben opzoek naar een richting die zo dicht mogelijk bij geneeskunde zit bv wetenschappen wiskunde door de uren wetenschapsvakken en wiskunde is het een voorbereiding voor de ingangsexamen en geneeskunde --> maar dit kan niet meer.
Ik heb voor wiskunde ongeveer 65%.
Welke richting zou ik het best kiezen?
Mijn school zei dat ik via via ook aan geneeskunde kan en dat het niet altijd via wetenschappen hoeft maar wat is het best via?

 

Er zijn ruwweg 3 opties.

Optie 1
Je gaat nu gewoon naar 5 humane wetenschappen (de gedrags- en cultuurwetenschappen die je daar krijgt zijn op de lange termijn ook nuttig voor geneeskunde).

Je studeert na de uren en tijdens de vakanties extra wiskunde en wetenschappen en na het 6de neem je deel aan de toelatingsproeven geneeskunde.

Slaag je niet dan kan je:
a) het bijzonder jaar wetenschappelijke vorming doen OF
b) inschrijven in biomedische wetenschappen (hiervoor is geen toelatingsproef)
Als je slaagt in het eerste jaar en dan deelneemt aan de toelatingsproef geneeskunde,
kan je aan geneeskunde beginnen met al enkele vrijstellingen.

Optie 2
Je gaat over naar 5 techniek-wetenschappen (tenzij je ook geen wetenschappen in tso mag doen - dit is niet duidelijk in je bericht). Dit is tso, maar het niveau wiskunde en wetenschappen is vergelijkbaar met dat van wiskunde-wetenschappen. De talen zijn wel een stuk gemakkelijker. Fysica is hier een zwaar vak. Je zal dus van in het begin moeten opletten hiermee. Fysica is sowieso een belangrijk deel van de toelatingsproef geneeskunde.
Meer info hier: https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?detail=188&va...

Optie 3
Je zit over in 4 wetenschappen. Je vraagt een individueel programma met vrijstellingen voor vakken waarvoor je geslaagd was. De vrijgekomen uren gebruik je om je fysica bij te werken en je te verdiepen in wiskunde, chemie en biologie.

Optie 2 is wellicht de beste oplossing.

 

Beste
Ik heb een c-attest gekregen maar ik heb geen een jaartekort. Mijn dagelijkswerken waren altijd goed alleen mijn examens zijn wat minder. Zou ik nog kans hebben op een a-attest.
5 wetenschappen wiskunde

 

Kijk de deliberatiecriteria van je school na.

Het jaargemiddelde alleen zegt niets. Je moet - zeker in aso - ook in staat zijn om redelijk te scoren op examens.

 

Hallo,

ik zit in mijn 3de jaar wetenschappen (Aso). Ik heb onlangs een b-attest gekregen en ik ben geclausuleerd voor : alle ondeverdelingen in ASO, Industriele wetenschapen (TSO) & Techniek-wetenschappen (TSO).

Ik wil graag Techniek-wetenschappen willen doen zonder mijn jaar over te doen dus kan ik bv. 1 jaar Sociale technische wetenschappen (TSO) doen en dan het volgend jaar techniek wetenschappen?

 

Dit kan niet.

Een B-attest blijft gelden voor de rest van je schoolloopbaan.

Alleen bij overzitten kan een klassenraad beslissen om de beperkingen van het B-attest op te heffen.
Als je dus naar 4 stw gaat en dan beslist om het 4de jaar over te doen, kan een klassenraad je toestemming geven om over te zitten in 4 tw.

Heb je al aan biotechnische wetenschappen gedacht?
Aangezien deze richting niet is opgenomen bij je clausulering, kan je die wel gaan doen. https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_detail.php?submit=lessen...

 

IK zit in het eerste jaar en mijn leerkracht heeft mij een b attest gegeven en ik mag geen Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steinerpedagogie en Yeshiva volgen Wat kan ik dan volgen? Maar ik mag wel over naar het tweede jaar

 

Je mag naar het tweede jaar. De volgende richtingen zijn mogelijk:
Agro- en biotechnieken
Artistieke vorming
Bouw- en houttechnieken
Creatie en vormgeving
Grafische communicatie en media
Handel
Hotel-voeding
Industriële wetenschappen
Maritieme technieken
Mechanica-elektriciteit
Sociale en technische vorming
Techniek-wetenschappen
Textiel

 

Onze zoon heef 7de BSO traiteur gedaan, en heeft net vernomen niet geslaagd te zijn voor GIP en dus zijn diploma SO niet krijgt , zijn examen en stage punten zijn heel goed. Hij kreegt wel verleden jaar een waarschuwing voor zijn GIP van het 6de jaar slager spekslager BSO maar mocht overgaan naar 7de jaar.
Op een artikel van Raad van Staten schijnt dat een school iemand niet kan buizen enkel voor een GIP als alle andere punten en stages goed waren.
Welke optie's zijn er nu ?
- 7de jaar overdoen ( mits vrijstellingen )
- examencommitie
- 2de kans onderwijs
- ?

Jean

 

Ik ben niet vertrouwd met dat artikel.

In principe zijn scholen vrij om hun deliberatiecriteria op te stellen. Wat er beslist wordt bij een onvoldoende voor de GIP hoort daarbij. Informatie daarover zou in het schoolreglement moeten staan.

Als uw zoon overzit, kan de school voor hem een individueel programma opstellen. Dat kan altijd bij overzitten.

Examencommissie is geen optie omdat de richting die uw zoon deed bij de examencommissie niet bestaat.

Uw zoon kan wel een diploma behalen via het cvo. Hij moet daar twee trajecten doen: een diplomagerichte opleiding en de aanvullende algemene vorming. Gezien zijn goede resultaten zou hij veel vrijstellingen moeten krijgen en zal hij beide trajecten snel kunnen afwerken.

 

Hallo,
Ik zit namelijk in het 3de jaar wetenschappen (ASO)
En heb een B-attest gekregen en ben dus geclausileerd voor wetenschappeijke vakken.
Kan ik dan nog Techniek Wetenschappen (TSO) doen of Stw?

 

Hoe is de clausulering exact geformuleerd?

 

Ik zit in humane wetenschappen 3de (aso)
Ik heb voor wiskunde(24) voor fysica (45) voor frans (40)en ik heb een c-attest gekregen..kan ik naar 4 stw (tso) gaan???

 

Met een C-attest kan je alleen maar overzitten.

Je mag wel overzitten in 3 stw.

 

Dag beste

Ik volg latijn in het 2de middelbaar maar ik wil stoppen met latijn omdat ik een buis heb voor mijn examens en DW dus krijg ik dan een A-attest of B-attest?

 

Als je alleen een onvoldoende hebt voor Latijn, krijg je wellicht een B-attest met clausulering Latijn. Je kan dan nog naar alle andere richtingen van het derde jaar.

 

Mijn dochter zit in het 3 economie 4 uur wiskunde. Ze is van richting verranderd in januari dus economie was een nieuw vak voor haar. Ze heeft (70% en 62%) gehaald voor mijn economische vakken maar ze heeft in de (43 en meer%) voor chemie, fysica, geschiedenis, nederlands en wiskunde. Ze hebben haar een B attest geven en raden aan om handel te doen maar ik vraag mij of ze nog verdermag gaan ik haar economisch richting ?

 

Met 5 jaartekorten waaronder wiskunde en Nederlands ligt een uitsluiting voor aso voor de hand. In dat geval kan zij dus niet naar 4 economie.

De vakken economie bevallen uw dochter en dit verklaart de aanbeveling om handel te gaan doen. Dit is wellicht de beste optie voor haar.

 

Beste,
Mijn zoon kreeg in LO Sport (TSO) een B-atest met uitsluiting voor ASO, TSO en KSO
Ik vroeg de school reeds om herexamens te mogen afleggen, maar dat weigeren ze.
Nu zou hij graag naar STW gaan, een TSO richting die minder zwaar is dan deze die hij dit jaar deed. De school weigert echter ook om STW toe te laten. Ze zeggen dat dezelfde leerplannen gebruikt worden. Ik ben hier niet mee akkoord. Wat kan ik doen?
De school waar mijn zoon zat heeft ook ASO richtingen en hij kreeg exact dezelfde examens (bovenaan stond er zelfs 3 ASO, doorstreept en eronder TSO gekrabbeld)
Ik ben overtuigd dat hij het STW (in een andere school) aankan. Hij is al eens een jaar verloren en ik wil niet dat hij nu nog eens moet overzitten doordat ze hem zomaar voor alles TSO uitsluiten. Dit deden ze trouwens bij iedereen met een B, waardoor ik erg mijn twijfels heb of ze wel gedellibireerd hebben naargelang de persoon!
Alvast hartelijk dank voor eventuele info.

 

U kunt beroep aantekenen tegen het B-attest. U kunt dan bv. vragen om een herziening van de clausulering. De kans op slagen is echter heel beperkt.

Als uw zoon uitgesloten werd voor alle richtingen van aso, tso en kso dan moeten er voor verschillende vakken ernstige problemen zijn geweest. Er is dan weinig basis om te verkrijgen dat uw zoon kan overstappen naar een richting die zeker niet gemakkelijker is (integendeel) en die voor de algemene vakken inderdaad hetzelfde programma heeft.

Binnen het gewone schoolsysteem is de enige optie op dit moment overzitten (in 3 stw) of overgaan naar 4 bso.

 

Beste,

Mijn zoon heeft een B attest behaald in zijn 5 de jaar handel, kan een school u verbieden om uw jaar over te doen en u verplichten van een andere richting te laten volgen of u verplichten om naar BSO te gaan ?

 

Met een B-attest heeft uw zoon 2 opties:
1) overzitten in het 5de jaar (handel of een andere richting)
2) overgaan naar het 6de jaar in een richting waarvoor hij niet uitgesloten werd

De school kan aanbevelen om niet over te zitten, maar kan dit niet verbieden.

Als uw zoon ervoor kiest om over te gaan naar het zesde, moet hij een keuze maken uit de richtingen die nog mogelijk zijn. De school verplicht hem niet om dit te doen, het is een gevolg van het B-attest.

 

Een leerling komt uit 3ASO met een B-attest dit schooljaar terecht in 4TSO. Kan hij met een B-attest in 4TSO volgend schooljaar zijn 4ASO overdoen? Hij heeft namelijk nooit een A gekregen in ASO, maar is wel dit jaar geslaagd voor 4TSO met een B-attest. Of kan hij met een B-attest zelfs naar 5ASO gaan als hij daarvoor niet geclausuleerd is? Dankjewel!

 

Als de leerling het vierde jaar overdoet, kan een klassenraad beslissen om de beperkingen van het B-attest van het derde jaar (uitsluiting aso) op te heffen. In dat geval kan de leerling overzitten in 4 aso.

Als de leerling op het einde van het 3de jaar geclausuleerd werd voor aso, dan kan hij na een B-attest in 4 tso niet naar 5 aso. Het B-attest van het derde jaar blijft gelden.

De beperkingen van een B-attest kunnen alleen worden opgeheven bij overzitten.

 

Hallo, ik heb een vraagje
Ik zit in 3ASO wetenschappe sport(5u wisk). Ik ben bang dat ik een B-attest heb (heb m'n rapport nog niet gehad) maar ik wil graag verder aso doen.ik heb altijd a-attest gehad
Voor de examens had ik 0 totaalbuizen maar m'n punte zijn wet tussen 50-60 waarbij wiskunde 56,5(zonder eindexamens bijgerekend) is het mogelijk om Aso verder te volgen maar een ander richting en niet te hoeven blijve zitten?
Mvg

 

Als je geslaagd bent voor alle vakken (dus geen jaaronvoldoendes) krijg je een A-attest.

Je kan eventueel wel het advies krijgen om bepaalde richtingen niet te gaan doen of om naar tso te gaan, maar dit is niet bindend. Je mag dit advies dus naast je neerleggen.

Het advies negeren, kan gevolgen hebben bij de deliberaties in het volgende schooljaar, maar als jij het gevoel hebt dat je aso aankan, mag je aso doen.

 

ik zit in het eerste jaar modern talen en ik heb denk ik 2 jaarbuizen frans en wiskund maar geen zware kan ik da een A -attste krijgen

als ik en B heb wat kan ik in tso doen ik wil niks met mijn handen doen want ik ben niet echt handig

 

Dit zijn de tso- en kso-richtingen die je kan doen.
Agro- en biotechnieken
Artistieke vorming
Bouw- en houttechnieken*
Creatie en vormgeving
Grafische communicatie en media
Handel
Hotel-voeding*
Industriële wetenschappen
Maritieme technieken*
Mechanica-elektriciteit*
Sociale en technische vorming
Techniek-wetenschappen
Textiel

* richtingen waar je meer dan bij de andere met je handen moet werken

 

Beste,ik zit in het 1ste jaar en ik heb en B-attest gekregen en ik doe Latijn ik ben zeker dat ik er slecht op heb en wiskunde misschien net niet maar mijn vraag is kan je blijven zitten door een b -attest of moet je in het 1ste jaar BSO doen?

 

Hallo

Een B-attest betekent dat je naar het tweede jaar mag, maar dat er bepaalde richtingen zijn die je niet mag doen.

In het eerste jaar zijn bij een B-attest alleen de volgende clausuleringen mogelijk.
a) Grieks-Latijn en Latijn -> je kan alle richtingen doen behalve Grieks-Latijn en Latijn
b) Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steinerpedagogie en Yeshiva -> Je kan alle richtingen kiezen van tso, kso en bso
c) 2de leerjaar van de 1ste graad. -> je kan alleen bso-richtingen kiezen

Alleen in het laatste geval (geclausuleerd voor het 2de leerjaar van de eerste graad) moet je naar bso.

Met een B-attest heb je ook altijd het recht om over te zitten als je dat liever wil.

 

Beste ik heb een b attest voor heel aso maar ik wil volgend jaar graag naar lemmens. Is dit nog mogelijk? Aangezien ze mij zeiden dat alle vakken daar aso zijn maar het tegelijk ook om kso gaat

 

De studierichtingen van het Lemmensinstituut zijn kso-richtingen.
Als je alleen uitgesloten bent voor aso, kan je daar dus perfect starten.

Je moet wel eerst slagen voor een toelatingsproef.
http://www.kso-lemmensinstituut.be/?q=inschrijven

 

hey ik wou een vraagje stellen..
ik heb net te horen gekregen dat ik 5stw tso dus gehaald heb en dat ik een b heb... maar ik niet blijven zitten en ook geen lager niveau gaan doen zoals bso. wat kan ik doen en waar?

 

Wat je kan doen, hangt af van de exacte formulering van de clausulering.

Als je in 5 tso een B-attest krijgt, kan je in principe alleen naar verzorging of een soortgelijke richting binnen hetzelfde studiedomein.

Als je niet wil overzitten en niet naar bso wil, zijn dit de oplossingen:
1) als je al eens hebt overgezeten -> examencommissie (als je stw wil doen) of tweedekansonderwijs (als je iets anders wil doen)
2) als je nog niet hebt overgezeten -> examencommissie

 

Geachte

Ik volg economie-moderne talen in het 6e middelbaar. Heb al heel het jaar een lichte buis voor wiskunde, maar ze weten dat ik me te pletter heb gewerkt voor dit examen wiskunde (wss haal ik de helft in totaal).
Voor economie heb ik ook al heel het jaar goede punten (70 procent), maar dit examen was niet echt goed gegaan...
Talen en andere vakken heel het jaar (ook examen) goed.

Zou er kans zijn op een C (ze weten dat ik rechten ga doen - geen wiskunde -

Groeten!

 

Een A-attest is zeer waarschijnlijk.

 

Heb altijd erg veel last van hooikoorts tijdens de examens.. Heb altijd goeie punten gehad dit jaar ( in de 60 en geen buizen) en nu zijn mijn examens een rampgeweest.. Hhb het laten weten aan de school, zouden zij hier rekening mee houden?

 

Als je het hele jaar door goed hebt gewerkt, zouden slechte eindexamens niet de doorslag mogen geven, zeker niet als je een logische verklaring hebt.

 

Is 63 voor eco talen goed ( 4 de jaar).Wel voor fr en duits begin 50, maar denk dat ik nu zeker voorb7 vakken gebuisd ga zijn.. Ik maak mezelf echt helemaal gek.. Weet ook niet of ze hooikoorts als een ernstig probleem gaan beschouwen, denkt u dat dit een erstig probleem is en dat ze er rekening mee gaan houden?

 

Beste,

Ik zit in het 5de jaar STW en heb in totaal een buis op NW en denk niet dat ik deze heb opgehaald na deze examenreeks, maar ik had ook een buis op geschiedenis en denk wel dat ik deze heb opgehaald na deze examenreeks. Voor de rest geen totaalbuizen. Op een paar andere vakken zijn mijn punten 50-60% en de rest is allemaal boven de 70%.
Is het mogenlijk om een A-attest te krijgen of is dit zeker een C-Attest?

Alvast bedankt.

 

Aangezien NW een hoofdvak is bij STW, is die onvoldoende zeker problematisch. Het valt moeilijk te voorspellen wat de klassenraad hiermee zal doen.

 

Beste,
Kan je van een 5de kso naar een 6de bso gaan met een b attest?

 

Een C-attest lijkt sterk en herexamens zijn normaal alleen bedoeld voor uitzonderlijke omstandigheden.

Er is een redelijke kans dat je gewoon gedelibereerd wordt en een A krijgt.

 

Hallo

Ik zit in het 4 de economie aso( met 4 u wiskunde) en heb als totaalpercentage 62 procent. Net voor de examens zeiden ze me dat ik geen tekorten had, maar heb wel 52 voor frans, 55 voor fysica, 50 voor informatica en 55 voor duits. Voor nederlands heb ik ook iets eind de 50. Voor economie heb ik iets in de 60, wiskunde is ook goed en de rest is ook allemaal in de 60.Nu is mijn vraag: als ik gebuisd ben voor frans ( wat waarschijnelijk wel zo zal zijn) en een paar vakken eind de 50 heb, heb ik dan een b attest? Ik doe wel erg mijn best voor frans en heb veel extra oefeningen gemaakt. En als ik een buis zal hebben, zal deze eind de 40 zijn.

 

Maar ik volg nu maar 4 u wiskunde, dus economie talen, je kan toch niet van economie talen naar economie wiskunde? En economie wiskunde is toch 'hoger' dan economie talen, zal ik daar dan ook niet voor geclausuleerd worden?

 

Als je nooit een B-attest hebt behaald en in het 4de jaar aso, tso of kso een A-attest behaalt, mag je naar om het even welke richting in 5 aso, tso of kso.

Als je nooit eerder een B-attest behaalde, mag je vanuit de richting die je nu doet naar 4 economie-wiskunde.

Als de klassenraad beslist om te clausuleren, mag er alleen gekeken worden naar de vakken die problemen opleveren (of eventueel naar een algemeen niveauprobleem). Als je goed scoort voor wiskunde, heeft de klassenraad geen argumenten om je uit te sluiten voor economie-wiskunde.

Of dat de beste keuze is, is een andere zaak. Economie-wiskunde heeft hele zware wiskunde. Als je nu moeite hebt in 4 uur wiskunde, is het beter om bijvoorbeeld humane wetenschappen te gaan doen.

 

Heb eind de 60 voor wiskunde, is dit genoeg?

 

Als je bereid bent om heel hard te werken, zou dat genoeg moeten zijn.

 

Ik doe elektromechanica in het 4e, ik denk dat ik een B attest ga krijgen door een tekort op elektriciteit, maar op mijn algemene vakken ben ik geslaagd. Kan ik dan 5 Economie talen doen?

 

Je kan naar 5 economie-talen onder de volgende voorwaarden:
- er staat niet op het attest dat je geclausuleerd wordt voor aso
(dus bv. alleen geclausuleerd voor 5 elek, 5 mech,...)
- je hebt in het verleden geen B-attest behaald dat je uitsloot voor aso

Is dat tweede wel het geval, dan kan een toelatingsklassenraad beslissen om je toch toe te laten.

 

Mijn zoon volgt aso ( wetenschappen), had vorig jaar een a attest met waarschuwing voor geschiedenis. Dit jaar zal hij weer niet geslaagd zijn in geschiedenis ( wiskunde en Frans ook niet).
Hij gaat sowieso volgend jaar zakken naar handel. Is er nog een reeële kans voor een B attest? Op school weten ze wel al dat hij toch naar tso gaat.

 

Een B-attest ligt voor de hand.
Indien uw zoon toch een C-attest zou krijgen, kan hij overzitten in handel.

 

Beste,
Mijn zoon zit in vierdejaar HAN. Hij is er voor alle vakken door, echter zijn leerkrachte economie houdt er aan dat als er geen 60 procent gehaald wordt voor zijn vak dat hij dan een C-attest kan geven ???

Klopt dit?
Ik dacht : voor alle vakken +50 procent=geslaagd ?

 

Dit is niet mogelijk. Wellicht zegt de leerkracht dit om de leerlingen angst aan te jagen om ze op die manier te "motiveren" om hard te werken.

Scholen zijn vrij in de keuze van de deliberatiecriteria (u vindt die terug in het schoolreglement). Eventueel (en vaak is dat alleen voor de eerste graad) kan een school beslissen om alleen een A-attest te geven als de leerling 60 of 70% haalt gemiddeld, maar het alternatief is dan een B-attest en zeker geen C-attest.

 

Beste
Heb vorig jaar een b-attest gehaald in 4de humane wetenschappen ASO en ben dit jaar 5 sociaal technische wetenschappen gaan volgen maar nu het einde van het schooljaar vorderd heb ik meer interesse in chemie en zou ik graag techniek en wetenschappen volgen. Ik weet dat ik waarschijnlijk in het 5de blijf zitten. Heeft het nog nut dat ik mijn eindexamens leer.

 

Als je zeker weet dat je het vijfde gaat overdoen, heeft het puur technisch geen nut om te leren voor de eindexamens.

Ga wel goed na of je kan overzitten in techniek-wetenschappen. Als je hiervoor werd uitgesloten na het 4de, blijft die uitsluiting in principe gelden.

 

Hallo, Ik zit nu in het 5de jaar mutimedia mochten zij mij daar een b-attest geven is het dan nog mogelijk dan ik mijn 5de jaar opnieuw doe maar dan in handel ? Ik had wel het jaar voordien in het vijfde jaar een b-attest met uitsluiting handel. maar gezien ik het 5 de jaar geslaagd ben. is het dus dan nog mogelijk om mijn jaar opnieuw te doen maar dan in handel?
Miel

 

In principe blijft het B-attest van vorig jaar gelden, maar als je geslaagd bent kan de klassenraad beslissen dat je toch handel mag doen.

 

Beste

Ik zat dit jaar n het 3dejaar TSO nu heb ik een B attest gekregen omdat ik gebuisd was voor de kleine vakken maar wel geslaagd was voor mijn hoofdvakken, had eerder een a-attest gehoopt want ik wou graag naar het 4dejaar aso wetenschappen stappen. Nu ben ik langs de examencommissie geweest en ben ik van plan om mijn 2de gaad aso wetenschappen getuigeschrift te behalen, ik heb me momenteel ingeschreven als vrije leerling in het 4dejaar aso wetenschappen en wanneer ik mijn getuigeschrift behaal kunnen ze me naar het 5de jaar wetenschappen toelaten als regelmatige leerling. Ik moet nu natuurlijk een groot pak studeren en dit allemaal voor december want dan moet ik mijn getuigeschrift al behaald hebben en dan veranderen. Mijn vraag is nu of het in jouw zicht haalbaar is om voor decemeber mijn getuigeschrift te halen, hept u ook tips voor me die me kunnen helpen met het leren van mijn leerstof?

Met vriendelijke groet en alvast bedankt
Fafae

 

Als je nu al begint te studeren is er een redelijke kans dat je alle examens met succes kan afleggen. Je moet natuurlijk ook geluk hebben met de examendatums.

Wat echter absoluut niet zeker is, is of de school je zal laten beginnen in 5 aso als je het volledige eerste trimester gemist hebt.

Het is zinvoller om over te zitten in 3 aso (als dat kan) of om het hele volgend schooljaar te gebruiken om tweede graad wetenschappen te behalen en dan in september 2016 starten in 5 aso.

 

Beste ,
Er is tijdens de klassenraad een fout gemaakt blijkte dinsdag tijdens het oudercontact. Ik heb moeilijkheden met frans en engels . Dit is over heel mijn schoolcarrière al een probleem. Daarom heb ik bewust gekozen voor wetenschappen wiskunde in het 5 de jaar ... Ze hebben me nu afgestraft tijdens deze klassenraad omdat het blijkt dat ik mijn remediëring van frans en engels niet heb gedaan. Dat lijkt me verwonderlijk want ik wist van geen taak. Mijn ouders krijgen dan ook een mail van het leerlingenvolgsysteem waar dit schriftelijk bevestigt moet worden. Hier is na de klassenraad geen informatie van teruggevonden .. Onze directie zegt dan ook dat ik verkeerd ben afgestraft met een c attest . Ik zou men jaar dus moeten overdoen . Nu heeft de directie beslist 27 aug een nieuwe klassenraad te houden . Ik heb zelf dan ook voorgesteld me een a attest te geven en me alsnog naar het 6 de te laten gaan. Zodat ik geen jaar verlies. Ik heb dan ook een remediëringstraject gevraagd over heel het volgende jaar.

Nu is de vraag die op mijn tong brand, is er kans dat ik alsnog naar het 6 de mag of is deze miniem ?

 

Als inderdaad blijkt dat je nooit op de hoogte bent gebracht van de remediëring, is er een meer dan redelijke kans dat je alsnog een A-attest krijgt.

Het is ook op zijn minst eigenaardig dat de betrokken leerkrachten je er pas na de delibererende klassenraad op wijzen dat je de taken niet hebt gemaakt.

 

Hallo,
ik ga volgend jaar in mijn laatste jaar zitten ( 6 STW )
mijn vraag is kan ik hier voor thuisstudie doen? aangezien ik 18 jaar al ben.

 

Nee. Huisonderwijs kan alleen zolang de leerplicht geldt.

Als je na het beëindigen van de leerplicht nog recht wil hebben op kinderbijslag moet je naar school gaan (gewone school of volwassenenonderwijs).

Bovendien levert huisonderwijs alleen geen diploma op. Je zou dan examens moeten doen bij de examencommissie.

 

Beste ik ben het niet akkoord met het eindressultaat van de deliberatie ik ben alleen gebuist voor boekhouden en Engels (mijn mening: Engels onterecht een 0 omdat ze het docters attest niet aanvaard hebben) maar voor andere punten is het redelijk +de reden van deze slecht resultaten bij boekhouding is afwezigheid met docters attest ( operatie+ziekte) ik kreeg een zware B- attest geen ASO of TSO terwijl het een B-attest clausulering handel meer gepast is ik zit in het 4de Tso handel

 

Het is inderdaad een erg zware clausulering.

Het is zinvol om een beroepsprocedure te starten. Meer info hier:
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

Kijk alvast naar de richtingen van het 5de jaar. Zorg dat je argumenten klaar hebt om uit te verdedigen waarom je die richtingen wel zou kunnen. Leg de nadruk op het vinden van een compromis. Als je het vooral gaat hebben over wat volgens jou onterecht en onrechtvaardig is, ga je alleen maar botsen.

 

hallo
Ik heb een b-attest gekregen. Ik heb maar 4 buizen waar 2 (sociale wetenschappen en nederlands)net een buis is -> 49% , wiskunde 46% en engels 44%. Er zijn een paar mensen die zeggen dat ik eigenlijk geen b-attest moet hebben , dat die 2x49% niet erge buizn zijn en door de vingers kunnen zien. Ze hebben me ook verteld dat een meisje het zelfde probleem had en zijn school had aangeklaagd en heeft de rechtzaak gewonnen en dat ze haar jaar gewoon verder doet. Ik wil geen BSO doen en ook niet een jaar over doen. Ik weet echt niet wat ik nu moet doen.

alvast bedankt

 

Los van de cijfers is er waarschijnlijk een probleem met attitude en studiehouding. Het B-attest lijkt terecht.

Lees de deliberatiecriteria van je school. Je vindt ze in het schoolreglement.

 

Ik zit in het 5de middelbaar aso in wetenschappen-wiskunde. Ik heb een c-attest gekregen, omdat mijn jaartotaal slecht is. Ik heb namelijk voor: wiksunde (46%);fysica(49%); godsdienst(48%);geschiedenis(49%);biologie(46%);aardrijkskunde(48%). Ik ben dus voor mijn hoofdvakken gebuisd afzondering voor chemie. Ik weet niet hoe ik verder moet, ik krijg een herdeliberatie wegens overlijden familielid. Maar ik ben echt niet overtuigd dat ze me een tweede kans gaan geven. Ik overweeg om examencommissie te doen, maar ik weet niet hoe dat werkt en wat het eigenlijk inhoudt. Helppp, ik heb alles geprobeerd !! Alvast bedankt.

 

Meer info over examencommissie vind je hier:
http://edulogos.org/blog/examencommissie-secundair-onderwijs-hoe-werkt-het

Vul dit formulier in als je graad advies op maat wil:
https://examencommissie.be/content/je-zit-nog-op-school-bent-pas-gestopt...

 

Beste,
Ik zit in 1ste jaar Moderne wetenschappen ASO in Lyceum Aalst.
Ik kreeg te horen aan de telefoon dat ik een B-Attest ASO heb.
Ik dacht gewoon dat ik naar Handel moest overgaan 'Wat ik ook niet zo erg vond'
Maar mijn klastitularis zei dat als ik handel wil doen ik nog een jaar moet overdoen in een andere school waar ik Handel wil volgen OF dat ik overga maar dan BEROEPS doe en dat wil ik echt niet!
Maar ik ben nu echt HARD aan het denken of ik mijn jaar opnieuw zou doen ofwel raad vragen aan de school 'Sint-Martinus-Instiruut Aalst' Of ze mij een kans willen laten in hun school om in het 2de middelbaar handel te doen.
Denkt u dat het mogelijk is voor mij om als nog naar SMI te gaan?
Alast bedankt!

 

Als je naar een andere school gaat, moet die school ook rekening houden met het attest dat je kreeg. Een andere school kan je dus niet toelaten in 2 handel.

Als handel je echt interesseert is de beste optie om over te zitten, maar dan in 1 A met optie handel. Dat kan in Aalst Sint-Martinus, maar ook in DvM-HTB.

 

Beste, IK zit in het derde jaar handel en heb al eens een c attest gehad. Ik heb dit jaar een B-attest waarop staat dat ik geen ASO, Handel tso, STW of KSO mag doen.
IK wil geen BSO doen en ik wil mijn jaar niet nog eens overdoen.
Zijn er nog andezre richtingen die ik kan volgen? Bv. Handel Talen?

 

Als er echt alleen staat "geen aso, geen handel, geen stw en geen kso" is het echt een zeer eigenaardige clausulering. De school heeft dan wellicht alleen rekening gehouden met de richtingen die ze zelf aanbiedt.

Dit zijn in 4 tso de richtingen die overblijven:
Bio-esthetiek
Biotechnische wetenschappen
Bouw- en houtkunde
Bouwtechnieken
Brood en banket
Creatie en mode
Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Elektrotechnieken
Fotografie
Grafische communicatie
Grafische media
Handel- talen (Ondernemen en communicatie)
Hotel
Houttechnieken
Industriële wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en sport
Maritieme technieken Dek
Maritieme technieken Motoren
Mechanische technieken
Plant-, dier- en milieutechnieken
Slagerij en vleeswaren
Techniek-wetenschappen
Textiel- en designtechnieken (Ontwerp en prototyping)
Textieltechnieken
Toerisme
Topsport
Voedingstechnieken

Sommige van deze richtingen hebben meer wiskunde en/of wetenschappen dan STW of handel. Het is waarschijnlijk geen goed idee om daarvoor te kiezen.

 

beste
ik heb juist te horen gekregen dag ik een b attest heb met uitsluiting voor heel de tso richting.
maar ik was van plan om in het 5de jeugd en gehandicapten zorg te doen en mijn school was door op de hoogte.
bij het paasrapport zat er een voorlopig attest waar op stond dat ik zeker de gekozen richting kan doen en dat het bij mij past .
ik volg momenteel handel dus heb geen vakken dat ik volgend jaar nodig heb .. men punten zijn niet zo goed maar een b met uitsluiting ? en ze hebben ook geen rekening gehouden met de richting die ik wil doen terwijl zij wisten dat ik iets anders van plan ben ? kan ik een proces aangaan om toch die richting te proberen volgend jaar

 

Wat je van plan was volgend jaar speelt geen enkele rol. Je moet slagen voor het jaar waarin je zit en dus de eindtermen van dat jaar halen.

Het B-attest betekent wellicht dat je voor zo goed als alle vakken laag of matig scoort. Je hebt de eindtermen van het vierde jaar niet in die mate bereikt, dat je kan slagen in het 5de jgz.

Wel verwonderlijk is dat je met Pasen een positief (voorlopig) advies kreeg. Dat moet dan bijna betekenen dat je op het einde van het jaar serieuze steken hebt laten vallen.

 

Kun je voor biologie in het 1ste jaar ASO een B-Attest krijgen?
Als je het maar 1 uur hebt?

 

Voor biologie alleen waarschijnlijk niet.

Een jaaronvoldoende voor biologie in combinatie met allerlei andere zwakke cijfers, kan zeker een B-attest opleveren.

In je schoolreglement staat op welke manier er gedelibereerd wordt.

 

Ik zit in mijn laatste jaar van middelbaar school. Ik volg ASO wetenschappen wiskunde. Mijn punten zijn goed behalve voor engels en frans maar voor de rest heb ik goede punten voor mijn wetenschappelijke vakken enz. Ik ben net naar school geweest om mijn rapport te halen en ze hebben gezegd dat ik een herexamen heb voor engels. Ik heb voor dit jaar twee jaarbuizen eentje voor frans en ene voor engels. Voor frans heb ik 48 wat geen probleem is voor haar, ze zei dat ze daarmee geen problemen heeft maar de leerkracht van engels doet moeilijk omdat ik een 36 procent op mijn jaartotaal heb voor zijn vak waardoor hij mij een herexamen wilt geven. Alleen voor engels, terwijl ik geen talen studeer. Mijn vraag is zou ik in beroep gaan hiervoor en zal het wel een positieve uitslag geven of niet ?? Alvast bedankt

 

Om te slagen in een jaar moet je de eindtermen behalen voor alle vakken van je richting.

In een wetenschappelijke richting zijn die eindtermen vanzelfsprekend al een stuk minder uitgebreid dan in een talen-richting.

Met een cijfer van 36% is het duidelijk dat je de eindtermen niet haalt.

In beroep gaan, kan alleen maar in je nadeel spelen, want herexamens worden maar heel uitzonderlijk gegeven en zijn te beschouwen als een gunst van de school.

 

Beste,
Ik zit in 4 sociale technische wetenschappen en voor wiskunde scoor ik zwak. Bij het kerstexamen was ik voor het examen er net door en was men dagelijks werk goed. Bij Pasen was men dagelijks werk goed maar was ik gebruist voor het examen en dit examen is ook niet goed gelukt maar men dagelijks werk is wel goed. Ik heb dyscalculie en mijn andere vakken zijn zeer goed en ik zit altijd boven het klasgemiddelde.
Zou ik hiervoor een b-attest kunnen krijgen?

 

Dat lijkt onwaarschijnlijk.

 

Geachte,

Ik zit in het 5de en volg economie modernetalen.
Ik vrees dat ik een jaar tekort zal hebben voor Frans (45%) en twee
te korten op mijn juni examen maar erdoor in totaal. Met name een
zware buis op mijn examen voor Nederlands, maar op het jaar erdoor.
Moet ik bang zijn voor een C attest?

 

Met buizen voor de hoofdvakken is een A-attest problematisch, maar het kan wel.

 

Goeie dag,
Ik ben zeer bang voor mijn resultaat, ik denk steeds dat ik een c-attest zal krijgen, want mijn examens gingen niet zo goed. Ik zit in het 3de middelbaar wetenschappen en morgen dus maandag heb ik oudercontact. Ik denk dat ik voor biologie 60% ga krijgen want het ging wel goed en voor Engels 55%, voor informatica 80% voor godsdienst 50-60%, voor fysica 55-60%, aardrijkskunde ging heel goed dus 70%, geschiedenis was een ramp ik denk dat ik 40-55% zal hebben, Nederlands ging wel goed maar de examen ging voor 60% mee want 40% was luisteren, lezen, schrijven en spreken. Ik had daarvoor denk ik 20/40. En ik denk dat mijn examen 35/60 zal zijn en dus in totaal 55/100 maar de punten van mijn examens op mijn rapport staat op. 70% en 30% van dagelijks werk dan zal het samengeteld worden en dat is dan ook mijn resultaat. Ik had op mijn dagelijks werk 14/30 dus in totaal is da 49-55% voor Nederlands. Chemie ging wal goed, dus 60%, Frans 65% economie ging zeer goed, het was mijn beste examen op informatica en aardrijkunde na dan, ik zal daarvoor 70-80% behalen. Wiskunde was zeer slecht, slechter kon gewoon niet, ik was alles vergeten, ik had ineens een black-out. Ik had al die formules door elkaar gemixt. We hadden. 2 delen: in het 1ste deel had ik alle formules fout dus kon ik niets maken maar ik had toch die oefeningen gemaakt maar dat is sowieso fout dus ik heb alles fout, ik heb misschien een paar juist. En in de 2 deel moesten we met een rekenmachine werken, en ik wist niet meer zo goed hoe ik met die rekenmachine moest werken, ik was dat helemaal vergeten. Dus kon ik niets maken en ik had ook niets gemaakt, ik had alles open gelaten. Pff ik had echt een black out en ik stresste heel hard. Dus ik heb een zware buis voor wisk en dit is heel slecht voor mijn richting aangezien ik wetenschappe doe met 5 uren wiskunde. En mijn resultaten bij kerstexamen was gemiddeld, alle vakken waren 50-70%, maar ik had wel 3 buizen: Nederlands 38%, wiskunde 42%, biologie 49% en informatica was 52 en Engels 57%. Ze hadden gezegd dat ik een andere richting moest volgen met 4 uren wiskunde zo bv. Humane wetenschappen. Maar ik luisterde niet dus dit was eigenlijk mijn waarschuwing. En 2 de examen ik had veel in 60-75%, maar weer buizen: Nederlands 32%, Engels 54%, wiskunde 48%, en fysica 57%.
Mijn dagelijks werk is ook niet zo goed. Ik heb altijd buizen voor Nederlands en meestal voor wiskunde. Deze maandrapport was wel goed, ik had 1 buis voor NED nl, 47% en Aardrijkskunde 42% maar bij aardrijkunde hadden we 1 test en daar was ik op gebuisd dus eigenlijk telt het niet echt mee. Want ik heb altijd goeie punten voor aardrijkunde. Voor de andere vakken had ik zeer goed gescoord, ik had van 60-90% het was heel goed mijn resultaten en voor wisk 63%.

Ik had voor deze examens al gesproken met mijn klastitularis, ik had gezegd dat ik spijt heb dat ik niet van richting ben verandert en dat ik economie wil doen met 4 uur wiskunde want ik kan wel 4 uur wiskunde aan.
Nu ben ik echt de hele tijd aan het stressen, ik denk dat ik een c of een b attest zal krijgen. Wat denkt u? En wat moet ik doen
Als ik een c of een b attest ga krijgen, want ik accepteer het niet, ik heb veel te hard gewerkt en ik heb veel moeite gedaan. En als het echt door wiskunde komt dan is het oneerlijk want ik heb bijna niks ingevuld op het examen.

 

Dit is waarschijnlijk niet echt wat je wil horen, maar als je zoals je schrijft echt hard gewerkt hebt en je best hebt gedaan dan is een B-attest zeker terecht én in je voordeel.

 

Beste,

Ik heb 2 jaar Office-Retail-Assistant(kantoor)gevolgd.
Ik zit nu in het 4de jaar ORA maar ik heb een B-Attest gekregen ik heb een buis op Frans en te kort op Pav en een tekort op Office (Boekhouden) maar voor de rest ben ik door op het gedeelte van Kantoor,Maar ik ben van plan om 5 Retail Assistant te gaan volgen want daar hebbben ze geen Boekhouden dus ik denk dat Retail assistant het beste voor me is.

Zou ik deze Beslissing nemen ?

Alvast bedankt !

 

Als je boekhouden heel moeilijk vindt, is het zeker verstandig om een richting te kiezen met minder of geen boekhouden.

 

Dus het beste is voor mij Retail Asistant want daar is geen boekhouden in maar ik heb een B attest zouden ze me dan nemen naar 5de Retail Asistant ?

 

Sluit het B-attest retail assistant uit?

 

Niet dat ik het weet, maar ik had al kantoor gevolgd en in een andere school is het appart daarom twijfel ik dat ik het kan doen of hangt het van de school misschien af ik weet het niet dus daarom vroeg ik het aan jullie

 

Je vraagt het best aan de school waar je volgend jaar lessen wil volgen. Neem bij voorkeur al je vorige rapporten mee zodat de persoon die je vraag behandelt weet welke attesten je kreeg in het verleden.

 

Beste, ik heb mijn zomerrapport gekregen

Maar ik heb inderdaad een buis op Office & Retail (42,7 %)
en een buis op Frans 31,6 (%)

Maar ik had een B attest en ze hebben mij een Clausulering gegeven voor verkoop (Bso) en Kantoor (bso) Het enigste wat ik niet snap is dat we nooit verkoop hadden we gekregen en dat ik ook voor die richting ook een clausulering heb.
Maar ik wil niet overzitten en ik wil graag naar 5 Retail Asistant gaan...

Ik weet nu niet wat ik moet doen

 

In welke school zit je nu?
Ben je alleen geclausuleerd voor verkoop en kantoor of ook andere richtingen?

 

Ik zit op dit moment in Sinte Lutgardinstituut Beringen maar ik ging mij inschrijven in Sint Franciscus College Heusden voor Retail Assistant want ze hebben Retail en office apart & nee ik ben alleen geclausuleerd voor Kantoor en Verkoop maar op Verkoop gedeelde ben ik door maar voor Kantoor niet maar ik wil juist zo graag Retail doen

 

Beste ,

Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik niet geslaagd ben dit jaar. Aangezien ik in 5wewi ( wetenschappen wiskunde ) zit moet ik zowiezo mijn jaar overdoen. Ik heb het nooit echt met talen gehad, wat ik ook doe het blijft de moeilijkste opgave . Hier heb ik dan ook een eind tekort op (frans : 43% en engels 45% ) , ik vraag me af of dit b attest dan wel terecht is . Ik moet mijn jaar overzitten voor 2 taalvakken die in principe geen hoofdvak zijn voor mij. Tijdens het schooljaar zei men leerkracht van een van deze 2 vakken ook van wanneer je een tekort haalt voor mijn vak ik er alles aan zal doen op tegen te pleiten tijdens de deliberatie. Dit vind ik persoonlijk niet echt proffesioneel. Ik zit in een klas van 14 en van deze 14 moeten 7 mensen hun jaar opnieuw doen ik vraag me dan af of het aan ons ligt of aan de personen die lesgeven . Want ik weet dat er leerlingen wel door zijn met 2 à 3 eindbuizen die gewoon positief gedelibereerd zijn . Kan ik hier iets aandoen ? Eventueel vakantietaken ? Zou dit het probleem kunnen oplossen ? Een vriend uit economie buis al een heel jaar om wiskunde zijn eindresultaat hier voor is 29% hij is wel door maar met een vakantietaak voor wiskunde . Ik voel mezelf mis beoordeeld. Er is meer op mijn karakter en vrije mening geoordeeld dan op hetgene dat moet beoordeeld worden. Ik weet dat ik niet mag vergelijken met andere maar in deze situatie kan ik niet andere dan vergelijken , want wanneer iemand met 29% voor wiskunde een a attest haalt en iemand me minder punten op frans en engels ...

Ik zou hier graag meer over weten . Maandag moeten mijn ouders naar het school mijn rapport ophalen en zij zouden hier best wat informatie over willen ... Kan ik aan deze beslissing iets doen of??

Alvast bedankt

 

Eerst dit:
1) Resultaten van anderen zijn op geen enkele manier relevant voor de beslissing die voor jou genomen is. Elke persoon en situatie is uniek. Daardoor kan het wel zinvol zijn om iemand met 29% voor wiskunde te delibereren en iemand met 43% voor Frans niet.

2) Je hebt gekozen voor een aso-richting. Dat betekent dat je, ongeacht de richting, voor alle delen van de algemene vorming (ook de talen dus) de eindtermen moet behalen.

Op basis van je cijfers is er weinig dat je kan doen. Ga voor de zekerheid wel na wat de deliberatiecriteria zijn van je school.

Wat de leerkracht tegen je gezegd heeft en je gevoel dat je op basis van je persoonlijkheid bent beoordeeld, is een andere zaak. Je moet het natuurlijk wel kunnen bewijzen. Je kan argumenteren dat de deliberatie niet eerlijk is verlopen en op grond daarvan een herziening vragen. Zonder harde bewijzen, zullen het echter dezelfde leerkrachten zijn die oordelen en zal het resultaat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn. Bovendien zal je in je bis-jaar wellicht dezelfde leerkrachten hebben. Pas dus op met beschuldigingen die je niet kan hard maken.

Overweeg om over te zitten in Techniek-wetenschappen. De wiskunde en wetenschappen zijn minstens even zwaar, maar de talen zijn veel beperkter.

 

Als je buist voor een herexamen krijg je dan sowieso een b-attest?
Of is er nog kans op een a-attest dan?

 

Dit hangt af van de omstandigheden en van de deliberatiecriteria van de school, maar in principe is het een ernstig probleem als je niet slaagt voor het herexamen (dat sowieso alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt gegeven).

 

Hallo, ik kreeg een telefoon met het nieuws dat ik een b attest heb. Ik zat in 5de informatica beheer. Nu heb ik wel de eerste examens niet gemaakt wegens operatie, en had ik maar 1 buis van 48% op m'n dagelijks werk voor wiskunde. Dit is al m'n derde b-attest en vraag me dan af of dit wel de juiste beslissing was. Ik kreeg een b attest in het 5de omdat er mogelijkheden zijn om kantoor verder te volgen

 

Je geeft niet zo veel informatie. Op welke manier is het B-attest gemotiveerd?

 

Beste,
Ik heb vandaag mijn rapport gehad, een eindtotaal van 60% met 2 buizen voor LO en wiskunde maar alle twee waren ze in de 40%. Nu mijn examens waren niet zo goed, ik had maar 44% ervoor. In het 1ste semester heb ik geen examens gemaakt omdat ik geopereerd werd. Toen werd aan mij en aan mijn moeder gezegd dat mijn dagelijks werk meer doorslaggevend ging zijn, omdat ik die eerste examens niet heb gemaakt. Nu heb ik toch een b-attest gekregen omdat ze mijn examens niet goed vonden, ook al was mijn dagelijks werk goed. Is dit dan terecht? Ze zeiden tegen mij dat mijn dagelijks werk belangrijker ging zijn, maar door 1keer slechte examens te maken in juni moet ik nu toch een b krijgen? Terwijl er duidelijk gezegd werd dat mijn dagelijks werk meer doorslaggevend ging zijn? Ik heb zelf een hoger jaartotaal dan een klasgenoot ik mag niet door maar hij wel, en kansen op herexamens krijg ik niet.

 

Ik denk niet dat het speciaal gaat om het eindexamen. De twee jaaronvoldoendes hebben wellicht het B-attest bepaald.

Kijk eens naar hoe het jaarcijfer is berekend. Wellicht is er voor jou een andere verdeelsleutel gebruikt om het dagelijks werk meer te laten doorwegen.

Op welke manier wordt het B-attest gemotiveerd?

 

Mijn rapport heb ik nog niet, maar vooraf werd mij gemeld dat ik enkel een tekort had dagelijks werk voor wiskunde, voor een ander vak had ik net 50% maar voor de rest was ik geslaagd voor m'n dagelijks werk. Vooral voor m'n informatica (de richting die ik volg) had ik meer dan voldoende (70%+)

 

Het lijkt sterk dat je in dat geval een B-attest krijgt, maar zonder cijfers en zonder motivering is het niet mogelijk om er iets zinnigs over te zeggen.

 

Beste,

Vorig jaar zat ik in 3LOS, maar op 1 september dit schooljaar ben ik overgestapt naar 4Handel-Talen omdat ik een waarschuwing had gekregen voor één van de sportvakken in LOS.
Ik had dus een jaar achterstand en dat was aanvankelijk duidelijk te merken, op mijn eerste totaalrapport behaalde ik 28% voor bedrijfseconomie,42% voor informatica, 47,5% voor wiskunde en 40,5% voor duits.Voor alle andere vakken had ik geen problemen, die waren allemaal boven de 60%. Mijn totaalpunt van het eerste trimester bedroeg slechts 56,5%. Mijn tweede trimester was beter, maar nog steeds niet goed genoeg. Op het totaalrapport van het tweede trimester behaalde ik nog steeds een buis van 40% voor duits en een buis van 46% voor informatica. Voor wiskunde haalde ik 52% en voor bedrijfseconomie 58%, wat maakte dat ik dus nog steeds 4 totaalbuizen had. Het laatste trimester heb ik wel echt laten zien wat ik in mijn mars had en op het laatste dagelijks werk rapport behaalde ik 70% voor bedrijfseconomie 68%voor informatica,80% voor wiskunde en 64% voor duits. Ik moest voor mijn examens 70% halen op bedrijfseconomie om dit op te halen,75% op duits om dit op te halen,60% om informatica op te halen en wiskunde had ik al goed gemaakt. Mijn eindexamens gingen goed en ik ben er steevast van overtuigd dat ik bedrijfseconomie minstens 75 heb gehaald, informatica ook boven de 65, wiskunde boven de 60 en voor duits tenslotte verwacht ik 65-70% . Als dit klopt ga ik bedrijfseconomie en informatica hebben goed gemaakt, maar hiervan ga ik wel maar een totaal overhouden van tussen de 50 en 55%, wiskunde was dan al goed gemaakt maar duits ga ik waarschijnlijk op een buis van tussen de 45 en 50% blijven steken. 1 buis voor een 2-uurs vak houd ik dus over en ik zal ongeveer 62% behaald hebben over het hele jaar. Mijn inzet in de les is niet super, maar ook niet slecht en mijn inzet thuis is goed, en dat weten de leerkrachten ook + ik was vertrokken met een jaar achterstand en mijn punten zijn gedurende het jaar alleen maar in stijgende lijn gegaan en mijn punten van het laatste trimester waren uitstekend.

Moet ik vrezen voor een B-attest of is de kans op een A-attest heel groot?

 

Er is over de hele lijn vooruitgang. De kans op een A-attest is groot.

 

Beste,

onze zoon zit in 3huwe. Heeft twee jaartekorten : chemie: 36,3 en wiskunde 43,1 .
zijn jaartotaal is 61.
hij kreeg een B-attest met clausulering ASO.

Volgens mij een beetje onterecht?

 

Gezien de cijfers is het niet echt onterecht. Humane heeft het kleinste pakket wiskunde. Het is dus niet mogelijk om te clausuleren binnen aso.

Merkwaardig is dat er niet extra geclausuleerd is binnen tso. Er zijn in tso immers richtingen met zwaardere wiskunde en wetenschappen dan in aso.

Het B-attest geeft uw zoon de optie om over te zitten. Hij kan dan zijn achterstand voor wiskunde wegwerken en daarna zijn weg verderzetten binnen aso.

Als u echt vindt dat het onterecht is, kijkt u best de deliberatiecriteria na.

 

Beste, een leerling van mij heeft in 4tso een B-attest gekregen, clausulering voor o.a. IW, elektrotechnieken. De leerling is naar 5STW overgestapt en dit jaar een C gekregen. Kan deze leerling volgend jaar naar 5IW of 5 Elektrotechnieken gaan, of moet hij naar het vierde gaan om deze richtingen te volgen? Dank voor uw info.

 

De clausulering van het B-attest blijft gelden. Als uw leerling deze richting wil doen op de gewone school, moet hij overzitten in het vierde jaar.

Een alternatief is een diplomagerichte opleiding kiezen bij het volwassenonderwijs. Dat kan vanaf 16 jaar. In combinatie met aanvullende algemene vorming levert dit ook een volwaardig diploma secundair onderwijs op.

 

Hallo, ik ben in het 5de en doe economie talen.
Ik heb voor al mijn talen goede punten. In het totaal eindrapport Frans(71%) , Nederlands (65%), engels (79%) , Duits (61%) , Spaans (67%) en mijn economie ben ik vorige examen NIET gebuisd en op mijn twee dagelijkse werken had ik een 75 en op eentje een 54 en mijn examen in de kerstvakantie had ik een 57 en het schijnt dat ik nu een buis heb voor economie van mijn examen in Juni en dat ik slecht gescoord heb. Maar als ik al die punten zou samentellen, ookal zou ik een 30 hebben voor mijn laatste examen zou ik toch geen jaartekort hebben voor economie? Dat is toch onmogelijk?
Ik heb wel een jaartekort voor Wiskunde maar geen Jaartekorten voor mijn hoofdvakken economie en de talen en alle andere vakken. Ik heb een C attest gekregen, dat is toch niet mogelijk?

 

Dit lijkt inderdaad sterk, maar je kan de situatie natuurlijk pas goed bekijken als je alle cijfers hebt.

Kijk ondertussen ook de deliberatiecriteria van je school na.

 

beste

Ik zat vorig jaar in 5 Handel en kreeg een B-attest (45% voor bedrijfs en voor de rest was ik erdoor). Ik ben blijven zitten maar verandert naar secreteriaat-talen.

Het probleem is nu dat ik een buis voor Nederlands heb,
ook in de 40%. Ik heb nu dus alweer een B-attest. Ik vraag me nu af als dat wel kan een tweede keer. Ik heb gehoord dat als je weer een B krijgt dat het een A wordt omdat het de tweede keer is. Is dat waar?

 

Dit is volledig onwaar.

Wat wel zo is, is dat je je - als er een verschil is - mag beroepen op het meest gunstige attest om te beslissen.

Je kan altijd naar 6 kantoor gaan (ik vermoed dat dat het logische gevolg is van je clausulering) en ondertussen bij de examencommissie je derde graad behalen. Met wat geluk ben je op 1 jaar rond en heb je toch een jaar ingehaald.

 

Hallo,
Ik zit (zat) in 4 TSO handel talen talen en nu heb ik b-attest gekregen. Kan ik nog met een b-attest over gaan naar Stw ?

 

Dat hangt af van de clausulering.
Wanneer je je rapport ontvangt, zal je ook informatie krijgen over welke richtingen je nog mag doen.

Als je alleen nog naar bso zou mogen gaan, denk er dan aan dat je ook mag overzitten.
Je bent in beide gevallen (bso of overzitten in tso) nog drie jaar bezig om het diploma secundair onderwijs te behalen.

 

Beste

Ik heb deze ochtend telefoon gehad en er is me verteld geweest dat ik niet geslaagd ben voor mijn laatste jaar elektro- mechanica (TSO). Mijn GIP was zeer goed, maar mijn punten minder. Zelf zit ik wel in een zeer moeilijke thuissituatie (mijn broer is palliatief en terminaal door kanker en kan elk moment sterven). Wat kan ik doen om de uitslag te laten herzien of om toch mijn diploma te krijgen?

Alvast bedankt

 

Jammer genoeg is er heel weinig dat je kan doen.
Als de punten zwak zijn, heb je de eindtermen van het zesde jaar niet behaald en kan je geen A-attest krijgen.

Je kan de beroepsprocedure starten, maar de kans dat het iets oplevert is heel klein.
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...
Het heeft in elk geval geen zin om verder te gaan dan stap 2.

Als het niet lukt, kan je met de school onderhandelen over overzitten met vrijstellingen, zodat je bv. je gip niet opnieuw moet doen.

 

Hallo
Ik zit in 3moderne wetenschappen. Ik heb een buis voor wiskunde, frans, chemie, gesch en fysica. Krijg ik een B of een C attest? En stel ik krijg een B voor wetenschappen kan ik dan nog economie volgen?

 

Een C is waarschijnlijker dan een B.

Wat je nog kan doen bij een B hangt af van de clausulering. Als je alleen geclausuleerd wordt voor wetenschappen, kan je nog alle andere richtingen uit het vierde aso doen.

 

Hallo, ik zit in het 4de jaar sociale en technische wetenschappen. Mijn punten voor wiskunde en natuurwetenschappen zijn een klein beetje minder. Men sprak voor mij voor een B- attest, maar welke richtingen houd dit in?

 

Dat hangt af van de clausulering.

Wanneer je je rapport krijgt en je hebt inderdaad een B-attest dan zal er expliciet bijstaan welke richtingen je niet kan gaan doen.

Dat kan heel concreet zijn, bv. geen sociale en technische wetenschappen of eerder algemeen bv. geen richtingen met meer dan 3 uur wiskunde.

Je moet dus wachten tot je je rapport krijgt om te weten welke richtingen nog mogelijk zijn. Je kan wel al bekijken wat er bestaat: http://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_tso.php
http://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_bso.php

Kijk in het bijzonder naar richtingen met weinig wetenschappen en wiskunde.
Bekijk echt alles. Misschien is er wel een richting die aansluit bij wat je echt graag doet.

 

Beste,

Ik ken iemand die reeds tweemaal is blijven zitten in het zesde/laatste jaar ASO. Als hij ook dit jaar niet slaagt (een derde maal dus), is het dan mogelijk dat de school hem ontzegd het nog een jaar te proberen?

Mvg

 

Paragraaf 2 van artikel 60 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs bepaalt:

"§ 2. Met inachtname van de bepalingen van § 1, is het aantal keren dat een leerling een leerjaar als regelmatige leerling kan overzitten, niet beperkt."

 

Hallo, mijn dochter zit in het eerste beroeps, zal zeker een buis hebben voor natuurwetenschappen.
Punten voor Frans, Nederlands, Wiskunde zijn bijna altijd goed.
Kan ze nog een a-attest krijgen?
Gedrag was niet altijd goed.

 

Het hangt er vanaf hoe groot de onvoldoende is en hoe goed de andere cijfers zijn.
In het eerste leerjaar B is alleen een A- of een C-attest mogelijk. Het lijkt sterk dat ze alleen op grond van natuurwetenschappen een C-attest zou krijgen.

Gedrag mag in principe geen rol spelen bij de delibererende klassenraad.

 

Hallo,ik zit in het 3e middelbaar en ik volg wetenschappen dus ik heb 5 uur wiskunde.Ik heb een totaal buis voor wiskunde van +/- 40% en een lichte totaal buis van Nederlands +/- 50%.Voor mijn wetenschappelijke vakken haal ik heel goeie punten.Zou ik een b-attest krijgen?

Mvg,

Emankay7

 

Met 40% voor wiskunde is het waarschijnlijk geen goed idee om over te gaan naar een richting met veel wiskunde.

Een B-attest met clausulering voor richtingen met extra wiskunde, is zeker mogelijk.

 

hallo
ik zit in het 3de moderne wetenschappen en ik heb een tekort voor geschiedenis(39,5) en het examen voor geschiedenis ging niet zo goed.
Zal ik nu een b attest krijgen ? Ik wil graag deze richting blijven volgen. Geschiedenis is toch geen belangrijke vak voor wetenschappen.

In afwachting op u antwoord

 

Een B-attest op basis van alleen een onvoldoende voor geschiedenis lijkt onwaarschijnlijk.

Hierbij toch twee opmerkingen:
1) Geschiedenis is een belangrijke graadmeter voor algemene studievaardigheden. Als je grote problemen hebt met geschiedenis (wat het geval blijkt te zijn) betekent dat vaak dat er iets schort met je studiemethode.

2) Geschiedenis sterk algemeen vormend en dus zeker wel belangrijk voor alle aso-richtingen.

 

Hallo,
Ik zit in het 4de tso sociale technische wetenschappen en ik ben gebuist voor Engels-2uur-45% Aardrijkskunde-1uur- 47% en voor Natuurwetenschappen-4uur-44.1% (natuurwet: dit komt omdat ik een 0 had voor mijn examen van 2de trimester maar ze zeiden dat het opgeteld gaat worden als ik toch wel een jaarbuis heb) Mijn dagelijkse werk en examens samen bedragen 61% en de klas mediaan bedraagt 62%. Heb ik kans op een A attest of word het eerder een B?

 

Alles is nog mogelijk. Het zal vooral afhangen van je inzet doorheen het jaar en alle cijfers van de eindexamens.

 

Beste,

ik ben in 4 losp en ik heb tekorten voor: Engels-2uur-49% jaartotaal, nederlands-4uur-43% jaartotaal en Gymnastiek-2uur-49% jaartotaal. Mijn globale percentage voor het heel jaar is 61%.
Het is mijn eerste jaar in het nederlandstalig onderwijs.Voor de rest van de vakken Behaal ik tussen 57 en 80 procent.
Wat zou ik krijgen als attest?

 

Gezien het je eerste jaar is in het Nederlandstalig onderwijs, lijkt een A-attest zeker mogelijk.

 

Hallo,

Ik zit in het 4de ASO economie-moderne talen. En ik heb een buis voor wiskunde 44% en fysica 46% . Kunnen zij mij daarvoor een B attest geven? Of eerder een c ?

 

Een buis op het examen nu of over het hele jaar.

Alles is mogelijk. Wat het wordt hangt af van je inzet doorheen het jaar, je andere cijfers en de deliberatiecriteria van de school.

 

beste;

mijn zoon zit in het 5de jaar en doet 6uur wiskunde

hij denkt dat zijn examen niet zo goed is, hij gokt dat hij ergens tussen 45-47 procent op wiskunde zal halen, al zijn andere vakken zijn zeer goed. zijn examen wiskunde ging gewoon wat minder omdat hij het weekend voor het examen erg ziek was. Maakt mijn zoon kans op een herexamen of een soort van taak om toch nog over te raken ook al heeft hij een buis op zijn hoofdvak wiskunde?

 

Als het kerstexamen goed was en het dagelijks werk was het hele jaar door in orde, dan is het cijfer nu een anomalie. De klassenraad zal dan zeker onderzoeken wat er is gebeurd en beslissen in functie van de conclusies.

Het is nu natuurlijk te laat als u dat niet hebt gedaan, maar het is in dergelijke gevallen verstandig om een dokter te raadplegen en een attest te bezorgen aan de school.

 

Beste,
ik zit in mijn 2de jaar ASO moderne wetenschappen.
ik had vorig jaar 38 procent op wiskunde en 50 procent op Frans op mijn eindrapport en toch mocht ik over met de waarschuwing dat ik volgend jaar beter mijn best zou moeten doen.Nu zit ik in mijn laatste examen periode en morgen en overmorgen heb ik alleen nog wiskunde ik snap er niks van er ga waarschijnlijk heel fel buizen! Maar ik heb nu op mijn jaarrapport nog maar 39 procent zonder deze examens erbij. Nu wil ik volgend jaar heel graag economie-talen doen en dat is met maar 4u wiskunde per week.Economie is namelijk mijn beste vak en ik doe het ontzettend graag! maar het heeft ook wel iets te maken met wiskunde dus als ik een B-attest ga hebben mag ik dan economie doen?en is er nog kans op een A-attest als je alleen heel fel buist op wiskunde?

Alvast bedankt!

 

De kans op een A-attest lijkt heel klein.

Met een zeer groot tekort voor wiskunde in het eerste en het tweede jaar aso lijkt het waarschijnlijk dat je een B-attest krijgt met clausulering aso.

Overweeg om handel te gaan doen. Je hebt dan ook een heel aantal uren economie.

 

beste, ik zit in mijn laatste jaar Electriciteit-Ellectronica, ik heb tot nu toe een jaartekort voor aardrijskunde, en waarschijnlijk ook een klein jartekort voor wiskunde. kunnen ze me hiervoor laten zitten?(c attest) ?

 

Dat is niet uitgesloten. Kijk de deliberatiecriteria in je schoolreglement na.

 

Hallo,

Mijn broer zit in 6e jaar STW en hij heeft vorig jaar een waarschuwing gehad voor wiskunde (48%), maar hij heeft dit jaar ook hetzelfde probleem en de kans is groot dat hij terug buist voor wiskunde. Ik vroeg me eigenlijk af hoe groot is dan de kans op een B of C attest? en bestaat er geen herexamens voor 6e STW als ze tekorten hebben?

 

In het 6de jaar is een B-attest sowieso niet mogelijk.

Herexamens worden in principe alleen toegekend in uitzonderlijke omstandigheden. Ze zijn zeker niet bedoeld om gewoon zwakke jaarcijfers op te halen (al zeker niet na een waarschuwing).

Het is niet uitgesloten dat je broer gewoon gedelibereerd wordt, maar dat hangt natuurlijk af van de uiteindelijke cijfers, zijn inzet gedurende het jaar,...

 

Onze zoon zat vorig jaar in 3 LOSP TSO niveau. Hij haalde een B-attest en moest of blijven zitten of van richting veranderen. Hij koos een andere richting... Maritieme technieken Dek .. hij koos er voor om opnieuw het 3e te doen omdat hij anders te veel achterstand zou hebben. Dit jaar gaat het opnieuw niet goed en wij denken dat hij terug een B-attest zou halen. Onze zoon beweert dat als hij in deze richting een B-attest haalt, hij sowieso mag overgaan naar het vierde omdat hij eigenlijk vorig jaar naar het vierde had gemogen???? Wij hebben daar sterk onze bedenking bij? Kan het nog dat hij op zijn vorig rapport mag terugvallen?
Bedankt

 

Paragraaf 2 van artikel 30 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs zegt:

§ 2. Een leerling die evenwel voor een zelfde leerjaar over meer dan één oriënteringsattest beschikt ingevolge het overzitten van dit leerjaar, mag zich op het meest gunstige oriënteringsattest beroepen voor de toelating tot het hoger leerjaar.

Als uw zoon dit jaar een C-attest zou behalen, mag hij op basis van het B-attest van vorig schooljaar overgaan (rekening houdend met de clausuleringen).

 

Ik heb 1 jaarbuis voor wiskunde (45) in een 6de jaar TSO richting, ik heb wel het gevoel nu met de examens dat ik op 2 examens (niet op wiskunde) gebuisd ga zijn.
Ik heb wel een erg goed eindwerk (GIP) en mijn leerkracht zei dat ik nergens bang voor hoef te zijn, ook mijn gedrag op school is heel erg goed.

Heb ik kans op een A attest of niet?

 

De kans op een A is vrij groot, maar 100% zeker is het natuurlijk niet.

Kijk de deliberatiecriteria van je school na. Je vindt die in het schoolreglement.

 

hallo, ik zit in 3 humane wetenschappen en ik had over het hele jaar goed, maar nu ben ik bang voor een b-attest omdat mijn examen chemie en aardrijkskunde echt niet goed ging dat ik denk dat ik ga buizen(1 uurs vakken) mijn andere vakken vielen wel mee. kan ik een b krijgen voor 2buizen op bijvakken?

 

Als je alleen die twee slechte examens hebt op het einde van het jaar is de kans op een B-attest behoorlijk klein.

 

hallo ik zit in 2industriele wetenschappen en heb 2 buizen in totaal kan ik dan nog een a atest krijgen

 

Dat kan, maar het hangt er natuurlijk vanaf om welke vakken het gaat, hoe zwaar de onvoldoendes zijn,...

Kijk in je schoolreglement naar de deliberatiecriteria. Daar staat normaal aan welke voorwaarden je moet voldoen om een A-attest te krijgen.

 

Kan je een b-attest krijgen als je geen jaartotaal buizen hebt?

 

Dat kan als de school dat zo bepaald heeft.

In je schoolreglement staan de deliberatiecriteria. Daar staat aan welke voorwaarden je moet voldoen om een A-attest te krijgen.

 

Beste,
Ik volg Humane Wetenschappen in het 4de ASO en mijn punten zijn niet al te goed voor mijn dagelijks werk 1 had ik 3 buizen op mijn examen 1 had ik 10 buizen, op dagelijks werk 2 had ik 3 buizen en op dagelijks werk 3 had ik 1 buis. Is er nog kans dat ik mijn a attest krijg

 

De kans op een A-attest lijkt me eerder klein.

Je maakt wellicht nog een kleine kans als je voor alle vakken echt goed scoort op de eindexamens (60% of meer).

 

Hallo, ik zit in 5 humane wetenschappen. Ik heb momenteel 1 jaar buis voor frans (38%). ik heb enorm veel stress dat ik een C-attest ga krijgen. Mijn examens nu verlopen vrij goed. De leerlingen begeleiding wist me te vertellen dat ik een gemiddelde over het hele jaar van 62% heb. Is dit voldoende voor een A-attest? Groetjes

 

Bekijk de deliberatiecriteria die je school gebruikt. Je vindt die normaal terug in het schoolreglement.

Als alle vakken goed zijn en alleen Frans een probleem is, dan heeft de school heel wat opties. Een C-attest is waarschijnlijk mogelijk, maar ligt zeker niet voor de hand.

 

Beste,
Ik doe dit jaar voor de tweede keer mijn derde middelbaar maar dan in kso en ook dit jaar gaan mijn examens niet zo goed. Ik vroeg me af of het mogelijk is om naar het volgende jaar kso te gaan met een b attest.

 

Als je een B-attest krijgt, kan je niet naar dezelfde richting.

Als je alleen problemen hebt met de echte richtingsvakken, kan je misschien naar een andere richting binnen kso. Als ook de algemene vakken slecht zijn, is een clausulering voor aso, tso en kso waarschijnlijker.

Er bestaan creatieve bso-richtingen.

Als je je verloren jaren wil inhalen, kan je er ook voor kiezen om de tweede graad af te leggen bij de examencommissie.

 

Beste,

Ik doe economie-talen in het 4e jaar aso.
Mijn punten zijn niet al te goed. Ik heb momenteel 2 totaal buizen geschiedenis (46%) en Frans (43%). Voor economie heb ik (60%) en wiskunde ( 75%).
Is er mogelijkheid voor een a-attest?

Moest ik een b-attest hebben zou ik graag naar kso architecturale vorming willen overstappen in het 5e jaar. Is dit mogelijk?

Alvast bedankt

 

Er is altijd nog een kans dat je een A-attest krijgt, maar het is natuurlijk niet zeker.

Geschiedenis is wellicht geen ramp, maar Frans is wel een probleem.

Ik vermoed dat je sowieso zal worden uitgesloten voor richtingen met extra talen en eventueel voor alle aso-richtingen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat je zou worden uitgesloten voor kso en tso. Overstappen naar kso zou dus geen probleem mogen zijn.

 

Ik ben in het 2dejaar TSO handel. Ik heb 5uur wiskunde per week en wil volgend jaar naar Handel-Talen , mijn wiskunde is niet zo goed en als ik een jaartotaal heb voor wiskunde van 40% en dat mijn anderen vakken goed zijn, krijg ik dan een b-attest of een c-attest? Mijn gedrag is ook ni het best..

 

Welk attest je krijgt hangt af van de deliberatiecriteria die je school hanteert, je resultaten voor de andere vakken, je inzet,...

Als echt alleen wiskunde onvoldoende is, is de kans op een C-attest klein.

 

Goeiedag,
Ik ben een leerling uit 5 gezondheid en welzijnswetenschappen. Ik heb mijn punten uitgeteld en heb 2 jaarbuizen voor biologie (4,25) en voor gezondheid en welzijn (4,38). In het begin van het schooljaar kreeg ik een verkeerd advies om van richting te veranderen en deed daarom ook nier men best. Toen ik dan toch van richting veranderde moest ik terug naar gww. Dit zorgde ook voor een slechte motivatie. Voor het vak biologie heb ik 2 leerkrachten, bij de ene ben ik nier gebuisd en bij de andere wel. Denken jullie dat ik een c-attest zal halen of niet?

 

In het 5de jaar worden zelden B-attesten gegeven. De klassenraad moet dus kiezen tussen een A- en een C-attest. Wat het wordt, zal afhangen van hoe belangrijk de probleemvakken zijn voor je richting, je cijfers voor de andere vakken, je inzet,...

 

Bij mijn zoon is vorige maand add vastgesteld.
De voorbije rapporten waren ontzettend slecht, maar met zijn medicatie ondervinden de leerkrachten wel verbetering. We zijn ons ervan bewust dat hij geen a-attest meer ken halen, maar wanneer het in het beste geval een b-attest wordt, wil hij toch niet zakken.
Hij zit momenteel in het derde middelbaar. Is er een mogelijkheid dat hij volgend jaar tso volgt en dan in vijfde terug overstapt naar aso?

Alvast bedankt voor de info

 

Artikel 15 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs bepaalt dat een leerling die slaagt in het 4de jaar aso, tso of kso kan starten in 5 aso. Voor een aantal richtingen zijn er extra voorwaarden, maar in het algemeen is het dus mogelijk om van 4 tso naar 5 aso te gaan.

Als uw zoon een B-attest krijgt, mag hij overzitten. In zijn geval kan dit zeker zinvol zijn.

 

Beste,
Ik volg de richting handel in TSO, en ik dubbel mijn jaar. Ik heb hard gewerkt, en goede punten gehad.
Mijn punten voor Frans zijn vrij slecht. (61 55,1 68 52 en 47), nu heb ik mijn examens van geschiedenis, natuurwetenschappen en frans verpest. Van al de andere vakken zijn mijn punten goed. Is de kans groot dat ik een B-attest krijg? Of denkt u dat het genoeg is dat ik er over heel het jaar door ben met Frans(totaal)?
Mvg,
S

 

In je schoolreglement zou moeten staan op welke manier je school delibereert. Met die informatie kan je bepalen wat je slaagkansen zijn.

 

Beste,
ik zit in het 6de jaar ASO wetenschappen-wiskunde en ik denk dat ik op het einde van dit jaar 2:(lichte) totaalbuizen zal hebben. Deze voor Frans en Geschiedenis. Mijn wetenschapsvakken en wiskunde zijn dik in orde. Wat is de kans dat ik een C krijg?

 

hallo, ik zit op het 4e jaar moderne talen ASO, ik ben zwaar gebuisd op chemie (1uursvak) over het hele jaar door, ik vraag me af of ik dan wel gewoon een A-attest krijg. Ik zou sowieso talen richting (talen 65% of meer) met economie (75%) willen gaan volgen, zeker niks met wetenschappen.

 

Als alleen chemie een probleem is, dan is een C onwaarschijnlijk.

Er is een reële kans dat je een B-attest krijgt, met uitsluiting van richtingen met wetenschappen. Aangezien je dat sowieso niet zou doen, is dat B-attest geen probleem.

 

Beste,
Mijn zoon wordt bijna 18 jaar en zit in het vierde STW. Als hij een aantal vakken niet inhaalt bij de laatste examens mag hij niet overgaan. Ik heb van iemand gehoord dat het wel mogelijk zou zijn door leeftijd. Is dat wel mogelijk?

 

Overgaan op basis van leeftijd is in sommige gevallen mogelijk, maar alleen voor leerlingen die 12, 14 of 16 jaar.

Uw zoon kan in september wel starten in het tweedekansonderwijs. Misschien biedt dat een zinvol alternatief.

 

Beste,
Ik zit nu in het 4e jaar Humane Wetenschappen en het 3e jaar heb ik 2 keer moeten overdoen. Maar nu zijn mijn punten voor wiskunde heel slecht een totale rode lijn dus een zware jaarbuis, ik heb dit niet kunnen ophalen met mijn eindexamen. Al mijn andere vakken zijn wel goed. Kunnen ze mij een b of c geven voor 1 jaarbuis? Nu heb ik wiskunde 4u maar volgend jaar maar 3.

Bedankt!

 

Alles is mogelijk. Wat het uiteindelijk wordt, zal afhangen van je cijfers voor de andere vakken en je inzet.

 

Beste

Mijn zoon zit in het 5de jaar BSO Elektrische installaties. Hij is echter 19 en dus niet meer schoolplichtig. Hij heeft een moeilijke schoolcarrière achter de rug, en is jammer genoeg zo moe van school dat hij liever wil gaan werken.
Een andere optie is volwassenenonderwijs, of eventueel deeltijds onderwijs in een gelijkaardige richting.
Vraag: mocht hij dit schooljaar een B- of C-attest halen, kan hij dan alsnog overstappen naar deeltijds in een zesde jaar? Of dient hij terug het vijfde over te doen?
Alvast dank voor uw antwoord.

 

Het deeltijds leren en werken wordt anders georganiseerd dan het "gewone" onderwijs. Opleidingen duren 1, 2 of 3 jaar en er zijn verschillende systemen. Bovendien zijn sommige opleidingen modulair en andere niet.

Waar uw zoon kan instappen en hoe lang het voor hem zal duren om een opleiding af te ronden, hangt dus af van heel veel factoren.

Meer informatie vindt u op http://www.leertijd.be/.

Over Tweedekansonderwijs vindt u meer informatie in ons artikel over Tweedekansonderwijs.

 

Ik zit momenteel in het 2e jaar Moderne.

Is het mogelijk om over te gaan naar een 3e jaar met 4 uur wiskunde als ik onder de 50 haal voor wiskunde op m'n examens? ( Net boven de 50 op gewone rapporten.. )

 

Als je een A-attest krijgt, is dat mogelijk.

 

Ik zit momenteel in 3tso lichamelijke opvoeding en sport, maar ben bang voor b-attest.
Als ik b-attest heb moet ik nieuwe richting volgen van mijn moeder. Ik zou dan graag handel volgen op technisch niveau. Kan dit dan als ik een b-attest heb?

 

Een B-attest gaat samen met een clausulering. Dat betekent dat wordt opgesomd welke richtingen je niet mag doen als je overgaat naar het volgende jaar.

Of je naar 4 handel kan, hangt dus af van de clausulering.

 

Beste,
Ik ben in mijn 3de jaar ASO(middenschooljaar) overgestapt naar het KSO.

Hellaas heb ik mijn jaar moeten overdoen wegens kunstvakken waar ik achterstand had. Nu bevind ik mij in het 4de jaar KSO(beeldende& architecturale). Ik vrees ervoor dat ik een jaartekort heb op wiskunde,

zou ik eventueel 5de in een tso richting kunnen volgen?

Alvast bedankt.

 

Dat kan als je een A- of een B-attest krijgt.

 

Hallo,

Ik zit in het 2de middelbaar moderne wetenschappen en zou volgend jaar graag zakken naar een technische richting.
Ik zal aan het eind van het jaar een b of c-attest ontvangen,
Maar de vraag is of ik volgend jaar naar technische kan gaan bij het ontvangen van een c-attest

 

Als je een B-attest krijgt, kan je overgaan naar 3 tso.

Als je een C-attest krijgt, kan je overzitten in 2 tso.

 

Hallo,
Ik zit in het 2e middelbaar en wil volgend jaar economie doen.
Maar het ging dit jaar niet zo goed.
Mijn vraag is bij hoeveel buizen je blijft zitten!
Kan iemand aub antwoorden

 

In je schoolreglement staat hoe je school delibereert. Daar staat dus uitleg over de voorwaarden om over te gaan naar het volgende schooljaar.

Een algemeen antwoord op je vraag bestaat niet. De klassenraad kijkt eerst naar de deliberatiecriteria (dus hoeveel buizen je mag hebben). Als je niet aan die criteria voldoet, zullen de leerkrachten samen overleggen en een beslissing nemen.

 

Ik zit in 3Economie-Talen en ben 15 jaar. Ik heb nooit een jaar moeten overdoen en ben overal heel goed doorgekomen. Al mijn vakken zijn over het algemeen heel goed behalve Wiskunde en Informatica. Bij Informatica ben ik er altijd net door en bij Wiskunde heb ik eind 50 begin 60. Wel, mijn punten voor Economie waren altijd heel goed behalve de test voor het paasexamen. Het ging over boekhouden iets waarvan we een basis moeten hebben maar waar onze richting niet grotendeels over gaat. Het examen ging naar mijn mening ook niet goed... Ook stond mijn examen vol fouten... Dit mag toch niet?!

Ik wil heel graag door naar mijn 4de jaar... Kan dat?

 

Er is geen enkele reden waarom je niet naar het vierde jaar zou kunnen.

Boekhouden is een integraal deel van de leerstof. Het is belangrijk dat je dit kan en begrijpt omdat het later de basis vormt van bedrijfseconomie. Het is dus zeker niet af te schrijven als iets dat niets met jouw richting te maken heeft.

Vraag hulp aan je leerkracht om boekhouden bij te werken en er zal geen probleem zijn op het einde van het jaar.

 

hallo
ik ben een meisje van 15 jaar en ik zit in het 3de middelbaar aso .
ik volg de richting economie.
de eerste twee/drie maanden (september oktober november ) deed ik humane wetenschappen.
Maar toen besefte ik dat humane wetenschappen niets voor mij was dus heb ik gevraagd om economie te doen , maar nu zit ik wel met een probleem ,ik zit nu in economie maar mijn punten zijn super slecht met slecht bedoel ik echt alleen maar 5buizen halen ,op elk rapport, wat niet zo was in humane wetenschappen, in humane wetenschapen waren mijn punten super goed maar ik ben weggegaan van humane wetenschappen omdat ik daar echt geen interesse in had.Maar nu heb ik enkel spijt ookal lag humane wetenschappen mij niet.
Ik heb nu geen motivatie meer, ik wil niet meer studeren ,als ik studeer haal ik toch enkel slechte punten.
Mijn klastitularis vertelde me een week terug dat ik echt slecht bezig ben en geen kans meer maak op een a-attest enkel als ik mijn best doe dat ik nog een kans maak op een b-attest,
maar zelf dit lukt me blijkbaar niet want leren zit er niet meer in voor mij.
Ik weet me geen raad en weet echt niet wat te doen ik ben school moe aan het worden enkel omdat ik niet meer wil studeren ik wil echt een a-attest halen en verder naar 4economie-talen gaan .

Maar blijkbaar gaat dit niet meer.
ik wil ook echt niet mijn jaar opnieuw doen daar heb ik echt geen zin in ik heb al een keer mijn jaar moeten overdoen en nu weer ? dat wil ik echt niet , ik ga me dan niet meer goed voelen ik zie al mijn vrienden overgaan en dan ik? die weer blijft zitten? neen neen ,toch liever niet denk ik.
En ja een b-attest haal je enkel als je u best doet maar ik doe dat niet en dat is het probleem ik zit dag en nacht te studeren ik maak al mijn taken soms slaap ik gewoon te weinig omdat ik dan nog bezig ben voor school en uiteindelijk haal ik 5 buizen nadien ben ik het beu geworden en nu zie ik het niet meer zitten.
Ik krijg nu ook hulp van het ILB (leerlingebegleiding) maar daar ga ik mee stoppen denk ik want ik voel enkel nog meer druk in mijn hoofd.
Ik heb problemen met zelfstandig werken als ik kijk naar een taak duurt dat wel een eeuwigheid om de taak te snappen.
En ja hier zit ik nu , een meisje zonder raad die niet haar jaar wil overdoen die enkel slecht bezig is op school en niet eens wat me te wachten staat in de toekomst het zou veel makkelijk zijn geweest moest ik weten wat ik later graag zou doen .
Maar dat weet ik ook echt niet.
het zou me helpen moest u raad hebben voor mij.
Groetjes

 

Mijn dochter stevent af op een c-attest in 5 toerisme. Ik ben niet overtuigd dat dit de ideale richting is voor haar. Ze is creatief, extravert dn denk dat ze zich beter zal onplooien in het kso. Kan zij met eec c- attest tso toerisme overgaan naar 5 kso in sint- lukas brussel?

 

Als uw dochter vorig schooljaar een A-attest behaalde of een B-attest dat kso niet uitsloot, kan zij volgend jaar overzitten in 5 kso.

 

Beste

ik zit momenteel in 4de jaar KSO , Beeldende en Architecturale Kunsten. Als ik een C-attest zou krijgen, kan ik nog naar 5de jaar BSO?

 

Ja, dat kan. Het is wel mogelijk dat bepaalde bso-richtingen uitgesloten worden.

Houd er wel rekening mee dat de derde graad bso drie jaren telt.

Overzitten in het vierde en overgaan naar 5 bso duurt dus even lang.

 

Ik zat vorig jaar in 4humane wetenschappen en ben overgestapt naar wetenschappen-wiskunde. Mijn punten voor de hoofdvakken (wiskunde en wetenschappen(30-5procent)) zijn zeer slecht. Is het mogelijk om deze op te halen in het tweede semester?
Ik zou graag geneeskunde willen doen.

 

Als je heel hard werkt, is dit wellicht mogelijk.

In het ergste geval zit je een jaar over en gebruik je dat jaar om je achterstand weg te werken.

 

beste,

onze zoon zit momenteel in het 2dejaar aso moderne wetenschappen
hij heeft het syndroom van asperger
hij is slim genoeg, maar hij is nog zeer jong van geest, hij heeft moeite om een goeie studiemethode te vinden, en hij werkt ook nog zeer traag : hij doet heel lang over één taak of over het studeren van een vak
hij heeft nog geen tekorten, maar zijn punten dalen wel zienderogen
hijzelf ziet enorm af onder de prestatie- en studiedruk
hij moet naar zijn normen véél te snel werken en te snel studeren
wij denken dat hij er deugd van zou hebben om gewoon nog eens het jaar over te zitten, zodat hij rustig nog eens alles opnieuw kan horen en kan wennen aan de snelheid waarmee hij moet studeren en taken maken
liever een jaartje over zitten en kunnen blijven studeren op zijn niveau (want hij is slim genoeg, alleen zijn stoornis hindert hem heel erg om optimaal te kunnen functioneren) dan te moeten zakken naar een lagere richting waar hij dan misschien om de een of andere reden minder uitdaging zou vinden
zo bvb wiskunde: zijn leerkacht vorig jaar zei, dat hij recht veert wanneer de rest van de klas het niet meer ziet zitten, omdat hij het dan juist interessant begint te vinden;
maar het maken van taken én het studeren van een pak leerstof kan hij niet snel genoeg verwerken omdat hij veel te traag werkt (zich vaak verliest in details)
zo studeert hij dan onder die tijdsdruk vaak té oppervlakkig en kent dan de stof te weinig intens, waardoor hij niet goed kan presteren. ook hier ziet hij van af, want hij wil het eigenlijk goed, zo niet, perfect doen.

hij huilt vaak en vraagt zich af hoe hij dat allemaal moet verwerkt krijgen - de druk van de tijd groeit hem boven zijn hoofd

wij zijn bang dat hij schoolmoe gaat worden, ook al heeft hij capaciteiten

onze vraag: kan je, ook al krijg je een A-attest, om dergelijke redenen je jaar nog eens overzitten?

wat zijn jullie raadgevingen op dit vlak, met een dergelijk kind?

alvast bedankt op voorhand.

 

Mevr,

Uw probleem lijkt ongeveer het zelfde als mijn kind.

Wat ik zou doen,een jaartje overdoen,en desnoods iemand schakelen voor het metode 'leren en leren'

Grtjes

 

Er zijn gelukkig heel wat oplossingen te bedenken.

Het lijkt me als eerste stap zinvol om contact op te nemen met de school en het clb.

 

Beste, , ik ben een meisje van 14. Ik woon nu al 3maanden in België, & in Nederland had ik als advies vmbo-basis/kader. En nu woon ik in België, eerst zat ik op Aso(1 maand & 1 week), toen moest ik weg, toen ging ik weer naar Aso(1week). Toen hadden ze gezegd dat het beter is voor mij dat ik naar BSO ging om alles in te halen. Nu zit ik dus op BSO, & ik vind het daar echt makkelijk. En me ouders zijn daar niet meer akkoord dat ik op BSO zit. Want ze vinden dat mijn 1ste school snel heeft beoordeeld, want ik zat daar maar 1 maand & 1 week.
Ik wil nammelijk later vroedvrouw worden. Ik zit nu in de 2de, maar is het mogelijk dat ik volgend jaar weer naar ASO ga als ik goeie cijfers haalt? Of is TSO beter ? Het is nu allemaal zo ingewikkeld omdat ik van Nederland naar hier ben komen wonen.
Grtjes anoniem

 

Als je op het einde van het schooljaar een A-attest hebt, mag je - als de klassenraad dat goedkeurt - overzitten in het tweede jaar aso of tso.

Sociale en technische wetenschappen is een uitstekende voorbereiding op vroedkunde.

 

Hallo‚ ik zit in het 5stw en heb tot nu toe altijd al een goed rapport‚ Voor mijn specifieke vakken haal ik altijd boven de 70%! behalve voor wiskunde‚ daar heb ik al 2buizen. En ik vrees dat ik ook voor het komende rapport een buis voor wiskunde zal halen
Kan ik door wiskunde een C-attest halen?

 

Het is wat vroeg om je zorgen te maken over het attest dat je zal krijgen op het einde van het jaar.

Je hebt nog meer dan tijd genoeg om je problemen met wiskunde op te lossen. Vraag hulp aan je leerkracht, maak extra oefeningen, schakel desnoods een bijlesgever in.

De meeste problemen met wiskunde kan je oplossen door heel veel oefeningen te maken.

 

ik zat in het 3de voeding verzorging en kreeg en b atest nu zit ik in het 5de restaurant keuken en wil terug gaan naar voeding verzorging kan dat ?

 

Dat hangt af van je attest op het einde van het 4de.

 

beste
ik zat vorig jaar in 3BSO (drukken) had een a-attest behaald nu dit jaar terug verder gegaan in deze richting ma ik zou willen veranderen is het mogelijk dat ik naar 4TSO kan gaan!? dus van 3BSO a-attest naar 4tso!?

 

Je kan in principe niet van 3 bso naar 4 tso.

Je kan wel overzitten in 3 tso als de klassenraad dit goedkeurt.

 

beste ik heb vorig jaar een C attest behaald in 4handel kan ik volgend jaar gaan naar 5bso verzorging ?

 

Wat je volgend jaar kan gaan doen, hangt alleen af van het attest dat je op het einde van dit schooljaar behaalt.

 

Ik zit in mijn laatste jaar humane wetenschappen. Ik ben vorig jaar blijven zitten en ik had 3 jaartekorten. Frans, Engels en Duits. Geen een zijn hoofdvakken in mijn richting. Nu is mijn vraag of ik in beroep kan gaan nu of is het al te laat. Zo ja, hoe groot is de kans dat ik toch een A-attest krijg.
Dank u.

 

De beroepsprocedure starten moet gebeuren binnen 3 dagen na het vernemen van de beslissing van de klassenraad.

Je kan bij de examencommissie inschrijven voor humane wetenschappen en vrijstellingen aanvragen. In het beste geval moet je alleen maar examens Frans en Engels doen.

Ga zo snel mogelijk naar een infosessie. Na die sessie kan je vrijstellingen aanvragen en weet je waar je aan toe bent:

 

Beste,
mijn dochter volgt momenteel het 2de secundair aso.
Vorig jaar werd ze gedelibereerd voor wiskunde.
Nu gaat het opnieuw zeer moeilijk voor dat vak.
Ze kan eventueel overstappen naar het bso tijdens dit schooljaar maar hierbij rijst volgende vraag :
Mag ze direct naar het 3de jaar bso omdat ze tijdens haar lagere schooltijd een jaar gedubbeld heeft ?
Ze wordt dus dit schooljaar 15 en zou normaal gezien in een 3de jaar moeten zitten.
Ik weet dat lln. op basis van leeftijd het vijfde en zesde leerjaar eventueel mogen overslaan om te startn in een 1ste bso maar telt dat ook voor de hogere jaren?

Graag een antwoord

 

Leerlingen die voor 31 december de leeftijd van 15 jaar bereiken, mogen naar het derde jaar bso als een toelatingsklassenraad dit goedkeurt.

U neemt best contact op met de school om de situatie te bespreken.

 

Beste, ik zit in het 4de jaar aso wetenschappen
wegens overstapping van school (dus NIET van richting) heb ik nogal een achterstand voor wiskunde, frans, biologie, fysica, en chemie. Wat vrij raar is maar op mijn vorige school waren ze nogal traag bezig met het niveau
Ik zie het echt niet zitten om al dat in te halen
Ik wil graag nu nog, voor het eerste trimester gedaan is veranderen naar een iets makkelijkere richting, zonder achterstand te hebben
Ik dacht aan het richting economie maar ik heb nooit economie gezien dus zal ik daar ook wat achterstand voor hebben
is het dan mogelijk om over te stappen naar 4 toerisme of handel, en welke raad u mij aan
is het dan later wel nog mogelijk om in het 5de of 6de aso te doen als ik dan schitterende punten haal?
of na mijn 6de jaar tso kan ik dan gewoon in geneeskunde universiteit gaan inschrijven (ook weet ik dat ik daar heel hard voor zal moeten werken, maar ik wil graag mijn droom vervullen als dokter zonder mijn jaar over te moeten doen.
Mvg

 

Als je geneeskunde wil doen, is wiskunde-wetenschappen het beste voor de derde graad.
Om die richting te kunnen doen, moet je sowieso je achterstand voor wiskunde, bio, fysica en chemie wegwerken. Dat kan alleen door te blijven waar je bent (en desnoods over te zitten).

Als het je droom is om dokter te worden, dan is het nu het moment om hard te werken om die droom waar te maken.

 

Mijn zoon heeft het 1ste middelbaar aso gedaan (à-stroom) hij had hier een b-attest
Nu hebben wij hem ingeschreven in het technisch onderwijs 2de middelbaar tso dus.
Ik kreeg daarstraks telefoon van de onderdirecteur dat mijn zoon ineens naar het beroeps moet?

 

In de eerste graad bestaat de onderverdeling aso-tso-bso eigenlijk niet.

In het tweede jaar zijn er maar 2 mogelijkheden: het 2de leerjaar van de 1ste graad (komt neer op aso én tso) en het beroepsvoorbereidend leerjaar (komt neer op bso).

Als uw zoon uitgesloten is voor het 2de leerjaar kan hij alleen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Met een B-attest heeft uw zoon de optie om over te zitten in het eerste jaar.

 

Geachte
Ik heb mijn 5e jaar stw opnieuw moeten doen omdat ik een b-attest behaalde. Nu dit jaar kreeg ik weer een b-attest met verwijzing naar bso. Op mijn attest staat er als advies 6verzorging maar ik zal liever kantoor willen volgen. Mijn 3e en 4e jaar heb ik handel gevolgd. Is het mogelijk dat ik noch 6kantoor zou mogen volgen of is het verplicht dat ik verzorging zou volgen?

 

Normaal moet je je houden aan het attest. De school zal er niet aan hebben gedacht dat je in de tweede graad handel deed en verzorging zien als een logisch vervolg op stw.

Bespreek het met de school.

 

Beste, mijn zoon zit in het 5 de middelbaar richting economie,wiskunde. Hij had 3 herexamens van frans,engels en godsdienst. Voor frans was hij geslaagd,behalve voor engels 41% en godsienst 32 %. Na deliberatie heeft hij een c attest gekregen. Is dit wel correct ? Voor zijn richting zijn wiskunde en economie toch de belangrijkte vakken. Daar heeft hij altijd goede punten van gehaald. Een vriend die dezelfde richting volgt in een andere school is wel geslaagd, alhoewel die ook onvoldoende had voor taal en godsdienst. Daar had men gezegd "talen zijn geen hoofdvak voor deze richting. Rare situatie.met vriendelijke groeten

 

Toch niet zo vreemd.

Scholen zijn vrij in de keuze van hun deliberatiecriteria. Elke school kan dus bepalen wat voor haar doorslaggevend is om te beslissen of iemand kan overgaan. Informatie hierover vindt u normaal in het schoolreglement.

 

Geachte,
Mijn zoon heeft een B-attest ontvangen in het 5e jaar Sociale en Technische Wetenschappen (TSO). De bijkomende clausule was dat hij voor geen enkele TSO richting mag overgaan.

Ik informeerde bij een andere school en die wisten mij te vertellen dat hij wel naar een zesde jaar TSO kan overstappen als die specifieke richting niet in de clausule van het B-attest was vermeld.

Hij zou graag het zesde jaar jeugd en gehandicaptenzorg aanvatten in het zesde. Volgens de nieuwe school is dat mogelijk als op de attestering staat dat die richting NIET is uitgesloten.

De school die het B-attest heeft uitgereikt beweert echter dat deze clausule niet bestaat. Het is ofwel overzitten ofwel naar een zesde jaar over te stappen in een BSO-richting.

Kan iemand mij vertellen hoe het nu echt zit? Vanavond hebben we pas het verdict te horen gekregen en maandag starten de lessen.

Vriendelijke groeten !

 

Alles hangt af van de formulering van de clausulering.

Als er staat "Uitgesloten voor alle richtingen op niveau tso", dan slaat dit op werkelijke alle richtingen van de derde graad tso.

Als er staat "Uitgesloten voor de richting handel, elektriciteit,..." (dus als het gaat om een concrete opsomming van richtingen), dan slaat dit alleen op de richtingen die vermeld staan. Als jeugd- en gehandicaptenzorg daar niet bijstaat, is uw zoon niet uitgesloten voor die richting.

 

beste,

ik zit in 6STW,
ik heb 2 herexamens gehad van wiskunde en natuurwetenschappen.
Voor mijn wiksunde ben ik geïndigd met 75%, voor mijn natuurwetenschappen ben ik geïndigd met eind in de 40%.
Ze hebben mij een C-attest gegeven.
reden: natuurwetenschappen is een hoofdvak.
Geven jullie hen hier ook gelijk in?

 

Niet dat onze mening ertoe doet, maar eigenlijk vinden we de beslissing wel terecht. 40% is geen randgeval en natuurwetenschappen is een hoofdvak.

Als je liever niet wil overzitten, kan je inschrijven voor stw bij de examencommissie. Je komt in aanmerking voor vrijstellingen en zal wellicht maar 3 examens moeten doen, nl. biologie, chemie en fysica (bij de examencommissie bestaat het vak natuurwetenschappen niet voor stw).

 

Onze zoon zit in het laatste jaar ASO economie / talen.

Iets meer dan twee jaar geleden moest ik mij melden omdat de school een tuchtprocedure tegen hem ging opstarten (niet opletten in klas, veel afwezig, huiswerk niet gemaakt, veel afwezig. Op basis van deze opmerkingen van leraren opnieuw volledig onderzoek laten doen: bleek hij Ziekte van Lyme EN Klierkoorts te hebben. Merendeel van examens 5e jaar uitgesteld naar augustus. Acht examens achter elkaar eind augustus 2013 en geslaagd. Door naar laatst jaar, 's maandags beginnen.

Klachten kwamen zeer snel terug; zeer ernstig. Maar geen echt uitsluitsel. Meeste examens en toetsen wel gehaald, maar vanaf begin dit jaar "onhoudbare" situatie. Door derden geattendeerd dat onze zoon Chronische Lyme zou kunnen hebben.

Tegen het einde van het jaar inderdaad vastgesteld dat hij weer Lyme had (dus Chronische Lyme - 3e keer positief) en bovendien Mycoplasma. Begonnen met een antibioticakuur van 4 maanden voor Chronische Lyme (plus andere medicatie) en een additionele antibioticakuur tegen Mycoplasma (week voor examens Juni). Resultaten onvoldoende voor A-attest en deze week moet onze zoon drie examens afleggen.

Waarschijnlijk door zijn ziekte (verwardheid behoort tot symptomen) heeft hij examenrooster niet correct genoteerd, dus op eerste dag geconfronteerd met een ander examen dan waarvoor hij geleerd had. Donderdag heeft hij nog Economie en vrijdag is er een deliberatie.

In de schoolreglementen staat nadrukkelijk dat bij een deliberatie rekening gehouden wordt met een eventuele vervolgstudie en dat wordt Rechten in Leiden (universiteit). Ik acht de kans groot dat hij een C-attest krijgt op basis van slechte punten voor Frans en Wiskunde. Twee vakken die niet van belang zijn voor zijn rechtenstudie.

Gezien zijn ziektebeeld dat nu al meer dan twee jaar ernstig is geweest is het van belang dat hij het hoofdstuk secundair onderwijs zo snel mogelijk af kan sluiten. Medicatie begint te werken en met Universiteit Leiden zijn ook al "praktische afspraken" gemaakt die het mogelijk maken dat hij zo volledig mogelijk kan herstellen.

Indien vrijdag een C-attest uit de bus zou komen rollen welke argumenten kan ik dan gebruiken voor een "herziening" en/of beroepsprocedure en/of Raad van State ?

 

Geachte

Ik kan niet echt andere argumenten bedenken dat die die u al vermeldt (het punt over het schoolreglement is zeker belangrijk).

Gezien de school ingestemd heeft met uitgestelde proeven, lijkt er toch zeker een bereidheid om uw zoon te helpen. In dat geval lijkt het mij ook logisch dat de klassenraad positief zal beslissen, tenzij het echt niet anders kan (bv. als de resultaten suggereren dat uw zoon zich totaal niet heeft ingespannen).

 

Beste, mijn zoon heeft een herexamen voor wiskunde en aadrijkskunde, wiskunde ziet hij totaal niet zitten om te leren . De lerares heeft totaal geen uitleg gegeven en hij snapt er voor het grotendeel niks van. Is hij verplicht zijn herexamen te maken of kan hij gewoon zijn jaar opnieuw doen ?misschien in een andere school anders heeft hij terug dezelfde lerares. Hij zit in 4 handel.

 

U neemt best contact op met de school. Het is geen goed idee om gewoon niet op te dagen voor het examen.

In elk geval kan niemand uw zoon verplichten om de vragen te beantwoorden. In het ergste geval schrijft hij zijn naam op het blad en geeft hij blanco af.

 

Geachte,

Ik zit in de 4de jaar Aso in de richting Economie-Moderne Talen. In het begin van het jaar ging alles nog vlot maar aan het eind kreeg ik het moeilijk en heb ik daardoor slechte cijfers gehaald op mijn eindexamens. Ik kreeg daardoor een gemiddelde van 48.1% voor nederlands en biologie, 46.7% voor godsdienst en 43% voor frans.

Ik kreeg een B-attest met clausulering voor: Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde(6-8),Moderne Talen-Wiskunde, Wetenschap-Wiskunde(6-8).
Mijn leraar zegt dat ik niet naar de moderne talen richting mag door mijn tekort voor frans en nederlands en ik mag niet naar wetenschap-wiskunde door mijn tekorte voor biologie.
Ze raden me aan om volgend jaar een Tso-richting te kiezen omdat ik nogal goed ben voor wiskunde (70%-80%).

Mogen ze mij wel clausuleren voor Economie-Wiskunde? Ik heb voor wiskunde een gemiddelde van 70%-80% en voor economie een gemiddelde van rond de 70%.

Ik ga volgend jaar Economie-Wetenschappen op advies van de CLB, dus vraag ik me af of er sprake was van een misverstand.

Kort samengevat, Ik ben goed in economie en wiskunde en dan nog heb ik een clausulering in Economie-Wiskunde 6uur. Door mijn tekort voor Biologie mag ik niet naar WETENSCHAP-Wiskunde 6uur maar wèl naar WETENSCHAP-Economie.

PS: in wetenschap-wiskunde heb ik dan 6uur wiskunde of 8uur wiskunde (beiden geclausuleerd) en in economie-wetenschappen heb ik 5uur wiskunde

 

Dit is inderdaad een eigenaardige situatie.

Ik vermoed dat er bij de uitgesloten richtingen "economie-wetenschappen" had moeten staan in plaats van "economie-wiskunde".

Je neemt best zo snel mogelijk contact op met de school om te vragen of het inderdaad een fout is en zo ja, hoe die kan worden rechtgezet.

 

Betse , ik zit in het 3 de middelbaar STW . Ik heb op het eide van mijn schooljaar een b gekregen wegens 1 jaarbuis (49) . Vorig jaar had ik geen waarschuwing , ik vond het heel erg dat anderen een a met waarschuwing kregen . Ik zelf had 60 procent in totaal en wil nu overstappen in een andere tso richting . Ik dacht aan Toerisme , Handel . Maar zou het wel haalbaar zijn ?
Bedankt voor uw tijd
Groetjes

 

Het hangt er vanaf voor welke vakken je precies minder scoorde. Kreeg je je b-attest bv. omdat je zwak scoorde voor wetenschappen? Dat is een heel andere zaak dan wanneer het probleem vooral bij algemene vakken lag.

Waarom denk jij dat het niet haalbaar zou zijn?

 

Hallo
mijn dochter zit in het eerste
en heeft een b attest gekregen
Ik was er niet mee koord
omdat ze naar stv moet gaan omdat ze 2tekorten
had en in die 2vakken heeft ze de zelefde leraar
hij kan duidelijk geen uitleg geven
bovendien zijn er op de examens 16 leerlingen van de18 leerlingen
gebuist
ik heb een brief gestuurd
en ze hebben ons geantwoord
en ik en mijn dochter moesten naar de (jurys )
Gaan om onze argumenten neerteleggen
We hebben dan verteld over de problemen met de leeraar
Ze hebben dan gezegd dat er al eerder werd meegedeeld dat mijn dochter niet gemotiveerd was om een aso richting te volgen
dat is niet waar ze hebben het in de einde van de schooljaar
bijgezet in de raport mapje bij het eerste trimester
dus het is een leugen. Want de klas titilaris. Heeft het er niels over gezegd en achteraf. Het er gewoon bij gezet. Argumenten om te bewijzen dat het niet waar is hadden we jammer genoeg niet
ze wilden verder ook niet naar de argumenten luisteren. Over de leeraar
En ze hebben geweigerd om een kans aan me dochter te geven
ik ben hier noch altijd niet koord mee
kunnen jullie me helpen ik weet echt niet meer
wat ik moet doen
Groetjes

 

Ik begrijp dat u boos en teleurgesteld bent.

U kunt een klacht indienen via het Meldpunt van het departement onderwijs en vorming.
Laat u zeker helpen bij het opstellen van de mail/brief.

Let wel: STW in het tweede jaar is geen slechte keuze. Uw dochter kan in het derde jaar nog altijd voor aso kiezen.

 

Geachte,

Ik heb reeds een b- attest gekregen voor mijn richting: Lichamelijke Opvoeding en sport TSO. Mijn vraag is , heb ik de mogelijkheid om naar de richting : Handel TSO te gaan? Ik zit nu in het 4de jaar maar wil niet mijn jaar over doen.

Mvg.

 

Waarvoor ben je uitgesloten? Dit staat bij de eindbeslissing.

 

Hoi. Mijn dochter zit in 3de jaar Wetenschappen. Ze heeft een tekort van 4% voor
Wiskunde. Wilden haar inschrijven in 4de jaarTechnische Wetenschappen.
Haar inschrijving is geweigerd wegens dit tekort. Kan dat. zomaar? Haar jaar opnieuw ziet ze niet zitten. Ze wil liever naar economie. Mag dat. dan
wel? Grtjs

 

Wat uw dochter volgend jaar precies wel en niet kan gaan doen hangt af van de clausulering.

Als uw dochter niet geclausuleerd werd voor technische wetenschappen, mag de school haar in principe niet weigeren. MAAR ... Technische wetenschappen heeft een zeer zwaar pakket wiskunde. Het is daarom misschien beter om een richting te kiezen met wat minder wiskunde, bv. sociale en technische wetenschappen.

Als uw dochter alleen geclausuleerd is voor aso-richtingen met extra wiskunde, kan zij wel nog naar economie (met 4 uur wiskunde). Als ze geclausuleerd is voor aso, kan ze niet naar economie.

 

Beste,
Ik zit in het 6de jaar en volg Humane Wetenschappen. Ik heb een C-attest gekregen en ben aan het overwegen om examencommissie te combineren met men jaar over te doen zodat ik toch zeker ben van mijn diploma. Ik zou graag willen weten of ik alle vakken van de 3de graad moet doen of enkel mijn tekorten voor de middenjury. Mijn tekorten zijn: nederlands en geschiedenis 49,5/100 & frans en engels 45/100. Ik heb me laten wijs maken dat je enkel tekorten onder de 48% opnieuw moet doen, klopt dit? Alvast bedankt!

 

Na de verplichte infosessie kan je een vrijstellingendossier indienen.

Je krijgt vrijstelling voor vakken waarvan de vrijstellingencommissie vindt dat je voldoende hebt gepresteerd.

Er is géén algemene regel. Elk dossier wordt individueel behandeld. Het kan dus zijn dat je voor de vakken met 49,5 vrijstelling krijgt, maar dat is niet noodzakelijk zo.

In elk geval is de kans heel groot dat je maar 4 vakken zal moeten doen. Als je tijdens de zomer iets doet aan Frans en Engels zou het niet al te veel moeite mogen kosten om tegen eind december je diploma op zak te hebben.

 

Beste, ik heb net het 5de secundair beeindigd. Ik ga 'alleen' naar school om mijn rapport af te halen, daar ik geen tekorten had op de vorige 2 rapporten was ik in de veronderstelling dat alles in orde was.
Ik krijg te horen een 'c' attest.
(op basis van 1 hoofdvak)
Zelfs mijn ouders zijn niet gevraagd op het oudercontact.
Kan dit zommaar?

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.