Examencommissie hervormt aanbod bso

Op dit moment kan je bij de examencommissie op niveau bso kiezen tussen 3 richtingen:
kantoor, organisatiehulp en publiciteit.

Vanaf 23 februari 2017 zal je alleen nog kunnen kiezen voor kantoor. Bovendien wordt de richting kantoor grondig hervormd zodat ze meer aansluit bij de eisen van de arbeidsmarkt. Er is nog geen informatie beschikbaar over de nieuwe richting kantoor, maar waarschijnlijk zal het aandeel praktijk groter worden.

Wie toch nog organisatiehulp, publiciteit of kantoor (oud programma) wil doen, moet zeker voor 23/2 naar een infosessie gaan en daarna meteen inschrijven.

Wie al ingeschreven was voor een van die richtingen of nog ingeschreven raakt voor 23/2, heeft tot 31/12/2018 om alles af te werken.

Als je snel en gemakkelijk het diploma secundair wil behalen, aarzel je dus best niet te lang. Na 23/2 zal het wellicht minder eenvoudig zijn.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.