Cijfers examencommissie

Schooljaar 2005-2006 (meest recente beschikbare gegevens) Eerste zittijd (vermoedelijk tweede zittijd 2005):
 • ASO
  • inschrijvingen: 392
  • opgegeven: 90
  • niet geslaagd (geen vakattest of diploma): 59
  • vakkattest(en): 200
  • diploma: 63 (= 1/6)
 • TSO
  • inschrijvingen: 1083
  • opgegeven: 269
  • niet geslaagd (geen vakattest of diploma): 153
  • deel- en vakkattest(en): 483
  • diploma: 178 (= 1/6)
Tweede zittijd (vermoedelijk eerste zittijd 2006):
 • ASO
  • inschrijvingen: 428
  • opgegeven: 84
  • niet geslaagd (geen vakattest of diploma): 52
  • vakkattest(en): 235
  • diploma: 60 (=1/7)
 • TSO
  • inschrijvingen: 931
  • opgegeven: 677
  • niet geslaagd (geen vakattest of diploma): 110
  • deel- en vakkattest(en): 401
  • diploma: 166 (1/5)
De slaagcijfers liggen dus gemiddeld op 1/6. Houd er wel rekening mee dat je van die 1 (met de beschikbare cijfers) niet kan weten hoeveel pogingen die al dan niet al gedaan heeft. Als je kijkt naar het grote aantal behaalde deel- en vakattesten dan kan je er gerust van uitgaan dat maar een kleine minderheid het klaarspeelt in één zittijd te slagen.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

 • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
 • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.