Uitgestelde proeven

Binnenkort heb je je rapport in handen. Misschien zal daarop staan dat je één of meer uitgestelde proeven hebt. Je eerste gedachten zullen wel in de buurt liggen van:
  • Dit haal ik nooit.
  • Dit is oneerlijk.
  • Ze doen dit om mij te 'kloten'.
  • Mijn vakantie is om zeep.
  • Ik heb dit niet verdiend.
Hoe het ook zij, een uitgestelde proef betekent ook iets positiefs, nl. dat je leerkrachten in jou geloven en je nog een kans willen geven. Dat is een feit. Zo'n proef is voor een leerkracht immers ook niet leuk (hij/zij moet nog snel snel leerstof afbakenen, een examen opstellen en vroeger uit vakantie komen om het examen af te nemen). Edulogos wil en kan je helpen om de 'catastrofe' binnen de perken te houden. Met een degelijke planning en wat begeleiding, kan je zowel slagen voor je proef of proeven als een redelijke vakantie hebben. Heb je herexamens? Neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek. We kunnen de situatie bekijken en je advies geven. Daarna is het aan jou (en je ouders wellicht) om te beslissen wat je wil doen.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.