Examencommissie: nieuwe vakfiches

De nieuwe vakfiches waar de examencommissie vanaf 1 januari mee begint te werken staan sinds kort al voor heel veel vakken online.

Een snelle eerste blik op die nieuwe fiches riep een paniekgevoel op. Voor sommige vakken is er heel veel veranderd en dat heeft natuurlijk gevolgen voor onze cursussen. Elke verandering van de leerplannen vereist immers een update van het studiemateriaal dat we aanbieden via ons informatiepunt examencommissie.

Bij zo goed als alle vakken verandert er iets en voor sommige vakken (aardrijkskunde en geschiedenis bijvoorbeeld) staat er totaal nieuwe onderwerpen op het programma. Alle aanpassingen rond krijgen op minder dan 2 maanden is een behoorlijke uitdaging.

Er is echter ook goed nieuws. De vakfiches zijn grondig herwerkt. Ze zijn duidelijk gestructureerd en ze lichten de kandidaat in heldere taal in over hoe het examen zal verlopen. Bovendien - en dat was vroeger duidelijk anders - worden de te kennen leerinhouden en de te bereiken leerdoelen zeer concreet beschreven.

Uit die nieuwe vakfiches blijkt nog maar eens dat er bij de examencommissie een frisse wind waait en dat er hard gewerkt wordt aan hoge kwaliteit en toegankelijkheid.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.