Na het rapport: over attesten, uitgestelde proeven en de centrale examencommissie

Binnen twee dagen brengt zoon of dochter een rapport mee naar huis, maar misschien weet u nu al wat u kunt verwachten. Voor sommigen is dit vaak een behoorlijk moeilijk tijd. Is het rechtvaardig? Hoe beginnen we hieraan? Zijn die uitgestelde proeven doenbaar? Kan ik mijn zoon/dochter zomaar aan de examencommissie laten beginnen? Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van de klasseraad? Zit u met dergelijke vragen? Blijf er niet mee zitten. Wij hebben antwoorden en (onafhankelijke) adviezen. Mail of gebruik het contactformulier. Enkele algemene tips:
  • kies bij een B-attest voor overzitten (eventueel in een andere richting) - vecht tegen het watervalsysteem
  • uitgestelde proeven zijn werkelijk een tweede kans, maak er dus het beste van
  • vakantietaken zijn (hoe vervelend ook) nuttig! Als uw zoon/dochter er een krijgt, wil dat werkelijk zeggen dat er een leemte is waar ernstig aan moet worden gewerkt. De taak door iemand anders laten oplossen, is vragen om problemen volgend schooljaar.
  • uitgestelde proeven en vakantietaken zijn ook voor de leerkrachten een extra belasting en leerkrachten staan daar werkelijk niet om te springen. Uitgestelde proeven en vakantietaken zijn dus echt het resultaat van een weloverwogen keuze en zijn werkelijk bedoeld als een hulpmiddel (ja! uitzonderingen bestaan).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.