Edulogos Senegal zoekt vrijwilligers

Dit is een update van een blogpost die we eind 2012 publiceerden.

ACHTERGROND
In Senegal zijn de staatsexamens (CEPE op 11 jaar, BEFEM op 15 jaar en BAC op 18 jaar) allesbepalend voor het verloop van de schoolloopbaan. Om verder te kunnen, moet een kind slagen. Om toegang te krijgen tot de betere scholen en/of in aanmerking te komen voor studiebeurzen, moet een kind bovendien hoog scoren.

Voor heel wat Senegalese kinderen en jongeren is het extra moeilijk om die doelen te bereiken. Als ze al slagen, dan is het meestal met de hakken over de sloot. Dit heeft diverse oorzaken.

Ten eerste beginnen veel kinderen met een taalachterstand. De officiële taal is Frans en dat is dus ook de taal van het onderwijs. Kinderen bezoeken echter zelden een kleuterschool waar ze al wat Frans kunnen leren en hun ouders beheersen die taal gewoonlijk ook maar gebrekkig. Het resultaat is dat ze moeten leren lezen en schrijven in een totaal vreemde taal.

Ten tweede kiezen veel gezinnen noodgedwongen voor staatsscholen omdat dit de goedkoopste vorm van onderwijs is. Het onderwijs daar is van lage kwaliteit. Overvolle klassen, gebrekkig beheer van fondsen, laaggeschoolde leerkrachten,... creëren tal van problemen waar de leerlingen het gelag voor betalen.

Ten slotte hebben ouders vaak noch de tijd, noch de pedagogische vaardigheden om hun kinderen te volgen in hun schoolcarrière. Dit is zeker geen kritiek aan hun adres. Onderwijs en opvoeding zijn langetermijnzaken en voor wie rond de armoedegrens leeft, bestaat alleen het hier en nu (38% van de bevolking leeft onder de armoedegrens).

CONCREET
Edulogos Senegal wil jongeren die vooruit willen intensief begeleiden. Via lessen en bijlessen wil de organisatie taal- en kennisachterstanden wegwerken en de jongeren in staat stellen om hoog te scoren op de staatsexamens.

Om dit doel te bereiken, zijn er natuurlijk lesgevers en begeleiders nodig. Edulogos Senegal zoekt vrijwilligers die zin hebben om 1 maand of langer te helpen.

De taken bestaan uit het aanleren van studievaardigheden (woordenboekgebruik, kritisch denken, ...), huiswerkbegeleiding, nalezen van notities, lessen overhoren,... en lessen geven.

Voor de lessen zijn er mensen nodig met goede kennis van 1 van de volgende vakken: Frans, Engels, wiskunde, Spaans, filosofie.

Ervaring is niet vereist. Kennis van het Frans, is wel noodzakelijk. Je moet kunnen communiceren met de doelgroep. Dit betekent echter niet dat je Frans vlekkeloos moet zijn. Wie erg weinig Frans kent, maar wel van plan is om lessen te volgen, is zeker ook welkom.

PRAKTISCH
Edulogos Senegal:
- Regelt voor jou een kamer.
- Haalt je op in Dakar (waar je vliegtuig landt).
- Helpt je bij het organiseren van uitstappen.
- Helpt met de visumaanvraag en het papierwerk als je langer dan 3 maanden wil blijven.
- Steunt je bij het uitvoeren van de taken.

Waar?
Saint-Louis, een gezellig stadje helemaal in het noorden van Senegal. Het is er rustig en veilig.

Wanneer?
Het hele jaar door, maar minimaal 1 maand en bij voorkeur langer.

Kosten?
Je betaalt niet om aan de slag te mogen als vrijwilliger. Je betaalt uitsluitend voor je reële kosten. Deze omvatten:

  • huur van de kamer en een bijdrage voor water en elektriciteit
  • Kosten voor transport en maaltijden.
  • Reisverzekering, inentingen en geneesmiddelen.

Extra's
Er is mogelijkheid om lessen Frans te volgen aan het Institut Français (niveau A1 tot en met C2).

De lessen worden zo georganiseerd dat er zeker tijd is om het land te verkennen als je dat wenst.

INTERESSE?
Mail met cv naar Lies Van Rompaey. Zij brengt je in contact met de voorzitter van Edulogos Senegal en beantwoordt je initiële vragen.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.